Achtergrond 1
home / agenda / LVB en Verslaving

LVB en Verslaving

20 november 2019

tijd:

09:30 tm 15:20

locatie:

ARISTO UTRECHT

Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Rob Bovens, coördinator Academische Werkplaats Verslaving, Tranzo Tilburg University

10.30 uur LVB in het Vizier

– Welke organisaties zijn gestart met het leernetwerk en wat houdt het project precies in?
U krijgt inzage in de ontwikkelde leidraad waar kennisproducten in zijn beschreven voor LVB en verslaving en ter inspiratie een film ter wat de onderlinge samenwerking betekent voor de verslavingszorg en gehandicaptenzorg.

Tamara Streng, adviseur Vilans

10.50 uur Koffiepauze
11.10 uur Virtual Reality

De moderne technologieën zijn volop in ontwikkeling. Ook op het gebied van verslavingszorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

 • Hoe kunnen we in de toekomst gebruik gaan maken van Virtual Reality bij de behandeling van mensen met een LVB en problematisch middelengebruik?

Randy Klaassen, onderzoeker Human Media Interaction Universiteit Twente

12.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma

13.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B
A. Beleid middelengebruik in een altijd veranderende omgeving

Als instelling wil je geen vrijbrief geven voor middelengebruik. Verbieden is weer het andere uiterste.

 • Hoe komt een beleid rondom middelengebruik tot stand en hoe laat dit beleid zich passen bij de praktijk? Hoe heeft LeekerweideGroep dit gedaan en wat zijn de lessons learned n.a.v. de beleidsimplementatie?
 • Welke praktische tools voor een succesvolle benadering vloeien voort uit een helder beleid?
 • Welk effect heeft beleidsvoering op de wijk en hoe speel je hier in op?
 • Hoe neem je je beleid mee in een maatschappij waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen?

Claudia Kaagman, coach en verslavingsdeskundige, Buro TOV LeekerweideGroep

B. Effectiviteit van behandelinterventies bij LVB en Verslaving

Mensen met een lichte verstandelijke beperking vormen een risicogroep voor een ongezonde levensstijl. Roken en (problematisch) middelengebruik zijn daar 2 voorbeelden van. Toch was er tot voorkort weinig bekend over geschikte interventies voor deze doelgroep. Gelukkig wordt hier nu onderzoek naar gedaan. Wat zijn effectieve behandelinterventies bij LVB en verslaving tot nu toe? En wat zijn de werkzame factoren van deze interventies? Welke invloed heeft de omgeving op de levensstijl van cliënten met LVB?

Marion Kiewik, PhD, gedragswetenschapper Ambiq

14.00 uur Korte pauze
14.20 uur U kunt kiezen uit sessie C of D
C. Verslaving & herstel

Aan de hand van onze eigen ervaringen, presenteren wij de fases van herstel.

Corryne, persoonlijk begeleider met ervaringsdeskundigheid op de klinische afdeling lvb van Novadic Kentron in Vught en Rovanna, herstelmedewerker bij de ervaringsgroep van Kentra 24 in St. Oedenrode. * Beide sprekers hebben ervaring met de verslavingskant.

D. Leren van casussen

Op de website https://lerenvancasussen.cce.nl presenteert het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) casussen waarbij sprake was van een cliënt met probleemgedrag en waarbij het gelukt is om de problemen op te lossen. Daarbij wordt ingegaan op de factoren die het probleemgedrag veroorzaken en in stand houden. Ook worden interventies besproken, waardoor het probleemgedrag verminderde. In onze ervaring is het maken van casussen leuk, lastig, maar vooral leerzaam is. Leuk, omdat het over concrete casuïstiek gaat en dat blijkt altijd inspirerende gespreksstof op te leveren. Lastig, omdat er nog wel wat verschil zit tussen de werkelijkheid en een soepel lopende casusbeschrijving. En leerzaam, omdat het leuk en lastig is…
Aan de hand van een casus wordt u tijdens deze sessie meegenomen in de methodische aanpak van Leren van Casussen. Het bekijken, beluisteren en bespreken van onderdelen van de presentatie wordt afgewisseld met het zelf in groepjes aan de slag gaan met diezelfde casus.

Peter Koedoot en Carla Wikkerman, projectleider expertisemanagement, Centrum voor Consultatie en Expertise

15.20 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care

  05 september 2019 t/m 07 september 2019, Verona, Italië
  In behandeling

  The fifth international conference on Community Mental Health Care (September 5-7, 2019), organized by the University of Verona, in collaboration with the European Assertive Outreach Foundation:

  Shaping the future of community mental health care

  September 5-7, 2019 - Verona, Italy

  lees meer
 • VVGN Herfstcongres – leefstijl en verslaving

  19 september 2019, NBC Congrescentrum, Nieuwegein
  In behandeling

  Op 19 september 2019 organiseert de VVGN het Herfstcongres - leefstijl en verslaving.
  Wat doet de verslavingsarts met leefstijlen? Het Nationaal Preventieakkoord richt de aandacht op tabaksafhankelijkheid, problematisch alcoholgebruik en obesitas, maar hoe vertaalt zich dat in de spreekkamer van de verslavingsarts, hoe worden doelgroepen bereikt en welke positie heeft de verslavingsarts hier in?

  lees meer
 • 16th annual INEBRIA conference

  26 september 2019 t/m 27 september 2019, Lübeck | Hamburg in Duitsland
  Buitenland
 • Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

  03 oktober 2019 t/m 04 oktober 2019, Hotel De Zeegser Duinen
  In behandeling

  Dit symposium gaat over diverse patronen van verslavend gedrag in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor epidemiologie, neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende typen verslavingsgedrag, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende typen verslavingsproblematiek, morele en ethische aspecten van verslaving in relatie tot toerekeningsvatbaarheid binnen het Nederlandse rechtssysteem en behandeling van complexe verslaving.

  lees meer
 • Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren

  10 oktober 2019, CORPUS Oegstgeest
  In behandeling

  We weten meer over psychosen en over wat goede psychosezorg is dan ooit tevoren. We hebben prachtige zorgstandaarden en generieke modules waarin staat hoe we in de verschillende fasen van psychosen zouden moeten handelen. Anderzijds zien we in de praktijk dat maar weinig mensen met een psychose zorg conform die zorgstandaarden krijgen. Hoe is dat toch mogelijk?
  Hoe kunnen we daar verandering in brengen? En wat kun je daar zelf in betekenen? Acht psychose experts presenteren hun visie op goede psychose zorg en we bekijken samen hoe we tot duurzame verandering kunnen komen.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen.

  07 november 2019, Congrescentrum De Doelen, Rotterdam
  In behandeling

  Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

  lees meer
 • Symposium ‘Tabak van!’ – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg?

  15 november 2019, Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht

  Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 13.00-17.00 uur in de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in hartje Utrecht. Meldt u alvast aan, aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en houd onze verdere berichtgeving in de gaten!

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  17 juni 2019 t/m 09 december 2019, Oude Stadshuis Gouda (17-6) ; Hoorn (24-6); Drachten (27-6)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  In behandeling

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer