Achtergrond 3
home / agenda / Cursus Regiebehandelaar

Cursus Regiebehandelaar

01 april 2019 t/m 13 november 2019

locatie:

Radboud Universiteit en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Dag 1 De regiebehandelaar als een knooppunt in een sociaal-organisatorisch interactienetwerk

9.30-17.00 uur inclusief lunch
Arita Schaling, Marc Verbraak, Matthijs Moorkamp

 In deze module wordt de context geschetst waarbinnen de regiebehandelaar functioneert

 • Beleidsvisie vanuit Zorgverzekeringswet en historie
 • Ontwikkeling regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut

Zorgvragen in zowel de specialistische als generalistische GGZ zijn vaak multidisciplinair van aard. De regiebehandelaar is in dit multidisciplinaire proces verantwoordelijk voor de “integraliteit” van het behandelproces (GGZ, 2017). Hij of zij staat hierdoor op het spreekwoordelijke knooppunt tussen zorgprofessionals, zorgverleners, patiënten en familie. Werken op zo’n knooppunt zorgt voor een veelheid aan interacties en een bijbehorende hoge communicatienoodzaak. In deze module zullen we de uitdagingen van de regiebehandelaar benaderen vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief dat gericht is op de zorgcontext. Hierbij kijken we naar de verdeling van werk tussen mensen en hoe individuen in organisaties beter in staat gesteld worden om hun werk op een slagvaardige manier uit te voeren.

In drie delen, zal in deze module worden gewerkt aan het creëren van een beter begrip van de uitdagingen waarmee regiebehandelaars worden geconfronteerd en het verkennen van mogelijkheden voor veranderingen. Uitgangspunt hierbij is dat veel uitdagingen op het gebied van communicatie, samenwerking, vernieuwing en het opereren met zo min mogelijk fouten niet los gezien kunnen worden van de organisatiecontext waarin wordt gewerkt. Beter begrip van de opbouw van deze organisatiecontext en het effect daarvan op het sociale interactiepatroon schijnt hierdoor niet alleen een ander licht op de uitdagingen zelf maar ook op mogelijkheden voor verandering. De module rijkt hierdoor een integraal perspectief aan waarmee nieuwe veranderingen voor de werkpraktijk tot stand zouden kunnen komen.

Deze module wordt verzorgd door de Radboud Management Academy en word voorafgegaan door een introductie van GZ- hoofdopleider prof. dr. Marc Verbraak. Hij zal de leergang openen met het neerzetten van de kaders van de leergang, het uiteenzetten van de beleidsvisie vanuit de Zorgverzekeringswet, de historie en de ontwikkeling van de regiebehandelaar vanuit het kwaliteitsstatuut.

Dag 2 (titel per onderdeel)

9.30-21.00 uur inclusief lunch en diner
Inez Zondag (+Trainingsacteur)

Ochtend 9.30 – 12.30 (3 uur)


Communiceren: Effectieve communicatievaardigheden, belang van luisteren, het omgaan met verschillen en voorkomen van misverstanden.

Als regiebehandelaar communiceer je niet alleen met de patiënt, maar tegelijkertijd met collega’s en familie. Heldere communicatie is voor een goede samenwerking cruciaal. In deze module ervaar je welke vaardigheden in elke samenwerkingsrelatie cruciaal zijn. Je bent je bewust van de rol van aannames, interpretaties en lichaamstaal. Je ontdekt hoe communicatiestijlen kunnen verschillen en vergroot je communicatiekracht door daar vervolgens effectief mee om te gaan.

Thema’s:

 • De rol van communicatie in samenwerkingsrelaties.
 • Basisvaardigheden: luisteren, samenvatten en doorvragen bij vasthoudende collega’s.
 • Voorkomen van misverstanden.
 • Omgaan met verschillen in communicatiestijlen van de verschillende betrokken partijen in de patient journey.

Middag 13.30  – 17.30 (4 uur)

Samenwerken: Managen van verwachtingen, aanspreken, aansturen en motiveren, shared decision making.

Naast bewuster en doelgerichter communiceren, is het bovendien van belang om samenwerkingspartners te kunnen aanspreken, aansturen en motiveren. Daarom gaan we in deze module ook aan de slag met beïnvloedingsvaardigheden. Je leert je invloedvaardigheden te ontwikkelen en flexibel in te zetten om in overlegsituaties bepalender te zijn in het proces en transparant te zijn in wat je wil.

Thema’s:

 • Managen van verwachtingen: waarom en hoe?
 • Oefenen met invloedstijlen:
  • Overreden
  • Stellen
  • Overbruggen
  • Inspireren
 • Respectvol feedback geven en ontvangen
 • Het komen tot gedeelde afspraken en het vastleggen van afspraken

 Avond 19.00 – 21.00 (3 uur)

Regisseren: Effectieve regie- en zorgafstemmingsgesprekken, verbindend omgaan met diversiteit

In gesprekken met patiënten en collega’s spelen emoties en diversiteit een grote rol. Hoe ga je als regiebehandelaar om met moeilijke gesprekssituaties, cultuurverschillen, irritaties en gevoelens van onmacht? In deze module staan we nadrukkelijker stil bij de specifieke vaardigheden die je kunt inzetten om elk regiegesprek of zorgafstemmingsgesprek zo optimaal mogelijk te voeren.

Thema’s:

 • Herkennen en erkennen van onderliggende behoeftes en emoties.
 • Vermijden van valkuilen: herhalen, overtuigen, in discussie gaan.
 • Overbruggen van verschillen in cultuur, taal en generaties.
 • Elk gesprek is anders: casuïstiek

Dag 3 Reflectie, intervisie, evaluatie en afsluiting

 12.30 uur-17.00 uur
Arita Schaling

In de slotbijeenkomst heb je in de intervisiesessie de gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen en presenteer je kort de reflectie op je eigen casus: Wat waren je oorspronkelijke leerdoelen? Heb je die behaald? Welke aanvullende kennis en competenties heb je verworven? Wat betekent dat voor hoe je in de toekomst in een dergelijke casus zou handelen? Wat neem je mee naar de dagelijkse praktijk en hoe ga je de nieuwe kennis en vaardigheden inpassen in je werk?

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Symposium Tabak van! – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg?

  15 november 2019, Zalen van Zeven, te Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 13.00-17.00 uur in de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in hartje Utrecht. Meldt u alvast aan, aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en houd onze verdere berichtgeving in de gaten!

  lees meer
 • Programmadag Culturele Psychiatrie, Parnassia Groep – Verder bouwen aan een meer cultureel competente GGZ

  15 november 2019, Student Hotel te Den Haag
  Geaccrediteerd
 • Masterclass Verslaving – najaar 2019

  14 november 2019 t/m 15 november 2019, Bilderberg Hotel 't Speulderbos in Garderen
  Geaccrediteerd
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • LVB en Verslaving

  20 november 2019, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd

  Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

  Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep, hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met u kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

  lees meer
 • Nascholingsavond Psychiatrie – ADHD, (partner)geweld en verslaving

  20 november 2019, Radboudumc, Hippocrateszaal (route 77)
  Geaccrediteerd
 • God, geluk en ggz

  22 november 2019, De Hoop ggz, Dordrecht
  In behandeling
 • Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ

  27 november 2019, Reehorst te Ede
  Geaccrediteerd

  Let’s move on! Na ons eerste succesvolle congres in 2018 over het bevorderen van de lichamelijke gezondheid en leefstijl van cliënten in de GGZ organiseren we nu een vervolg. Want er is nog veel werk te doen! De uitdagingen op het gebied van gezondheid en leefstijl in de GGZ zijn bekend. De gezondheidsachterstand van cliënten in de GGZ ten opzichte van de algemene bevolking is erg groot en daarmee niet acceptabel. De verantwoordelijkheid van zowel professionals en bestuurders in de GGZ komt steeds scherper in zicht.

  We hebben inmiddels een goed beeld van de aard en de omvang van gezondheidsproblemen en de factoren die deze ontlokken en in stand houden. Er valt veel te doen op het gebied van somatische screening, het uitvoeren van medische interventies, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het realiseren van een gezonde leef- en werkomgeving, en het goed afstemmen van de organisatie van de zorg.

  Actie is dus nodig, op verschillende fronten!  Er is actie nodig van de hulpverlener die werk maakt van gezondheids- en leefstijlbevordering. Hoe kan de hulpverlener de cliënt optimaal motiveren en ondersteunen om tot een betere gezondheid en leefstijl te komen? Hoe kan het zelfmanagement en de eigen regie van de cliënt worden bevorderd om zo tot duurzame gedragsverandering te komen? Hoe kan de hulpverlener een goede follow-up realiseren zodat het niet bij eenmalige activiteiten rondom gezondheidsbevordering blijft? Hoe kunnen familieleden en andere netwerkleden hier effectief aan bijdragen?  Maar niet alleen de hulpverlener en cliënt zijn aan zet. Een eenzijdige focus op hen doet geen recht aan dat wat ons gezamenlijk te doen staat. Duidelijk is geworden dat ook de organisatie en directe leef- en werkomgeving een cruciale rol spelen bij gezondheids- en leefstijlbevordering. Er moet dus ook goed naar organisatie, omgeving en voorwaarden gekeken worden. Acties gewenst dus van managers en bestuurders!

  Voor nu geldt: in samenwerking aan de slag. Niet praten maar doen! Dat is het motto van dit congres.

  Tijdens dit congres zullen plenaire lezingen en workshops worden verzorgd met steeds de vraag: hoe kunnen wij - cliënten, hulpverleners, familieleden, managers en bestuurders – afzonderlijk en in goede samenwerking concreet aan de slag gaan met het bevorderen van een goede lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ. Het zijn de resultaten die tellen!

  lees meer
 • Jubileumcongres 30 jaar Korsakov Centrum

  29 november 2019, Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen
  Geaccrediteerd
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  04 juli 2019 t/m 04 december 2019,
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Landelijke Programmadag Psychotrauma

  06 december 2019, Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, Amersfoort
  In behandeling

  Deze dag is voor Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de behandeling van patiënten met traumagerelateerde problematiek. En staat in het teken van diagnostiek en behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen. En welke uitdagingen we daarbij als behandelaar in de praktijk tegenkomen.

  lees meer
 • Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

  02 december 2019 t/m 09 december 2019, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • 13e Jaarsymposium Verslaving – Voorkomen & genezen

  10 december 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Voorkomen en genezen is het thema van het aankomende Jaarsymposium Verslaving.
  Dé gelegenheid waar u essentiële nieuwe inzichten verwerft en uw collega’s uit de verslavingszorg treft. Ik wil u bij deze van harte uitnodigen voor de 13e editie van dit zeer gewaardeerde symposium, dat zal plaatsvinden op dinsdag 10 december 2019 in Amsterdam.

  Maar liefst zeven experts belichten essentiële vragen en antwoorden rondom middelenontmoediging en middelenafhankelijkheid. Hieronder licht ik alvast vier sprekers en hun onderwerp toe.

  Prof. dr. Anja Huizink gaat in op onderzoek naar de effecten op het kind ten gevolge van prenataal cannabisgebruik en bespreekt welke psychobiologische factoren samenhangen met regelmatig cannabisgebruik bij adolescenten.

  Prof. dr. Roy Kessels zal ingaan op de gevolgen van het gebruik van alcohol op neurocognitieve functies, zoals het geheugen en de executieve functies. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het syndroom van Korsakov en lichte cognitieve stoornissen als gevolg van langdurig alcoholgebruik.

  Prof. dr. Jacqueline Vink illustreert onder meer met behulp van tweelingstudies hoe groot de invloed van zowel erfelijke als omgevingsfactoren wordt geschat voor roken, alcoholconsumptie, cannabisgebruik, koffiegebruik en zelfs internet-verslaving.

  Dr. Esther Croes stelt u op de hoogte van middelenontmoediging en verwachte uitkomsten van de activiteiten van onder meer het Nationale Preventieakkoord.

  Praktijk workshops
  Vorig jaar zijn de unieke Workshops Verslaving aan de traditie van het jaar-symposium toegevoegd. Op 9 januari 2020 biedt Harmen Beurmanjer u samen met ondergetekende verdieping in de behandeling van GHB-verslaving.
  Prof. dr. Peter Blanken en dr. Pieter Jan Carpentier behandelen het voorschrijven van stimulantia.
  Beide workshops worden geleid door een psychiater én een psycholoog. Ook nieuw is de nadruk op de praktijk, zo gaat u zelf aan de slag met casuïstiek en gaat het uitsluitend over diagnostiek en behandeling.

  Kortom, een relevant en vooral praktijkgericht nascholingsprogramma voor professionals werkzaam in de verslavingszorg.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving

  17 december 2019, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Jarenlang had de geneeskunde niet veel te bieden aan verslaafden. Verslaving werd niet als ziekte gezien en er was nog heel weinig bekend over de neurobiologie ervan en er waren - behalve methadon en disulfiram - nauwelijks effectieve geneesmiddelen die konden worden ingezet bij de behandeling van verslaving.
  Recent onderzoek heeft ons geleerd dat er neurobiologische processen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het persisteren van verslavingsgedrag.

  We hebben hierdoor meer inzicht gekregen over de neurotransmitters en de receptoren die hierbij betrokken zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal nieuwe medicijnen is ontwikkeld en getest voor zowel de behandeling van verslaafden aan middelen als voor patiënten met een gedragsverslaving. Voor de behandeling van verslavingen aan zowel tabak, alcohol als opiaten zijn ondertussen verschillende geneesmiddelen geregistreerd en is er voor arts en patiënt nu duidelijk iets te kiezen.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  14 november 2019 t/m 30 maart 2020, Amsterdam (14-11), Tilburg (21-11), Baarn (9-12), Zeist (30-3-2020)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer