Achtergrond 4
home / agenda / ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

14 januari 2021 t/m 21 januari 2021

tijd:

18:00 tm 21:45

locatie:

Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)

Drs. Geert Schuthof, psychiater

Dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Vanuit jarenlange ervaring en een groeiend aantal wetenschappelijke bevindingen bespreken we deze relatief nieuwe categorie van “Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen”. Diagnoses die voor volwassenen eerder niet bestonden en in sommige landen nog steeds alleen te boek staan als kinderziektes behoeven vaak een speciaal denkkader. Daarnaast leert de ervaring dat alleen diagnostiek en behandeling vanuit een multidisciplinair kader tot effectieve diagnostiek en behandeling leidt.

Gezien vanuit de specialistische GGZ, maar in het bijzonder vanuit de verslavingszorg, de forensische zorg en andere GGZ expertisegebieden met een aanbod voor angst- en stemming-, trauma- en persoonlijkheidproblematiek is het, mede door het ontbreken van zorgstandaarden en richtlijnen, belangrijk om de specifieke kennis van combinaties van ADHD, ASS, angst, stemming, trauma en persoonlijkheidsproblematiek te ontsluiten en te integreren in het behandelaanbod. Hierbij gaat het niet alleen om kennis van symptomen, maar ook om kennis van de gevolgen van combinaties van genoemde aandoeningen voor het dagelijks leven van patiënten.

Aan de hand van casebeschrijvingen gaan we nader in op multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de persoonlijke farmacotherapeutische fijn-afstemming met behulp van (combinaties van) stimulantia, antidepressiva, mood-stabilisers en antipsychotica.

Voor regiebehandelaren wordt daarmee ook inzicht gegeven in de timing van de diverse behandelmiddelen in het sturingsproces van de gehele behandeling.

Tijdens deze nascholing ligt het accent op multidisciplinaire diagnose-behandelcombinaties. U leert hoe een bondige multidisciplinaire diagnose gericht op de unieke situatie van de patiënt in zin context kunt formuleren en hoe een dergelijke diagnose meerwaarde kan hebben als vertrekpunt in de behandeling. Ook de combinaties van diagnoses en de consequenties van het toekennen van de hiërarchie van symptomen verdient hierbij aandacht. Het belang van shared decision making en SMART geformuleerde behandeldoelen is in het licht van een gecombineerde medicamenteuze, psychotherapeutische en verpleegkundige behandeling niet te onderschatten. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: life-style, slaap, voeding, psycho-educatie, het aanleren van zelfmanagementvaardigheden en het beheersen van cardiovasculaire risico’s.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

 

 • 14 januari 2021, locatie: Van der Valk Leusden
 • 21 januari 2021, locatie: Van der Valk Breukelen

 

Het programma

18.00 uur                           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur                           Deel 1 workshop:

Inleiding neurobiologische ontwikkelingsstoornissen een continuüm: diagnostiek en valkuilen, het belang van multidisciplinaire diagnostiek door de professional, ondersteund door vragenlijsten, anamnese, heteroanamnese, familieanamnese en biografische patronen.

20.00 uur                           Pauze

20.15 uur                            Deel 2 workshop:

Behandeling op maat bij ADHD, ASS en co-morbiditeit vanuit een multidisciplinair perspectief.

21:15 uur                            Casuïstiek en discussie

21:45 uur                           Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Webinar Masterclass Verslaving

  02 december 2020 t/m 04 december 2020, Online
  In behandeling
 • Jaarsymposium Verslaving 2020 “Verslaving van A tot Z”

  10 december 2020, Online
  In behandeling

  Het jaarsymposium verslaving is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen en SVP’ers en degenen
  die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

  lees meer
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  09 november 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  Geaccrediteerd
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  26 november 2020 t/m 17 december 2020,
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  24 augustus 2020 t/m 04 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • “Doe eens normaal?!”

  11 januari 2021 t/m 18 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer