Achtergrond 2
home / agenda / Refereerochtend

Refereerochtend

03 juni 2021

tijd:

09:00 tm 10:30

locatie:

Online

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Deze refereerochtend is te volgen via Webinargeek en biedt plaats aan 100 deelnemers.

Leonie Verhulst, Verpleegkundig Specialist GGZ en VS-opleider is dagvoorzitter.

Programma

09.00 – 09.50 uur

09.50 – 10.00 uur Pauze

10.00 – 10.30 uur

Voor dit programma is de accreditatieaanvraag in behandeling bij NVvP, VVGN, Register Vaktherapie en VSR.

Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden maar gezien het beperkt aantal plaatsen is aanmelden wenselijk. Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Het eerste referaat ‘Slapend gezonder worden’.

Referent Aleksandra Nowak, Verpleegkundig Specialist GGZ, (waarnemend) VS -opleider, werkzaam bij RVE veranderingsgericht, team Bipolaire stemmingsstoornissen bij GGZ WNB

Samenvatting

Gezond slapen is mede afhankelijk van gedrag en het vormt een belangrijke voorwaarde voor optimaal lichamelijk en geestelijk functioneren. Veel mensen die kampen met een psychiatrische stoornis hebben slaapproblemen of insomnie. Het is bekend dat 90 procent van de mensen met een depressie last heeft van slecht slapen. En omgekeerd hebben mensen met onbehandelde slapeloosheid maar liefst vier keer meer kans op het krijgen van een depressie. Slapeloosheid kan ook optreden zonder bijkomende psychopathologie – insomnie. Bovendien zijn suboptimale slaapduur en slaapkwaliteit prospectief geassocieerd met diverse metabole en cardiovasculaire aandoeningen en verhoogde mortaliteit. Door voldoende aandacht te geven aan leefstijlinterventies gericht op slaap kunnen aanzienlijke verbeteringen worden bereikt. Dit geldt ook voor de inzet van CGT-I die de eerst keuze behandeling is in de behandeling van insomnia. De behandelresultaten nemen toe op het moment dat, naast de behandeling voor onder andere depressie of angst, het slecht slapen apart aangepakt wordt. In navolging van het referaat van 23 maart jl. ‘Slapend ziek worden’ van Angelique de Ron wordt tijdens dit referaat uitgelegd wat de normale slaap is, welke leefstijladviezen en onderzochte behandelinterventies helpen om slaap te optimaliseren.

Leerdoel en relevantie

Door dit referaat wordt de kennis over slaap, behandelinterventies en leefstijladviezen vergroot die helpen slaap te optimaliseren.

Het tweede referaat ‘Nutritionele psychiatrie: survey bij psychiatrische hulpverleners’

Referent Debbie De Smet, aios psychiatrie bij GGZ WNB.

Samenvatting

Nutritionele psychiatrie is vooral de laatste jaren een populair thema in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren zijn talrijke specifieke nutriënten onderzocht m.b.t. hun mogelijke impact op het ontstaan of de evolutie van psychiatrische stoornissen. Tot nu toe is het meest evidentie gevonden voor het verband tussen bepaalde nutriënten in het dieet en de depressieve stoornis. De huidige literatuur bestaat echter voornamelijk uit cross-sectioneel onderzoek waardoor een causaal verband moeilijk aangetoond kan worden. Daar nutritionele psychiatrie pas recent in de kijker staat, rijzen enkele vragen over hoe dit thema zich op de dag van vandaag vertaalt op de werkvloer. Wat is de houding van psychiatrische hulpverleners t.o.v. het geven van algemene voedingsadviezen aan psychiatrische patiënten? Beschikken psychiatrische hulpverleners over voldoende kennis om algemene voedingsadviezen te geven? Is er momenteel voldoende aandacht voor dit thema in de opleidingen en in de praktijk? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden werd een kwalitatieve studie (survey) uitgevoerd bij 50 psychiatrische hulpverleners van GGZ WNB. De respondenten waren werkzaam als een van de volgende disciplines: psychiater, verpleegkundig specialist (in opleiding), arts in opleiding tot specialist (AIOS), huisarts of verslavingsarts. Zowel ambulant als klinisch werkende hulpverleners werden geïncludeerd. Vragen werd hoofdzakelijk gesteld aan de hand van Likertschalen. De resultaten werden weergegeven aan de hand van beschrijvende statistiek en chi-square analyses. Er wordt geconcludeerd dat er onder de respondenten nog geen consensus bestaat over welke discipline het meest aangewezen is om algemene voedingsadviezen te geven. Het vertrouwen bij de respondenten dat de gegeven voedingsadviezen opgevolgd (zouden) worden is eerder aan de lage kant. De meerderheid van de respondenten is van mening dat er te weinig aandacht voor dit thema is (geweest) in hun opleiding en in de praktijk. De meerderheid voelt zich echter wel bekwaam genoeg om algemene voedingsadviezen te geven. Ten slotte staat de meerderheid van de respondenten achter het digitaal aanbieden van algemene voedingsadviezen.

Leerdoel en relevantie

Dit referaat bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis en de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

Doelgroep

Psychiatrische hulpverleners (i.o.) binnen de volwassen-, kinder- en jeugd- en ouderenpsychiatrie. Verslavingsartsen en huisartsen die met psychiatrische patiënten werken. Vaktherapeuten werkzaam in de psychiatrische zorg.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • ICARA Invitation: Cannabis Markets, Policy & Covid-19 Webinar

  17 juni 2021, Online - Zoom
  Overige nascholing
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Psyfar masterclass verslaving

  10 juni 2021 t/m 18 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Long-acting buprenorphine in the treatment of opioid dependence

  21 juni 2021, Online
  Overige nascholing
 • Webinar Nederland Rookvrij

  29 juni 2021, Online
  Overige nascholing
 • Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose

  01 juli 2021, Online
  In behandeling
 • LEDD Kenniscarrousel

  01 juli 2021, Online
  In behandeling

  Vergroot uw kennis over dubbele diagnose. Neem deel aan een serie korte lezingen, presentatie en interviews.
  Deze kenniscarrousel is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met cliënten met een dubbele diagnose of daarbij betrokken is.

  Kom luisteren naar korte lezingen, presentaties en interviews over:

  autisme en verslaving,
  rookvrije afdelingen,
  motiveren van cliënt en hulpverlener,
  vergroten van weerbaarheid,
  betrekken van naasten,
  dubbele diagnose woonvormen,
  dubbel stigma,
  recente onderzoeken.

  lees meer
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  19 augustus 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  11 mei 2021 t/m 04 oktober 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • “Doe eens normaal?!”

  10 mei 2021 t/m 07 oktober 2021, Diverse locaties
  Geaccrediteerd
 • Preview Event – International Conference of Dual Disorders

  07 oktober 2021, Online
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • EUROPAD-CONGRES

  19 november 2021 t/m 21 november 2021, Grenoble - Frankrijk
  Buitenland
 • E-learning Cultuur en Gezondheidszorg

  15 februari 2021 t/m 01 januari 2022,
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 16 december 2022,
  Overige nascholing
 • E-learning De rookvrije ggz

  01 februari 2021 t/m 01 februari 2023,
  E−learnings
 • E-learning: Moti-55

  15 juni 2021 t/m 31 mei 2023,
  E−learnings
 • E-Learning: Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving

  15 juni 2021 t/m 31 mei 2023,
  E−learnings