Achtergrond 2
home / agenda / Agressie en gewelddadig gedrag

Agressie en gewelddadig gedrag

17 maart 2021

tijd:

18:00 tm 20:00

locatie:

Online

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

18.00 uur             Opening door de voorzitter

18.01 uur             Geweld onder invloed van middelen

Robbert-Jan Verkes, psychiater-klinisch farmacoloog, hoogleraar forensische psychiatrie, Afd. Psychiatrie Radboudumc, Pompestichting voor Forensische Psychiatrie, Sectie Strafrecht en Criminologie, Radboud Universiteit.

Geweldsdelicten zijn in hoge mate verbonden met zowel gebruik van alcohol en drugs als met psychiatrische stoornissen.  Wanneer geweld gepleegd is onder invloed van een psychiatrische stoornis zal dit tot verminderde toerekeningsvatbaarheid leiden en passende behandeling. Wanneer er echter alcohol en drugs in het spel zijn, wordt de verantwoordelijkheid voor de ontregeling veel sterker bij de dader gelegd en is er vanuit de samenleving een roep om extra strenge straffen. Maar wat is er eigenlijk bekend over de invloed van alcohol en drugs op agressie? Vormen alle drugs een risicofactor, bij welke spiegels, en bij ieder individu? Welke rol spelen bijvoorbeeld stoornissen in de emotieregulatie en kwetsbaarheid voor psychose? Wat is de invloed van omgevingsfactoren? In deze presentatie zal de spreker ingaan op deze vragen.

19.00 uur             Agressie en gewelddadig gedrag in de (klinische) psychiatrie

Prof. dr. Henk Nijman, bijzonder hoogleraar forensische psychologie, Radboud Universiteit & senior onderzoeker Fivoor

Agressie is een veel voorkomend gedragsprobleem onder opgenomen psychiatrische patiënten met een grote negatieve impact op de patiënt, zijn behandeling en zijn omgeving. Een complex van factoren kan leiden tot agressief gedrag: Omgevingsvariabelen, het ziektebeeld, de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt, maar ook een aantal meer basale biologische factoren. Een van de onderzoeken die bijvoorbeeld in de lezing aan bod komt, betreft een onderzoek naar de voedingsstatus van (forensisch) psychiatrische patiënten aan de ene kant en aard en ernst van psychiatrische symptomen en agressie aan de andere kant. Daarnaast komen de resultaten aan bod van een onderzoek dat werd uitgevoerd met apparaatjes in de vorm van een horloge waarmee huidgeleiding en andere psychofysiologische parameters mobiel gemeten werden onder (forensisch) psychiatrische patiënten met een hoog agressie-risico. Ook wordt ingegaan op de verbanden tussen licht verstandelijke beperkingen en beperkingen in adaptieve vaardigheden aan de ene kant, en verhoogde risico’s op agressief gedrag aan de andere kant. Onderzoek naar dit soort variabelen kan concrete handvatten bieden voor de preventie van agressie. In meer algemene zin wordt beoogd om in de lezing een overzicht te geven van een aantal recente onderzoeken naar de oorzaken en preventie van agressie van (forensisch) psychiatrische patiënten.

20.00 uur             Afsluiting

 

Deelname

Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via onze website.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2022

  25 januari 2022, De Basiliek Veenendaal
  Overige nascholing
 • LVB en Verslaving

  08 februari 2022, Aristo Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Webinar VVGN – NVvP

  10 februari 2022, Online
  Geaccrediteerd
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

  16 maart 2022, Aristo Amsterdam - ook online
  In behandeling
 • ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca

  17 maart 2022, Van der Valk Oostzaan-Amsterdam
  In behandeling
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  16 mei 2022, CCD Arnhem
  In behandeling
 • VVGN Lustrumcongres – 2022

  19 mei 2022 t/m 20 mei 2022, ECC Leiden
  In behandeling
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 16 december 2022,
  Overige nascholing
 • E-learning: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD

  23 januari 2022 t/m 10 januari 2023,
  E−learnings
 • E-learning De rookvrije ggz

  01 februari 2021 t/m 01 februari 2023,
  E−learnings
 • E-learning: Optimizing ADHD treatment

  23 januari 2022 t/m 21 februari 2023,
  E−learnings
 • E-learning: Moti-55

  23 januari 2022 t/m 27 mei 2023,
  E−learnings
 • E-Learning: Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving

  23 januari 2022 t/m 31 mei 2023,
  E−learnings

  VVGN geaccrediteerd

  lees meer
 • The REAL impact ADHD en Vrouwen

  03 november 2021 t/m 31 augustus 2023,
  E−learnings
 • E-learning Craft

  01 november 2021 t/m 23 oktober 2023,
  E−learnings
 • E-learning Zorgprestatiemodel

  01 november 2021 t/m 01 november 2023,
  E−learnings