Achtergrond 4
home / agenda / NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

29 november 2018

tijd:

09:00 tm 17:45

locatie:

Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen

09.00 – 09.30 uur Aankomst met koffie/thee, inschrijven
09.30 uur Opening door directie/management NISPA
09.40 uur Plenaire lezingen:
“Behandeling van middelenmisbruik en verslaving bij een kwetsbare groep” Marion Kiewik, Avelijn
“Verslaving en ADHD: voorkomen mechanismen, preventie en behandeling” Wim van de Brink, AMC-UvA
11.10 uur Pauze
11.40 uur Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers
12.30 uur Lunch
13.30 uur Eerste ronde workshops en symposium over lopende projecten in de instellingen:
1. Pijn- en opiaatafhankelijkheid Thomas Knuijver, IrisZorg/Radboudumc
2. Een generieke gespreksmodule Boukje Dijkstra, NISPA, Wiebren Markus, IrisZorg, Margreet van der Meer, VNN en Evelien Joosten, NISPA
3. Onderzoek doen binnen meerdere instellingen. Hoe doe je dat?  Janika Heitmann, VNN, Harmen Beurmanjer en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
4. Schematherapie bij verslaving
Marloes Krijgsman en Coby Thijssen, Vincent van Gogh
Eerste ronde symposium:
Nieuwe zorgstandaarden voor de verslavingszorg, vrzr Arnt Schellekens  Radboudumc / Novadic-Kentron
14.30 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Tweede ronde workshops en symposium over lopende projecten in de instellingen:
1. Handreiking GHB terugvalmanagement Evelien Joosten, NISPA en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
2. Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek Chantal ter Huurne, Tactus en Boukje Dijkstra, NISPA
3. De hulpverlener als patient of een collega die hulp kan gebruiken Pauline Geuijen, Radboudumc en Joanneke Kuppens, ABS-artsen
4. Ouderschap en verslaving Margreet van der Meer, VNN
Tweede ronde symposium:
Iatrogene verslaving, vrzr Arnt Schellekens Radboudumc / NISPA
16.05 uur Afsluiting door NISPA-bestuur
16.20 uur Afsluitende borrel
17.45 uur Einde programma

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nationale Hepatitis Dag 2018

  28 november 2018, De Doelen Rotterdam
  Geaccrediteerd

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 4e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  Geaccrediteerd

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • Symposium kwetsbare zwangeren in de GGZ

  06 december 2018, MCC gebouw De Hoop GGZ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Zwangerschap is in principe mogelijk voor iedere vrouw, arm of rijk, gezond of ongezond, kwetsbaar of niet kwetsbaar. Als samenleving hebben wij besloten dat niemand het recht op zwangerschap ontzegd kan of mag worden. Het raakt aan de universele rechten van de mens, onze vrijheid en autonomie.

  In de dagelijkse praktijk van de GGz en de verslavingszorg kan dit onvervreemdbare recht echter nogal eens voor gecompliceerde situaties zorgen. Wat als een vrouw met een floride manisch- of psychotisch toestandsbeeld zwanger blijkt te zijn, of de ernstig heroïne- en cocaïne verslaafde vrouw die zwanger blijkt te zijn, of… Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij het onvervreemdbare recht van vrijheid en autonomie voor ieder mens ons voor praktische, medische, juridische en morele dilemma’s stelt. Daarover gaat dit symposium!

  Een multidisciplinaire benadering in de behandeling van de kwetsbare zwangere vrouw - en haar omgeving - in de GGz en verslavingszorg. Ketenzorg in optima forma! Vanuit diverse invalshoeken wordt deze benaderd: vanuit de GGz hulpverlening, het team Kwetsbare Zwangeren, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de rechterlijke macht. Kennis- en informatieoverdracht door gerenommeerde sprekers, interactief door gelegenheid voor persoonlijke vragen, beeld en mening vormend door plenaire discussie.

  lees meer
 • 12e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  13 december 2018, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  In behandeling

  Bij het 12e Jaarsymposium Verslaving krijgt de deelnemer inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen de verslavingszorg. De deelnemer wordt bijgepraat over de nieuwste inzichten en behandelmogelijkheden. En nog belangrijker, hoe de deelnemers deze gestalte kan geven in de dagelijkse (behandel) praktijk.

  lees meer
 • Congres Kracht van de KLIK

  14 december 2018, Ede
  In behandeling

  Na afloop van het congres gaat de deelnemer naar huis met nieuwe kennis over o.a. recente wetenschappelijke studieresultaten en tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, d.w.z.:

  De deelnemer leert de theoretische basis van behandelrelaties

  De deelnemer doet nieuwe kennis op uit recente wetenschappelijke studies naar de behandelrelatie

  De deelnemer leert tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, o.a. gebaseerd op motiverende gespreksvoering, een houdingsmodel voor samenwerking met multiproblem gezinnen en een nieuw ontwikkelde trainingsmodule

  De deelnemer leert van het perspectief van de jongeren op de behandelrelatie, door een gesprek en discussie met jongeren waarin zij hun ervaringen en ideeën over de behandelrelatie delen.

  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  11 januari 2019, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Mensen die verslaafd zijn hebben daarnaast vaak last van een wirwar van andere problemen. Binnen die problemen is het bestaan van psychiatrische comorbiditeit vaak ernstig invaliderend. Maar vaak ook moeilijk te herkennen of te behandelen. De VVGN heeft daarom dit als thema gekozen voor het wintercongres op 24 januari 2019.
  Vooraanstaande sprekers als Wim van de Brink, Geert Dom, Arnt Schellekens, Patricia van de Wijngaarden, Klaas Arts, Han Luijkx en Mary Janssen van Raay zullen ingaan op de nieuwste inzichten binnen psychiatrische comorbiditeit bij verslaving. Zij verbinden wetenschap en praktijk van onder andere, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen en ASS.
  Er staat ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de tabaksverslaving. Het preventie-akkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Wat is de rol van verslavingsartsen bij tabaksverslaving? Robert van de Graaf zal hier verder op ingaan.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer