Achtergrond 2
home / agenda / Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

14 december 2017

tijd:

09:00 tm 12:00

locatie:

Landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

 1. ‘Kijken door een traumabril’.
  Klachten bij kinderen en jongeren die voortkomen uit traumatische gebeurtenissen worden steeds vaker onderkend en met succes behandeld. Veel kinderen in de jeugdhulpverlening en GGZ, maar ook volwassenen laten problemen zien die samenhangen met beschadigende ervaringen in de vroege kinderjaren. Toch wordt vaak geen of pas laat traumabehandeling ingezet, met nadelige gevolgen en verkeerde diagnoses. Trauma gerelateerde klachten houden onnodig lang aan en geven risico op stagnatie in de ontwikkeling en psychopathologie op latere leeftijd.
  Moeten alle kinderen nu standaard gescreend worden op trauma’s? In dit referaat wil ik vooral hulpverleners laten kijken door een traumabril. Zijn er beschadigende ervaringen en in hoeverre is er een verband met de huidige klachten? Indien er trauma gerelateerde klachten zijn verdient het aanbeveling effectieve traumabehandeling zoals EMDR/CGT (schrijftherapie) in te zetten. Hoe kun je traumatische klachten herkennen en diagnosticeren in verschillende leeftijdsfasen? Hoe wordt traumagerichte behandeling ingezet in het werken met gezinnen, zoals we bij de Jeugd GGZ doen?
 2. ‘Generatie Z, de wereld binnen handbereik’.
  Move over! Het is tijd voor de next generation. Of beter gezegd, voor de ‘net’generation.
  De jongeren geboren tussen 1995 en 2010 nemen inmiddels volop deel aan de maatschappij en als vanzelfsprekend zien wij hen ook binnen de psychiatrie. Wat betekent het om tot deze generatie te behoren en wat is het verschil tussen hen en voorgaande generaties? Tot welke generatie behoren hun ouders eigenlijk en welke invloed heeft dit op de opvoeding van de jongeren?
  “De jongeren van tegenwoordig zijn verwend en kunnen het dagelijks leven niet meer aan. Dit is dan ook de reden dat we hen toenemend zullen zien in de psychiatrie.” Een terechte opmerking of liggen de feiten toch anders.
  Hoe is het om te zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk maar ook in tijden van economische crisis? Een tijd waarin wordt gevlogd, alles wordt opgenomen (ook in de behandelkamer??) en grenzen vervagen. Een tijd waarin wereldwijde informatie slechts een paar klikken weg is, met nieuwe technologieën die leiden tot ongekende mogelijkheden.
  Een luxe of extra druk en hoge verwachtingen?
  Wat zien we van deze jongeren in de praktijk? Om bij hen aan te kunnen sluiten is het belangrijk om hen en hun wereld te begrijpen. Kunnen we de uitdagingen in de behandeling  waar ze ons voor stellen ook in dit kader plaatsen of is er eigenlijk maar weinig veranderd ten opzichte van de eerdere generaties…
 3. ‘Laten we het in het midden houden…’
  Door veranderingen in de maatschappij, de normen in de maatschappij, overheidsbeleid is er een verschuiving gaande naar vraag-gestuurde behandelingen in plaats van aanbod-gestuurd binnen de GGZ. De vraag van de cliënt/patiënt is leidend en de WGBO vereist dat de therapeut verschillende behandelopties moet voorleggen met alle voor- en nadelen van een behandeling. Door de opleiding Integratieve psychotherapie heb ik verschillende behandelvormen samengebracht. Als therapeut kon ik niet meer in splendid isolation louter gebruik maken van enkele theorieën en ervaringen als gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam binnen de infant mental health. Maar wat is integratieve psychotherapie? Wat betekent deze integratie van theorieën voor de relatie met een cliënt? Wat zijn de werkzame factoren? Dit referaat gaat over de integratie van de theorieën en over het effect hiervan op de relatie met de cliënt, en op de cliënt zelf. Welke ingangen voor behandeling er zijn bij een cliënt die je in de behandelkamer hebt. De cliënt die gefixeerd is geraakt in een bepaald “oplossing” die is ontstaan vanuit een trauma, een verwaarloosde of verwarrende periode/episode. Maar ook hoe belangrijk binnen het integratief werken het ontwikkelingsgerichte is, het werken binnen de therapeutische relatie is, en het bevorderen van groei en herstel is, wat mij terugbrengt bij het gedachtengoed van infant mental health DIR-model: Developmental, Individual difference, Relationshipbased.

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer