Achtergrond 3
home / agenda / IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

07 december 2017

tijd:

09:30 tm 17:00

locatie:

Van der Valk Hotel Apeldoorn

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Dagvoorzitter: Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence

Locatie: Van der Valkhotel Apeldoorn

Donderdag 7 december 2017

8.30-9.00 uur              Inschrijving / ontvangst

9.00-9.30 uur              Koffie/thee

9.30-10.30 uur            Plenaire opening: Inleiding door Bas van Wel

Presentatie ‘Vijf jaar IHT: waar staan we?” door Elnathan Prinsen

10.30-11.00 uur          Koffie/theepauze

11.00-12.00 uur          1e ronde workshops + 1 casusbespreking

12.00-13.15 uur          LUNCHPAUZE

13.15-14.15 uur          2e ronde workshops + 1 casusbespreking

14.15-15.15 uur          3e ronde workshops + 1 casusbespreking

15.15-15.30 uur          koffie/theepauze

15.30-16.15 uur          Plenaire terugkoppeling door Bas van Wel

16.15-17.00 uur          Borrel ter afsluiting

 

 

Plenaire opening

Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence houdt een inleiding op de dag en introduceert het thema ‘IHT en samenwerken met het netwerk’.

Elnathan Prinsen (psychiater en manager zorg Dimence) kijkt terug op vijf jaar IHT in Nederland en geeft een overzicht van de ontwikkeling van IHT tot nu toe.

Workshops

IHT is een nieuwe vorm van herstelgerichte zorg en kent een totaal andere aanpak dan de gangbare specialistische ggz. Deze werkwijze is op en door de werkvloer ontwikkeld en is daarmee nog geen onderdeel van reguliere scholing.

Workshop 1: Worstelingen van een (startend) IHT team

Workshopleiders:        Michiel Hilberts (GGZ Drenthe), Jasper Klaver (GGZ Drenthe) en Lianne Boersma (GGZ Noord-Holland-Noord)

Het starten van een Intensive Home Treatment (IHT) team doe je met de gehele organisatie. IHT is niet alleen een team in de organisatie, maar een visie die door het hele bedrijf moet worden overgenomen. De worstelingen die je kan hebben wanneer je een IHT team start zijn zeer gevarieerd en afhankelijk van hoe ver je als organisatie bent met het invoeren van deze werkvorm. Om een mooi beeld te geven van de verschillende worstelingen én resultaten in verschillende fasen is deze workshop een coproductie tussen één van de oudste IHT teams en één van de jongste IHT teams van Nederland.

Workshop 2: Generieke module en triagewijzer

Workshopleiders:        Oswald Bloemen (GGZ Centraal) en Jeroen Zoeteman (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)

In deze workshop gaan we in op de Generieke module Acute Psychiatrie en bespreken we wat de betekenis hiervan wordt voor IHT teams. Daarnaast bediscussiëren we met de deelnemers de triagewijzer, de lopende pilots daarmee en de betekenis hiervan voor IHT teams. Na afloop zijn deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond deze twee thema’s en de kansen en uitdagingen die dit meebrengt voor de klinische praktijk.

Workshop 3: Ervaringsdeskundigheid in het IHT ‘ja’ of ‘nee’?

Workshopleiders:        Jacqueline Gebe (GGZ Noord-Holland-Noord) en Mirjam Leunig (GGZ Noord-Holland-Noord)

In deze workshop gaan we met elkaar in debat over de voor- en/of nadelen van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen het IHT.

Wat is de meerwaarde en is er wel een meerwaarde?

Workshop 4: De organisatie en implementatie van IHT

Workshopleiders:        Ingrid Meijerman (Dimence) en Iteke Kramer (GGZ Friesland)

Werk je in een startend IHT team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop zijn er getallen over FTE, de werktijden, het werkgebied en aantal patiënten. Ook spreken we over de do’s en don’ts van de implementatie.

Workshop 5: IHT en E-health

Workshopleiders:        Han van Zandbergen (GGZ Friesland), Ria de Jong (GGZ Friesland) en Mike Vervoort (Rivierduinen)

In een interactieve omgeving laten we zien hoe E-Health binnen de IHT gebruikt kan worden en hoe dit een mooie aanvulling kan zijn op de reguliere behandelcontacten. We laten de werking van de portal zien: welke onderdelen vanuit het kennisplein kun je voor de cliënt klaarzetten en hoe kan het toevoegen van een e-learning module een bijdrage leveren aan de behandeling? We laten zien hoe de digitale (portal) omgeving er voor de cliënt uitziet en waar hij wat kan vinden. En we gaan in op de vraag of E-Health daadwerkelijk een aanvulling is en of er ook valkuilen zijn.

Workshop 6: Succesformule voor samenwerking met ketenpartners

Workshopleiders:        Robert van den Berg (Dimence), Anneke Bloo (Politie Deventer) en Natasja Smit (Gemeente Deventer)

In deze workshop belichten we twee pilots in de gemeente Deventer.

In de samenwerking met de gemeente Deventer voeren we de landelijke pilot “mensen in verwarring” uit. In deze pilot kunnen we vanuit het IHT een WMO indicatie afgeven voor ondersteuning op psychosociaal vlak vanuit de WMO.

In samenwerking met de politie hebben we de landelijke pilot “Street Triage”. Binnen deze pilot gaat een SPV’er met een politieagent de straat op. Ze reageren dan op meldingen van mensen met verward gedrag.

Workshop 7: Ambulante dwang & drang – consequenties Wet verplichte ggz voor IHT

Workshopleider:          Bram Berkvens (GGZ Breburg) en Elnathan Prinsen (Dimence)

Eén van de doelen van IHT is om acute opnames te voorkomen. Maar hoever ga je daarin? Hoeveel drang en misschien zelfs dwang kan, mag en wil je toepassen om een (gedwongen) opname te voorkomen? We zetten kort uiteen wat de Wet verplichte ggz kan gaan betekenen voor het ambulant werken en wat de implicaties zijn voor IHT. We gaan ook in op de vormen van drang en dwang die nu al ambulant gebruikt worden.

Daarna discussiëren we aan de hand van stellingen over het onderwerp, zowel binnen de huidige praktijk als in de toekomst als de Wet verplichte ggz van kracht wordt.

Workshop 8: Het (vergeten) kind binnen IHT

Workshopleiders:        Fokkelien Hofstra (GGZ Friesland) en Manuela Edcius (GGZ Noord-Holland-Noord)

Gelukkig is er veel meer oog voor “vergeten” kinderen binnen IHT dan vroeger het geval was. De vraag van veel hulpverleners is echter hoe we deze aandacht goed vorm kunnen geven, zowel in beleid als inhoudelijk. In de workshop gaan we op zoek naar antwoorden.

Workshop 9: IHT en vaktherapie

Workshopleiders:        Anne Postma (GGZ Friesland) en Herma Betten (GGZ Friesland)

In deze workshop geven we uitleg en ervaren de deelnemers vooral hoe Vaktherapie geïntegreerd binnen de acute deeltijdbehandeling van IHT bij GGZ Friesland gegeven wordt. Hoe kan knippen en plakken, schilderen en kleien de crisis bestrijden?

Casuïstiekbesprekingen

Deelnemers brengen een casus in waarin ze een dilemma hebben ervaren in het werken volgens de IHT-methodiek. De acteurs spelen samen met de deelnemers de casussen uit en gaan naar aanleiding daarvan met de deelnemers in gesprek over dit dilemma.

Plenaire afsluiting

Onder leiding van Bas van Wel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de opbrengst van de dag. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd? Wat kan dat betekenen voor de toekomst?


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer