Achtergrond 3
home / agenda / European Meeting on HIV & Hepatitis

European Meeting on HIV & Hepatitis

07 juni 2017 t/m 09 juni 2017

locatie:

Rome, Italië

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Omdat de accreditatie-commissie van de VVGN niet zelf vooraf de buitenlandse nascholing kan beoordelen (en dat houdt meer in dan alleen beoordelen van de inhoud) is de voorwaarde dat de scholing in het desbetreffende land al is geaccrediteerd door een accreditatiecommissie van een medische beroepsvereniging óf door een zusterorganisatie.

Het loont dus om, voordat je je aanmeldt in de verwachting ook uren te kunnen registreren, eerst na te gaan op de website of bij de organisatie van deze scholing of er accreditatie is aangevraagd en/of toegewezen.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 6th World Congress on Addiction Disorder & Addiction Therapy

  29 augustus 2017 t/m 31 augustus 2017, Praag, Tsjechië
  Buitenland
 • Symposium ‘out of the box’

  01 september 2017, Theater Kikker, Utrecht
  Geaccrediteerd

  Meld u nu aan via de button
  (Bij aanmelden graag BIG en Functie aangeven)

  Gratis vol=vol !!

  lees meer
 • 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders

  13 september 2017 t/m 15 september 2017, Hamburg, Duitsland
  Geaccrediteerd

  Mental health services all over the world aim for best-practice models and interventions to support and treat people with mental disorders, specifically for those with more serious mental illnesses. Integrated Care, Assertive Outreach Services, Crises and Home Treatment Services, Early Intervention Services, Community Based Recovery Services and Peer Support are examples of care models and interventions seeking to improve care coordination, early detection, community-based crises intervention and treatment as well as consumer involvement, reintegration and recovery. However, the present state of development and implementation of such models and interventions is influenced by many different aspects, among others by varying health care systems and their financial regulations.

  Therefore, the main theme of the fourth conference of the EAOF is LEARNING FROM EACH OTHER...

  with the goal to support solutions by organizing communication between clinicians, researchers, service users, relatives and stakeholders from different countries and different health care systems.

  Many associations, institutions, clinicians, scientists, representatives of service users and relatives and stakeholders have agreed to join the faculty participating in this conference. We expect that the interaction between these people from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.

  lees meer
 • Nascholingsbijeenkomst Consortium Psychiatrie

  18 september 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  Organisatie
  Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gastheer.
  De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord Nederland en wordt inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. De data voor 2017 zijn: 16 januari, 20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november.

  Doelgroep
  Psychiaters, assistenten in opleiding tot specialist, verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen KNMG

  Plaats en tijd
  De nascholingsbijeenkomst vindt plaats op 18 september 2017 in De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De ontvangst en intekening vinden plaats in het luxe gedeelte van het personeelsrestaurant. Vanaf de hoofdingang volgt u de interne bewegwijzering en vanaf parkeergarage UMCG-Noord volgt u eerst de bewegwijzering naar Ingang UMCG en vervolgens de interne bewegwijzering.

  Kosten
  Deelname aan de nascholingsbijeenkomst is € 60,- (verpleegkundig specialisten, categorie overig) of € 65,- (psychiaters, verslavingsartsen KNMG) per persoon inclusief koffie, thee, buffet. Deelname voor aios is gratis.

  Inschrijving
  U kunt zich tot 11 september 2017 inschrijven via www.wenckebachinstituut.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 11 september 2017. In dat geval worden administratiekosten (€ 5,=) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen. Wanneer u zich reeds eerder heeft ingeschreven voor de vijf bijeenkomsten in 2017 hoeft u zich nu niet nogmaals aan te melden.

  lees meer
 • VVGN Symposium “BehandelREGIEbehandelaar – tijd voor verandering”

  21 september 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Het VVGN symposium ‘behandelREGIEbehandelaar - tijd voor verandering’ richt zich op twee onderwerpen. Detoxificatie en Regie. In dit symposium wordt er aandacht besteedt aan, en is de deelnemers op de hoogte van:

  • de herziene en nieuwe versie van de richtlijn detoxificatie; de ontwikkeling en de belangrijkste aanpassingen rond detoxificatie, monitoring en indicatiestelling.
  • indicatiestelling en organisatie van de detoxificatie binnen Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid van detoxificatie.
  • praktische organisatie, monitoringsinstrumenten en aandachtspunten bij detoxificatie zoals deze plaatsvindt bij Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid
  • inzicht in de resultaten van de enquête, georganiseerd door de VVGN, naar de positie en nascholingsbehoefte van verslavingsartsen.
  • aandacht voor de positie en uitvoering van het regiebehandelaarsschap op verschillende werkplekken
  • aandacht voor de veranderde positie van de verslavingsarts en de vraag om medisch leiderschap.
  • aandacht voor medische leiderschap voor verslavingsartsen.
  • aandacht voor verandermanagement en inzicht in de mogelijkheden en valkuilen bij verandering.

  lees meer
 • LVB en Verslaving

  28 september 2017, Aristo Utrecht
  In behandeling

  Na deze studiedag:

  - Is de deelnemer op de hoogte van de nieuwste handreikingen op het gebied van LVB en Verslaving

  - Weet de deelnemer hoe verslavingsproblematiek in de hersenen werkt en hoe daarop ingespeeld kan worden

  - Krijgt de deelnemer praktische handvatten mee hoe criminaliteit en verslavingsproblematiek behandeld kan worden

  - Weet de deelnemer hoe je Cognitieve gedragstherapie + uit moet voeren bij LVB-cliënten met een verslaving

  - Krijgt de deelnemer gesprekstechnieken mee hoe je mensen met een LVB en verslaving kunt motiveren tot gedragsverandering

  - Kent de deelnemer de methoden om terugval bij LVB-clienten te voorkomen om weer middelen te gebruiken

  lees meer
 • Refereerbijeenkomst

  10 oktober 2017, Gehoorzaal van de Sprenge op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Titel van het eerste referaat
  ‘De relatie tussen lichamelijke kwetsbaarheid (‘frailty’) en ontregeling van het afweersysteem bij depressie op latere leeftijd’.

  Referent
  Matheus Arts, MD, MSc – ouderenpsychiater en plaatsvervangend A-opleider bij GGZ WNB en onderzoeker UMC Groningen.

  Samenvatting
  Frailty, vrij vertaald met lichamelijke kwetsbaarheid, is een conditie waarin oudere mensen versterkt kunnen reageren op stressoren. Dit kunnen zowel lichamelijke stressoren zijn, bijvoorbeeld een griep, of psychosociale stressoren, bijvoorbeeld het overlijden van een partner. Frailty betekent dus feitelijk dat mensen snel uit evenwicht kunnen raken, wat kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen met een groot risico op afhankelijkheid van anderen of vervroegd overlijden. In de NESDO studie werd vastgesteld dat depressieve ouderen vaker als “frail” geclassificeerd kunnen worden dan niet-depressieve ouderen. Bij ouderen is er dus een relatie tussen depressie en lichamelijke kwetsbaarheid.
  Uit eerder onderzoek is bekend dat zowel een depressie op latere leeftijd als frailty samenhangen met ontregeling van het afweersysteem. Deze ontregeling uit zich onder andere in verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. In deze studie onderzochten we met gegevens uit NESDO of binnen een groep depressieve ouderen, er ook een relatie bestond tussen frailty en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Hierbij hebben we naar drie ontstekingswaarden gekeken, te weten C-reactief proteïne, interleukine-6 en neutrophil gelatinase–associated lipocaline.
  Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor drie van de kenmerken van frailty, namelijk een zwakke handknijpkracht, lage loopsnelheid en weinig lichamelijke activiteit, een relatie is met ontregeling van het afweersysteem bij depressieve ouderen. De andere twee criteria voor frailty, te weten ongewild gewichtsverlies en een verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau hingen niet samen met verhoogde ontstekingswaarden. Deze resultaten kunnen wijzen op een subtype van depressie, dat samenhangt met lichamelijke veroudering.

  Leerdoel en relevantie
  Het vergroten van kennis over de invloed van frailty op het immuunsysteem bij depressieve ouderen.

  Doelgroep
  Psychiaters (i.o.), Psychologen (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.).

  Titel van het tweede referaat
  ‘Het maligne antipsychotica syndroom: een atypische presentatie met slechte afloop’.

  Referent
  Matthijs van Schendel, aios psychiatrie en werkzaam op Schelde 4, psychose klinisch, GGZ WNB.

  Samenvatting
  Het Maligne antipsychotica syndroom (MAS) is een zeldzame aandoening met een lage incidentie
  (0.01-0,02%). De mortaliteit ligt tussen 5,6 en 12%. Etiologie is niet volledig opgehelderd, maar het starten van D2-receptor blokkerende medicatie wordt als belangrijkste oorzaak gezien. Diagnostiek is lastig en de diagnose wordt nog al eens gemist. De behandeling bestaat uit het staken van het
  D2-receptor blokkerende medicijn en in ernstige gevallen kan supportive care op de IC noodzakelijk zijn. Er wordt een casus gepresenteerd welke een atypische presentatie van MAS is. Met name het ontbreken van hyperthermie en rigiditeit komt regelmatig voor. In het referaat wordt uitleg gegeven over incidentie, etiologie en diagnostiek van een atypische presentatie van MAS.

  Leerdoel en relevantie
  • Het leren herkennen van een atypische presentatie van MAS.
  • Uitleg over het vóórkomen van een atypische presentatie van MAS.
  • Het uitleggen van verschillende hypothesen over het ontstaan van MAS en hoe een atypische presentatie van MAS daarin past

  Daar dit ziektebeeld alleen kan ontstaan als er medicatie wordt toegediend, dient dit beeld bekend te zijn bij artsen en psychiaters. Ook verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen dienen de alarmsymptomen van dit beeld te herkennen om zo adequaat hulp in te schakelen. Het is een aandoening met een potentieel (voorkombare) fatale afloop.

  Doelgroep
  Artsen, psychiaters, (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.).

  Titel van het derde referaat
  ‘Euthanasie en psychiatrie’

  Referent
  Pieternel Kölling, werkzaam als psychiater bij de Stichting Levenseinde Kliniek in ’s-Gravenhage

  Samenvatting


  Leerdoelen en relevantie
  Het leerdoel van dit referaat is het op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor euthanasie in de psychiatrie; zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie kennen en het kennen van het traject van euthanasie aanvraag tot euthanasie.
  Euthanasie in de psychiatrie is mogelijk. Psychiaters, psychologen en verpleegkundige worden geconfronteerd met euthanasieverzoeken door hun patiënten.
  Zij zullen hier hun weg in moeten vinden en het gesprek hierover aan kunnen gaan met een patiënt.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • Richtlijnenmiddag

  30 oktober 2017, HAGA Ziekenhuis, Den Haag
  In behandeling

  1. Inzicht geven in de behandeling van GHB verslaving en de detoxificatie van GHB verslaafden.
  2. Inzicht geven in de somatische problemen in de GGZ en de mate waarin daarop gemonitord wordt.
  3. Inzicht geven in het belang van het doen van medicatiereviews en de samenwerking tussen arts en apotheker daarin.
  4. Actualiteiten mbt de behandeling van psychose.
  5. Actualiteiten mbt de behandeling van insomnie.

  lees meer
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  Geaccrediteerd

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

  05 september 2017 t/m 14 november 2017, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Doel
  Na deze studiemiddag hebt u geleerd wat de potentiële schaduwzijden van een aantal regulier voorgeschreven medicamenten zijn. Ook kunt u deze kennis toepassen in uw eigen praktijk en extrapoleren naar andere middelen met misbruikpotentieel.

  Doelgroepen
  Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

  Accreditatie
  Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Inschrijving
  Deelnameprijs voor deze studiemiddag bedraagt voor VVGN leden en leden NVvP sectie verslavingspsychiatrie € 75,--, niet-leden € 100,-- en aios (Miam/ psychiatrie) € 50,--.

  Annulering
  Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de studiemiddag wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Informatie
  Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  In behandeling
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  In behandeling

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.