Achtergrond 1
home / agenda /

23 maart 2021

tijd:

09:00 tm 10:30

locatie:

Online

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

09.00 – 09.50 uur Slapend ziek worden, etiologie van een depressie

09.50 – 10.00 uur Pauze

10.00 – 10.30 uur Geneeskundige verklaring als voorspeller van dwangmaatregelen

Het eerste referaat ‘Slapend ziek worden; etiologie van een depressie’.

Referent Angelique de Ron, Verpleegkundig Specialist GGZ (MSc) bij GGZ WNB.

Samenvatting

Een slechte slaapkwaliteit beïnvloedt het psychisch en somatisch welbevinden en bepaalt het dagelijks functioneren. Een obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) is een slaap gerelateerde ademhalingsstoornis. Indien deze onderbehandeld blijft kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het OSAS is een risicofactor voor een depressie en is lastig te diagnosticeren, omdat beide aandoeningen effect hebben op elkaar. Indien er sprake is van een vermoeden van een pre-existentieel OSAS, dient dat te worden uitgesloten middels polysomnografie. Dit referaat richt zich op de specialistische behandeling, waarbij een cliëntbeschrijving wordt uitgelicht die de complexiteit in de behandeling illustreert, waardoor soms moet worden afgeweken van de behandelstandaarden. Die behandeling richt zich, bij een vermoeden van een OSAS dat gepaard gaat met een depressieve stemmingsstoornis, op symptoomreductie in plaats van op de etiologische factoren (in afwachting van de polysomnografie). Hierbij staat de patiëntveiligheid centraal.

Leerdoel en relevantie

Men verkrijgt kennis over het OSAS en de relatie met de depressieve stemmingsstoornis en men verkrijgt inzicht in de verklaring waarom bepaalde behandelingen niet responsief zijn. Het is in het belang van de patiënt om de (somatisch) onderliggende diagnose van de psychiatrische aandoening te achterhalen, zodat onnodig lijden, door over- of onderbehandeling, voorkomen kan worden.

Het tweede referaat ‘Geneeskundige verklaring als voorspeller van dwangmaatregelen.’

Referent Sander Hoogveldt, aios psychiatrie bij GGZ WNB.

Samenvatting

Verbale en fysieke agressie komen regelmatig voor binnen de GGZ. Dit gaat gepaard met niet alleen (mogelijk) fysiek letsel bij zowel patiënt als hulpverlener. Maar ook resulteren verbale en fysieke agressie tot meer burn-out, angst en of slaapproblemen bij hulpverleners, wisselingen in de samenstelling van een team en ziekteverzuim. Agressie bij psychiatrische patiënten leidt regelmatig tot gedwongen zorg waarbij dwangmaatregelen (noodmedicatie en of separatie) kunnen worden ingezet ter afwending van (potentieel) gevaar. In de wet BOPZ viel dit in acute setting onder de Inbewaringstelling (IBS), waarbij acht verschillende gevaarscriteria werden gehanteerd. Het doel van dit onderzoek is, onderzoeken of en in welke mate de gevaarscriteria bij opname voorspellend zijn voor toediening van intramusculaire noodmedicatie en of separatie binnen 7 dagen na afgifte van de IBS, of bekrachtiging van de opname met IBS. Zodat indien een voorspellende waarde wordt gevonden, op voorhand maatregelen overwogen, dan wel genomen, kunnen worden om het risico op escalatie met mogelijk negatieve gevolgen voor zowel patiënt als hulpverlener te beperken. De onderzoeksvraag luidt: Is het gevaarscriterium als aangegeven in de geneeskundige verklaring bij een gedwongen opname in het kader van IBS, voorspellend voor het beloop van de opname wat betreft separatie, toediening van i.m. noodmedicatie, of bekrachtiging van de IBS? Het betreft een retrospectief onderzoek, waarbij de IBS’en uitgevoerd door GGZ WNB in de periode 2016-2018 werden bestudeerd, in combinatie met dossieronderzoek naar de genoemde variabelen. Bij het schrijven van deze samenvatting wordt het onderzoek nog uitgevoerd en zijn er nog geen resultaten voor handen. De hypothese is dat de gevaarscriteria ‘’risico op agressie naar derden’’ of ‘’gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen’’ positief voorspellend zijn wat betreft de toediening van intramusculaire noodmedicatie, separatie en bekrachtiging van de IBS.

Leerdoel en relevantie

Het gebruik van dwangmaatregelen in de GGZ komt frequent voor, als mede de potentiele gevaren waarvoor ze worden toegepast, dit referaat verschaft meer inzicht in de mogelijk voorspellende waarde van de gevaarscriteria wat betreft de inzet van dwangmaatregelen


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Congres: Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf

  16 april 2021, Online
  Geen accreditatie
 • Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond

  08 maart 2021 t/m 19 april 2021, Online via Zoom
  In behandeling
 • Webinar 3-MMC

  20 april 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Verbreed de horizon, versterk het potentieel: Nieuwe behandelopties voor patiënten met een opioïdverslaving

  29 april 2021, Online
  Geaccrediteerd

  Er zijn onderdelen van de verslavingszorg waar alles geregeld is en er nauwelijks nog iets nieuws onder de zon lijkt te zijn.
  De behandeling van opioïdeverslaafden is zo’n onderdeel. Niets is echter minder waar. Er zijn nieuwe behandelingen en er zijn nieuwe, andere patiënten! Naast orale methadon en sublinguale buprenorfine/naloxon zijn er sinds kort namelijk ook enkele langwerkende buprenorfine-depots beschikbaar met een werkingsduur van 1 week tot maar liefst 6 maanden. De vraag is echter of en hoe deze nieuwe preparaten passen in de Nederlandse setting en hoe ze ingepast kunnen worden bij de behandeling van patiënten die methadon of buprenorfine/naloxon gebruiken. Er komen ook steeds meer patiënten bij de verslavingszorg met een verslaving aan opioïde pijnstillers en er zijn belangrijke vragen over wat bij deze nieuwe groep de beste diagnostische en behandelstrategie is. Eén van de langwerkende buprenorfine-depots wordt binnenkort in Nederland geïntroduceerd en dit leek ons een goede aanleiding om opnieuw aandacht te besteden aan de behandeling van mensen met een stoornis in het gebruik van opioïden.
  Het programma wordt geopend door Peter Vossenberg, verslavingsarts KNMG en voorzitter van de VVGN. Hij zal een overzicht geven van de beschikbare farmacologische behandelingen en daarbij met name ook aandacht besteden aan de overgang van het ene naar het andere middel (methadon naar buprenorfine of andersom) en van de ene naar de andere formulering (oraal naar subcutaan of andersom). Daarna bespreekt Loes Hanck, verslavingsarts KNMG, de relatie tussen pijn en verslaving. Zij gaat in op vragen als: wat gebeurt er in de hersenen en de rest van het lichaam bij pijn, hoe werken opioïden hierop in en hoe kunnen opioïde pijnstillers leiden tot verslaving. Natuurlijk gaat ze ook in de op diagnostiek en de behandeling van mensen met een verslaving aan opioïde pijnstillers.
  In de derde (Engelstalige) presentatie geeft Peter Hjelström, ‘chief medical officer’ bij het Zweedse Camurus, een overzicht van de
  beschikbare buprenorfine-depots met speciale aandacht voor het middel van zijn bedrijf (Buvidal®) dat binnenkort in Nederland op de markt komt. De virtuele bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie door Bas van den Berg, onder andere verslavingsarts in de gevangenis van Hasselt (België) waar hij al enige tijd patiënten behandelt met Buvidal®. Hij gaat dieper in op de praktische aspecten van de behandeling met een buprenorfine depot en op de eerste ervaringen van patiënten met Buvidal®.
  Het belooft een interessante virtuele bijeenkomst te worden met veel nieuws. U mag het eigenlijk niet missen.
  Wim van den Brink
  Em. Hoogleraar Verslavingszorg Amsterdam UMC, locatie AMC

  lees meer
 • LVB en verslaving, niet onderkend dus niet behandeld?

  19 mei 2021, Online
  In behandeling
 • Online congres Netwerkpsychiatrie 2021

  27 mei 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

  03 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Webinar Lachgas – neurologische complicaties en behandeling

  03 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • ‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’

  11 juni 2021,
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  26 april 2021 t/m 17 juni 2021, Drachten
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Psyfar masterclass verslaving

  10 juni 2021 t/m 18 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  19 augustus 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  11 mei 2021 t/m 04 oktober 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-learning Cultuur en Gezondheidszorg

  15 februari 2021 t/m 01 januari 2022,
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 16 december 2022,
  Overige nascholing
 • E-learning De rookvrije ggz

  01 februari 2021 t/m 01 februari 2023,
  E−learnings