Achtergrond 1
home / agenda / Kaapverdië: Nieuws onder de zon!

Kaapverdië: Nieuws onder de zon!

15 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017

tijd:

08:30 tm 13:15

locatie:

Hotel Oásis Atlântico Belorizonte
Eiland Sal in Kaapverdië

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Waar gaat uw voorkeur naar uit: proactief of reactief? Proactief klinkt beter en is meestal ook beter,
evenals voorkomen beter is dan genezen. Maar als wij kijken naar ons vakgebied en hoe wij ons
verhouden tot onze patiënten, hoe proactief zijn we dan eigenlijk? Stel dat wij de psychiatrie anno
2017 nog erg reactief vinden, kunnen we dat dan veranderen in een meer proactieve psychiatrie?
En hoe zou deze proactieve psychiatrie eruit kunnen zien?

Tijdens de meerdaagse nascholing ‘Nieuws onder de zon!’ onderzoeken wij graag samen met u,
wat proactieve psychiatrie voor u en uw patiënten kan betekenen. Middels lezingen en werkgroepen
wordt u onder aangename omstandigheden bijgepraat over de laatste inzichten op het gebied van
proactieve zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg, uitsluitend door experts:

Prof. dr. Aartjan Beekman

Proactieve zorg bij stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen staan hoog in de top tien van ziektebeelden, die maatschappelijk veel
schade veroorzaken. Jaarlijks neemt het aantal individuen met depressie sterk toe. Het maakt
depressie bij uitstek een aandoening, waarbij een reactieve geneeskunde helaas maar weinig
zoden aan de dijk zet. Als we echt iets willen doen, zullen we proactief moeten zijn. Deels zouden we
eigenlijk moeten voorkomen dat mensen depressief worden. Maar wat is er bekend over primaire
preventie en hoe kunnen we proactieve zorg bieden in de weerbarstige dagelijkse praktijk?

Prof. dr. Wim van den Brink

Proactieve verslavingszorg
Het gaat bij mensen met verslaving niet zozeer om het voorkomen van stoornissen, maar om het
tijdig inzetten van interventies, om voorspelbare problemen en comorbiditeit te voorkomen en
daarmee de uitkomst te verbeteren. Wat is er bekend over dit relatief nieuwe concept?
Wanneer we uitgaan van een brede definitie van gezondheid zijn er wellicht meer aanvullende
manieren , waarbij proactieve interventies kunnen leiden tot een beter leven, met of zonder de
verslaving. Wat betekent dit voor uw praktijk en patiënt?

Prof. dr. Jan Buitelaar

Ontwikkelingsstoornis(sen): een, twee of vele?
De bekende ontwikkelingsstoornissen zijn ADHD en de Autisme Spectrum Stoornis (autisme). Is
er misschien een overkoepelende stoornis of zelfs een hele familie van ontwikkelingsstoornissen
met allerlei overgangen en overlap? En zijn ADHD en autisme wel hersenziekten? Aan de hand
van nieuwe bevindingen uit onderzoek naar onder meer de rol van het microbioom, maternale
immuunactivatie, late onset ADHD, en ADHD en autisme op oudere leeftijd, gaan we op zoek naar
antwoorden en nieuwe mogelijkheden voor uw praktijk.

Prof. dr. Eric Vermetten

PTSS, update en trends
Sinds DSM-5 is de posttraumatische stress stoornis (PTSS) geen angststoornis meer en de naderende revisie van ICD werkt aan een complexe PTSS-variant. Ofwel, PTSS is nog steeds een grote uitdaging voor de psychiatrie. Welke nieuwe ontwikkelingen en trends in psychotherapie en farmacotherapie bieden nieuwe perspectieven? Bestaat zoiets als medische psychotraumatologie? En welke rol biedt veerkracht in het voorkomen van PTSS? Aan bod komen een overzicht van de evolutie van PTSS, diagnostiek en behandeling. Daarnaast is er aandacht voor de neurobiologie en hoe de meest actuele inzichten in de praktijk vormgegeven kunnen worden.

Opzet van de cursus

Dagelijks gaat het cursusprogramma in de ochtend van start met een plenaire lezing. Deze wordt
vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. De werkgroepen bieden bovendien
volop gelegenheid om met de experts in gesprek te gaan. De middagen en avonden kunt u geheel
naar eigen wens invullen met Kaapverdische belevenissen, bijvoorbeeld aan het strand of op zee.
Kortom, deze nascholing biedt u inzicht in actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied met veel
accreditatiepunten.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer