Achtergrond 3
home / agenda / Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

30 november 2017

tijd:

13:00 tm 17:00

locatie:

Tivoli/Vredenburg, Utrecht

Deelnemers:

Betrokken partijen bij het NKO: leden bestuur, agendaraad, implementatieraad, projectleiders, leden werkgroepen
Zorgprofessionals (psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, vaktherapeuten, poh-ggz, huisartsen, verpleegkundigen, etc)
Patiënten- en naastenvertegenwoordigers
Beleidsmakers
Bestuurders/managers
Kwaliteitsadviseurs

Opzet programma:

Centraal in het programma staan de resultaten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zoals die in het meerjarenprogramma 2014-2017 zijn geformuleerd. Daarbij gaan we uiteraard in op de kwaliteitsstandaarden zelf: professionals, patiënten en naasten hebben deze gezamenlijk ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en patiëntvoorkeuren. Ze bieden handvatten voor de zorgprofessional om de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder te vergroten. Hoe worden ze in de praktijk toegepast? Welke implementatie ‘tools’ zijn daarbij beschikbaar?

Plenair 13.00 – 14.30 uur:

Inleiding door Jeroen Muller, voorzitter bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in context. Hoe sluiten de standaarden aan op andere (beleids)ontwikkelingen in de ggz, o.a. de Agenda gepast gebruik.
Presentatie patiëntperspectief door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Stem van de patiënt bij de ontwikkeling van standaarden en in het zorgproces zelf. Kennis over o.a. shared decision making en patient journey.
Presentatie door voorzitter agendaraad NKO, psychiater prof. dr. Aart Schene over betekenis zorgstandaarden in de praktijk van de professional.
Officiële opening met boodschap voor het veld door minister of ander bewindspersoon. In deze presentatie wordt symbolisch het startsein gegeven voor de implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules.
Diverse deelsessies 14.30 – 17.00:

1. Werken met de zorgstandaarden in de praktijk

Sprekers: Prof. dr. Ralph Kupka. Psychiater en voorzitter werkgroep Zorgstandaard Bipolaire stoornissen; Yvo van de Velde, klinisch psycholoog-psychotherapeut en lid Agendaraad NKO namens LVVP

Sessie (2x) waarin een casus uit de praktijk wordt vertolkt en toegelicht. Twee acteurs brengen verschillende voorbeelden in beeld die laten zien hoe de standaarden werken in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden zowel voorbeelden uit de zorgstandaarden gegeven, maar ook de koppeling met de generieke modules is van belang. Zoals onderdelen uit de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen in combinatie met de Generieke module Acute psychiatrie. Ook wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan gezamenlijke besluitvorming. Een professional licht de casus die wordt vertolkt toe, waar welke informatie te vinden is en en hoe deze kan worden gebruikt. Deelnemers leren hoe de zorgstandaarden en generieke modules op elkaar aansluiten en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

2. Implementatietools zorgstandaarden

Sprekers: kwaliteitsmedewerkers van GGZ Friesland en Arkin

Sessie waarbij deelnemers leren over enkele resultaten van de projecten implementatieondersteuning. Zoals een ‘blauwdruk beslistool’, in de vorm van een stappenplan voor het bouwen van een algoritme op basis van resultaten van een conjunctanalyse (onderdeel van ontwikkeling zorgstandaarden). Men kan het stadium van de aandoening invoeren, het symptoomprofiel en relevante patiëntkenmerken. Vervolgens wordt automatisch een selectie en prioritering van behandelopties voorgesteld  die aansluit op de situatie van de betreffende patiënt.

Een andere project waarvan het resultaat wordt gepresenteerd, betreft het scholingstraject klinisch leiderschap Het werken met zorgpaden, ‘gepast gebruik’ van GGz zorg, shared decision making met de cliënt, en verantwoord afsluiten volgens de principes van ‘start well, end well’ betekent een aanpassing in de manier van werken voor de behandelaren. Het scholingstraject biedt inzicht in het werken met zorgpaden en hoe je dit in de praktijk brengt met je patiënt, focus op kosteneffectiviteit, werken met stuurinformatie (DBC tijd, ROM, Delta-t), efficiency in teambesprekingen, intervisie en coaching, etc. De regiebehandelaar worden tijdens het traject ondersteund door de zorginhoudelijke managers en directeuren. Zonder ondersteunend scholingstraject zal de implementatie van zorgpaden vertraging oplopen of zelfs kunnen mislukken.

3. Prioritering nieuwe thema’s

Sprekers: dr. Arnold van Emmerik,  voorzitter bestuur VGCt en lid Agendaraad NKO; Johan Lambregts, onafhankelijk voorzitter Implementatieraad NKO

Sessie waarbij deelnemers aan de hand van stellingen in gesprek gaan over de ontwikkelagenda voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Te denken valt aan de doorontwikkeling van de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen maar daarnaast ook aan het ondersteunen van de implementatie en de daarbij horende randvoorwaarden.

4. Aansluiting bij het sociale domein

Sprekers: namens VNG en gemeenten, adviseur/wethouder zorg en welzijn

Zorgstandaarden en generieke modules beschrijven kwalitatief goede zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In de standaarden wordt zorg beschreven die breder is dan alleen de zorgverzekeringswet. Deze heeft ook betrekking op het sociale domein. Het gaat daarbij niet alleen om zorg maar ook over ondersteuning aan mensen met een zorgvraag. In deze werksessie wordt u bijgepraat over wat de standaarden betekenen voor het sociale domein en hoe deze samenwerking kan worden ingevuld.

5. Transparantie voor de patiënt

Sprekers: Charlotte de Schepper, Beleidsadviseur GGZ bij Zorgverzekeraars Nederland; Axel van Venrooij, Concept ontwikkelaar Kiezen in de GGZ, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Transparantie en keuzemogelijkheden behoren tot de doelstellingen waar het NKO aan wil bijdragen. MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid heeft samen met andere partijen het initiatief genomen om een keuzewebsite ‘Kiezen in de ggz” te gaan ontwikkelen voor de patiënten/ cliënten en naasten. De website helpt mensen om informatie te vinden over hun klacht, aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen van andere met zorg, vergoedingen en wachtlijsten. Een van de andere doelen van de website is om het ‘samen beslissen’ verder te ondersteunen. In de website wordt veel informatie samengebracht ter ondersteuning daarvan. De patiëntenversies van de kwaliteitsstandaarden zijn daarvoor een belangrijke bron. In deze sessie wordt u bijgepraat over de ontwikkeling van de website, krijgt u vast een voorpoefje en leert u hoe u het straks in de praktijk kunt gebruiken.

6. Werken met de database

Sprekers: Medewerkers Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Zorgprofessionals willen snel de relevante, actuele informatie bij elkaar uit het geheel van zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen op het moment dat zij het nodig hebben. Alle ontwikkelde standaarden zijn modulair opgebouwd. Vanuit die gedachte ontwikkelt het NKO een database waarin alle kwaliteitsstandaarden worden opgenomen. De database wordt tijdens het festival gelanceerd, waarna deelnemers er direct mee aan de slag kunnen.

Over de database: “Via de database vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over de behandelmogelijkheden zoals deze in de richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar en u kunt het geheel aan zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen doorzoeken.”

7. Meet & greet

Sprekers: delegatie namens het bestuur, Agendaraad en Implementatieraad van het NKO.

Korte ontmoetingsrondjes waarbij deelnemers aan de hand van kaarten een-op-een vragen kunnen afvuren op betrokkenen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Op die manier kunnen zij alles te weten komen over de achtergronden, context, beslissingen en afwegingen die een rol hebben gespeeld (en nog steeds) bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast biedt het ruimte om input te leveren voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het NKO

8. The patient journey

Spreker (volgt)

Een zorgstandaard omvat het complete zorgcontinuüm (de ‘patient journey’) voor een bepaalde psychische aandoening. Daarbij wordt ook expliciet de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt. Tijdens deze sessie wordt dit verder toegelicht, inclusief vertaling naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

9. Extra: college tour

Sprekers o.a.: Bert Stavenuiter (directeur Ypsilon), Piet Kruizinga (patiëntenvertegenwoordiger)

Wat betekenen de standaarden nu in de praktijk. Hoe kunnen professionals en patiënten er gebruik van maken? Wat zijn de ervaringen van met de ontwikkelgroepen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partners? Hoe ga je als aanbieder om met al deze ontwikkelingen? Dit zijn diverse vragen die naar voren komen bij de interviews. Iedere gast wordt 30 minuten lang geïnterviewd over zijn ervaringen en denkbeelden voor de toekomst. Onder de gasten zijn

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 6th World Congress on Addiction Disorder & Addiction Therapy

  29 augustus 2017 t/m 31 augustus 2017, Praag, Tsjechië
  Buitenland
 • Symposium ‘out of the box’

  01 september 2017, Theater Kikker, Utrecht
  In behandeling

  Meld u nu aan via de button
  (Bij aanmelden graag BIG en Functie aangeven)

  Gratis vol=vol !!

  lees meer
 • 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders

  13 september 2017 t/m 15 september 2017, Hamburg, Duitsland
  Geaccrediteerd

  Mental health services all over the world aim for best-practice models and interventions to support and treat people with mental disorders, specifically for those with more serious mental illnesses. Integrated Care, Assertive Outreach Services, Crises and Home Treatment Services, Early Intervention Services, Community Based Recovery Services and Peer Support are examples of care models and interventions seeking to improve care coordination, early detection, community-based crises intervention and treatment as well as consumer involvement, reintegration and recovery. However, the present state of development and implementation of such models and interventions is influenced by many different aspects, among others by varying health care systems and their financial regulations.

  Therefore, the main theme of the fourth conference of the EAOF is LEARNING FROM EACH OTHER...

  with the goal to support solutions by organizing communication between clinicians, researchers, service users, relatives and stakeholders from different countries and different health care systems.

  Many associations, institutions, clinicians, scientists, representatives of service users and relatives and stakeholders have agreed to join the faculty participating in this conference. We expect that the interaction between these people from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.

  lees meer
 • VVGN Symposium “Tijd voor verandering”

  21 september 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • LVB en Verslaving

  28 september 2017, Aristo Utrecht
  In behandeling

  Na deze studiedag:

  - Is de deelnemer op de hoogte van de nieuwste handreikingen op het gebied van LVB en Verslaving

  - Weet de deelnemer hoe verslavingsproblematiek in de hersenen werkt en hoe daarop ingespeeld kan worden

  - Krijgt de deelnemer praktische handvatten mee hoe criminaliteit en verslavingsproblematiek behandeld kan worden

  - Weet de deelnemer hoe je Cognitieve gedragstherapie + uit moet voeren bij LVB-cliënten met een verslaving

  - Krijgt de deelnemer gesprekstechnieken mee hoe je mensen met een LVB en verslaving kunt motiveren tot gedragsverandering

  - Kent de deelnemer de methoden om terugval bij LVB-clienten te voorkomen om weer middelen te gebruiken

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  In behandeling

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

  05 september 2017 t/m 14 november 2017, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  In behandeling

  Doel
  Na deze studiemiddag hebt u geleerd wat de potentiële schaduwzijden van een aantal regulier voorgeschreven medicamenten zijn. Ook kunt u deze kennis toepassen in uw eigen praktijk en extrapoleren naar andere middelen met misbruikpotentieel.

  Doelgroepen
  Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

  Accreditatie
  Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Inschrijving
  Deelnameprijs voor deze studiemiddag bedraagt voor VVGN leden en leden NVvP sectie verslavingspsychiatrie € 75,--, niet-leden € 100,-- en aios (Miam/ psychiatrie) € 50,--.

  Annulering
  Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de studiemiddag wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Informatie
  Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  In behandeling
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.