Achtergrond 2
home / agenda / Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers

Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers

17 maart 2020 t/m 22 september 2020

locatie:

landgoed Vrederust in Halsteren

17 maart 2020 in De Sprenge # 4

Stoornis gebruik benzodiazepines

Aandachtsgebied: verslavingspsychiatrie

Inleiding
Benzodiazepines zijn geneesmiddelen waarbij afhankelijkheid en verslaving kan optreden. De indicaties voor langdurig gebruik van benzodiazepinen zijn beperkt tot epilepsie en paniekstoornis, en dan alleen maar als eerste keuze behandelingen falen. Desondanks worden deze geneesmiddelen vaak langdurig voorgeschreven, waardoor het in Nederland sinds een halve eeuw de meest voorkomende iatrogene vorm van (lichamelijke) afhankelijkheid is.

 

Inhoud FTO
De epidemiologie van benzodiazepinen verslaving wordt behandeld, het werkingsmechanisme van benzodiazepines waarbij de verschillen tussen de benzodiazepines onderling zullen worden besproken. Onderwerpen die vervolgens aan bod komen zijn;, crisisinterventie, slaapstoornissen, abstinentie, afbouwen van benzodiazepines, de behandeling en ondersteuning tijdens en na de onttrekking, behandeling met benzodiazepines bij detox, alternatieven voor benzodiazepines bij angst en slaapstoornissen.

19 mei 2020 in De Sprenge # 4

Farmacogenetica

Inleiding
Farmacotherapie behelst onder meer het kiezen van een middel en het bepalen van de juiste dosering. Hiervoor is van belang dat de arts weet welke factoren hierop van invloed zijn, wanneer het nuttig is om hierbij onderzoek te verrichten en wat passende onderzoeken kunnen zijn.

Zowel TDM (bloedspiegelbepalingen) als genotypering kunnen relevant zijn voor prescriptie van (psycho)farmaca.

Inhoud FTO
Na algemene uitleg over beïnvloedende factoren op metabolisatie van farmaca wordt aan de hand van casuïstiek besproken welke aandachtspunten er zijn op het gebied van activiteit van het CYP450 systeem, interactie, remming en inductie. Voorts komt aan de orde wanneer spiegelbepalingen of genotypering nuttig kan zijn, hoe dit kan worden aangevraagd en welke consequenties aan de uitslag kunnen worden ontleend.

 

22 september 2020 in De Sprenge # 4

Probleemgedrag bij ouderen

Aandachtsgebied: ouderenpsychiatrie

Inleiding
Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. In de ouderenzorg wordt het ook vaak onbegrepen gedrag genoemd. Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan.

Persoonsgerichte zorg is gericht op de kwaliteit van leven, op het bevorderen van het welbevinden en op optimaal functioneren in het dagelijks leven. Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie vraagt om een persoonsgerichte aanpak; een werkwijze die oog heeft voor de variaties in aard en oorzaken van probleemsituaties, en die is toegesneden op de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van het individu en van zijn (zorg)systeem.

Inhoud FTO
Bij probleemgedrag gaat het vaak om een ingewikkeld samenspel tussen uw lichamelijke toestand en de wisselwerking met andere personen in de directe omgeving. De oorzaak van probleemgedrag kan liggen in ziektebeelden zoals een delier, depressie of dementie. Ook de medicijnen die worden gebruikt kunnen van invloed zijn op gedrag.

Tijdens het FTO wordt er ingegaan op de oorzaken en de behandelmogelijkheden van probleemgedrag.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing
 • Nascholingsavond Psychiatrie

  16 september 2020, Radboudumc, Studiecentrum
  Geaccrediteerd
 • ICPR2020: Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research

  24 september 2020 t/m 26 september 2020, Philharmonie Haarlem
  Geaccrediteerd
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  29 september 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  03 juni 2020 t/m 21 oktober 2020,
  Geaccrediteerd
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  06 oktober 2020 t/m 10 november 2020, CCD Arnhem
  Overige nascholing

  In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

  lees meer
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  15 oktober 2020 t/m 19 november 2020, Cuijk (15-10), Hengelo (5-11) en Oostzaan (19-11)
  Geaccrediteerd
 • Het gewicht van AD(H)D (ABAN- geaccrediteerd)

  17 september 2020 t/m 23 november 2020, 17-9 (Breukelen) en 23-11 (Amsterdam)
  Geaccrediteerd
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  07 september 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  11 juni 2020 t/m 18 januari 2021, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  Geaccrediteerd
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  14 januari 2021 t/m 21 januari 2021, Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  30 september 2021 t/m 01 oktober 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings