Achtergrond 2
home / agenda / Refereerbijeenkomst 20 juni 2019

Refereerbijeenkomst 20 juni 2019

20 juni 2019

tijd:

09:00 tm 11:35

locatie:

landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;

09.00 – 10.00 uur eerste referaat

10.00 – 10.50 uur tweede referaat

10.50 – 11.05 uur pauze

11.05 – 11.35 uur vervolg van het tweede referaat

 

Voor dit programma zijn accreditatiepunten aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VVGN & VSR

De aanvraag is nog in behandeling.

• Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

• Wilt u uw aanwezigheid per mail melden tot 12 juni bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl

Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Titel van het eerste referaat
Hoe maken we abstinentie van alcohol en drugs aantrekkelijk voor cliënten binnen de forensische zorg?
Referent
Drs. Nadia van Oosterhout, psycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog bij RVE Veranderingsgericht GGZ WNB.
Samenvatting
In het kader van de opleiding tot Gz-psycholoog was referent een jaar werkzaam op de klinische Forensisch Psychiatrische Afdeling De Mare van GGZ WNB. Het viel haar op dat bij een groot aantal cliënten er sprake is van psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving. Hoewel het behandelbeleid van de FPA mikt op een volledige abstinentie van alcohol en drugs, bleek dit voor een meerderheid van cliënten zeer moeilijk vol te houden. Het gehanteerde CGT protocol voor middelenmisbruik was niet voor elke cliënt effectief.
In de literatuur wordt contingency management (operante conditionering) aanbevolen als aanvullende therapie bij cliënten met middelenmisbruik. In dit referaat zal worden stilgestaan bij de achtergronden, bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management bij klinisch opgenomen forensisch psychiatrische cliënten.
Leerdoel en relevantie
Aan het einde van de refereerochtend hebben de deelnemers kennis over en inzicht in contingency management als aanvullende therapie bij cliënten met middelenmisbruik. Deelnemers kunnen de vraag beantwoorden: “Geeft contingency management (I), in combinatie met cognitieve gedragstherapie, bij patiënten met middelenmisbruik (P) een grotere kans op herstel (O), dan een reguliere behandeling aande hand van cognitieve gedragstherapie (C)?”

Niet alleen bij forensisch psychiatrische cliënten, maar in de hele SGGZ is co-morbide verslavingsproblematiek van grote invloed op de effectiviteit van behandeling en op de herstelkansen van cliënten.

Titel van het tweede referaat
‘Effectiviteit van Intensive Home Treatment’
Referent
Matthijs van Schendel, arts-assistent in opleiding tot psychiater bij GGZ WNB, Jong Volwassenen
Samenvatting
Intensive Home Treatment (IHT) heeft in veel instellingen in Nederland zijn intrede gedaan. Deze ontwikkeling loopt hand in hand met de verdergaande ambulantisering van de psychiatrie. Het van oorsprong Engelse model is door collega’s vertaald naar een Nederlandse variant en heeft zijn weerslag gevonden in het “Handboek intensive home treatment”. Uit surveys in Engeland, maar ook vanuit het Platform IHT in Nederland, blijkt dat voor de implementatie van IHT binnen GGZ instellingen maatwerk noodzakelijk is vanwege regionale verschillen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van best practices, waarbij een stevige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Het referaat zal bestaan uit twee delen, waarbij ik in het eerste deel een historisch perspectief op IHT zal neerzetten en een model zal presenteren voor hoe het zou kunnen werken binnen de Nederlandse setting. Vervolgens zal ik presenteren in welke mate IHT effectief is en dit vergelijken met gegevens vanuit GGZ WNB. In de tweede presentatie zal ik dieper ingaan op het model voor IHT en welke factoren als bepalend worden beschouwd voor het goed functioneren van een IHT. Ik zal een toelichting geven op de Modelgetrouwheidsschaal. In het kader van mijn beleidsstage zal ik een eindpresentatie geven over de interne audit die is uitgevoerd bij het IHT team van GGZ WNB en zal op basis van de resultaten een beschouwing geven op veel voorkomende knelpunten bij IHT teams in den lande.
Leerdoel en relevantie
Dit referaat heeft tot doel om de toehoorder verdiepende informatie te geven over het nut en functioneren van IHT binnen de crisisfunctie van een regionale GGZ instelling met daarbij relevante wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit daarvan. Daarnaast krijgt de toehoorder meer informatie over welke factoren geacht worden bepalend te zijn voor het goed functioneren van een IHT-team.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Hoogsensitiviteit. Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk

  21 juni 2019, Congrescentrum Reehorst
  Geaccrediteerd
 • 3rd WADD World Congress and 6th edition of SEPD International Congress

  19 juni 2019 t/m 22 juni 2019, Madrid, Spanje
  Buitenland
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • Amsterdam symposium Psychische problemen & Ouderschap “samen werken voor in het belang van ouders en kind”

  25 juni 2019, Pakhuis De Zwijger -Amsterdam
  In behandeling

  In Amsterdam is om die reden in 2016 de Aanpak ‘Psychische Problemen en Ouderschap’ gestart. De Gemeente Amsterdam heeft samen met de besturen van de Vijfhoek en vGGZ- organisaties Arkin en GGZ InGeest, een ambitie opgesteld en
  afspraken gemaakt zodat de professionals van de volwassen GGZ het Amsterdamse jeugdstelsel goed leren kennen en duidelijk weten wat lokale teams en Veilig Thuis kunnen bieden, en de jeugdprofessionals de expertise en werkwijze van de volwassen GGZ kennen. Door middel van kennismakings- en informatiebijeenkomsten en symposia, samenwerking in casuïstiek en intervisie, wordt de concrete samenwerking door de professionals vormgegeven. Doelgroep

  Het symposium is bedoeld voor zowel professionals van volwassen GGZ instellingen:
  psychiaters, (GZ en KP)-psychologen, SPV-en, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers e.a.. En professionals van jeugdhulporganisaties; w.o. wijkteammedewerkers, jeugdpsychologen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en gezinsmanagers.

  lees meer
 • Conferentie Rookvrije Start

  26 juni 2019, De Observant, Amersfoort
  In behandeling

  In de Taskforce Rookvrije Start werken 10 beroepsverenigingen binnen de zorg samen aan het doel om meer (aanstaande) ouders te laten stoppen met roken en rookvrij te laten blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Uit de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik blijkt dat 9 procent van de moeders op enig moment tijdens de zwangerschap heeft gerookt. Na de zwangerschap stijgt de prevalentie van roken weer: 13 procent van de moeders heeft in de vier weken voor het onderzoek gerookt. Ruim een kwart van de partners rookt net voor, tijdens of na de zwangerschap[1].Deze Taskforce wil deze aantallen terugdringen, door in te zetten op agendering, training en samenwerking zodat (aanstaande) ouders meer gemotiveerd en begeleid worden om te stoppen met roken. De Taskforce werkt met lokale ambassadeurs om het bereik te begroten.

  Doelstelling van de conferentie is om deze ambassadeurs (zorgprofessionals die zich binnen hun organisatie inzetten voor dit onderwerp) en andere geïnteresseerde zorgprofessionals praktische handvaten te bieden, kennis te laten opdoen en te inspireren om het onderwerp in hun organisatie verder te brengen.

  lees meer
 • Symposium middelengebruik en zwangerschap, ter lancering van het nieuwe protocol en de flowchart

  01 juli 2019, Auditorium Deventer Ziekenhuis
  In behandeling

  Het symposium is georganiseerd door een werkgroep bestaande uit een klinisch verloskundige, een medisch maatschappelijk werker en twee eerstelijnsverloskundigen. Door middel van het symposium wordt het nieuwe protocol ten aanzien van middelengebruik in de zwangerschap geïmplementeerd (Geboortezorg Salland).

  lees meer
 • 2nd official Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SIPS)

  07 juli 2019 t/m 09 juli 2019, Leiden
  Buitenland

  The SIPS conference is devoted to medical, psychological, and neurobiological research on placebo effects, and will also address ethical dilemmas and treatment options. The conference will offer researchers and clinicians interested in placebo effects the opportunity to meet each other, learn about the latest research findings, and present their work. Both junior and senior researchers are given the chance to present their work either orally or as a poster.

  Also, we would like you to experience all the great things that Leiden has to offer, including its lively city center with characteristic canals and waterways, its rich and glorious history and culture, and its long-standing academic tradition in the oldest university of the Netherlands (where the royal family enjoyed its education)!

  lees meer
 • SIPS (Society for Interdiscplinary Placebo Studies) congres

  07 juli 2019 t/m 09 juli 2019, Leiden
  Overige nascholing

  It is our pleasure to invite you to the 2nd official Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SIPS) conference on placebo studies. The conference will be hosted by the Faculty of Social and Behavioural Sciences of Leiden University. It will take place from July 7 to 9, 2019 in the beautiful historical city center of Leiden, the Netherlands. Leiden is located just half an hour outside Amsterdam and 15 minutes from Schiphol airport.

  The SIPS conference is devoted to medical, psychological, and neurobiological research on placebo effects, and will also address ethical dilemmas and treatment options. The conference will offer researchers and clinicians interested in placebo effects the opportunity to meet each other, learn about the latest research findings, and present their work. Both junior and senior researchers are given the chance to present their work either orally or as a poster.

  Also, we would like you to experience all the great things that Leiden has to offer, including its lively city center with characteristic canals and waterways, its rich and glorious history and culture, and its long-standing academic tradition in the oldest university of the Netherlands (where the royal family enjoyed its education)!

  We look forward to seeing you in Leiden in 2019!

  lees meer
 • 5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care

  05 september 2019 t/m 07 september 2019, Verona, Italië
  In behandeling

  The fifth international conference on Community Mental Health Care (September 5-7, 2019), organized by the University of Verona, in collaboration with the European Assertive Outreach Foundation:

  Shaping the future of community mental health care

  September 5-7, 2019 - Verona, Italy

  lees meer
 • VVGN Herfstcongres – leefstijl en verslaving

  19 september 2019, NBC Congrescentrum, Nieuwegein
  In behandeling

  Op 19 september 2019 organiseert de VVGN het Herfstcongres - leefstijl en verslaving.
  Wat doet de verslavingsarts met leefstijlen? Het Nationaal Preventieakkoord richt de aandacht op tabaksafhankelijkheid, problematisch alcoholgebruik en obesitas, maar hoe vertaalt zich dat in de spreekkamer van de verslavingsarts, hoe worden doelgroepen bereikt en welke positie heeft de verslavingsarts hier in?
  De eerste namen en onderwerpen zijn al bekend, er volgen er nog meer.

  lees meer
 • 16th annual INEBRIA conference

  26 september 2019 t/m 27 september 2019, Lübeck | Hamburg in Duitsland
  Buitenland
 • Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

  03 oktober 2019 t/m 04 oktober 2019, Hotel De Zeegser Duinen
  In behandeling

  Dit symposium gaat over diverse patronen van verslavend gedrag in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor epidemiologie, neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende typen verslavingsgedrag, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende typen verslavingsproblematiek, morele en ethische aspecten van verslaving in relatie tot toerekeningsvatbaarheid binnen het Nederlandse rechtssysteem en behandeling van complexe verslaving.

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  17 juni 2019 t/m 10 oktober 2019, Oude Stadshuis Gouda (17-6) ; Hoorn (24-6); Drachten (27-6)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Symposium ‘Tabak van!’ – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg?

  15 november 2019, Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht

  Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 13.00-17.00 uur in de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in hartje Utrecht. Meldt u alvast aan, aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en houd onze verdere berichtgeving in de gaten!

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer