Achtergrond 1
home / agenda / ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

08 april 2020 t/m 16 april 2020

tijd:

18:00 tm 21:45

locatie:

Leusden (8-4) of Breukelen (16-4)

Drs. Geert Schuthof, psychiater

Dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Vanuit jarenlange ervaring en een groeiend aantal wetenschappelijke bevindingen bespreken we deze relatief nieuwe categorie van “Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen”. Diagnoses die voor volwassenen eerder niet bestonden en in sommige landen nog steeds alleen te boek staan als kinderziektes behoeven vaak een speciaal denkkader. Daarnaast leert de ervaring dat alleen diagnostiek en behandeling vanuit een multidisciplinair kader tot effectieve diagnostiek en behandeling leidt.

Gezien vanuit de specialistische GGZ, maar in het bijzonder vanuit de verslavingszorg, de forensische zorg en andere GGZ expertisegebieden met een aanbod voor angst- en stemming-, trauma- en persoonlijkheidproblematiek is het, mede door het ontbreken van zorgstandaarden en richtlijnen, belangrijk om de specifieke kennis van combinaties van ADHD, ASS, angst, stemming, trauma en persoonlijkheidsproblematiek te ontsluiten en te integreren in het behandelaanbod. Hierbij gaat het niet alleen om kennis van symptomen, maar ook om kennis van de gevolgen van combinaties van genoemde aandoeningen voor het dagelijks leven van patiënten.

Aan de hand van casebeschrijvingen gaan we nader in op multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de persoonlijke farmacotherapeutische fijn-afstemming met behulp van (combinaties van) stimulantia, antidepressiva, mood-stabilisers en antipsychotica.

Voor regiebehandelaren wordt daarmee ook inzicht gegeven in de timing van de diverse behandelmiddelen in het sturingsproces van de gehele behandeling.

Tijdens deze nascholing ligt het accent op multidisciplinaire diagnose-behandelcombinaties. U leert hoe een bondige multidisciplinaire diagnose gericht op de unieke situatie van de patiënt in zin context kunt formuleren en hoe een dergelijke diagnose meerwaarde kan hebben als vertrekpunt in de behandeling. Ook de combinaties van diagnoses en de consequenties van het toekennen van de hiërarchie van symptomen verdient hierbij aandacht. Het belang van shared decision making en SMART geformuleerde behandeldoelen is in het licht van een gecombineerde medicamenteuze, psychotherapeutische en verpleegkundige behandeling niet te onderschatten. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: life-style, slaap, voeding, psycho-educatie, het aanleren van zelfmanagementvaardigheden en het beheersen van cardiovasculaire risico’s.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

 

 • 8 april 2020, locatie: Van der Valk Leusden
 • 16 april 2020, locatie: Van der Valk Breukelen

 

Het programma

18.00 uur                           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur                           Deel 1 workshop:

Inleiding neurobiologische ontwikkelingsstoornissen een continuüm: diagnostiek en valkuilen, het belang van multidisciplinaire diagnostiek door de professional, ondersteund door vragenlijsten, anamnese, heteroanamnese, familieanamnese en biografische patronen.

20.00 uur                           Pauze

20.15 uur                            Deel 2 workshop:

Behandeling op maat bij ADHD, ASS en co-morbiditeit vanuit een multidisciplinair perspectief.

21:15 uur                            Casuïstiek en discussie

21:45 uur                           Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Keuze- en sociale onmachtfactoren bij verslaving

  23 januari 2020, Hogedwarsstraat 3 in Vught, Ruimte Meierij 4.3
  In behandeling
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  Geaccrediteerd
 • Shared Care 2020 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  13 februari 2020, Planetarium Amsterdam
  In behandeling
 • Overprikkeling

  13 februari 2020, Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

  lees meer
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek

  13 februari 2020, Hogedwarsstraat 3 in Vught , Ruimte Meierij 4.3
  In behandeling
 • Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

  13 maart 2020, ReeHorst, Ede
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • RACT-congres

  26 maart 2020, LocHal, Tilburg
  In behandeling
 • Masterclass Verslaving

  28 mei 2020 t/m 29 mei 2020, Bilderberg Hotel 't Speulderbos in Garderen
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  14 januari 2020 t/m 02 juni 2020,
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  28 mei 2020 t/m 11 juni 2020, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  In behandeling
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing
 • VVGN Lustrumcongres

  01 oktober 2020 t/m 02 oktober 2020, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland