Achtergrond 2
home / agenda / Manhattan Masterclass

Manhattan Masterclass

24 maart 2019 t/m 28 maart 2019

tijd:

08:30 tm 13:15

locatie:

New York , USA

Psychiatrie en het immuunsysteem – Ass. professor en onderzoeker Lot de Witte

Vanuit genetisch onderzoek zijn er recent sterke aanwijzingen gevonden voor een rol voor het immuunsysteem bij psychiatrische ziekten. Het onderliggende mechanisme hiervan is nog grotendeels onduidelijk. Onderzoekers willen dit mechanisme graag ontrafelen omdat ze denken dat dit een goed aanknopingspunt kan zijn voor nieuwe therapieën.

Lot de Witte zal eerst uw kennis van het immuunsysteem opfrissen en vervolgens bespreken hoe ze denkt dat het immuunsysteem betrokken is bij psychiatrische ziekten. Ze zal bespreken hoe dit wordt onderzocht en wat de laatste onderzoeken ons vertellen. Ze zal afsluiten met wat we op dit moment wel en niet kunnen doen met deze kennis in de klinische praktijk.

Trauma behandelen tijdens slaap – Dr. Hein van Marle

Hein van Marle behandelt eerst de basisprincipes van geheugenconsolidatie en –reconsolidatie. Vanuit deze theorie begrijpt u meer over de symptomen van PTSS en vooral over het werkingsmechanisme (en de beperkingen) van huidige behandelvormen.

Vervolgens neemt Van Marle recent, spannend onderzoek met u door wat laat zien dat je geheugen kan manipuleren tijdens de slaap. Deze nieuwe studies gebruikt hij vervolgens om samen met u te brainstormen over nieuwe, theorie-gedreven behandelingen, waarbij slaap als nieuw therapeutisch venster wordt geïntroduceerd voor traumagerelateerde klachten. Deze brainstorm is ook interessant voor andere stoornissen waarbij de behandeling bestaat uit het aanpassen en heropslaan van maladaptieve herinneringen, zoals verschillende angststoornissen en verslaving.

Intergenerationale psychiatrie – Dr. Veerle Bergink

Voor vrouwen met een psychiatrische voorgeschiedenis is de zwangerschap en postpartum periode extra ingrijpend. Veerle Bergink gaat met u in op de risico’s van ouders met een psychiatrische ziekte. Ze bespreekt de genetica en de invloed van de psychiatrische ziekte van de ouder tijdens de opvoeding.

Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger raakt stopt met psychofarmaca of overweegt te stoppen. Stoppen met medicatie brengt echter ook risico’s met zich mee, voor de moeder en soms ook voor het kind. U krijgt eerst een update van de meest recente onderzoeken, waarna u met praktijkvoorbeelden aan de slag gaat. Soms is er duidelijk één behandeloptie de beste, maar veel vaker zal het gaan om het wegen van de belangen van moeder en kind. De periode na de bevalling komt ook aan bod.

Neuromodulatie – Dr. Martijn Figee

Neuromodulatie wordt steeds belangrijker als behandeloptie, door toenemende kennis over ontregelde hersenfuncties bij psychiatrische symptomen. Neuromodulatie kan ons misschien ook leren hoe we psychiatrische diagnoses kunnen baseren op ontregelde hersenfuncties als alternatief voor DSM-classificaties. Het arsenaal aan nieuwe neuromodulatie-technieken groeit snel, wat de psychiatrische praktijk van de toekomst waarschijnlijk drastisch zal gaan veranderen.

Martijn Figee bespreekt met u het effect van verschillende neuromodulatie-technieken, en hoe u ze nu of in de toekomst kunt gebruiken. In de interactieve workshop kunt u met Figee in gesprek. U kunt bijvoorbeeld van hem leren welke hersennetwerken een rol zouden kunnen spelen bij de symptomen van uw patiënt en of neuromodulatie in dat geval een optie kan zijn.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling
 • Pitstop Training Suïcide

  25 maart 2019, Amsterdam
  In behandeling

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  28 maart 2019, Postillion Hotel Deventer
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • Congres arts en leefstijl

  05 april 2019, Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht

  Het Jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Voeding Leeft is de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot het grootste landelijke podium voor artsen en zorgprofessionals over voeding en leefstijl. Het congres heeft dit jaar als thema 'de eerste 1000 dagen' en biedt jou:

  ​•(Inter)nationale topsprekers
  •Interessante workshops
  •Een volledig en gedegen overzicht van de laatste stand van de wetenschap en de praktijk
  •Volop ruimte voor gesprek en discussie
  •Praktische handvatten om patiënten met leefstijl te begeleiden
  •Aandacht voor effectieve, kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg en kwaliteit van leven
  •Inspiratie, energie en verhalen uit het hart
  •Ontmoetingen met collega’s met gedeelde interesses
  •Een gezonde lunch

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  03 april 2019 t/m 10 april 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • The REAL impact of ADHD

  05 juni 2019 t/m 06 juni 2019, Den Haag of Utrecht
  In behandeling

  Graag nodigen wij u hierbij uit voor een bijzonder symposium met sociaal maatschappelijke relevantie, op woensdag 5 juni in Den Haag of donderdag 6 juni in Utrecht.

  Tijdens dit symposium zullen een aantal deskundige collega’s uit binnen- en buitenland hun visie en inzichten delen over de impact van ADHD op de samenleving. Naast thema’s als criminaliteit, educatie en impact op de sociale omstandigheden zal ook uitgebreid stilgestaan worden bij de financiële/economische schade die ADHD op de samenleving heeft.
  Tevens is er aandacht voor een Europese kijk op ADHD en volwassenen.

  Het programma is niet alleen geschikt voor psychiaters, psychologen en vaktherapeuten werkzaam in de psychiatrie, maar zeker ook voor zorgprofessionals vanuit het gevangeniswezen en de verslavingszorg en voor beleidsmakers in de gezondheidszorg.

  De voertaal van de lezingen en de discussie is Engels.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer