Achtergrond 3
home / agenda / Congres: 55+, verslaafd aan alcohol en nu?

Congres: 55+, verslaafd aan alcohol en nu?

22 maart 2018

tijd:

09:00 tm 17:30

locatie:

De Reehorst, Ede

55+, verslaafd aan alcohol en nu?
Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de 55-plussers meer alcohol drinkt dan gezond is. Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Reden voor Parnassia Groep en Brijder Verslavingszorg om op 22 maart a.s. een congres in de Reehorst in Ede te organiseren over deze actuele problematiek en ervoor te zorgen dat nieuwe kennis en inzichten bijdragen aan een gezondere toekomst van 55-plussers.

Plenair programma met laatste trends
Tijdens het plenaire programma is er o.a. aandacht voor:

 • omvang en trends van alcoholgebruik van ouderen
 • signalen die wijzen op overmatig alcoholgebruik
 • het verleiden van 55+ tot gezonder gedrag
 • het betrekken van de omgeving bij overmatig gebruik
 • sociale context en culturele achtergrond van patiënten

Ook is er een interview tussen twee ervaringsdeskundigen over verslaafd zijn en her- en erkenning over alcoholgebruik, zodat deelnemers begrijpen wat alcoholafhankelijkheid betekent in een mensenleven.

Praktische workshops
Daarnaast zijn er interessante workshops waarin onder meer praktische handvatten worden aangereikt over bijvoorbeeld hoe je 55-plussers bewust maakt van hun verslaving die zij zo niet ervaren, bijvoorbeeld via motiverende gespreksvoering. Vrienden en familie kunnen via de CRAFT-methodiek een wezenlijke rol spelen om iemand de stap naar hulpverlening te zetten.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn professie met ouderen in aanraking komt. Zoals huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen, psychiaters, klinische psychologen, psychologen, behandelmedewerkers, cognitief gedragstherapeuten, ervaringsdeskundigen, familie en naasten en andere belangstellenden.

Waarom dit congres?
De groep 55-plussers die al overmatig drinkt (gemiddeld meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week), gaan met het ouder worden nog meer drinken. Momenteel ligt dit percentage tussen de 6,7% en 12,6% (bron: Trimbos Instituut). Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de nadelige lichamelijke en geestelijke gevolgen hiervan. Ook zijn ze niet snel geneigd om hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik. Terwijl het hier juist om een kwetsbare groep gaat. Met een toename van de vergrijzing kunnen we niet meer om dit probleem heen. Naast persoonlijk leed en dat van de omgeving brengt dit probleem ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Als alle kosten en baten van alcohol in geld worden uitgedrukt, waren de kosten in 2013 ongeveer 2,3 tot 2,9 miljard euro (bron: rapport RIVM 2016).

Uitnodiging
Klik hier voor de uitnodiging / flyer

Programma
Klik hier voor het programma

Workshops
Klik hier voor de workshops


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland

  19 maart 2018, Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  De in de regio werkzame psychiaters (o.a. supervisoren in de opleidingsinstellingen) op de hoogte stellen van recente ontwikkelingen in het vak en de assistenten een extern kritisch gehoor bieden voor hun eindreferaat.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd
 • Geloof en zingeving in de verslavingszorg – Voor professionals in de verslavingszorg

  19 april 2018,
  In behandeling

  Waarom is aandacht voor geloof en zingeving zo belangrijk in de verslavingszorg? Hoe kunnen we wetenschappelijke inzichten hierover vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk? Tijdens dit symposium worden de resultaten van internationaal en nationaal onderzoek verbonden met visie op zorg en concrete interventies.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  26 februari 2018 t/m 28 mei 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer