Achtergrond 1
home / agenda / ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ – gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ – gelijkwaardig samenwerken op de weg van herstel

31 oktober 2017

tijd:

09:30 tm 16:20

locatie:

De Reehorst, Ede

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen, gespreksleider / dagvoorzitter / journalist

08.30 – 09.30   Ontvangst van de bezoekers

09.30 – 09.40   Opening door de dagvoorzitter

09.40 – 09.55
Multideskundigheid … wat is dat nu precies?
Dr. Wilma Boevink
Onderzoeker, ervaringsdeskundige

09.55 – 10.30
Als de patiënt meer van jou weet dan andersom
Menno Oosterhoff
Psychiater en teamleider polikliniek voor dwangstoornissen, Lentis
Auteur van het boek ‘Vals Alarm, leven met een dwangstoornis’

10.30 – 11.00   Koffiepauze

11.00 – 11.40
Multideskundigheid … een antwoord op welk probleem?
Prof. dr. Jim van Os
Voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht

11.40 – 12.20
Multideskundigheid in de nieuwe GGZ … met JIM lukt het!
Prof. dr. Philippe Delespaul
Hoogleraar zorginnovatie Universiteit Maastricht, programmaleider Integrale Zorg Mondriaan
Levi van Dam
Orthopedagoog, ontwikkelaar en onderzoeker JIMaanpak, Spirit Jeugd en Opvoedhulp & Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Suzanne de Ruig
Systeemtherapeut, ontwikkelaar en opleider JIMaanpak, Spirit Jeugd en Opvoedhulp

12.20 – 13.20   Lunch

13.20 – 14.05
Een familiereis door een wereld die Multideskundigheid heet … opstekers en afknappers
Thijmen van Hoof (zoon)Ervaringsdeskundige
Drs. Frank van Hoof (vader)
Onderzoeker Trimbos instituut
Dr. Wilma Boevink (moeder)
Onderzoeker, ervaringsdeskundige

14.05 – 15.05
Ervaringsdeskundigheid in De Nieuwe GGZ: waar staan we over 15 jaar?
Debat met de zaal aan de hand van vijf pitches en stellingen.
Irene van de Giessen
Consulent / directeur bij Stichting HerstelTalent
Dr. Alie Weerman
Associate lector Ervaringskennis & Participatie bij het lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim in Zwolle
Kees Lemke
Geneeskundig bestuurder van GGNet en voorzitter van het Actieplatform ‘Herstel voor iedereen’
Jan Berndsen
Lid Raad van Bestuur, Lister
Joop Mekke
Hoofd opleidingen/ senior instructeur Stichting Bultersmekke Assistancedogs

15.05 – 15.35   Pauze

15.35 – 16.05
Opbrengst van de dag, overpeinzingen….
Irene van de Giessen
Consulent / directeur bij Stichting HerstelTalent

16.05 – 16.20   Afsluiting door dagvoorzitter

16.20   Borrel met muzikale omlijsting voor een multi-deskundige ontmoeting


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer