Achtergrond 1
home / agenda / FACT-congres HARVEST “Oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers”

FACT-congres HARVEST “Oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers”

20 september 2018

tijd:

09:00 tm 17:00

locatie:

Domkerk, Utrecht

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Waarom Utrecht in 2018?

Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuursvoorzitter Altrecht: ‘Het gebiedsgericht werken in de regio Utrecht is opgezet vanuit een gezamenlijke ambitie van verschillende ggz organisaties om de zorg in de leefomgeving van de patiënt op gepaste wijze door een netwerkteam aan te bieden. Wij zetten daarbij de hulpvraag van de patiënt centraal. Dit doen we door samen met de patiënt en naasten te kijken wie wat zou kunnen doen om het herstelproces op alle vlakken zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Samenwerking met de netwerkpartners is hierbij van cruciaal belang, waardoor verschillende expertisegebieden op een gelijkwaardige manier en in samenhang voor de patiënt beschikbaar zijn. Hierdoor wordt de zorg beter en maken we voor de patiënt het noodzakelijke verschil. Voor mij persoonlijk is dit een droom die uitkomt en ik wil graag jullie deelgenoot maken van onze ervaringen tijdens het FACT congres 2018.

En verder: Utrecht is centraal in Nederland gelegen en de binnenstad is compact en overzichtelijk. Te voet zijn veel interessante professionele en culturele bezienswaardigheden en locaties bereikbaar. De gemeente Utrecht en alle aanpalende gemeenten binnen de provinciegrenzen lopen voorop als het gaat om ruimte om te experimenteren en de integratie tussen sociaal domein en gespecialiseerde ggz.Denk bijvoorbeeld aan de proeftuinen voor wijkgericht werken. In de provincie Utrecht zijn diverse actieve F-ACT-teams, zowel voor jongeren, volwassenen, verslavingszorg, forensische zorg als licht verstandelijk beperkte mensen.Binnen deze teams wordt volop ervaring opgedaan met nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan recovery colleges, resourcegroepen, peer supported open dialoque etc. Daarnaast hebben enkele, voor de leden van F-ACT Nederland interessante koepelorganisaties en onderzoeksinstituten van oudsher hun domicilie gekozen binnen de stadsgrenzen van Utrecht.

Utrecht durft

De stad Utrecht, de provincie Utrecht en de omliggende gemeenten en regio’s schuwen geen experiment. Met de gemeente Utrecht en zorgverzekeraars wordt volop en intensief nagedacht, overlegd en samengewerkt. Samen streven wij naar een optimale zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Er worden nieuwe wegen naar meer eigen regie en participatie van burgers verkend en beproefd. De stad durft voor de ggz nieuwe, onbewandelde wegen in te slaan en functioneert als aanjager van de nieuwe doorontwikkeling van ACT en F-ACT in het algemeen en voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen in het bijzonder.

Centraal in Nederland
De Domkerk zal tijdens het evenement fungeren als een herkenbaar verzamelpunt. In de Domkerk komen alle deelnemers bij de aanvang en de afsluiting samen. Tijdens de dag verspreiden de deelnemers zich over de binnenstad. De binnenstad van Utrecht ligt letterlijk centraal in Nederland en biedt interessante binnen- en buitenlocaties voor het organiseren van diverse werkbezoeken, straatcolleges, workshops op locatie, de traditionele masterclass, een aanvullend programma en een beurs tijdens het congres. Utrecht is uitstekend bereikbaarheid per openbaar vervoer. Er zijn daarnaast voldoende interessante bezienswaardigheden, bars, restaurants, uitgaansgelegenheden en hotelarrangementen om in de binnenstad van F-ACT 2018 een groots en landelijk festijn te realiseren.

Wat wordt het centrale thema?
Op 20 september 2018 agendeert Utrecht de verbinding tussen F-ACT en alle nieuwe en bestaande best practices voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Denk hierbij aan de samenwerking tussen F-ACT-teams en de wijkteams. Maar ook aan de samenwerking tussen resourcegroepen, intensive home treatment (IHT), high & intensive care (HIC), active recovery triade (ART) etc. In Utrecht gaan we laten zien en vooral ook laten proeven en ervaren hoe we al deze methodieken zo optimaal mogelijk kunnen verbinden en borgen.

De locatie(s)

We organiseren F-ACT 2018 op verschillende locaties in de binnenstad van Utrecht. We starten met de plenaire opening in de Domkerk. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit goed afgestemde en gevarieerde routes langs workshops op interessante en spraakmakende locaties bij onze partners. De lunch wordt verzorgd door consumer-run projecten in een van de historische panden in de binnenstad. Ook is het mogelijk om een wandel-, fiets- en zelfs een kleine vaartocht te maken langs vernieuwende leer- en werkprojecten. Daarnaast maken we gebruik van locaties in de nabijheid van o.a. de gemeente Utrecht en zijn er ook mogelijkheden om burgerinitiatieven, buurthuizen, werkprojecten etc. te bezoeken.

Alle landelijke en lokale innovaties binnen handbereik?
Het nieuwe samenwerkingsverband laat tijdens F-ACT 2018 zien wat er in Nederland op het gebied van persoonlijk herstel, klinisch herstel en maatschappelijk herstel te zien en te halen is. Zowel provinciaal, landelijk als internationaal, maar ook zeker regionaal en lokaal. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de wijkteams, een kijkje in de keuken van de stadswerven, de integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen), de proeftuinen van Utrecht, integratie van sociaal domein en ggz, nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Goede GGZ, Nieuwe GGZ), resource group assertive community treatment (RACT) en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen fungeren van de huidige wijk-, ACT-, F-ACT-teams in Nederland.

Cliënten, naasten en familie betrekken
In Utrecht wordt traditiegetrouw al nauw samengewerkt met (ex-)cliënten, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen. Tevens wordt met name binnen de proeftuinen onderzocht hoe familie en het netwerk rondom de cliënt, de buurt of de wijk beter en optimaal betrokken kunnen worden bij de behandeling en begeleiding.

Aandacht voor een waardendebat
De zestiende editie van het F-ACT-congres krijgt extra toegevoegde waarde wanneer we ‘echt’ en live in gesprek gaan met gebruikers van zorg en hun familie, vrienden en naastbetrokken en andere burgers uit de wijk. Een goede balans tussen leef- en systeemwereld is ons streven. Echte veranderingen inzetten en durven afdalen naar de samenleving, kritisch durven kijken naar het eigen handelen zijn belangrijke elementen van dit waardendebat. Daarnaast denken wij dat waardendiscussies (waarom doen we wat wij doen?) in kleine groepen en plenair in de Domkerk tijdens F-ACT 2018 een wezenlijk onderdeel van het evenement moet zijn.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  Geaccrediteerd
 • Paramaribo: Nieuws onder de zon!

  14 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, Hotel Torarica , Paramaribo
  Geaccrediteerd
 • Omgaan met Cultuurverschillen

  20 oktober 2018, MSP Opleidingen Leiden
  Geaccrediteerd

  In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënten en medewerkers.
  Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen.

  lees meer
 • 2nd World Congress of World Association on Dual Disorder

  25 oktober 2018 t/m 27 oktober 2018, Florance, Italië
  Buitenland

  You may find the preliminary programm and further information about the event on the website:
  https://www.europad.org/wadd/

  lees meer
 • Tabaksverslaving & Longziekten, dubbele diagnose problematiek verdient dubbele diagnose aanpak

  29 oktober 2018, Martini Plaza in Groningen
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing is primair bedoeld voor medische beroepsgroepen in de verslavingszorg en GGZ. De deelnemers krijgen kennis en praktische vaardigheden wat betreft het ontstaan van, en screening, diagnostiek en behandeling van longziekten die gerelateerd zijn aan het roken van tabak en gebruik van andere psychoactieve stoffen. Er wordt verder ingegaan op hoe we de behandeling van verslavingsproblematiek en longziekten kunnen verbeteren door ze parallel te behandelen als 'dubbele diagnose problematiek'.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  03 oktober 2018 t/m 05 november 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • Let’s move! Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ

  07 november 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  De afgelopen jaren is het onderwerp ‘lichamelijke gezondheid en leefstijl’ steeds prominenter op de agenda van de GGZ komen te staan. Er zijn de afgelopen jaren landelijke multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden verschenen rond de onderwerpen somatische screening, co-morbiditeit en leefstijlbevordering in de GGZ. Er zijn tal van initiatieven op landelijk, maar vooral op lokaal niveau van start gegaan om te zorgen voor een betere lichamelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening. Toch is het niet zo eenvoudig! Te midden van de hectiek van de alledaagse zorg en behandeling lijkt de ruimte soms beperkt om doelgericht aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Voor professionals zijn de onderwerpen somatiek en leefstijl relatief nieuw, waarbij het lastig is om deze in de dagelijkse praktijk van hulpverlening handen en voeten te geven. Het vereist nieuwe vaardigheden om samen met de cliënt te werken aan een betere lichamelijke gezondheid.

  Maar cijfers liegen niet. Met een sterk verhoogd risico op een veelheid aan lichamelijke aandoeningen en een verkorte levensverwachting tot wel 25 jaar bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, is de noodzaak tot het bieden van integrale zorg en behandeling – met aandacht voor soma én psyche – een absolute noodzaak. Hierbij gaat het niet alleen over preventie en behandeling gericht op de cliënt, maar ook hoe we als professionals een gezondheidsbevorderende cultuur in de GGZ kunnen realiseren. Practice what you preach … en goed voorbeeld doet goed volgen!

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  12 november 2018, Schagen
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nationale Hepatitis Dag 2018

  28 november 2018, De Doelen Rotterdam
  In behandeling

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 4e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  lees meer
 • NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

  29 november 2018, Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen
  Geaccrediteerd

  NISPA-dag 2018: "De nieuwe standaarden" is een jaarlijks congres van het NISPA.

  Tijdens dit congres worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslavingszorg en state of the art behandelingen gepresenteerd.

  Na afloop van het congres is de deelnemer op de hoogte van:
  - de laatste ontwikkelingen van NISPA gebonden onderzoek op het gebied van verslavingszorg
  - de laatste evidentie en behandeling op het gebied van comorbiditeit tussen verslaving en ADHD
  - de laatste ontwikkelingen op het gebied van aangepaste behandelprotocollen en ontwikkelde methodieken voor middelenmisbruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  - actuele ontwikkelingen rondom de verslavingsproblematiek onder collega's binnen de hulpverlening

  Na afloop van het congres heeft de deelnemer gedurende workshops intensief kennis gemaakt en heeft vaardigheden geoefend met betrekking tot verslavingsbehandeling en/of professioneel handelen in meerdere workshops over schematherapie, palliatieve zorg, het totstandkoming en vormgeving van de zorgstandaard alcohol, ouderschap en verslaving, en terugvalmanagement bij GHB afhankelijkheid.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  Geaccrediteerd

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • Symposium kwetsbare zwangeren in de GGZ

  06 december 2018, MCC gebouw De Hoop GGZ Dordrecht
  In behandeling

  Zwangerschap is in principe mogelijk voor iedere vrouw, arm of rijk, gezond of ongezond, kwetsbaar of niet kwetsbaar. Als samenleving hebben wij besloten dat niemand het recht op zwangerschap ontzegd kan of mag worden. Het raakt aan de universele rechten van de mens, onze vrijheid en autonomie.

  In de dagelijkse praktijk van de GGz en de verslavingszorg kan dit onvervreemdbare recht echter nogal eens voor gecompliceerde situaties zorgen. Wat als een vrouw met een floride manisch- of psychotisch toestandsbeeld zwanger blijkt te zijn, of de ernstig heroïne- en cocaïne verslaafde vrouw die zwanger blijkt te zijn, of… Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij het onvervreemdbare recht van vrijheid en autonomie voor ieder mens ons voor praktische, medische, juridische en morele dilemma’s stelt. Daarover gaat dit symposium!

  Een multidisciplinaire benadering in de behandeling van de kwetsbare zwangere vrouw - en haar omgeving - in de GGz en verslavingszorg. Ketenzorg in optima forma! Vanuit diverse invalshoeken wordt deze benaderd: vanuit de GGz hulpverlening, het team Kwetsbare Zwangeren, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de rechterlijke macht. Kennis- en informatieoverdracht door gerenommeerde sprekers, interactief door gelegenheid voor persoonlijke vragen, beeld en mening vormend door plenaire discussie.

  lees meer
 • Congres Kracht van de KLIK

  14 december 2018, Ede
  In behandeling

  Na afloop van het congres gaat de deelnemer naar huis met nieuwe kennis over o.a. recente wetenschappelijke studieresultaten en tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, d.w.z.:

  De deelnemer leert de theoretische basis van behandelrelaties

  De deelnemer doet nieuwe kennis op uit recente wetenschappelijke studies naar de behandelrelatie

  De deelnemer leert tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, o.a. gebaseerd op motiverende gespreksvoering, een houdingsmodel voor samenwerking met multiproblem gezinnen en een nieuw ontwikkelde trainingsmodule

  De deelnemer leert van het perspectief van de jongeren op de behandelrelatie, door een gesprek en discussie met jongeren waarin zij hun ervaringen en ideeën over de behandelrelatie delen.

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer