Achtergrond 1
home / agenda / de Lever van Vet tot Virus

de Lever van Vet tot Virus

10 oktober 2018

tijd:

17:30 tm 21:00

locatie:

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Leerdoelen

 • U begrijpt het belang van analyse van patiënten met een afwijkende ALAT.
 • U weet wat de gezondheidswinst is van behandeling van steatohepatitis en chronische virale hepatitis.
 • U kent de risicogroepen van steatohepatitis en chronische virale hepatitis.
 • U weet welke nadere diagnostiek nodig is om oorzaak en ernst van de leverziekte op te sporen.
 • U kent de indicaties voor verwijzing naar een leverspecialist en kan de patiënt voorlichten over het belang van het specialistisch onderzoek.
 • U formuleert een beleid voor niet-verwezen en terugverwezen patiënten met een afwijkende ALAT op basis van steatohepatitis of chronische virale hepatitis.

Programma

 • In deze nascholing ontvangt u handvatten om bij patiënten met een afwijkende ALAT (ALT), of Steatohepatitis of chronische hepatitis B / C, tijdig te identificeren.
 • Bij welke patiënten met een afwijkende ALAT (ALT) moet verder onderzoek overwogen worden.
 • Welke testen geven essentiële diagnostische informatie.
 • Wanneer moet u verwijzen naar de specialist?

 

17.15-17.30 uur Ontvangst
17.30-17.40 uur Introductie en lever quiz
17.40-18.05 uur Leverziekten in de huisartsenpraktijk, met casus
18.05-18.30 uur Het hepatitis probleem in Nederland
18.30-19.00 uur Pauze met buffet
19.00-19.15 uur Casus met patiënt
19.15-19.45 uur Diagnostiek
19.45-20.15 uur Steatohepatitis
20.15-20.30 uur NHG Richtlijnen 2016, kennis in de praktijk brengen
20.30-21.00 uur Antwoorden quiz, evaluatie en sluiting
21.00 uur Napraten en borrel

 

ABAN geaccrediteerd voor 3 punten


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • de Lever van Vet tot Virus

  21 juni 2018, Capelle aan den IJssel, IJssellandziekenhuis
  Geaccrediteerd

  Deze workshop wordt georganiseerd door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam i.s.m. Leerpunt KOEL en maakt onderdeel uit van het nationale programma Bewustzijn Identificatie en Behandeling van Hepatitis B en C (BIBHEP).

  lees meer
 • Omgaan met Cultuurverschillen

  21 juni 2018 t/m 23 juni 2018, Verslavingszorg Noord Nederland (21-6) en MSP Opleidingen Leiden (23-6)
  Geaccrediteerd

  In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënten en medewerkers.
  Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen.

  lees meer
 • Vroegdetectie in de GGZ

  28 juni 2018, Locatie The Student Hotel Den Haag
  Geaccrediteerd

  Hoe voorkom je dat je patiënt een psychose ontwikkelt? Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe kan je goed zorgen voor de kinderen van je patiënten? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz van elkaar leren en hoe denken gemeenten en zorgverzekeraars over deze aanpak? Deze vragen worden in het symposium vanuit verschillende kanten, onderzoek en zorg, belicht.

  Het symposium richt zich op twee ontwikkellijnen in de ggz:
  •Vroegdetectie van psychiatrische stoornissen
  •Aandacht voor kinderen van patiënten en levensloopaanpak

  Vroegdetectie begint een prominente plek te krijgen binnen de ggz, omdat we weten dat vroegtijdig ingrijpen veel leed voorkomt en kosteneffectief is. Dit symposium geeft u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie van psychiatrische stoornissen en de aanpak bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van patiënten.  lees meer
 • Congres: eHealth, een blijvende belofte of realiteit? Wat betekent het voor arts en patiënt?

  28 juni 2018, Evoluon in Eindhoven
  Geaccrediteerd

  Wij informeren u graag over het aanstaande eHealth congres, georganiseerd door KNMG District Zuid Oost Brabant in het Evoluon in Eindhoven.

  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  29 juni 2018, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Op vrijdagmiddag 29 juni is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  25 juni 2018 t/m 09 juli 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei – juli 2018

  08 mei 2018 t/m 10 juli 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag:
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Symposium Kind & Slaap

  05 oktober 2018, Hotel Theater Figi te Zeist
  Overige nascholing

  “Good night, sleep tight”, van normale slaap bij kinderen tot aan veelvoorkomende slaapproblemen en comorbiditeit.

  “Good night, sleep tight”, ofwel “welterusten en slaap lekker” is voor de meeste kinderen voldoende om rustig te kunnen slapen. Een vast bed ritueel, nog een verhaaltje en een kus van een ouder, helpt om slaap te krijgen en binnen een half uur in slaap te vallen. Echter, bij 30% van de kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, treedt een periode van slaapproblemen op: verzet bij het naar bed gaan, ouders die erbij moeten blijven, omdat hun kind anders niet in slaap valt, of onrustige slaap, veel bewegen, dromen en nachtmerries en nachtangsten of heftig snurken. Hoe reageren de meeste ouders op een kind dat niet kan slapen? Hoe zit het met kinderen die ADHD of autisme hebben; slapen die anders? Wat is de niet te negeren invloed van het

  lees meer
 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  In behandeling
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer