Achtergrond 3
home / agenda / ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

14 januari 2021 t/m 21 januari 2021

tijd:

18:00 tm 21:45

locatie:

Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)

Drs. Geert Schuthof, psychiater

Dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Vanuit jarenlange ervaring en een groeiend aantal wetenschappelijke bevindingen bespreken we deze relatief nieuwe categorie van “Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen”. Diagnoses die voor volwassenen eerder niet bestonden en in sommige landen nog steeds alleen te boek staan als kinderziektes behoeven vaak een speciaal denkkader. Daarnaast leert de ervaring dat alleen diagnostiek en behandeling vanuit een multidisciplinair kader tot effectieve diagnostiek en behandeling leidt.

Gezien vanuit de specialistische GGZ, maar in het bijzonder vanuit de verslavingszorg, de forensische zorg en andere GGZ expertisegebieden met een aanbod voor angst- en stemming-, trauma- en persoonlijkheidproblematiek is het, mede door het ontbreken van zorgstandaarden en richtlijnen, belangrijk om de specifieke kennis van combinaties van ADHD, ASS, angst, stemming, trauma en persoonlijkheidsproblematiek te ontsluiten en te integreren in het behandelaanbod. Hierbij gaat het niet alleen om kennis van symptomen, maar ook om kennis van de gevolgen van combinaties van genoemde aandoeningen voor het dagelijks leven van patiënten.

Aan de hand van casebeschrijvingen gaan we nader in op multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de persoonlijke farmacotherapeutische fijn-afstemming met behulp van (combinaties van) stimulantia, antidepressiva, mood-stabilisers en antipsychotica.

Voor regiebehandelaren wordt daarmee ook inzicht gegeven in de timing van de diverse behandelmiddelen in het sturingsproces van de gehele behandeling.

Tijdens deze nascholing ligt het accent op multidisciplinaire diagnose-behandelcombinaties. U leert hoe een bondige multidisciplinaire diagnose gericht op de unieke situatie van de patiënt in zin context kunt formuleren en hoe een dergelijke diagnose meerwaarde kan hebben als vertrekpunt in de behandeling. Ook de combinaties van diagnoses en de consequenties van het toekennen van de hiërarchie van symptomen verdient hierbij aandacht. Het belang van shared decision making en SMART geformuleerde behandeldoelen is in het licht van een gecombineerde medicamenteuze, psychotherapeutische en verpleegkundige behandeling niet te onderschatten. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: life-style, slaap, voeding, psycho-educatie, het aanleren van zelfmanagementvaardigheden en het beheersen van cardiovasculaire risico’s.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

 

  • 14 januari 2021, locatie: Van der Valk Leusden
  • 21 januari 2021, locatie: Van der Valk Breukelen

 

Het programma

18.00 uur                           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur                           Deel 1 workshop:

Inleiding neurobiologische ontwikkelingsstoornissen een continuüm: diagnostiek en valkuilen, het belang van multidisciplinaire diagnostiek door de professional, ondersteund door vragenlijsten, anamnese, heteroanamnese, familieanamnese en biografische patronen.

20.00 uur                           Pauze

20.15 uur                            Deel 2 workshop:

Behandeling op maat bij ADHD, ASS en co-morbiditeit vanuit een multidisciplinair perspectief.

21:15 uur                            Casuïstiek en discussie

21:45 uur                           Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda