Achtergrond 3
home / agenda / Programma Werksymposium IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner

Programma Werksymposium IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner

07 maart 2019

tijd:

10:30 tm 18:30

locatie:

Van der Valkhotel Apeldoorn

Programma

9.45-10.15 uur
Inschrijving / ontvangst

10.15-10.30 uur
Koffie/thee

10.30-11.40 uur
Plenaire opening:
Inleiding door Bas van Wel

Presentatie ‘Ruimte vóór Regels’ door Hans van der Veen

11.40-11.45 uur
Naar ruimtes toe gaan

11.45-12.45 uur
1e ronde workshops

12.45-13.45 uur
LUNCHPAUZE

13.45-14.45 uur
2e ronde workshops

14.45-15.00 uur
Wisseling naar workshops

15.00-16.00 uur
3e ronde workshops

16.00-16.30 uur
Muzikale intermezzo

16.30-17.30 uur
Plenaire terugkoppeling door Bas van Wel

17.30-18.30 uur
‘Build your own burger’ ter afsluiting

Toelichting op programma

Plenaire opening

Auditorium De Hoge Veluwe (plenaire zaal congrescentrum)

Bas van Wel (psychiater), voorzitter landelijk platform IHT en directeur zorg van Dimence houdt een inleiding op de dag en introduceert het thema ‘IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner’.
Hans van der Veen, begeleidingskundige (MBk), neemt met u door hoe u ‘goede zorg’ kunt leveren door te groeien in ‘normatieve professionaliteit’ en door beter samen te werken, met aandacht voor het benutten van het verschil.

Workshop 1: IHT samenwerking met regionaal ziekenhuis/1e hulp

Ronde 1, 2 en 3 in Jachtzaal (hoofdgebouw, 1e etage)

Workshopleiders: Cherryl van Alst (Medisch Centrum Leeuwarden) en Sita Roorda (GGZ Friesland) – gespreksleider Lianne Boersma (GGZ Friesland)

Samen de beste zorg optuigen, hoe werkt dit in de praktijk richting IHT en het ziekenhuis? Wat heeft de patiënt hieraan, hoe kan de zorg worden verbeterd en hoe past dit alles in het IHT-model? Of dient het model te worden bijgeschaafd?

Workshop 2: IHT samenwerking met gemeente/sociale wijkteams

Ronde 1, 2 en 3 in Hoog Soeren (congrescentrum)

Workshopleiders: Charlotte Gabriël (GGZ Delfland) en Margreet van Hemmen (wijkteam Delft) – gespreksleider Hans van Beusekom (GGZ Delfland)

Op welke manier zouden wij de samenwerking met IHT en gemeente/sociale wijkteams kunnen veranderen zodat het meerwaarde heeft voor de patiënt die in ons gezamenlijk proces terecht is gekomen en wat zou dit betekenen voor het model? Denk met ons mee voor een gezamenlijk mogelijk antwoord.

Workshop 3: IHT samenwerking met de meldkamer

Ronde 1, 2 en 3 in Laag Soeren (congrescentrum)

Workshopleiders: Bert Pronk (Meldkamer), Anne Kadijk (GGZ Friesland) en Sietze Ketelaar (GGZ Friesland) – gespreksleider Anita Zeeman (GGZ Friesland)

In deze workshop gaan we de intensieve samenwerking met de meldkamer bespreken en bekijken of de huidige samenwerking en zorg ook geoptimaliseerd kan worden volgens het IHT-model. Welke voordelen heeft de patiënt aan onze samenwerking en waar liggen de evt. verbeterpunten?

Workshop 4: IHT samenwerking met de huisarts

Ronde 1, 2 en 3 in Veluwe (hoofdgebouw, 1e etage)

Workshopleiders: Ellen Moorman (POH GGZ in huisartsenpraktijk en GGZ Drenthe) en Jelmer Tichelaar (GGZ Drenthe)

– gespreksleider Jasper Klaver (GGZ Drenthe)

Met elkaar gaan we bekijken wat de volgende stappen zijn om de samenwerking te verbeteren. Hoe en waar zou jij de samenwerking zoeken? Denk met ons mee en pas het aan in het IHT-model of laat het IHT-model up to date worden zodat ook deze externe samenwerking beter gaat werken.

Workshop 5: IHT samenwerking met patiënten en hun naastbetrokkenen

Ronde 1, 2 en 3 in Gelre (hoofdgebouw, 1e etage)

Workshopleiders: Margot Metz (GGZ Breburg) en Marjolein Windrich (GGZ Breburg)

– gespreksleider René Voesenek (GGZ Breburg)

In deze interactieve workshop bouwen we met elkaar aan een eindproduct door met elkaar te kijken hoe de beste zorg opgetuigd kan worden voor de patiënt. Wat heeft de

patiënt aan deze IHT zorg, waar zitten de verbeterpunten? Ook jouw imput is nodig!

Parallel programma

Workshop A: IHT jeugd – beter worden doe je als jongere thuis, samen met je eigen

ouders/opvoeders!

Ronde 1 in de Auditorium De Hoge Veluwe (plenaire zaal van het congrescentrum)

Workshopleiders: Carla Triepels (Karakter) en Martine Bindels (Karakter)

Is er een verschil tussen IHT en IHT Jeugd? Vooral omdat jij als hulpverlener te maken hebt met de ouders/opvoeders van de patiënt. Hoe pak je dit IHT-gericht aan? Laat ons de ervaring vanuit Karakter aan jou uitleggen.

Workshop B: Startend IHT team

Ronde 2 in de Auditorium De Hoge Veluwe (plenaire zaal van het congrescentrum)

Workshopleiders: Mariëlle Hendriksen (Dijk en Duin) en Alette Ruiter (GGZ Noord-Holland Noord)

Werk je in een startend IHT team, of ben je al een aantal jaren onderweg? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Tijdens deze workshop worden o.a. besproken, de werktijden, FTE, werkgebied en patiëntenaantallen. Hoe pak je de implementatie wel of toch beter niet op?

Workshop C: De rol van de verpleegkundige specialist

Ronde 3 in de Auditorium De Hoge Veluwe (plenaire zaal van het congrescentrum)

Workshopleiders: Tineke Wiarda (GGZ Friesland) en Kirsten Nederveen (GGZ Centraal)

Welke rol heeft de verpleegkundige specialist in een IHT-team? Vanuit GGZ Friesland en GGZ Centraal worden gezamenlijke ervaringen gedeeld.

Helpdesk

Gedurende de middagpauzes is er vandaag een Helpdesk beschikbaar waar jij je vragen over IHT beantwoord kunt krijgen.

Plenaire afsluiting

Deze vindt plaats in Auditorium De Hoge Veluwe (plenaire zaal in het congrescentrum).

Onder leiding van dagvoorzitter Bas van Wel gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de opbrengst van de dag. Welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd voor het IHT-model? Wat kan dat betekenen voor de toekomst?


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • VVGN wintercongres “verslaving met psychiatrische comorbiditeit – herkennen en behandelen”

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  Geaccrediteerd
 • Communicatie en interactie in de GGZ

  30 januari 2019, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Als hulpverleners in de gezondheidszorg staan we voor de uitdagende opdracht om effectief om te gaan met cliënten die in onze ogen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het kan hier gaan om gedrag dat we ervaren als grensoverschrijdend, zelfdestructief (zoals zelfbeschadiging en suïcidaliteit), zelfverwaarlozend (slechte zelfzorg), claimend, manipulatief, dreigend of agressief. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren om hierop te reageren, variërend van begripvol en inlevend tot afwijzend en beheersend. Meestal zien we dat het gedrag van de ander ons op de een of andere wijze raakt. Het maakt ons boos, we voelen ons gekwetst, we raken gefrustreerd of het confronteert ons met ons eigen bestaan. Soms worden we juist helemaal niet geraakt en lijkt het net of wij met dit gedrag niets kunnen beginnen. Onze emotionele reacties zijn allesbepalend voor de wijze waarop we ons gedragen ten opzichte van de cliënt. We weten echter vaak niet welke reacties op dat ‘moeilijke gedrag’ de cliënt echt helpen en welke schadelijk zijn. We moeten dat in het werken met de cliënt zien uit te vinden.
  De kwaliteit en effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zijn het resultaat van de alledaagse interacties met de cliënt. Onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van deze relatie in belangrijke mate bepalend is voor de uitkomsten van behandeling en zorg. We herkennen dit in onze dagelijkse praktijk: wanneer het goed gaat in de omgang met de cliënt, ontstaat er meer onderlinge binding en kan er beter aan de behandeldoelen worden gewerkt. Dit draagt bij aan betere resultaten van de behandeling. Wat echter een ‘goede’ omgang is valt moeilijk aan te geven en is afhankelijk van zowel kenmerken van hulpverleners, van cliënten, alsook van de context waarbinnen wordt gewerkt.

  Bovenstaande roept de vraag op of we binnen onze huidige praktijk wel voldoende aandacht geven aan de wijze van interacteren en communiceren met de cliënt. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden, generieke modules en dergelijke. Hiermee is er veel kennis op een overzichtelijke wijze aan het veld beschikbaar gesteld. Maar is de alledaagse kunst van het effectief communiceren en interacteren met de cliënt daarmee niet te veel op achtergrond geraakt?

  Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer de vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren.

  lees meer
 • Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  07 februari 2019, Planetarium, Amsterdam
  In behandeling

  Dit symposium biedt u bij uitstek de gelegenheid om op overzichtelijke wijze over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te worden geïnformeerd. In slechts enkele uren bent u op de hoogte van de bijzonderheden van 2018 op het gebied van de psychiatrie, toegespitst op de Nederlandse praktijk en interdisciplinair van opzet.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Pitstop Training Suïcide

  18 februari 2019, Amsterdam
  In behandeling

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  11 februari 2019 t/m 25 februari 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Manhattan Masterclass

  24 maart 2019 t/m 28 maart 2019, New York , USA
  In behandeling

  Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld.

  Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen.

  Deelnemers vergaren kennis over:

  - Psychiatrie en het immuunsysteem
  - Trauma behandelen tijdens slaap
  - Intergenerationale psychiatrie
  - Neuromodulatie

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  In behandeling

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer