Achtergrond 3
home / agenda / Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

18 januari 2017 t/m 17 mei 2017

tijd:

17:30 tm 20:45

locatie:

Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen

De nascholing psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Pro Persona Nijmegen, IrisZorg, Pompestichting, CWZ en Radboudumc. Per academisch jaar worden acht avonden georganiseerd.

De nascholingsavond is primair bestemd voor psychiaters, (klinisch) psychologen en verslavingsartsen KNMG. De avond heeft als doel de stand van zaken binnen de betreffende thema’s en de actuele ontwikkelingen – onderzoeken en theorie – onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt zoveel mogelijk een verstaalslag gemaakt naar de praktijk. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • VVGN Refereerbijeenkomst

  09 maart 2017, AMC Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Programma:
  15:30 uur Ontvangst met koffie en thee

  16:00 uur Opening en inleidend woord

  16:05 uur Tamara (G.M.) Schoof-Beelen, Verslavingsarts KNMG bij Vincent van Gogh
  Switch van high dose Methadon naar een Suboxone onderhoudsbehandeling

  De bijsluitertekst en de inductie-materialen bij het buprenorfine/naloxon combinatie-preparaat Suboxone beschrijven een omzetting vanaf een Methadon dosering van 30mg. In de praktijk betekent dit dat patiënten met een hoge dosering Methadon, die in aanmerking komen of een indicatie hebben voor een switch naar Suboxone, deze methadon eerst moeten afbouwen. Deze Methadon-afbouw kan gepaard gaan met onthoudingsklachten, terugvallen in bijgebruik en afzien van omzetting. Er zijn echter in de literatuur diverse voorbeelden gepubliceerd, waarbij de switch van hoge dosis Methadon (60-120mg) naar Suboxone wordt gedaan zonder afbouw of met een zeer korte afbouwperiode. In dit referaat wil ik middels de voorbeelden uit de literatuur laten zien dat een switch van hoge dosis Methadon naar Suboxone zonder lang afbouwtraject een goed behandelalternatief kan zijn.

  16:30 uur Zakaria (Z.M.M.) AL Rousan, Verslavingsarts KNMG bij Antes ggz
  Alcohol - Heroïne interactie

  Aan de hand van een casus wordt de interactie tussen alcohol en opiaat, de gevolgen en consequentie ervan besproken.

  16:55 uur Peter (P.C.T.J.) Vossenberg, Verslavingsarts KNMG/arts voor M&G bij Tactus Verslavingszorg
  Gezondheidseffecten van gebruik van Cannabis

  Aan cannabis worden diverse effecten op de gezondheid toegeschreven: positieve –bijvoorbeeld op pijnklachten- maar ook negatieve – bijvoorbeeld op longen bij blowen-. Maar wat is nu eigenlijk de stand van kennis hierover op dit moment?
  Dit zal toegelicht worden aan de hand van een recente publicatie van de National Academies of Science, Engineering, Medicine.

  Literatuur: The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research (NAP, 2017)

  17:20 uur Loes Terra-Hanck, Verslavingsarts KNMG/ Praktijkopleider MiAM bij Arkin, locatie Jellinek
  Een pure iatrogene opioïdafhankelijkheid

  Casus beschrijving van een iatrogene opioïdafhankelijkheid, waarbij na stabilisatie op alle verslavingskenmerken en klachten verdwenen waren.

  17:45 uur Sluiting

  lees meer
 • Gok-, seks- en pornoverslaving en anti-trekmedicatie

  14 maart 2017,
  Geaccrediteerd

  De eerste presentatie (door Daniel L.J. Cremers, verslavingsarts KNMG) gaat over porno- en seksverslaving. Twee diagnoses die niet terug te vinden zijn in de DSM5, maar waar wel veel mensen onder lijden. Er zal worden ingegaan op de definitie, bijkomende problemen, mogelijkheden voor behandeling en specifieke informatie om voorbereid een gesprek in te kunnen gaan.

  De tweede presentatie, gehouden door Marjan van den Berg (arts seksuoloog, werkzaam voor de Isala kliniek, PsyQ en als zelfstandige), omhelst enkele casui uit de dagelijkse praktijk. Ook verteld ze hoe ze zelf mensen et porno verslaving behandeld. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  D. Namiotko zal de derde presentatie geven over pathologisch gokken (gokstoornis in DSM5). Een ernstige stoornis, die gepaard gaat met veel sociaal-maatschappelijke problemen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek worden de definitie en behandelmogelijkheden besproken. Ook krijgt u uitgelegd hoe bepaalde gokspellen werken en wat voor preventieve maatregelen momenteel worden ingezet.

  De vierde presentatie, gehouden door Peter de Groot (arts Maatschappij en Gezondheid, forensisch arts KNMG en verslavingsarts KNMG, werkzaam voor Terwille), gaat over anti-trek medicatie voor alcohol en tabak. Hierbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  lees meer
 • E-health

  15 maart 2017, Radboudumc, Radboud Auditorium (route 296)
  In behandeling

  De nascholing psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Pro Persona Nijmegen, IrisZorg, Pompestichting, CWZ en Radboudumc. Per academisch jaar worden acht avonden georganiseerd.

  De nascholingsavond is primair bestemd voor psychiaters, (klinisch) psychologen en verslavingsartsen. De avond heeft als doel de stand van zaken binnen de betreffende thema’s en de actuele ontwikkelingen – onderzoeken en theorie - onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt zoveel mogelijk een verstaalslag gemaakt naar de praktijk. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie.

  lees meer
 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland

  20 maart 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  15.45 uur Inschrijving en koffie

  16.00 uur Ontvangst
  Prof. dr. R.A. Schoevers, voorzitter

  16.15 uur Referaat Verstandelijke beperking en Psychiatrie: een voorbeeld
  Drs. W. Kiers

  16.45 uur Referaat TBS en recidiverisico
  Drs. R. Bronsema

  17.15 uur Voordracht Narrative Exposure Therapy als onderdeel van veerkracht-gerichte behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen
  Dr. C.J. Laban

  17.45 uur Pauze met buffet

  19.00 uur Voordracht Diagnose stellen bij PTSS: de mismatch studie?
  Dr. D. Cath

  19.30 uur Voordracht Medicatiediscrepanties en monitoring van somatische parameters op poliklinieken voor angst- en stemmingsstoornissen - Nulmeting van de MOPHAR-studie
  Mw. M. Simoons, MSc

  20.00 uur Voordracht Farmacogenetica in de psychiatrie: toekomstmuziek?
  Dr. H. Mulder

  20.30 uur Discussie

  21.00 uur Afsluiting

  Het programma is inhoudelijk samengesteld door dr. D. Cath

  Organisatie
  Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gastheer.
  De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord Nederland en wordt inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. De data voor 2017 zijn: 16 januari, 20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november.

  Doelgroep
  Psychiaters, assistenten in opleiding tot specialist.

  Plaats en tijd
  De nascholingsbijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2017 in De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De ontvangst en intekening vinden plaats in het luxe gedeelte van het personeelsrestaurant. Vanaf de hoofdingang volgt u de interne bewegwijzering en vanaf parkeergarage UMCG-Noord volgt u eerst de bewegwijzering naar Ingang UMCG en vervolgens de interne bewegwijzering.

  Kosten
  Deelname aan de nascholingsbijeenkomst is € 60,- (verpleegkundig specialisten, categorie overig) of € 65,- (psychiaters, verslavingsartsen) per persoon inclusief koffie, thee, buffet. Deelname voor aios is gratis.

  Inschrijving
  U kunt zich tot 13 maart 2017 inschrijven via www.wenckebachinstituut.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 13 maart 2017. In dat geval worden administratiekosten (€ 5,=) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen. Wanneer u zich reeds eerder heeft ingeschreven voor de vijf bijeenkomsten in 2017 hoeft u zich nu niet nogmaals aan te melden.

  Meer informatie
  Bij het secretariaat Postgraduate School of Medicine (t) 050-36 10003, (e) paog@umcg.nl met vragen over inschrijvingen; voor overige vragen bij R. Bolt, secretariaat UCP, (t) 050-36 12807, (e) r.bolt@umcg.nl

  Accreditatie
  Er is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, bij de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en bij de V&VN voor verpleegkundig specialisten GGz. Voor toekenning van de accreditatiepunten dient u zowel voor als na de bijeenkomst de presentielijst te tekenen.

  lees meer
 • Refereerochtend 21 maart 2017

  21 maart 2017, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;
  09.00 – 09.30 uur eerste referaat
  09.30 – 10.00 uur tweede referaat
  10.00 – 10.45 uur derde referaat (eerste deel)
  10.45 – 11.00 uur pauze
  11.00 – 11.45 uur derde referaat (tweede deel)
  Er zijn accreditatiepunten aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR & VVGN (de aanvragen zijn in behandeling).
  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
  Wilt u uw aanwezigheid uitsluitend per mail melden tot 17 maart bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • KNMG Carrièrebeurs

  25 maart 2017, Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch
 • VVGN – Procesbegeleiding van intercollegiale toetsingsgroepen van verslavingsgeneeskundigen

  06 april 2017, Iriszorg Arnhem
  In behandeling

  Na afloop van deze training:

  Bent u vertrouwd met de doelstelling van intercollegiale toetsing voor professionele ontwikkeling en voor kwaliteitsbeleid.

  Bent u bekend met de belangrijkste onderliggende theorieën.

  Weet u welke vragen te stellen om het reflectieproces te ondersteunen.

  Weet u tegen welke problemen procesbegeleiders in het algemeen en begeleiders van ICT-groepen in het bijzonder aanlopen en heeft u daarvoor van de docent en van elkaar tips gekregen.

  Heeft u geoefend met verschillende soorten reacties/interventies om stagnaties in het ICT-groepsproces weer vlot te trekken.

  lees meer
 • Cursus Farmacotherapie en Verslaving

  12 april 2017 | Glenn Dumont, Antes college, vergaderzaal 2 te Poortugaal
  In behandeling

  Programma
  13:00 – 14:00 Farmacotherapie van verslaving en afhankelijkheid: algemene principes & nieuwe ontwikkelingen
  14:00 – 14:45 Recreationele middelen: werkingsmechanismen & bijwerkingen irt de farmacotherapie
  14:45 – 15:00 pauze
  15:00 – 15:45 Farmacotherapie in de praktijk: casuïstiek
  15:45 – 16:45 Craving, chronisch gebruik & terugval preventie
  16:45 – 17:00 Samenvatting en discussie

  lees meer
 • De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen

  19 april 2017, Congrescentrum 'De Reehorst'
  In behandeling

  Stress kent zowel postieve als negatieve aspecten. Om nieuwe initiatieven te kunnen ondernemen is vaak een zekere mate van stress onontbeerlijk. Echter, stress roept vaak ook negatieve beelden op. Het heeft een slecht imago en het lijkt vooral vermeden te moeten worden. We lijken daarbij te vergeten dat stress ook nodig is om te kunnen overleven. Een stress-situatie roept een stressreactie op die noodzakelijk kan zijn om ons aan te passen aan een nieuwe situatie. Maar een stressreactie kan ook dusdanig verlopen dat er psychische stoornissen en/of lichamelijke klachten ontstaan. Stress is een complex fenomeen dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd en begrepen kan worden, onder meer vanuit ons brein, vanuit ons immuunsysteem, vanuit aangeleerde gedragsresponsen en vanuit omgevingsfactoren. Burnout, depressie, PTSS en chronische vermoeidheid, maar ook zogenaamd Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke ziekten (zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten) treden hierbij op. Zij hebben een grote impact op de gestreste persoon zelf, maar ook op diens omgeving.

  lees meer
 • Aankondiging muzikaal afscheid Wim van den Brink

  20 april 2017, Amsterdam
 • Trauma en stress

  25 april 2017, Groningen
  In behandeling

  Behandeling van trauma en stress;
  * Herstel van oorlogsstress (veteranen);
  * Preventie van zelfdoding;
  * Aanpak van volwassen slachtoffers van kindermishandeling en/of verwaarlozing.

  lees meer
 • Van DSM IV naar DSM-5 (e-learning)

  08 oktober 2016 t/m 02 mei 2017,
  Geaccrediteerd
 • Nieuwe Psychoactieve Stoffen & GHB

  11 mei 2017, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd

  OCHTENDPROGRAMMA – NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN
  9.30 uur Ontvangst en registratie
  10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Ton Nabben, criminoloog Universiteit van Amsterdam
  10.15 uur Feiten en cijfers door Tibor Brunt, wetenschappelijk projectleider Drug Monitoring & Policy Trimbos instituut

  11.00 uur Koffiepauze

  11.30 uur Herkennen en signaleren door Charles Dorpmans, coördinator DIMS Noord-Brabant Novadic-Kentron docent/expert Fontys Hogeschool Pedagogiek
  12.15 uur NPS verbieden: goed of slecht?
  Panelleden: Tibor Brunt, Charles Dorpmans, ervaringsdeskundige (psychonaut), vertegenwoordiger ministerie VWS

  12.45 uur Lunchpauze

  MIDDAGPROGRAMMA – GHB
  13.45 uur GHB-kennis door Esther Croes, arts-epidemioloog Drug Monitoring & Policy Trimbos instituut
  14.10 uur Ketenzorg en samenwerking door Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

  14.30 uur Korte pauze

  14.50 uur Hoe is het nu met..…..brandhaard Etten-Leur door Jaap Malcontent, adviseur integrale veiligheid Gemeente Etten-Leur en Alex van Dongen, veldwerker Novadic-Kentron
  15.15 uur Protocol omgaan met extreem gedrag Tobias van Dijk, coördinator drugstestservice/onderzoeker GGD Amsterdam
  15.40 uur Waarom clean blijven zo moeilijk is door Harmen Beurmanjer in samenwerking met Angela Aarts, ervaringsdeskundige

  16.15 uur Afsluiting en borrel

  lees meer
 • Vroege Diagnostiek en interventie bij ontwikkelingsproblemen en stoornissen

  15 februari 2017 t/m 17 mei 2017, Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Lammerszaal (route 86)
  Geen accreditatie

  Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via onze website www.paoheyendael.nl.

  Accreditatie is aangevraagd bij VVGN, NVvP en FGzPt, alsmede bij Kwaliteitsregister V&V en Register Verpleegkundig Specialisten. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  12 januari 2017 t/m 18 mei 2017, De Hoop ggz Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Virale hepatitis – na EASL 2017

  30 mei 2017, Beatrixgebouw Utrecht
  In behandeling

  De Virale Hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst heeft ten doel behandelend artsen en onderzoekers een overzicht te geven van de meest belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klinisch en wetenschappelijk onderzoek, welke worden gepresenteerd tijdens de EASL. De sprekers tijdens de Virale hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst zullen deze uitkomsten vertalen naar consequenties voor de dagelijkse praktijk. (meer informatie over de EASL 2017 vindt u via deze website: http://www.easl.eu/discover/events/international-liver-congress)

  De doelgroep bestaat uit medisch specialisten en onderzoekers betrokken bij en geïnteresseerd in de behandeling van Hepatitis. Daarnaast hebben de verpleegkundigen en andere healthcare professionals ook belang bij een compleet overzicht van het veld.

  lees meer
 • Symposium “Maak de zorg rookvrij”

  31 mei 2017, Domus Medica Utrecht

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.