Achtergrond 1
home / agenda / Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ

Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ

27 november 2019

tijd:

09:00 tm 17:00

locatie:

Reehorst te Ede

Programma

8.45 – 9.30 uur           Ontvangst en inloop

9.30 – 9.40 uur           Opening door de dagvoorzitter

9.40 – 10.00 uur         De visie van Paul Blokhuis –Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10.00 – 10.30 uur       Leefstijlgeneeskunde – Prof. dr. Hanno Pijl – Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht

10.30 – 11.00 uur       De startmotor werkt niet, het beloningssysteem werkt wel – Prof. dr. Andre Aleman

Hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen

11.00 – 11.30 uur       Pauze

11.30 – 11.40 uur       Intermezzo door Gil the Grid

11.40 – 12.05 uur       Een rookvrije GGZ: de volgende stap naar een GGZ zonder stigma?

Drs. Ariëtte van Reekum – Psychiater en bestuurder GGZ Breburg

                                       Anton van Balkom – Projectleider rookbeleid GGZ Breburg

12.05 – 12.30 uur       Mijn lichaam straft ongekend hard – Irene van de Giessen – Directeur van Stichting HerstelTalent

12.30 – 13.30 uur       Lunch

13.30 – 14.30 uur       Workshopronde 1

14.30 – 15.00 uur       Theepauze

15.00 – 15.55 uur       Workshopronde 2

16.00 – 16.30 uur       Wandelen is behandelen, hoe maak je het leuk en wat levert het op?                                                                          Bas van de Goor – Directeur van de Bas van de Goor foundation

16.30 uur                    Borrel

 

Workshops

 1. Wat bevordert en belemmert implementatie van leefstijlinterventies en hoe kom ik daar achter?

Dr. Anne Looijmans

Postdoctoraal onderzoeker bij Gezondheidspsychologie van het UMCG en de RUG

Dr. Frederike Jörg

Senior onderzoeker | Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Dr. Jeroen Deenik

Gezondheidspsycholoog, psychomotorisch therapeut | GGz Centraal

 1. Stoppen met roken

Jentien Vermeulen PhD

Onderzoeker psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC

 1. E-health in somatiek en leefstijl: de eerste ervaringen in de praktijk met GILL

Sonja van Hamersveld

Verpleegkundig specialist GGZ, founder Charly Green

Digna van der Kellen

Verpleegkundig specialist GGZ , uTOPiGGZ, Parnassia Groep

 1. Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE studie

Florine Walburg

PhD-student Gezondheidswetenschappen , Vrije Universiteit Amsterdam

Willemijn van Berkel – de Joode

Onderzoeksassistent Gezondheidswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam

 1. Mee doen: sport en bewegen ook buiten de context van de zorg

Dr. Jooske van Buschbach

Lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim

Senior onderzoeker UMCG, UCP

 1. Body talks! 3Dimensionaal observeren en interveniëren in de GGZ met dans

Ilona van der Meent BA

Dans- en bewegingstherapeut en PhD student UMC Utrecht

 1. De waarde van bewegen binnen de GGz: perspectief en expertise van de psychomotorische therapeut

Dr. Thomas Scheewe

Hogeschoolhoofddocent en opleidingsmanager werkgebied psychomotorische therapie, Hogeschool Windesheim

Pim Hoek MA

Kwartiermaker/ programmamanager ‘maatschappij in beweging’ & Ambulatorium en hogeschooldocent, Hogeschool Windesheim

 1. Slaap en Psyche

Barbara Mulder MSc

Arbeid- en organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in Insomnia

Oprichtster GBGGZ Slaapmakend en Mulder & van Schie


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • LVB en Verslaving

  20 november 2019, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd

  Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

  Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep, hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met u kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

  lees meer
 • Nascholingsavond Psychiatrie – ADHD, (partner)geweld en verslaving

  20 november 2019, Radboudumc, Hippocrateszaal (route 77)
  Geaccrediteerd
 • God, geluk en ggz

  22 november 2019, De Hoop ggz, Dordrecht
  In behandeling
 • Jubileumcongres 30 jaar Korsakov Centrum

  29 november 2019, Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen
  Geaccrediteerd
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  04 juli 2019 t/m 04 december 2019,
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Landelijke Programmadag Psychotrauma

  06 december 2019, Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, Amersfoort
  In behandeling

  Deze dag is voor Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de behandeling van patiënten met traumagerelateerde problematiek. En staat in het teken van diagnostiek en behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen. En welke uitdagingen we daarbij als behandelaar in de praktijk tegenkomen.

  lees meer
 • Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

  02 december 2019 t/m 09 december 2019, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • 13e Jaarsymposium Verslaving – Voorkomen & genezen

  10 december 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Voorkomen en genezen is het thema van het aankomende Jaarsymposium Verslaving.
  Dé gelegenheid waar u essentiële nieuwe inzichten verwerft en uw collega’s uit de verslavingszorg treft. Ik wil u bij deze van harte uitnodigen voor de 13e editie van dit zeer gewaardeerde symposium, dat zal plaatsvinden op dinsdag 10 december 2019 in Amsterdam.

  Maar liefst zeven experts belichten essentiële vragen en antwoorden rondom middelenontmoediging en middelenafhankelijkheid. Hieronder licht ik alvast vier sprekers en hun onderwerp toe.

  Prof. dr. Anja Huizink gaat in op onderzoek naar de effecten op het kind ten gevolge van prenataal cannabisgebruik en bespreekt welke psychobiologische factoren samenhangen met regelmatig cannabisgebruik bij adolescenten.

  Prof. dr. Roy Kessels zal ingaan op de gevolgen van het gebruik van alcohol op neurocognitieve functies, zoals het geheugen en de executieve functies. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het syndroom van Korsakov en lichte cognitieve stoornissen als gevolg van langdurig alcoholgebruik.

  Prof. dr. Jacqueline Vink illustreert onder meer met behulp van tweelingstudies hoe groot de invloed van zowel erfelijke als omgevingsfactoren wordt geschat voor roken, alcoholconsumptie, cannabisgebruik, koffiegebruik en zelfs internet-verslaving.

  Dr. Esther Croes stelt u op de hoogte van middelenontmoediging en verwachte uitkomsten van de activiteiten van onder meer het Nationale Preventieakkoord.

  Praktijk workshops
  Vorig jaar zijn de unieke Workshops Verslaving aan de traditie van het jaar-symposium toegevoegd. Op 9 januari 2020 biedt Harmen Beurmanjer u samen met ondergetekende verdieping in de behandeling van GHB-verslaving.
  Prof. dr. Peter Blanken en dr. Pieter Jan Carpentier behandelen het voorschrijven van stimulantia.
  Beide workshops worden geleid door een psychiater én een psycholoog. Ook nieuw is de nadruk op de praktijk, zo gaat u zelf aan de slag met casuïstiek en gaat het uitsluitend over diagnostiek en behandeling.

  Kortom, een relevant en vooral praktijkgericht nascholingsprogramma voor professionals werkzaam in de verslavingszorg.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving

  17 december 2019, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Jarenlang had de geneeskunde niet veel te bieden aan verslaafden. Verslaving werd niet als ziekte gezien en er was nog heel weinig bekend over de neurobiologie ervan en er waren - behalve methadon en disulfiram - nauwelijks effectieve geneesmiddelen die konden worden ingezet bij de behandeling van verslaving.
  Recent onderzoek heeft ons geleerd dat er neurobiologische processen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het persisteren van verslavingsgedrag.

  We hebben hierdoor meer inzicht gekregen over de neurotransmitters en de receptoren die hierbij betrokken zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal nieuwe medicijnen is ontwikkeld en getest voor zowel de behandeling van verslaafden aan middelen als voor patiënten met een gedragsverslaving. Voor de behandeling van verslavingen aan zowel tabak, alcohol als opiaten zijn ondertussen verschillende geneesmiddelen geregistreerd en is er voor arts en patiënt nu duidelijk iets te kiezen.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  14 november 2019 t/m 30 maart 2020, Amsterdam (14-11), Tilburg (21-11), Baarn (9-12), Zeist (30-3-2020)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer