Achtergrond 1
home / agenda / ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

14 januari 2021 t/m 21 januari 2021

tijd:

18:00 tm 21:45

locatie:

Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)

Drs. Geert Schuthof, psychiater

Dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Vanuit jarenlange ervaring en een groeiend aantal wetenschappelijke bevindingen bespreken we deze relatief nieuwe categorie van “Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen”. Diagnoses die voor volwassenen eerder niet bestonden en in sommige landen nog steeds alleen te boek staan als kinderziektes behoeven vaak een speciaal denkkader. Daarnaast leert de ervaring dat alleen diagnostiek en behandeling vanuit een multidisciplinair kader tot effectieve diagnostiek en behandeling leidt.

Gezien vanuit de specialistische GGZ, maar in het bijzonder vanuit de verslavingszorg, de forensische zorg en andere GGZ expertisegebieden met een aanbod voor angst- en stemming-, trauma- en persoonlijkheidproblematiek is het, mede door het ontbreken van zorgstandaarden en richtlijnen, belangrijk om de specifieke kennis van combinaties van ADHD, ASS, angst, stemming, trauma en persoonlijkheidsproblematiek te ontsluiten en te integreren in het behandelaanbod. Hierbij gaat het niet alleen om kennis van symptomen, maar ook om kennis van de gevolgen van combinaties van genoemde aandoeningen voor het dagelijks leven van patiënten.

Aan de hand van casebeschrijvingen gaan we nader in op multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de persoonlijke farmacotherapeutische fijn-afstemming met behulp van (combinaties van) stimulantia, antidepressiva, mood-stabilisers en antipsychotica.

Voor regiebehandelaren wordt daarmee ook inzicht gegeven in de timing van de diverse behandelmiddelen in het sturingsproces van de gehele behandeling.

Tijdens deze nascholing ligt het accent op multidisciplinaire diagnose-behandelcombinaties. U leert hoe een bondige multidisciplinaire diagnose gericht op de unieke situatie van de patiënt in zin context kunt formuleren en hoe een dergelijke diagnose meerwaarde kan hebben als vertrekpunt in de behandeling. Ook de combinaties van diagnoses en de consequenties van het toekennen van de hiërarchie van symptomen verdient hierbij aandacht. Het belang van shared decision making en SMART geformuleerde behandeldoelen is in het licht van een gecombineerde medicamenteuze, psychotherapeutische en verpleegkundige behandeling niet te onderschatten. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: life-style, slaap, voeding, psycho-educatie, het aanleren van zelfmanagementvaardigheden en het beheersen van cardiovasculaire risico’s.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

 

 • 14 januari 2021, locatie: Van der Valk Leusden
 • 21 januari 2021, locatie: Van der Valk Breukelen

 

Het programma

18.00 uur                           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur                           Deel 1 workshop:

Inleiding neurobiologische ontwikkelingsstoornissen een continuüm: diagnostiek en valkuilen, het belang van multidisciplinaire diagnostiek door de professional, ondersteund door vragenlijsten, anamnese, heteroanamnese, familieanamnese en biografische patronen.

20.00 uur                           Pauze

20.15 uur                            Deel 2 workshop:

Behandeling op maat bij ADHD, ASS en co-morbiditeit vanuit een multidisciplinair perspectief.

21:15 uur                            Casuïstiek en discussie

21:45 uur                           Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing
 • Nascholingsavond Psychiatrie – Verslaving opiaten en GHB

  16 september 2020, Radboudumc, Studiecentrum
  Geaccrediteerd
 • Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers

  17 maart 2020 t/m 22 september 2020, landgoed Vrederust in Halsteren
  Geaccrediteerd
 • ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research

  24 september 2020 t/m 26 september 2020, Philharmonie Haarlem
  Geaccrediteerd
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  29 september 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  03 juni 2020 t/m 21 oktober 2020,
  Geaccrediteerd
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  06 oktober 2020 t/m 10 november 2020, CCD Arnhem
  Overige nascholing

  In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

  lees meer
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  15 oktober 2020 t/m 19 november 2020, Cuijk (15-10), Hengelo (5-11) en Oostzaan (19-11)
  Geaccrediteerd
 • Het gewicht van AD(H)D (ABAN- geaccrediteerd)

  17 september 2020 t/m 23 november 2020, 17-9 (Breukelen) en 23-11 (Amsterdam)
  Geaccrediteerd
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  07 september 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  11 juni 2020 t/m 18 januari 2021, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  30 september 2021 t/m 01 oktober 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings