Achtergrond 3
home / agenda / Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers

Farmacotherapieonderwijs voor voorschrijvers

17 maart 2020 t/m 22 september 2020

locatie:

landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

17 maart 2020 in De Sprenge # 4

Stoornis gebruik benzodiazepines

Aandachtsgebied: verslavingspsychiatrie

Inleiding
Benzodiazepines zijn geneesmiddelen waarbij afhankelijkheid en verslaving kan optreden. De indicaties voor langdurig gebruik van benzodiazepinen zijn beperkt tot epilepsie en paniekstoornis, en dan alleen maar als eerste keuze behandelingen falen. Desondanks worden deze geneesmiddelen vaak langdurig voorgeschreven, waardoor het in Nederland sinds een halve eeuw de meest voorkomende iatrogene vorm van (lichamelijke) afhankelijkheid is.

 

Inhoud FTO
De epidemiologie van benzodiazepinen verslaving wordt behandeld, het werkingsmechanisme van benzodiazepines waarbij de verschillen tussen de benzodiazepines onderling zullen worden besproken. Onderwerpen die vervolgens aan bod komen zijn;, crisisinterventie, slaapstoornissen, abstinentie, afbouwen van benzodiazepines, de behandeling en ondersteuning tijdens en na de onttrekking, behandeling met benzodiazepines bij detox, alternatieven voor benzodiazepines bij angst en slaapstoornissen.

19 mei 2020 in De Sprenge # 4

Farmacogenetica

Inleiding
Farmacotherapie behelst onder meer het kiezen van een middel en het bepalen van de juiste dosering. Hiervoor is van belang dat de arts weet welke factoren hierop van invloed zijn, wanneer het nuttig is om hierbij onderzoek te verrichten en wat passende onderzoeken kunnen zijn.

Zowel TDM (bloedspiegelbepalingen) als genotypering kunnen relevant zijn voor prescriptie van (psycho)farmaca.

Inhoud FTO
Na algemene uitleg over beïnvloedende factoren op metabolisatie van farmaca wordt aan de hand van casuïstiek besproken welke aandachtspunten er zijn op het gebied van activiteit van het CYP450 systeem, interactie, remming en inductie. Voorts komt aan de orde wanneer spiegelbepalingen of genotypering nuttig kan zijn, hoe dit kan worden aangevraagd en welke consequenties aan de uitslag kunnen worden ontleend.

 

22 september 2020 in De Sprenge # 4

Probleemgedrag bij ouderen

Aandachtsgebied: ouderenpsychiatrie

Inleiding
Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. In de ouderenzorg wordt het ook vaak onbegrepen gedrag genoemd. Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan.

Persoonsgerichte zorg is gericht op de kwaliteit van leven, op het bevorderen van het welbevinden en op optimaal functioneren in het dagelijks leven. Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie vraagt om een persoonsgerichte aanpak; een werkwijze die oog heeft voor de variaties in aard en oorzaken van probleemsituaties, en die is toegesneden op de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van het individu en van zijn (zorg)systeem.

Inhoud FTO
Bij probleemgedrag gaat het vaak om een ingewikkeld samenspel tussen uw lichamelijke toestand en de wisselwerking met andere personen in de directe omgeving. De oorzaak van probleemgedrag kan liggen in ziektebeelden zoals een delier, depressie of dementie. Ook de medicijnen die worden gebruikt kunnen van invloed zijn op gedrag.

Tijdens het FTO wordt er ingegaan op de oorzaken en de behandelmogelijkheden van probleemgedrag.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren?

  26 januari 2021, Online
  In behandeling
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • 02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie

  09 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar VVGN: 3-MMC en lachgas

  23 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Prevention of crisis and coercion

  03 maart 2021 t/m 05 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  08 februari 2021 t/m 15 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond

  08 maart 2021 t/m 19 april 2021, Online via Zoom
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  26 april 2021, Drachten
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 31 december 2022,
  In behandeling