Achtergrond 2
home / agenda / Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

07 februari 2019

tijd:

14:30 tm 20:30

locatie:

Planetarium, Amsterdam

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma Shared Care 2019

14.30 uur Ontvangst en registratie

15:30 uur Opening Prof. dr. Aartjan Beekman

15:40 uur Minimaal invasie neuromodulatie als behandelopties binnen het stepped care model voor depressie

Prof. dr. Indira Tendolkar

16:10 uur Gut feelings: de rol van de microbiota in de psychiatrie

Dr. Erik Giltay

16.40 uur Pauze

17:10 uur GGNET onderzoek diagnostiek – Drs. Kees Lemke

Visie en reflectie op het onderzoek – Drs. Lucas van Oudheusden

17:40 uur Psychose: hersenaandoening of immuumziekte

Prof. dr. Iris Sommer

18.10 uur Buffet

19:10 uur Verslaving Genetica, Comorbiditeit en Nieuwe behandelingen

Prof. dr. Wim van den Brink

19:40 uur Bewegingen in de pscychotraumatologie

Prof. dr. Eric Vermetten

20.10 uur Kennisquiz

20.25 uur Evaluatie

20:30 uur Samenvatting en afsluiting – Prof. dr. Aartjan Beekman

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, huisartsen, verslavingsartsen, ziekenhuisapothekers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd voor:

• psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

• ziekenhuisapothekers bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

• verslavingsartsen bij de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

Datum en locatie

Deze nascholing vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 van 15.30 tot 20.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 14.30 uur) in Planetarium, Amsterdam.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €325,-. Inschrijving en wijze van betaling

U kunt zich voor dit symposium aanmelden via www.benecke.nl/sharedcare of door een e-mail te sturen naar

deelnemersadministratie@benecke.nl.

Graag ontvangen wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, functie en BIG-nummer.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te zijn voldaan. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst dient het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan. Bij een betaling op locatie worden € 10,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering

U kunt uw deelname tot 14 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of post). Bij annulering van inschrijvingen binnen de termijn van 14 dagen voor de bijeenkomst blijft de  betalingsverplichting in stand en bent u verplicht het gehele cursusbedrag alsnog te betalen.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  11 februari 2019 t/m 25 februari 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Programma Werksymposium IHT van model naar collectieve ambitie: IHT als netwerkpartner

  07 maart 2019, Van der Valkhotel Apeldoorn
  In behandeling
 • Refereerbijeenkomst ‘De essentie van psychotherapie’

  19 maart 2019, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  In deze refereerochtend komt een aantal onderwerpen aan bod dat te maken heeft met de essentiële elementen van psychotherapie. Moniek Thunnissen zal een korte inleiding geven op het thema vanuit haar boek ‘De Essentie van Psychotherapie’. Daarna worden de deelnemers in drie groepen verdeeld; elke groep heeft een workshop bij elk van de drie sprekers.
  Na een korte inleiding (vijf tot tien minuten) door de spreker op het thema van de workshop gaan de deelnemers in een rollenspel aan de slag met het onderwerp:
  - bij Philip Michielsen gaat het over het eerste gesprek: hoe breng je een focus aan, hoe gaat dóórvragen precies, hoe verhelder je de hulpvraag en kom je tot een diagnose waarin de patiënt zich herkent, en hoe geef je ‘herstellen en helen’ een plaats in je diagnostiek?
  - bij Moniek Thunnissen gaat het over het interactionele proces van motiveren;
  - Marc Daemen zal in een rollenspel over groepstherapie de onderwerpen relatiebreuken en afscheid nemen aan de orde laten komen.
  Uitnodiging voor refereerochtend van 19 maart 2019 Pagina 2 van 2
  Aan het einde van elke workshop reflecteert de spreker met de groep deelnemers op wat er besproken is (korte evaluatie, feedback, conclusies).
  Aan het einde van de refereerochtend vindt een plenaire reflectie en afsluiting plaats.
  Dan geven de drie sprekers kort een reflectie en kunnen de deelnemers ook kort reageren op hetgeen is besproken.

  lees meer
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Manhattan Masterclass

  24 maart 2019 t/m 28 maart 2019, New York , USA
  In behandeling

  Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld.

  Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen.

  Deelnemers vergaren kennis over:

  - Psychiatrie en het immuunsysteem
  - Trauma behandelen tijdens slaap
  - Intergenerationale psychiatrie
  - Neuromodulatie

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  28 maart 2019, Postillion Hotel Deventer
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • The REAL impact of ADHD

  05 juni 2019 t/m 06 juni 2019, Den Haag of Utrecht
  In behandeling

  Graag nodigen wij u hierbij uit voor een bijzonder symposium met sociaal maatschappelijke relevantie, op woensdag 5 juni in Den Haag of donderdag 6 juni in Utrecht.

  Tijdens dit symposium zullen een aantal deskundige collega’s uit binnen- en buitenland hun visie en inzichten delen over de impact van ADHD op de samenleving. Naast thema’s als criminaliteit, educatie en impact op de sociale omstandigheden zal ook uitgebreid stilgestaan worden bij de financiële/economische schade die ADHD op de samenleving heeft.
  Tevens is er aandacht voor een Europese kijk op ADHD en volwassenen.

  Het programma is niet alleen geschikt voor psychiaters, psychologen en vaktherapeuten werkzaam in de psychiatrie, maar zeker ook voor zorgprofessionals vanuit het gevangeniswezen en de verslavingszorg en voor beleidsmakers in de gezondheidszorg.

  De voertaal van de lezingen en de discussie is Engels.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer