Achtergrond 2
home / agenda / IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

07 december 2017

tijd:

09:30 tm 17:00

locatie:

Van der Valk Hotel Apeldoorn

Dagvoorzitter: Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence

Locatie: Van der Valkhotel Apeldoorn

Donderdag 7 december 2017

8.30-9.00 uur              Inschrijving / ontvangst

9.00-9.30 uur              Koffie/thee

9.30-10.30 uur            Plenaire opening: Inleiding door Bas van Wel

Presentatie ‘Vijf jaar IHT: waar staan we?” door Elnathan Prinsen

10.30-11.00 uur          Koffie/theepauze

11.00-12.00 uur          1e ronde workshops + 1 casusbespreking

12.00-13.15 uur          LUNCHPAUZE

13.15-14.15 uur          2e ronde workshops + 1 casusbespreking

14.15-15.15 uur          3e ronde workshops + 1 casusbespreking

15.15-15.30 uur          koffie/theepauze

15.30-16.15 uur          Plenaire terugkoppeling door Bas van Wel

16.15-17.00 uur          Borrel ter afsluiting

 

 

Plenaire opening

Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence houdt een inleiding op de dag en introduceert het thema ‘IHT en samenwerken met het netwerk’.

Elnathan Prinsen (psychiater en manager zorg Dimence) kijkt terug op vijf jaar IHT in Nederland en geeft een overzicht van de ontwikkeling van IHT tot nu toe.

Workshops

IHT is een nieuwe vorm van herstelgerichte zorg en kent een totaal andere aanpak dan de gangbare specialistische ggz. Deze werkwijze is op en door de werkvloer ontwikkeld en is daarmee nog geen onderdeel van reguliere scholing.

Workshop 1: Worstelingen van een (startend) IHT team

Workshopleiders:        Michiel Hilberts (GGZ Drenthe), Jasper Klaver (GGZ Drenthe) en Lianne Boersma (GGZ Noord-Holland-Noord)

Het starten van een Intensive Home Treatment (IHT) team doe je met de gehele organisatie. IHT is niet alleen een team in de organisatie, maar een visie die door het hele bedrijf moet worden overgenomen. De worstelingen die je kan hebben wanneer je een IHT team start zijn zeer gevarieerd en afhankelijk van hoe ver je als organisatie bent met het invoeren van deze werkvorm. Om een mooi beeld te geven van de verschillende worstelingen én resultaten in verschillende fasen is deze workshop een coproductie tussen één van de oudste IHT teams en één van de jongste IHT teams van Nederland.

Workshop 2: Generieke module en triagewijzer

Workshopleiders:        Oswald Bloemen (GGZ Centraal) en Jeroen Zoeteman (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)

In deze workshop gaan we in op de Generieke module Acute Psychiatrie en bespreken we wat de betekenis hiervan wordt voor IHT teams. Daarnaast bediscussiëren we met de deelnemers de triagewijzer, de lopende pilots daarmee en de betekenis hiervan voor IHT teams. Na afloop zijn deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen rond deze twee thema’s en de kansen en uitdagingen die dit meebrengt voor de klinische praktijk.

Workshop 3: Ervaringsdeskundigheid in het IHT ‘ja’ of ‘nee’?

Workshopleiders:        Jacqueline Gebe (GGZ Noord-Holland-Noord) en Mirjam Leunig (GGZ Noord-Holland-Noord)

In deze workshop gaan we met elkaar in debat over de voor- en/of nadelen van het inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen het IHT.

Wat is de meerwaarde en is er wel een meerwaarde?

Workshop 4: De organisatie en implementatie van IHT

Workshopleiders:        Ingrid Meijerman (Dimence) en Iteke Kramer (GGZ Friesland)

Werk je in een startend IHT team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop zijn er getallen over FTE, de werktijden, het werkgebied en aantal patiënten. Ook spreken we over de do’s en don’ts van de implementatie.

Workshop 5: IHT en E-health

Workshopleiders:        Han van Zandbergen (GGZ Friesland), Ria de Jong (GGZ Friesland) en Mike Vervoort (Rivierduinen)

In een interactieve omgeving laten we zien hoe E-Health binnen de IHT gebruikt kan worden en hoe dit een mooie aanvulling kan zijn op de reguliere behandelcontacten. We laten de werking van de portal zien: welke onderdelen vanuit het kennisplein kun je voor de cliënt klaarzetten en hoe kan het toevoegen van een e-learning module een bijdrage leveren aan de behandeling? We laten zien hoe de digitale (portal) omgeving er voor de cliënt uitziet en waar hij wat kan vinden. En we gaan in op de vraag of E-Health daadwerkelijk een aanvulling is en of er ook valkuilen zijn.

Workshop 6: Succesformule voor samenwerking met ketenpartners

Workshopleiders:        Robert van den Berg (Dimence), Anneke Bloo (Politie Deventer) en Natasja Smit (Gemeente Deventer)

In deze workshop belichten we twee pilots in de gemeente Deventer.

In de samenwerking met de gemeente Deventer voeren we de landelijke pilot “mensen in verwarring” uit. In deze pilot kunnen we vanuit het IHT een WMO indicatie afgeven voor ondersteuning op psychosociaal vlak vanuit de WMO.

In samenwerking met de politie hebben we de landelijke pilot “Street Triage”. Binnen deze pilot gaat een SPV’er met een politieagent de straat op. Ze reageren dan op meldingen van mensen met verward gedrag.

Workshop 7: Ambulante dwang & drang – consequenties Wet verplichte ggz voor IHT

Workshopleider:          Bram Berkvens (GGZ Breburg) en Elnathan Prinsen (Dimence)

Eén van de doelen van IHT is om acute opnames te voorkomen. Maar hoever ga je daarin? Hoeveel drang en misschien zelfs dwang kan, mag en wil je toepassen om een (gedwongen) opname te voorkomen? We zetten kort uiteen wat de Wet verplichte ggz kan gaan betekenen voor het ambulant werken en wat de implicaties zijn voor IHT. We gaan ook in op de vormen van drang en dwang die nu al ambulant gebruikt worden.

Daarna discussiëren we aan de hand van stellingen over het onderwerp, zowel binnen de huidige praktijk als in de toekomst als de Wet verplichte ggz van kracht wordt.

Workshop 8: Het (vergeten) kind binnen IHT

Workshopleiders:        Fokkelien Hofstra (GGZ Friesland) en Manuela Edcius (GGZ Noord-Holland-Noord)

Gelukkig is er veel meer oog voor “vergeten” kinderen binnen IHT dan vroeger het geval was. De vraag van veel hulpverleners is echter hoe we deze aandacht goed vorm kunnen geven, zowel in beleid als inhoudelijk. In de workshop gaan we op zoek naar antwoorden.

Workshop 9: IHT en vaktherapie

Workshopleiders:        Anne Postma (GGZ Friesland) en Herma Betten (GGZ Friesland)

In deze workshop geven we uitleg en ervaren de deelnemers vooral hoe Vaktherapie geïntegreerd binnen de acute deeltijdbehandeling van IHT bij GGZ Friesland gegeven wordt. Hoe kan knippen en plakken, schilderen en kleien de crisis bestrijden?

Casuïstiekbesprekingen

Deelnemers brengen een casus in waarin ze een dilemma hebben ervaren in het werken volgens de IHT-methodiek. De acteurs spelen samen met de deelnemers de casussen uit en gaan naar aanleiding daarvan met de deelnemers in gesprek over dit dilemma.

Plenaire afsluiting

Onder leiding van Bas van Wel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de opbrengst van de dag. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd? Wat kan dat betekenen voor de toekomst?


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Kaapverdië: Nieuws onder de zon!

  15 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017, Hotel Oásis Atlântico Belorizonte
  Geaccrediteerd
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • 19th ISAM Annual Conference Addiction Medicine: New Frontier

  26 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017, Abu Dhabi
  Buitenland

  This is the first time ISAM annual conference is being held in the Gulf region, in the vibrant city of Abu Dhabi. We invite you all to come and enjoy the Arab hospitality and the state of the art science of addiction medicine conference. ISAM 2017 promises to be a wonderful cultural and scientific exchange. "New frontiers" is the focus of the meeting where recent scientific discoveries in the field of addiction will be highlighted, as well as challenges facing the Middle East as it confronts the new reality of addiction among its youth. The scientific presentations will address global and local issues so that the exchange of knowledge will be effortless and immediate. This year the conference will also have expert panel sessions and a forum for the public to allow for learning, exchange between clinicians who are deeply versed in research methods and the public to gain the most from the conference. Topics that will be presented include recent findings in : etiology, prevention, neurobiology & genetics of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts and many other relevant topics.

  lees meer
 • Richtlijnenmiddag

  30 oktober 2017, HAGA Ziekenhuis, Den Haag
  Geaccrediteerd

  1. Inzicht geven in de behandeling van GHB verslaving en de detoxificatie van GHB verslaafden.
  2. Inzicht geven in de somatische problemen in de GGZ en de mate waarin daarop gemonitord wordt.
  3. Inzicht geven in het belang van het doen van medicatiereviews en de samenwerking tussen arts en apotheker daarin.
  4. Actualiteiten mbt de behandeling van psychose.
  5. Actualiteiten mbt de behandeling van insomnie.

  lees meer
 • ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ – gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

  31 oktober 2017, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Psychische kwetsbaarheid wordt vaak voorgesteld als een op zichzelf staand kenmerk van de persoon. Soms wordt het verder gereduceerd tot diens genetische aanleg en lijkt kwetsbaarheid de identiteit van de persoon te bepalen. Maar dit is een te eenzijdige visie op een complexe werkelijkheid en is in strijd met de opvatting dat mensen meerdimensionaal bepaald zijn. De genetische bagage speelt een rol vanaf de geboorte, maar de wijze waarop iemand met stress en andere prikkels leert omgaan krijgt gestalte in een dynamische interactie van die persoon met een betekenisvolle omgeving. Iedereen is op enig moment het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg verschilt per individu: uitdagingen kunnen tot groei en kracht leiden, maar ze kunnen ook tot overbelasting leiden die de psychische weerbaarheid ondermijnt.

  lees meer
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  Geaccrediteerd

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • De Nationale Hepatitis Dag 2017

  09 november 2017, Jaarbeurs Utrecht
  Geaccrediteerd

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 3e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  De Nationale Hepatitis Dag 2017 vindt plaats op 9 november in de Jaarbeurs, Utrecht

  ABAN accreditatie

  lees meer
 • ‘Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie’

  10 november 2017, Congrescentrum 'De Doelen', Rotterdam
  In behandeling

  Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden is onderdeel van Fivoor, een brede fusie-organisatie van forensische partners in de Randstad. Samen met Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en Aventurijn (onderdeel van Atrecht GGZ) wordt intensief gewerkt aan de vorming van één nieuwe organisatie. Fivoor, een sterke keten in de intensieve en forensische psychiatrie, is per 1 januari 2018 een feit.

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  11 november 2017, Pathé Tuschinski Amsterdam
  In behandeling

  Het symposium “De geprikkelde lever” heeft als doel de kennis over de lever op te frissen. Zowel het lichamelijk onderzoek van de buik (met hierin ook de specifieke kenmerken van cirrose) als de anatomie en fysiologie van de lever komen aan bod. Daarnaast is er diepgang middels een presentatie over baclofen en leverziekten en een dubbele presentatie over hepatische encefalopathie.
  De spreker zijn: Folkert Esseveld (verslavingsarts KNMG), Peter de Groot (arts Maatschappij en Gezondheid, forensisch arts KNMG en verslavingsarts KNMG), Daniel L.J. Cremers (verslavingsarts KNMG) en Diana Namiotko (biomedicus).
  In totaal zal het symposium 6 uur aan presentaties behelzen.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

  05 september 2017 t/m 14 november 2017, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • RACT en Recource Groepen-congres

  16 november 2017, Janskerk Utrecht
  In behandeling

  Wat gaan we doen?
  We gaan op donderdag 16 november 2017 ism stichting RACT-Nederlandvanuit de Janskerk en JacobiKerk in Utrecht een congres organiseren gericht op het thema RACT en resource groepen. Tijdens de dag laten we alles zien over het Zweedse RACT-model en de Nederlandse variant, ook vergelijkbare, nieuwe en veelbelovende methodieken die bijdragen aan: naasten betrekken, meer eigen regie en participatie van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) laten we zien.

  Waarom extra aandacht voor resource groepen?
  Er is veel te melden over eigen regie en resource groepen in 2017. Er is een nieuwe stichting RACT Nederland opgericht in januari 2017.
  Het onderzoek naar de werking van resource groepen in Nederland, onder leiding van Hans Kroon, Niels Mulder en Cathelijn Tjaden is gestart in 2017. Het nieuwe boek over resource groepen is verschenen op 15 juni 2017. We zijn inmiddels diverse keren naar Zweden geweest. En nieuwe werkbezoeken staan in de planning. De Nederlandse resource groepen methodiek krijgt steeds meer vorm en inhoud. De eerste pilots en praktijkervaringen zijn hoopvol. De scholing is gestart en steeds meer instellingen starten een pilot rond dit thema. Binnen de verslavingszorg, jeugdzorg en het forensisch domein is inmiddels gestart. Resource groepen zijn ook toepasbaar binnen het sociaal domein. Vandaar dat we gemeenten ook nadrukkelijk uitnodigen om actief deel te nemen aan dit congres.

  lees meer
 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 november 2017

  20 november 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  De in de regio werkzame psychiaters (o.a. supervisoren in de opleidingsinstellingen) op de hoogte stellen van recente ontwikkelingen in het vak en de assistenten een extern kritisch gehoor bieden voor hun eindreferaat.

  lees meer
 • Capita Verslaving

  20 november 2017, Congrescentrum De Werelt te Lunteren
  In behandeling

  Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en bij mannen en vrouwen. Die inherente verschillen hebben consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze potentiële patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

  Leerdoel

  Het doel van deze nascholing is om op basis van de meest recente inzichten mbt de etiologische diversiteit van een aantal specifieke risicogroepen met verslavingsproblematiek, de deelnemende professionals op de hoogte te brengen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij deze mensen opdat e.e.a adquaat kan worden ingezet in de eigen dagelijkse praktijkvoering

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Doel
  Na deze studiemiddag hebt u geleerd wat de potentiële schaduwzijden van een aantal regulier voorgeschreven medicamenten zijn. Ook kunt u deze kennis toepassen in uw eigen praktijk en extrapoleren naar andere middelen met misbruikpotentieel.

  Doelgroepen
  Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

  Accreditatie
  Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Inschrijving
  Deelnameprijs voor deze studiemiddag bedraagt voor VVGN leden en leden NVvP sectie verslavingspsychiatrie € 75,--, niet-leden € 100,-- en aios (Miam/ psychiatrie) € 50,--.

  Annulering
  Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de studiemiddag wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Informatie
  Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd