Achtergrond 1
home / agenda / Cursus Regiebehandelaar

Cursus Regiebehandelaar

01 april 2019 t/m 28 januari 2020

locatie:

Radboud Universiteit en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Dag 1 De regiebehandelaar als een knooppunt in een sociaal-organisatorisch interactienetwerk

9.30-17.00 uur inclusief lunch
Arita Schaling, Marc Verbraak, Matthijs Moorkamp

 In deze module wordt de context geschetst waarbinnen de regiebehandelaar functioneert

 • Beleidsvisie vanuit Zorgverzekeringswet en historie
 • Ontwikkeling regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut

Zorgvragen in zowel de specialistische als generalistische GGZ zijn vaak multidisciplinair van aard. De regiebehandelaar is in dit multidisciplinaire proces verantwoordelijk voor de “integraliteit” van het behandelproces (GGZ, 2017). Hij of zij staat hierdoor op het spreekwoordelijke knooppunt tussen zorgprofessionals, zorgverleners, patiënten en familie. Werken op zo’n knooppunt zorgt voor een veelheid aan interacties en een bijbehorende hoge communicatienoodzaak. In deze module zullen we de uitdagingen van de regiebehandelaar benaderen vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief dat gericht is op de zorgcontext. Hierbij kijken we naar de verdeling van werk tussen mensen en hoe individuen in organisaties beter in staat gesteld worden om hun werk op een slagvaardige manier uit te voeren.

In drie delen, zal in deze module worden gewerkt aan het creëren van een beter begrip van de uitdagingen waarmee regiebehandelaars worden geconfronteerd en het verkennen van mogelijkheden voor veranderingen. Uitgangspunt hierbij is dat veel uitdagingen op het gebied van communicatie, samenwerking, vernieuwing en het opereren met zo min mogelijk fouten niet los gezien kunnen worden van de organisatiecontext waarin wordt gewerkt. Beter begrip van de opbouw van deze organisatiecontext en het effect daarvan op het sociale interactiepatroon schijnt hierdoor niet alleen een ander licht op de uitdagingen zelf maar ook op mogelijkheden voor verandering. De module rijkt hierdoor een integraal perspectief aan waarmee nieuwe veranderingen voor de werkpraktijk tot stand zouden kunnen komen.

Deze module wordt verzorgd door de Radboud Management Academy en word voorafgegaan door een introductie van GZ- hoofdopleider prof. dr. Marc Verbraak. Hij zal de leergang openen met het neerzetten van de kaders van de leergang, het uiteenzetten van de beleidsvisie vanuit de Zorgverzekeringswet, de historie en de ontwikkeling van de regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut.

Dag 2 (titel per onderdeel)

9.30-21.00 uur inclusief lunch en diner
Inez Zondag (+Trainingsacteur)

Ochtend 9.30 – 12.30 (3 uur)


Communiceren: Effectieve communicatievaardigheden, belang van luisteren, het omgaan met verschillen en voorkomen van misverstanden.

Als regiebehandelaar communiceer je niet alleen met de patiënt, maar tegelijkertijd met collega’s en familie. Heldere communicatie is voor een goede samenwerking cruciaal. In deze module ervaar je welke vaardigheden in elke samenwerkingsrelatie cruciaal zijn. Je bent je bewust van de rol van aannames, interpretaties en lichaamstaal. Je ontdekt hoe communicatiestijlen kunnen verschillen en vergroot je communicatiekracht door daar vervolgens effectief mee om te gaan.

Thema’s:

 • De rol van communicatie in samenwerkingsrelaties.
 • Basisvaardigheden: luisteren, samenvatten en doorvragen bij vasthoudende collega’s.
 • Voorkomen van misverstanden.
 • Omgaan met verschillen in communicatiestijlen van de verschillende betrokken partijen in de patient journey.

Middag 13.30  – 17.30 (4 uur)

Samenwerken: Managen van verwachtingen, aanspreken, aansturen en motiveren, shared decision making.

Naast bewuster en doelgerichter communiceren, is het bovendien van belang om samenwerkingspartners te kunnen aanspreken, aansturen en motiveren. Daarom gaan we in deze module ook aan de slag met beïnvloedingsvaardigheden. Je leert je invloedvaardigheden te ontwikkelen en flexibel in te zetten om in overlegsituaties bepalender te zijn in het proces en transparant te zijn in wat je wil.

Thema’s:

 • Managen van verwachtingen: waarom en hoe?
 • Oefenen met invloedstijlen:
  • Overreden
  • Stellen
  • Overbruggen
  • Inspireren
 • Respectvol feedback geven en ontvangen
 • Het komen tot gedeelde afspraken en het vastleggen van afspraken

 Avond 19.00 – 21.00 (3 uur)

Regisseren: Effectieve regie- en zorgafstemmingsgesprekken, verbindend omgaan met diversiteit

In gesprekken met patiënten en collega’s spelen emoties en diversiteit een grote rol. Hoe ga je als regiebehandelaar om met moeilijke gesprekssituaties, cultuurverschillen, irritaties en gevoelens van onmacht? In deze module staan we nadrukkelijker stil bij de specifieke vaardigheden die je kunt inzetten om elk regiegesprek of zorgafstemmingsgesprek zo optimaal mogelijk te voeren.

Thema’s:

 • Herkennen en erkennen van onderliggende behoeftes en emoties.
 • Vermijden van valkuilen: herhalen, overtuigen, in discussie gaan.
 • Overbruggen van verschillen in cultuur, taal en generaties.
 • Elk gesprek is anders: casuïstiek

Dag 3 Reflectie, intervisie, evaluatie en afsluiting

 12.30 uur-17.00 uur
Arita Schaling

In de slotbijeenkomst heb je in de intervisiesessie de gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen en presenteer je kort de reflectie op je eigen casus: Wat waren je oorspronkelijke leerdoelen? Heb je die behaald? Welke aanvullende kennis en competenties heb je verworven? Wat betekent dat voor hoe je in de toekomst in een dergelijke casus zou handelen? Wat neem je mee naar de dagelijkse praktijk en hoe ga je de nieuwe kennis en vaardigheden inpassen in je werk?

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  Geaccrediteerd
 • Praktijk Workshop Verslaving

  30 januari 2020, Pakhuis de Zwijger Amsterdam
  In behandeling
 • Shared Care 2020 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  13 februari 2020, Planetarium Amsterdam
  In behandeling
 • Overprikkeling

  13 februari 2020, Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

  lees meer
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek

  13 februari 2020, Hogedwarsstraat 3 in Vught , Ruimte Meierij 4.3
  In behandeling
 • Referaat ‘Trauma hier, trauma daar, trauma overal?’

  03 maart 2020, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling
 • Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

  13 maart 2020, ReeHorst, Ede
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • RACT-congres

  26 maart 2020, LocHal, Tilburg
  In behandeling
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  08 april 2020 t/m 16 april 2020, Leusden (8-4) of Breukelen (16-4)
  In behandeling
 • Nascholingsavond Psychiatrie – Verslavingsproblematiek bij kinderen en jongeren

  19 februari 2020 t/m 20 mei 2020, Radboudumc, Hippocrateszaal (route 77)
  In behandeling
 • Masterclass Verslaving

  28 mei 2020 t/m 29 mei 2020, Bilderberg Hotel 't Speulderbos in Garderen
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  14 januari 2020 t/m 02 juni 2020,
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  28 mei 2020 t/m 11 juni 2020, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  In behandeling
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing
 • VVGN Lustrumcongres

  01 oktober 2020 t/m 02 oktober 2020, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  06 oktober 2020 t/m 10 november 2020, CCD Arnhem
  Overige nascholing

  In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

  lees meer
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland