Achtergrond 1
home / agenda / Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

23 november 2017

doelgroep:

Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg


tijd:

12:30 tm 17:00

locatie:

De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
Provincialeweg 70

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Middagprogramma

12.00-12.45 uur:               optionele  lunch middagbezoekers + inschrijving

 

12.00-12.45 uur:               lunch vergadering NVvP sectie verslavingspsychiatrie (besloten)

 

13.00-13.15 uur:               welkom/ inleiding drs. Jaap de Gruijter, Raad van Bestuur de Hoop GGZ

 

13.15-13.55 uur:               Prof. dr. Wim van den Brink, IATROGEEN GEBRUIK VAN BACLOFEN: een voorlopige winst- en verliesrekening

 

13.55- 14.35 uur:              dr. Pieter- Jan Carpentier,  METHYLFENIDAAT – LA MAUVAISE RÉPUTATION

 

14.35- 15.00 uur:              pauze

 

15.00-15.40 uur:               drs. Erik Paling, AFHANKELIJKHEID VAN BENZODIAZEPINEN

 

15.40- 16.20 uur:              dr. Arnt Schellekens, IATROGENE OPIOID AFHANKELIJKHEID en psychiatrische comorbiditeit

 

16.20-16.50 uur:               interactief verdiepingsmoment 4 sprekers met de zaal

 

16.50-17.00 uur:               afsluiting door Jaap de Gruijter

 

17.00 -17.30 uur:              alcoholvrij drankje en hapje, tevens registratie na afloop

 

Sprekers
Drs. Jaap de Gruijter is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Hoop GGZ. Hij verzorgt een korte inleiding over het werk en missie van de Hoop GGZ en leidt ons vervolgens als voorzitter van de studiemiddag door het programma heen.

Prof. dr. Wim van den Brink is na zijn afscheid als hoogleraar aan het AMC gelukkig nog steeds betrokken bij verslavingsonderzoek en een veelgevraagd spreker. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op zijn naam staan en we zijn blij dat hij na het door de VVGN aangeboden afscheidssymposium ook nu weer een actieve bijdrage aan deze studiemiddag wil leveren.

Bijdrage: Baclofen is een GABA-B agonist die al jaren gebruikt wordt bij de behandeling van spierspasmen ten gevolge van MS, ALS, dwarslaesie of CVA in doseringen tussen 30 en 120 mg per dag. Enkele jaren gelden kwamen er uit Italië berichten dat er in 2 RCTs met een lage dosering baclofen (30-60 mg/dag) gunstige effecten zouden zijn bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid. Ondertussen zijn er ten minste 5 nieuwe RCTs gepubliceerd die deze gunstige effecten niet hebben kunnen repliceren. Ondertussen werd vooral door de populariteit van de autobiografie van Olivier Ameisen de vraag vanuit de patiënten steeds groter om hoge doseringen baclofen te gaan voorschrijven, dat wil zeggen doseringen tot 300 mg/dag of zelfs hoger. Onder druk van deze vraag vanuit de patiënten gaf de Franse overheid toestemming om tijdelijk hoge doseringen baclofen door artsen voor te laten schrijven aan patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Het resultaat is dat nu meer dan 200.000 patiënten een hoge dosering baclofen voorgeschreven heeft gekregen voordat er ook maar enig bewijs voor effectiviteit en veiligheid was op basis van goed uitgevoerde RCTs. Ondertussen zijn de resultaten bekend van ten minste 6 RCT met doeldoseringen tussen 75 en 300 mg/dag en gemiddelde doseringen tussen 75 en 180 mg/dag. De resultaten van deze RCTs zijn nogal wisselend en op dit moment kan niet met zekerheid worden gezegd dat het hier een effectieve behandeling betreft en voor welke patiënten onder welke condities. Ondertussen is er wel het een en ander bekend over acceptatie, tolerantie, bijwerkingen en veiligheid en lijkt het tijd om een voorlopige winst- en verliesrekening op te maken.

Dr. Pieter- Jan Carpentier is psychiater bij de Reinier van Arkel Groep en is gepromoveerd en expert op het gebied van verslaving en ADHD.

Bijdrage: ADHD is een veel voorkomende stoornis in de verslavingszorg. Maar is het geneesmiddel van 1ste keuze bij deze aandoening, methylfenidaat, erger dan de kwaal? Methylfenidaat (net zoals het andere 1ste keuze-middel dexamfetamine) is een psychostimulerend middel, met directe invloed op de dopaminerge transmissie in de hersenen. Hoe verslavend is dit medicijn? In deze lezing wordt ingegaan op de farmacologie van stimulantia, de risico’s bij het gebruik (ook van hogere doseringen), de verschillende varianten van misbruik en de prevalentie van methylfenidaat-verslaving. Tenslotte worden tips gegeven om het risico op misbruik van methylfenidaat te voorkomen.

Drs. Erik Paling is verslavingsarts KNMG, heeft de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond en is tevens als onderzoeker betrokken bij het NISPA.

Bijdrage: Langdurige behandeling met benzodiazepinen is zelden geïndiceerd. Desondanks gebruiken in Nederland circa 400.000 mensen deze geneesmiddelen chronisch. Dit langdurig gebruik kent geen nut maar is wel schadelijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn meer ongevallen, verminderde cognitieve functies, meer overdosis en als laatste afhankelijkheid. Afhankelijkheid heeft een matige prognose. Slecht een derde weet langdurige abstinentie te bereiken. Flumazenil kan mogelijk de prognose verbeteren. In de presentatie zal nader ingegaan worden op epidemiologie, schadelijkheid, preventie en behandeling.

Dr. Arnt Schellekens is bij de NVvP voorzitter van de sectie verslavingspsychiatrie en als psychiater werkzaam bij het Radboud UMC. Tevens is hij wetenschappelijk directeur bij het NISPA en organiseert het ‘leertraject verslavingspsychiatrie’ vanuit het NISPA. Arnt heeft vele publicaties op zijn naam staan.

Bijdrage: Patiënten met chronische pijn hebben vaak psychiatrische comorbiditeit. Psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn verhoogt het risico op iatrogene opioid afhankelijkheid en een gaat gepaard met een slechte prognose ten aanzien van de pijn. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn en iatrogene opioidafhankelijkheid en zullen resultaten worden gepresenteerd van een studie naar de toegevoegde waarde van buprenorfine voor deze populatie.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 november 2017

  20 november 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling
 • Capita Verslaving

  20 november 2017, Congrescentrum De Werelt te Lunteren
  In behandeling

  Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en bij mannen en vrouwen. Die inherente verschillen hebben consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze potentiële patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

  Leerdoel

  Het doel van deze nascholing is om op basis van de meest recente inzichten mbt de etiologische diversiteit van een aantal specifieke risicogroepen met verslavingsproblematiek, de deelnemende professionals op de hoogte te brengen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij deze mensen opdat e.e.a adquaat kan worden ingezet in de eigen dagelijkse praktijkvoering

  lees meer
 • Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)

  23 november 2017, Zaalverhuur 7 te Utrecht

  Sinds 1990 is het Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) het belangrijkste nationale platform voor de presentatie van onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs en naar ander gedrag met een verslavingsrisico. Resultaten van lopend en recent afgesloten onderzoek worden gepresenteerd. Het FADO is er in de eerste plaats voor en door onderzoekers, maar zeker ook voor praktijkmensen en beleidsmakers.

  Op 23 november 2017 wordt het FADO voor de 27ste keer georganiseerd door het Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

  07 december 2017, Van der Valk Hotel Apeldoorn
  In behandeling

  Intensive Home Treatment (IHT) is een model voor intensieve psychiatrische crisisbehandeling ter voorkoming of verkorting van opnames in een psychiatrisch ziekenhuis bij patiënten thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen thuis sneller en beter herstellen: therapeutische relaties zijn meer gelijkwaardig, naastbetrokkenen kunnen effectief betrokken worden, sociale problemen kunnen direct worden aangepakt en negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.

  Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland volop in ontwikkeling. Inmiddels werken veel ggz instellingen met IHT-team.

  Dit symposium staat in het teken van de resultaten van vijf jaar IHT in Nederland en de samenwerking met het netwerk, die cruciaal is voor een effectieve behandeling van patiënten. Doel van het symposium is de verschillende aspecten en succesfactoren van IHT beter te leren kennen en toepassen, aan de hand van workshops, inbreng van (ervarings)deskundigen en casuïstiek.

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  09 december 2017, Cultuurhuis De Klinker te Winschoten
  Geaccrediteerd

  Het doel van het symposium was in eerste instantie om een uitvoerige presentatie te geven over hepatische encefalopathie. Een ernstige aandoening die ook bij levercirrose kan optreden en die vaak gemist wordt bij onderzoek. Om de presentatie beter kunnen volgen, zijn daar twee presentaties aan toe gevoegd: een overzicht van de anatomie en fysiologie van de lever en een presentatie over het beoordelen van bloedonderzoek. Om de dag gevarieerd te houden, zijn er nog twee extra presentaties: een wetenschappelijk overzicht van baclofen, als behandeling bij alcoholafhankelijkheid (ook specifiek bij levercirrose) en een opfriscollege over lichamelijk onderzoek van de buik. Al om al een zeer gevarieerd programma, met een berg aan nuttige informatie. 5 van de 6 presentaties worden gegeven door verslavingsartsen en er is ruimte voor discussies of inhoudelijke aanvullingen.

  Het symposium dat plaatsvond op 11-11, had zeer lovende evaluaties.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

  14 december 2017, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Hierbij nodigen wij u uit voor de refereerochtend van 14 december a.s. welke zal plaatsvinden in de gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren.
  Marijke Feijtel, bij GGZ WNB, is voorzitter.
  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;
  09.00 – 09.30 uur eerste referaat
  09.30 – 10.20 uur tweede referaat
  10.20 – 10.40 uur pauze
  10.40 – 12.00 uur derde referaat

  Er is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR en VVGN.
  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
  Wilt u uw aanwezigheid uitsluitend per mail melden tot 12 december j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  In behandeling

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd