Achtergrond 1
home / agenda / Masterclass NVP: Psychose en verslaving

Masterclass NVP: Psychose en verslaving

20 november 2020

locatie:

Keizersgrachtkerk Amsterdam

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

09.30 Ontvangst: inloop en registratie
10.00 Welkom en opening
dagvoorzitter prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose
10.15 Heavy cannabis use contributes to the incidence of Psychotic Disorders in Amsterdam and across Europe
dr. Marta Di Forti, hoofd van de afdeling Social, Genetic and Developmental Psychiatry, Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience in Londen. Abstract
11.00 PAUZE
11.20 Alcohol, amfetamines en stimulantia in relatie tot psychose
dr. Albert Batalla Cases, psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht binnen de zorglijn Diagnostiek en vroege psychose, gericht op eerste psychose Abstract
11.55 Diagnostiek en behandeling van dubbele diagnose
drs. Arjen Neven, psychiater, gespecialiseerd in Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT), Centrum Dubbele Problematiek van Fivoor in Den Haag,  lid Landelijk Expertise- en Innovatiecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) Abstract
12.30 Afronding ochtendprogramma door de dagvoorzitter
12.45 LUNCH
13.45 Onderzoek naar cannabis, gezondheid en kwaliteit van leven
dr. Jojanneke Bruins, senior onderzoeker bij Lentis, Groningen Abstract
14.15 Onderzoek naar en implementatie van rookvrije ziekenhuizen in Amsterdam en cannabis als zelfmedicatie bij psychose
dr. Jentien Vermeulen, AIOS psychiatrie, Amsterdam UMC Abstract
14.45 Presentatie rapport ‘State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving
dr Suzan Oudejans, onderzoeker Mark Bench en uitvoerder onderzoek Abstract
15.15 PAUZE
15.45 Youth In Transition, cohortstudie onder jongeren in de verslavingszorg
drs. Christina Moska, onderzoeker en promovenda, en Khedy Gorissen BSc, coördinerend onderzoeksassistent, beiden werkzaam bij Parnassia Addiction Research Centre en Brijder Verslavingszorg, Den Haag Abstract
16.10 Kwalitatief onderzoek naar het inzetten van screening bij herstelondersteunende zorg
Rob van Vredendaal, MSc, verpleegkundig specialist GGZ, Verslavingszorg Noord Nederland, Heerenveen Abstract
16.30 Panel gesprek – Ervaringen uit de praktijk
16.45 Afsluiten van de dag door de dagvoorzitter
17.00 Hapje – Drankje

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV’en, ervaringsdeskundigen en alle anderen die werkzaam zijn op het terrein van vroege psychosezorg en de verslavingszorg.

Organisator

De masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

Deelnamekosten

€ 160,– voor leden van het Netwerk Vroege Psychose of medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 50,– voor mensen met een maandinkomen van maximaal € 1025,-
€ 215,– voor overigen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Kwaliteitsregister V & V , het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Jaarsymposium Verslaving 2020 “Verslaving van A tot Z”

  10 december 2020, Online
  In behandeling

  Het jaarsymposium verslaving is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen en SVP’ers en degenen
  die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

  lees meer
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  09 november 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  Geaccrediteerd
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  26 november 2020 t/m 17 december 2020,
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  24 augustus 2020 t/m 04 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • “Doe eens normaal?!”

  11 januari 2021 t/m 18 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  14 januari 2021 t/m 21 januari 2021, Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)
  Geaccrediteerd
 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer