Achtergrond 2
home / agenda / Agressie en gewelddadig gedrag

Agressie en gewelddadig gedrag

17 maart 2021

tijd:

18:00 tm 20:00

locatie:

Online

Programma

18.00 uur             Opening door de voorzitter

18.01 uur             Geweld onder invloed van middelen

Robbert-Jan Verkes, psychiater-klinisch farmacoloog, hoogleraar forensische psychiatrie, Afd. Psychiatrie Radboudumc, Pompestichting voor Forensische Psychiatrie, Sectie Strafrecht en Criminologie, Radboud Universiteit.

Geweldsdelicten zijn in hoge mate verbonden met zowel gebruik van alcohol en drugs als met psychiatrische stoornissen.  Wanneer geweld gepleegd is onder invloed van een psychiatrische stoornis zal dit tot verminderde toerekeningsvatbaarheid leiden en passende behandeling. Wanneer er echter alcohol en drugs in het spel zijn, wordt de verantwoordelijkheid voor de ontregeling veel sterker bij de dader gelegd en is er vanuit de samenleving een roep om extra strenge straffen. Maar wat is er eigenlijk bekend over de invloed van alcohol en drugs op agressie? Vormen alle drugs een risicofactor, bij welke spiegels, en bij ieder individu? Welke rol spelen bijvoorbeeld stoornissen in de emotieregulatie en kwetsbaarheid voor psychose? Wat is de invloed van omgevingsfactoren? In deze presentatie zal de spreker ingaan op deze vragen.

19.00 uur             Agressie en gewelddadig gedrag in de (klinische) psychiatrie

Prof. dr. Henk Nijman, bijzonder hoogleraar forensische psychologie, Radboud Universiteit & senior onderzoeker Fivoor

Agressie is een veel voorkomend gedragsprobleem onder opgenomen psychiatrische patiënten met een grote negatieve impact op de patiënt, zijn behandeling en zijn omgeving. Een complex van factoren kan leiden tot agressief gedrag: Omgevingsvariabelen, het ziektebeeld, de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt, maar ook een aantal meer basale biologische factoren. Een van de onderzoeken die bijvoorbeeld in de lezing aan bod komt, betreft een onderzoek naar de voedingsstatus van (forensisch) psychiatrische patiënten aan de ene kant en aard en ernst van psychiatrische symptomen en agressie aan de andere kant. Daarnaast komen de resultaten aan bod van een onderzoek dat werd uitgevoerd met apparaatjes in de vorm van een horloge waarmee huidgeleiding en andere psychofysiologische parameters mobiel gemeten werden onder (forensisch) psychiatrische patiënten met een hoog agressie-risico. Ook wordt ingegaan op de verbanden tussen licht verstandelijke beperkingen en beperkingen in adaptieve vaardigheden aan de ene kant, en verhoogde risico’s op agressief gedrag aan de andere kant. Onderzoek naar dit soort variabelen kan concrete handvatten bieden voor de preventie van agressie. In meer algemene zin wordt beoogd om in de lezing een overzicht te geven van een aantal recente onderzoeken naar de oorzaken en preventie van agressie van (forensisch) psychiatrische patiënten.

20.00 uur             Afsluiting

 

Deelname

Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via onze website.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren?

  26 januari 2021, Online
  In behandeling
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • 02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie

  09 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar VVGN: 3-MMC en lachgas

  23 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Prevention of crisis and coercion

  03 maart 2021 t/m 05 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  08 februari 2021 t/m 15 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond

  08 maart 2021 t/m 19 april 2021, Online via Zoom
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  26 april 2021, Drachten
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 31 december 2022,
  In behandeling