Achtergrond 3
home / agenda / Refereerochtend 15 oktober 2019

Refereerochtend 15 oktober 2019

15 oktober 2019

tijd:

09:00 tm 11:45

locatie:

Landgoed Vrederust in Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Titel van het eerste referaat

De vreemdeling in onszelf Over psychose vanuit een structuralistisch standpunt.

Referent

Jos de Kroon, psychiater bij RVE Psychose, GGZ WNB

Samenvatting

Wanneer wij iets van de psychotische wereld willen begrijpen tot wie of wat moeten wij ons dan wenden? Tot de eindeloze opsomming van symptomen in de DSM-5? Tot Karl Jaspers in zijn Allgemeine Psychopathologie? Tot de Egopsychologie binnen de psychoanalytische beweging? Tot de cognitieve gedragstherapeut? Tot de neurowetenschappen? Mijn ervaring is dat wij overal bot vangen. De menswetenschappen zijn niet in staat gebleken de essentie van de psychose te begrijpen.

De psychiatrie staat op het gebied van de psychose met de mond vol tanden. Zij komt niet verder dan symptoombestrijding en wat gestamel over dopamine. De psychoticus onttrekt zich intussen aan het streven alles te willen beheersen. Dat blijkt telkens opnieuw in onze spreekkamer en in het maatschappelijk verkeer. De psychoticus blijft voor ons een vreemdeling. Het zou beter passen wanneer wij ons in dezen zouden laten onderwijzen door de psychoticus zelf. Of gaat dit te ver?

Bij het disciplineren van de psychoticus lopen wij voortdurend tegen onze machteloosheid aan.

Maar is die bizarre en angstaanjagende psychotische wereld ons wel zo vreemd? Hebben wij daar onbewust toch niet kennis van, maar willen het niet weten, het verbannen naar de onderwereld?

In deze lezing ga ik op zoek naar deze onderwereld en ik zou willen dat Dante Alighieri mijn leidsman was. Wij zullen deze infernale reis zonder hem moeten aanvangen. Ik zal met u afdalen in de onderwereld en dat met een structuralistisch kompas volbrengen. Ik begin mijn zoektocht bij mijzelf op zoek naar de vreemdeling in mijzelf.”

Leerdoel en relevantie

Kennis nemen van de psychopathologie van de psychose

Titel van het tweede referaat

‘Emotional Freedom Techniek: een alternatief voor benzo’s?’

Referent

Raju Boedt, KNMG verslavingsarts bij GGZ WNB

Samenvatting

Benzo’s worden vaak voorgeschreven als dempende middelen. We laten ons vaker overhalen om benzo’s voor te schrijven. Mede door andere factoren blijven cliënten langer dan nodig aan de benzo’s.

Anderzijds zijn we er ons bewust van dat benzo’s ook verslavend werken indien ze niet kort worden voorgeschreven.

Wat zijn dan de alternatieven om onze cliënten rustig te krijgen?

Tijdens het referaat wordt Emotional Freedom Techniek als een mogelijke alternatief besproken.

Leerdoel en relevantie

Het leerdoel van dit referaat is om nogmaals na te denken over ons voorschrijfgedrag van benzo’s. Anderzijds om alternatieven aan te bieden om rust te vinden, zoals EFT.

De relevantie is om cliënten te beschermen tegen andere mogelijke verslavende geneesmiddelen, zoals door cliënten stimuleren op initiatief nemen. Ze moeten namelijk zèlf de techniek van EFT toepassen. Je spreekt cliënten ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd leer je cliënten gebruik te maken van natuurlijke beloners om rust te ervaren.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving

  17 december 2019, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Jarenlang had de geneeskunde niet veel te bieden aan verslaafden. Verslaving werd niet als ziekte gezien en er was nog heel weinig bekend over de neurobiologie ervan en er waren - behalve methadon en disulfiram - nauwelijks effectieve geneesmiddelen die konden worden ingezet bij de behandeling van verslaving.
  Recent onderzoek heeft ons geleerd dat er neurobiologische processen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het persisteren van verslavingsgedrag.

  We hebben hierdoor meer inzicht gekregen over de neurotransmitters en de receptoren die hierbij betrokken zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal nieuwe medicijnen is ontwikkeld en getest voor zowel de behandeling van verslaafden aan middelen als voor patiënten met een gedragsverslaving. Voor de behandeling van verslavingen aan zowel tabak, alcohol als opiaten zijn ondertussen verschillende geneesmiddelen geregistreerd en is er voor arts en patiënt nu duidelijk iets te kiezen.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  14 november 2019 t/m 30 maart 2020, Amsterdam (14-11), Tilburg (21-11), Baarn (9-12), Zeist (30-3-2020)
  Geaccrediteerd
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing