Achtergrond 1
home / agenda / Richtlijnenmiddag

Richtlijnenmiddag

30 oktober 2017

doelgroep:

Artsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten en verslavingsartsen, ziekenhuisapothekers, apothekers.


tijd:

13:00 tm 17:00

locatie:

HAGA Ziekenhuis, Den Haag
Els Borst Eilersplein 275

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Dagvoorzitter: Bas van der Hoorn, voorzitter GMC, tevens bestuurder bij Indigo

12.00 – 13.00 uur Lunch & Registratie

13.00 – 13.15 uur Opening en inleiding door Bas van der Hoorn, voorzitter GMC

13.15 – 13.45 uur Doen we wat we zeggen?

Dr. Liesbeth Bergman, arts en specialismeleider Somatiek / Drs. Sjaak Hurkmans, huisarts CMC

13:45 – 14.30 uur Waarom medicatiereviews? Een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Drs. Anand Ramlal, internist Somatische Geneeskunde / Drs. Annelies van Velzen MSc, ziekenhuisapotheker i.o. (Apotheek Haagse Ziekenhuizen / Apotheek Parnassia Groep)

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 15.15 uur Detoxificatie van GHB; specialistenwerk

Drs. Bas Peeters, verslavingsarts KNMG Brijder Den Haag

15.15 – 16.00 uur De behandeling van insomnie; een literatuuroverzicht

Dr. Saskia van Liempt, ouderenpsychiater Kliniek Dijk en Duin, en waarnemend opleider en coördinator aandachtsgebied ouderen, Parnassia NH

16.00 – 16.30 uur Bespreken nieuwe richtlijn “Psychose”

Drs. John Enterman, psychiater KCM/KCO-ondersteuning

16.30 uur Borrel en einde programma


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer