Achtergrond 3
home / agenda / Geloof en zingeving in de verslavingszorg – Voor professionals in de verslavingszorg

Geloof en zingeving in de verslavingszorg – Voor professionals in de verslavingszorg

19 april 2018

tijd:

16:00 tm 20:00

16.00 uur        Opening dr. Hanneke Schaap-Jonker, voorzitter

16.10 uur         Lezing drs. Jan Teerds

De unieke bijdrage van religie en spiritualiteit in het voorspellen van abstinentie en psychische klachten van verslaafde cliënten: verslag van een onderzoek

16.40 uur                    Lezing Brian Ostarin

Meaning making, addiction and well-being

17.25 uur                    Lezing Marjolein Boomsma

Zingeving en verslaving: implicaties voor de zorgpraktijk

18.00 uur                    Pauze & maaltijd

18.45 uur                    Lezing drs. Wilco Sliedrecht

‘Geloof’ in een systematic review

19.05 uur                    Lezing Henk Jan Seesink

Impliciete en expliciete leerprocessen bij verslaving: de rol van overgave aan God bij christelijke patiënten

19.35 uur        Sluiting dr. Hanneke Schaap-Jonker, voorzitter

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland

  19 maart 2018, Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  De in de regio werkzame psychiaters (o.a. supervisoren in de opleidingsinstellingen) op de hoogte stellen van recente ontwikkelingen in het vak en de assistenten een extern kritisch gehoor bieden voor hun eindreferaat.

  lees meer
 • Congres: 55+, verslaafd aan alcohol en nu?

  22 maart 2018, De Reehorst, Ede
  In behandeling

  Doel van het congres is dat deelnemers kennis krijgen over en bewust worden van gevolgen van alcoholgebruik en misbruik / afhankelijkheid bij de doelgroep ouderen 55+. Deelnemers worden bewust van diverse invalshoeken van behandeling zowel op niveau van herkennen en bespreekbaar maken en toepassen van evidence based ggz interventies vanuit de huidige zorgstandaarden en multidisciplinaire richtlijnen.

  Een korte samenvatting van de leerdoelen:
  •inzicht verkrijgen in eigen en professionele waarden rondom zorgverlening van/voor oudere alcoholverslaafden
  •verslavingsproblematiek bij ouderen signaleren, alcoholproblematiek screenen en een begin maken met het bespreekbaar maken van de verslavingsproblematiek
  •hebt u inzicht in de farmacologie bij stoornissen in het alcoholgebruik
  •kent u farmacologische behandelingen van stoornissen in het alcoholgebruik bij ouderen
  •bent u geïnformeerd over off label behandelingen, toegepast bij stoornissen in het alcoholgebruik
  •bent u in staat om een weloverwogen keuze te maken aangaande farmacotherapie
  •de toegevoegde waarde van een leeftijdsspecifieke herstelgroep naast of in plaats van behandeling
  •hoe een herstelgroep ouderen vorm kan krijgen, wat de rol van facilitator is en waarom deze rol is gekozen voor zowel ervaringswerker als zorgprofessional
  •vergroten van inzicht in cognitieve schade door alcoholgebruik bij 55+ers.
  •Kennis opdoen over specifieke schadebeelden en factoren die detectie kunnen bemoeilijk en differentiaal diagnostische overwegingen.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  26 februari 2018 t/m 28 mei 2018, Jellinek, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer