Achtergrond 2
home / agenda / Optimizing Care – Multidisciplinaire zorg rond opiaatverslaafden

Optimizing Care – Multidisciplinaire zorg rond opiaatverslaafden

14 juni 2017

tijd:

15:00 tm 20:30

locatie:

De Eenhoorn, Amersfoort

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Ook tijdens deze editie van ons jaarlijkse symposium over de verbetering van de zorg voor patiënten met een opiaatverslaving zal het naast nieuwe theorie vooral gaan over nieuwe ontwikkelingen in de praktische zorg voor opiaatverslaafden. We beginnen dit keer met een presentatie van Marieke van Balkom, verslavingsarts KNMG, over de manier waarop de Richtlijn Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaving eruit ziet en hoe je er in de praktijk het best mee om kunt gaan. Opiaatverslaafden worden gemiddeld steeds ouder en we zijn ons de laatste jaren steeds meer gaan realiseren dat verslaving niet alleen gepaard gaat met veel psychiatrische comorbiditeit, maar ook veel somatische problemen. De nieuwe richtlijn wijst ons de weg naar een betere zorg in somatisch opzicht. Daarna spreekt Martinus Stollenga, eigenaar/directeur van De Bijdrage, over herstelondersteunende zorg. Herstelondersteunende zorg staat daarbij onder andere voor zelfregie, samen beslissen, aandacht voor functioneel en persoonlijk herstel naast klinisch herstel. Deze nieuwe visie zal de relatie tussen arts en patiënt en de plaats van behandeling van opiaatverslaafden ingrijpend veranderen. Het is goed om tijdig met deze nieuwe visie op verslaving en verslaafden kennis te maken, zodat we samen met patiënten tot betere resultaten in de zorg kunnen komen. Onze internationale gast komt dit jaar uit Frankrijk. Prof. Marc Auriacombe geeft leiding aan een grote verslavingsinstelling met een grote onderzoeksgroep in Bordeaux en heeft veel gepubliceerd over de behandeling van opiaatverslaafden met buprenorfine. Tijdens dit symposium zal hij spreken over de rol van craving bij terugval, over de manier waarop we craving het beste kunnen meten en wat we aan craving kunnen doen om terugval te voorkomen.

Na het lopende buffet gaan we verder met een belangrijk praktisch probleem: hoe kun je van een hoge dosis methadon gemakkelijk en snel switchen naar buprenorfine en welke patiënten lijken daarvoor het meest in aanmerking te komen? De adviezen die er over een dergelijke switch bestaan zijn weinig praktisch en leiden nogal eens tot mislukkingen. De vraag is daarom of het ook sneller, beter en met meer kans op succes kan. Tamara Schoof-Beelen en Mary Janssen van Raay, beide verslavingsarts KNMG, hebben zich in het onderwerp verdiept en ervaring opgedaan met een snelle switch en vertellen daarover.

We sluiten de bijeenkomst af met casuïstiek. De sprekers van vanavond zijn graag bereid om door u ingebrachte patiëntproblemen te bespreken. Aarzal niet en stuur uw geanonimiseerde casus naar ons op: info@mediskoop.nl


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer