Achtergrond 3
home / agenda / “De geprikkelde lever”

“De geprikkelde lever”

09 december 2017

tijd:

09:00 tm 17:30

locatie:

Cultuurhuis De Klinker te Winschoten

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Locatie:

De Klinker
Meester D.U. Stikkerlaan 41, 9675 Winschoten
Rabo zaal

Parkeren is gratis. Bij binnenkomst rechts de trap op en bovenaan de trap rechtdoor lopen door de klapdeuren. De zaal is links na die deuren.

Het symposium is voor iedereen toegankelijk.
Geaccrediteerd: 300 euro per persoon
Indien geen accreditatie nodig is: 30 euro per persoon

Accreditatie: aangevraagd bij VVGN voor 6 punten.

Aanmelden : per  e-mail
Vermeld de titel of datum en, indien van toepassing, uw BIG nummer.
U kunt zich tot op de dag van het symposium aanmelden. Eerder aanmelden is wel handiger.

Het symposium De geprikkelde lever, omvat 6 presentaties . Tussendoor een pauze met drinken en broodjes.

Programma:
9:00-9:30 ontvangst
9:30-10:30 “Bruikbaar bij leverziekte? Überhaupt bruikbaar?”, P. de Groot
10:30-11:30 “De lever. Anatomie en fysiologie”, D. Namiotko

Het symposium is voor iedereen toegankelijk.
Geaccrediteerd: 300 euro per persoon
Indien geen accreditatie nodig is: 30 euro per persoon

Accreditatie: aangevraagd bij VVGN voor 6 punten.

Aanmelden : per  e-mail
Vermeld de titel of datum en, indien van toepassing, uw BIG nummer.
U kunt zich tot op de dag van het symposium aanmelden. Eerder aanmelden is wel handiger.

Het symposium De geprikkelde lever, omvat 6 presentaties . Tussendoor een pauze met drinken en broodjes.

Programma:
9:00-9:30 ontvangst
9:30-10:30 “Bruikbaar bij leverziekte? Überhaupt bruikbaar?”, P. de Groot
10:30-11:30 “De lever. Anatomie en fysiologie”, D. Namiotko
11:30-12:00: Pauze
12:00-13:00 “Hepatische encefalopathie. Deel 1”, F. Esseveld
13:00-14:00 “Hepatische encefalopathie. Deel 2”, D.L.J. Cremers
14:00-15:30 Pauze
15:30-16:30 “Leverfunctiebepalingen”, D.L.J. Cremers
16:30-17:30 “Lichamelijk onderzoek”, D.L.J. Cremers

Kortingsregeling:
Meerpersoonskorting (vanaf 12-11-2017):
-Indien u zich samen met een andere collega aanmeld (beide voor het hogere tarief), dan betaald u beide 200 euro incl BTW per persoon (een gezamenlijke korting van 200 euro).
-Indien u zelf geen accreditatie nodig heeft en een collega meeneemt die wel accreditatie nodig heeft, dan betaald u zelf geen entree. De collega betaald dan 250 euro.
-Indien u meerdere collega’s aanmeld, dan krijgt u contact opnemen over de mate van korting. Ook bij meerdere aanmeldingen tegen het gereduceerd tarief is korting van toepassing
Voorwaarde: bij aanmelding geeft u aan wie u heeft aangemeld en ook uw collega’s moeten dit vermelden bij aanmelding (het makkelijkste is dan 1 email met alle aanmeldingen te sturen, waarin de namen, emails en eventueel BIG nummers van alle deelnemers vermeld staan).

Studentenkorting:
Studenten (ook artsen in opleiding), artsen die geen accreditatiepunten nodig hebben en geinteresseerden kunnen komen tegen het tarief van 30 euro.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer