Achtergrond 2
home / agenda / Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

03 oktober 2019 t/m 04 oktober 2019

tijd:

09:00 tm 17:00

locatie:

Hotel De Zeegser Duinen

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Hoeveel tijd verloopt er tussen het ontwaken en uw eerste blik op uw mobiele telefoon, uw eerste kop koffie, sigaret of glas wijn? Naarmate die tijd korter is, kan eerder van afhankelijkheid worden gesproken. Zulke routinematige handelingen – die wijzen op lastig te beteugelen verlangens – kunnen het bestaan reguleren, maar ook dereguleren: het kan dusdanige vormen aannemen dat de betrokkene en zijn omgeving er last van ondervinden. Sommigen komen daardoor in aanraking met strafrechtspleging en geestelijke gezondheidszorg.Terwijl het strafrecht en de psychologie uitgaan van vrijheid van handelen, blijkt veel gedrag impulssief, compulsief en afhankelijkheid-bepaald. In het tweedaagse symposium willen we verslavend gedrag vanuit diverse gezichtspunten analyseren.

De inhoud In dit symposium wordt ingegaan op diverse patronen van verslavend gedrag die schade kunnen berokkenen aan de patiënt en/of leiden tot delinquent gedrag. Verlangen en hunkering naar bijvoorbeeld seks, geld en drugs kunnen uiteenlopende gevolgen hebben. Wat is het onderscheid tussen middelenverslaving en andere verslavingen? Welke mechanismen liggen ten grondslag aan verschillende typen verslavingsgedrag en wat impliceert dat voor de behandeling? Wanneer is verslavingsgedrag te beschouwen als strafbaar en ethisch (on)toelaatbaar? Hoe gaan behandelaars in de algemene en forensische ggz om met verslavingsgedrag van hun patiënten? Hoe worden zowel gezonde als risicovolle verlangens besproken? Bestaan daarvoor specifieke interventies of aanbevelingen? Wat valt er te doen aan preventie van middelen-gerelateerd delictgedrag en welke rol kan de ggz daarbij spelen? Is de ggz voldoende toegerust voor de behandeling van verslaafden?

We hebben nationale en internationale sprekers uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring op bovenstaande vragen in zullen gaan en wij ontvangen u graag op dit symposium in het mooie Zeegse.

Rian Busstra, psychiater en manager behandelbeleid

Ronald Heukels, manager bedrijfsvoering

Forensische Psychiatrie GGZ Drenthe

Meer informatie: Uitnodiging symposium Gevangen in ontembaar verlangen

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving

  17 december 2019, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Jarenlang had de geneeskunde niet veel te bieden aan verslaafden. Verslaving werd niet als ziekte gezien en er was nog heel weinig bekend over de neurobiologie ervan en er waren - behalve methadon en disulfiram - nauwelijks effectieve geneesmiddelen die konden worden ingezet bij de behandeling van verslaving.
  Recent onderzoek heeft ons geleerd dat er neurobiologische processen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het persisteren van verslavingsgedrag.

  We hebben hierdoor meer inzicht gekregen over de neurotransmitters en de receptoren die hierbij betrokken zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal nieuwe medicijnen is ontwikkeld en getest voor zowel de behandeling van verslaafden aan middelen als voor patiënten met een gedragsverslaving. Voor de behandeling van verslavingen aan zowel tabak, alcohol als opiaten zijn ondertussen verschillende geneesmiddelen geregistreerd en is er voor arts en patiënt nu duidelijk iets te kiezen.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  14 november 2019 t/m 30 maart 2020, Amsterdam (14-11), Tilburg (21-11), Baarn (9-12), Zeist (30-3-2020)
  Geaccrediteerd
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing