Achtergrond 1
home / agenda / Geestdrift roadshow

Geestdrift roadshow

06 oktober 2020

tijd:

09:00 tm 12:00

locatie:

Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Titel van het eerste referaat

‘Autisme, seks en relaties’

Referent

Dr. Jeroen Dewinter studeerde in 2000 af als orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). In 2005 werd hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie na de postacademische opleiding aan de KUL. Tot 2009 werkte hij achtereenvolgens in de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen en vanaf 2003 in de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA Antwerpen).

In 2009 startte hij aan de opleiding tot Klinische Psycholoog (BIG) bij GGzE en Rino Zuid. Hij promoveerde in 2016 op onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van adolescente jongens met autisme, onder supervisie van Prof. Dr. Chijs Van Nieuwenhuizen en Prof. Dr. Robert Vermeiren, bij Tranzo, Tilburg University. Als klinisch psycholoog is hij verbonden aan het team jongvolwassenen en de dagbehandeling autisme bij GGzE en als scientist-practitioner aan de Academisch werkplaats Geestdrift bij Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, aan Tilburg University. Hij is vervangend hoofdopleider in de opleiding tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut bij Rino Zuid.

Samenvatting

Hoe gaan jongeren en volwassenen met autisme om met seksualiteit en relaties? Klopt het dat sommige jongeren met autisme trager zijn in hun seksuele ontwikkeling of er helemaal niet mee bezig zijn? Stellen jongeren en volwassenen met autisme vaker ongepast of afwijkend seksueel gedrag? Hebben meer autistische jongeren en volwassenen vragen rond hun genderidentiteit? En hoe meedenken rond seksuele en genderidentiteit?

De ideeën over hoe jongeren en volwassenen met autisme seksualiteit beleven en omgaan met relaties lopen sterk uiteen. Deze lezing biedt een overzicht van wat we hierover weten op basis van wetenschappelijk onderzoek en waar er nog vragen over blijven. Dit dient als basis om na te denken over hoe we in onze dagelijkse jongeren en volwassenen met autisme kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling en hoe we de omgeving hierbij kunnen betrekken.

Leerdoel en relevantie

Het bieden van overzicht van het beschikbare onderzoek, hiaten daarin en prioriteiten voor verder onderzoek.

De vertaling naar de klinische praktijk: hoe aandacht besteden aan seksualiteit, seksuele- en genderdiversiteit in de GGZ.

Doelgroep

Psychiaters (i.o.), (verslavings-)artsen, psychologen, psychotherapeuten (i.o.), SPV-ers, verpleegkundig specialisten (i.o.) en ervaringsdeskundigen.

 

Titel van het tweede referaat

‘Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: recente ontwikkelingen’

Referent

Dr. A.C. (Arjan) Videler, PersonaCura, Topklinisch Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen en Autisme bij Senioren, GGz Breburg; Tranzo, Tilburg University.

Samenvatting

Lange tijd dacht men dat persoonlijkheidsstoornissen veelal uitdoven op latere leeftijd en dat behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen niet mogelijk was. De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is echter nagenoeg gelijk aan die bij jongere volwassenen. Deze patiënten ondervinden veel problemen met het aanpassen aan het ouder worden, lijden veelal zelf en gaan samen met een hoge zorgconsumptie. De wetenschappelijk kennis over diagnostische en behandelopties bij ouderen neemt toe. In deze lezing komen de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen aan bod op het gebied van diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, inclusief de differentiële diagnostiek met autisme op latere leeftijd.

Leerdoel en relevantie

Men heeft kennis van de recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandelopties van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Men is in staat persoonlijkheidsstoornissen en autisme bij ouderen te signaleren.

Zowel persoonlijkheidsstoornissen als autisme komen veelvuldig voor in de ouderenpsychiatrie en de ouderenzorg. Deze aandoeningen compliceren de behandeling van comorbide stoornissen.

Titel van het derde referaat

Volgt

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Jaarsymposium Verslaving 2020 “Verslaving van A tot Z”

  10 december 2020, Online
  In behandeling

  Het jaarsymposium verslaving is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen en SVP’ers en degenen
  die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

  lees meer
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  09 november 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  Geaccrediteerd
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  26 november 2020 t/m 17 december 2020,
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  24 augustus 2020 t/m 04 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • “Doe eens normaal?!”

  11 januari 2021 t/m 18 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  14 januari 2021 t/m 21 januari 2021, Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)
  Geaccrediteerd
 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer