Achtergrond 4
home / agenda / Manhattan Masterclass

Manhattan Masterclass

24 maart 2019 t/m 28 maart 2019

tijd:

08:30 tm 13:15

locatie:

New York , USA

Psychiatrie en het immuunsysteem – Ass. professor en onderzoeker Lot de Witte

Vanuit genetisch onderzoek zijn er recent sterke aanwijzingen gevonden voor een rol voor het immuunsysteem bij psychiatrische ziekten. Het onderliggende mechanisme hiervan is nog grotendeels onduidelijk. Onderzoekers willen dit mechanisme graag ontrafelen omdat ze denken dat dit een goed aanknopingspunt kan zijn voor nieuwe therapieën.

Lot de Witte zal eerst uw kennis van het immuunsysteem opfrissen en vervolgens bespreken hoe ze denkt dat het immuunsysteem betrokken is bij psychiatrische ziekten. Ze zal bespreken hoe dit wordt onderzocht en wat de laatste onderzoeken ons vertellen. Ze zal afsluiten met wat we op dit moment wel en niet kunnen doen met deze kennis in de klinische praktijk.

Trauma behandelen tijdens slaap – Dr. Hein van Marle

Hein van Marle behandelt eerst de basisprincipes van geheugenconsolidatie en –reconsolidatie. Vanuit deze theorie begrijpt u meer over de symptomen van PTSS en vooral over het werkingsmechanisme (en de beperkingen) van huidige behandelvormen.

Vervolgens neemt Van Marle recent, spannend onderzoek met u door wat laat zien dat je geheugen kan manipuleren tijdens de slaap. Deze nieuwe studies gebruikt hij vervolgens om samen met u te brainstormen over nieuwe, theorie-gedreven behandelingen, waarbij slaap als nieuw therapeutisch venster wordt geïntroduceerd voor traumagerelateerde klachten. Deze brainstorm is ook interessant voor andere stoornissen waarbij de behandeling bestaat uit het aanpassen en heropslaan van maladaptieve herinneringen, zoals verschillende angststoornissen en verslaving.

Intergenerationale psychiatrie – Dr. Veerle Bergink

Voor vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis is de zwangerschap en postpartum periode extra ingrijpend. Veerle Bergink gaat met u in op de risico’s van ouders met een psychiatrische ziekte. Ze bespreekt de genetica en de invloed van de psychiatrische ziekte van de ouder tijdens de opvoeding.

Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger raakt stopt met psychofarmaca of overweegt te stoppen. Stoppen met medicatie brengt echter ook risico’s met zich mee, voor de moeder en soms ook voor het kind. U krijgt eerst een update van de meest recente onderzoeken, waarna u met praktijkvoorbeelden aan de slag gaat. Soms is er duidelijk één behandeloptie de beste, maar veel vaker zal het gaan om het wegen van de belangen van moeder en kind. De periode na de bevalling komt ook aan bod.

Neuromodulatie – Dr. Martijn Figee

Neuromodulatie wordt steeds belangrijker als behandeloptie, door toenemende kennis over ontregelde hersenfuncties bij psychiatrische symptomen. Neuromodulatie kan ons misschien ook leren hoe we psychiatrische diagnoses kunnen baseren op ontregelde hersenfuncties als alternatief voor DSM-classificaties. Het arsenaal aan nieuwe neuromodulatie-technieken groeit snel, wat de psychiatrische praktijk van de toekomst waarschijnlijk drastisch zal gaan veranderen.

Martijn Figee bespreekt met u het effect van verschillende neuromodulatie-technieken, en hoe u ze nu of in de toekomst kunt gebruiken. In de interactieve workshop kunt u met Figee in gesprek. U kunt bijvoorbeeld van hem leren welke hersennetwerken een rol zouden kunnen spelen bij de symptomen van uw patiënt en of neuromodulatie in dat geval een optie kan zijn.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • VVGN wintercongres “verslaving met psychiatrische comorbiditeit – herkennen en behandelen”

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  Geaccrediteerd
 • Communicatie en interactie in de GGZ

  30 januari 2019, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Als hulpverleners in de gezondheidszorg staan we voor de uitdagende opdracht om effectief om te gaan met cliënten die in onze ogen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het kan hier gaan om gedrag dat we ervaren als grensoverschrijdend, zelfdestructief (zoals zelfbeschadiging en suïcidaliteit), zelfverwaarlozend (slechte zelfzorg), claimend, manipulatief, dreigend of agressief. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren om hierop te reageren, variërend van begripvol en inlevend tot afwijzend en beheersend. Meestal zien we dat het gedrag van de ander ons op de een of andere wijze raakt. Het maakt ons boos, we voelen ons gekwetst, we raken gefrustreerd of het confronteert ons met ons eigen bestaan. Soms worden we juist helemaal niet geraakt en lijkt het net of wij met dit gedrag niets kunnen beginnen. Onze emotionele reacties zijn allesbepalend voor de wijze waarop we ons gedragen ten opzichte van de cliënt. We weten echter vaak niet welke reacties op dat ‘moeilijke gedrag’ de cliënt echt helpen en welke schadelijk zijn. We moeten dat in het werken met de cliënt zien uit te vinden.
  De kwaliteit en effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zijn het resultaat van de alledaagse interacties met de cliënt. Onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van deze relatie in belangrijke mate bepalend is voor de uitkomsten van behandeling en zorg. We herkennen dit in onze dagelijkse praktijk: wanneer het goed gaat in de omgang met de cliënt, ontstaat er meer onderlinge binding en kan er beter aan de behandeldoelen worden gewerkt. Dit draagt bij aan betere resultaten van de behandeling. Wat echter een ‘goede’ omgang is valt moeilijk aan te geven en is afhankelijk van zowel kenmerken van hulpverleners, van cliënten, alsook van de context waarbinnen wordt gewerkt.

  Bovenstaande roept de vraag op of we binnen onze huidige praktijk wel voldoende aandacht geven aan de wijze van interacteren en communiceren met de cliënt. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden, generieke modules en dergelijke. Hiermee is er veel kennis op een overzichtelijke wijze aan het veld beschikbaar gesteld. Maar is de alledaagse kunst van het effectief communiceren en interacteren met de cliënt daarmee niet te veel op achtergrond geraakt?

  Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer de vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren.

  lees meer
 • Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  07 februari 2019, Planetarium, Amsterdam
  In behandeling

  Dit symposium biedt u bij uitstek de gelegenheid om op overzichtelijke wijze over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te worden geïnformeerd. In slechts enkele uren bent u op de hoogte van de bijzonderheden van 2018 op het gebied van de psychiatrie, toegespitst op de Nederlandse praktijk en interdisciplinair van opzet.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Pitstop Training Suïcide

  18 februari 2019, Amsterdam
  In behandeling

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  11 februari 2019 t/m 25 februari 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Programma Werksymposium IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner

  07 maart 2019, Van der Valkhotel Apeldoorn
  In behandeling
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  In behandeling

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer