Achtergrond 1
home / agenda / Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

23 november 2017

doelgroep:

Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg


tijd:

12:30 tm 17:00

locatie:

De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
Provincialeweg 70

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Middagprogramma

12.00-12.45 uur:               optionele  lunch middagbezoekers + inschrijving

 

12.00-12.45 uur:               lunch vergadering NVvP sectie verslavingspsychiatrie (besloten)

 

13.00-13.15 uur:               welkom/ inleiding drs. Jaap de Gruijter, Raad van Bestuur de Hoop GGZ

 

13.15-13.55 uur:               Prof. dr. Wim van den Brink, IATROGEEN GEBRUIK VAN BACLOFEN: een voorlopige winst- en verliesrekening

 

13.55- 14.35 uur:              dr. Pieter- Jan Carpentier,  METHYLFENIDAAT – LA MAUVAISE RÉPUTATION

 

14.35- 15.00 uur:              pauze

 

15.00-15.40 uur:               drs. Erik Paling, AFHANKELIJKHEID VAN BENZODIAZEPINEN

 

15.40- 16.20 uur:              dr. Arnt Schellekens, IATROGENE OPIOID AFHANKELIJKHEID en psychiatrische comorbiditeit

 

16.20-16.50 uur:               interactief verdiepingsmoment 4 sprekers met de zaal

 

16.50-17.00 uur:               afsluiting door Jaap de Gruijter

 

17.00 -17.30 uur:              alcoholvrij drankje en hapje, tevens registratie na afloop

 

Sprekers
Drs. Jaap de Gruijter is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Hoop GGZ. Hij verzorgt een korte inleiding over het werk en missie van de Hoop GGZ en leidt ons vervolgens als voorzitter van de studiemiddag door het programma heen.

Prof. dr. Wim van den Brink is na zijn afscheid als hoogleraar aan het AMC gelukkig nog steeds betrokken bij verslavingsonderzoek en een veelgevraagd spreker. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op zijn naam staan en we zijn blij dat hij na het door de VVGN aangeboden afscheidssymposium ook nu weer een actieve bijdrage aan deze studiemiddag wil leveren.

Bijdrage: Baclofen is een GABA-B agonist die al jaren gebruikt wordt bij de behandeling van spierspasmen ten gevolge van MS, ALS, dwarslaesie of CVA in doseringen tussen 30 en 120 mg per dag. Enkele jaren gelden kwamen er uit Italië berichten dat er in 2 RCTs met een lage dosering baclofen (30-60 mg/dag) gunstige effecten zouden zijn bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid. Ondertussen zijn er ten minste 5 nieuwe RCTs gepubliceerd die deze gunstige effecten niet hebben kunnen repliceren. Ondertussen werd vooral door de populariteit van de autobiografie van Olivier Ameisen de vraag vanuit de patiënten steeds groter om hoge doseringen baclofen te gaan voorschrijven, dat wil zeggen doseringen tot 300 mg/dag of zelfs hoger. Onder druk van deze vraag vanuit de patiënten gaf de Franse overheid toestemming om tijdelijk hoge doseringen baclofen door artsen voor te laten schrijven aan patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Het resultaat is dat nu meer dan 200.000 patiënten een hoge dosering baclofen voorgeschreven heeft gekregen voordat er ook maar enig bewijs voor effectiviteit en veiligheid was op basis van goed uitgevoerde RCTs. Ondertussen zijn de resultaten bekend van ten minste 6 RCT met doeldoseringen tussen 75 en 300 mg/dag en gemiddelde doseringen tussen 75 en 180 mg/dag. De resultaten van deze RCTs zijn nogal wisselend en op dit moment kan niet met zekerheid worden gezegd dat het hier een effectieve behandeling betreft en voor welke patiënten onder welke condities. Ondertussen is er wel het een en ander bekend over acceptatie, tolerantie, bijwerkingen en veiligheid en lijkt het tijd om een voorlopige winst- en verliesrekening op te maken.

Dr. Pieter- Jan Carpentier is psychiater bij de Reinier van Arkel Groep en is gepromoveerd en expert op het gebied van verslaving en ADHD.

Bijdrage: ADHD is een veel voorkomende stoornis in de verslavingszorg. Maar is het geneesmiddel van 1ste keuze bij deze aandoening, methylfenidaat, erger dan de kwaal? Methylfenidaat (net zoals het andere 1ste keuze-middel dexamfetamine) is een psychostimulerend middel, met directe invloed op de dopaminerge transmissie in de hersenen. Hoe verslavend is dit medicijn? In deze lezing wordt ingegaan op de farmacologie van stimulantia, de risico’s bij het gebruik (ook van hogere doseringen), de verschillende varianten van misbruik en de prevalentie van methylfenidaat-verslaving. Tenslotte worden tips gegeven om het risico op misbruik van methylfenidaat te voorkomen.

Drs. Erik Paling is verslavingsarts KNMG, heeft de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond en is tevens als onderzoeker betrokken bij het NISPA.

Bijdrage: Langdurige behandeling met benzodiazepinen is zelden geïndiceerd. Desondanks gebruiken in Nederland circa 400.000 mensen deze geneesmiddelen chronisch. Dit langdurig gebruik kent geen nut maar is wel schadelijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn meer ongevallen, verminderde cognitieve functies, meer overdosis en als laatste afhankelijkheid. Afhankelijkheid heeft een matige prognose. Slecht een derde weet langdurige abstinentie te bereiken. Flumazenil kan mogelijk de prognose verbeteren. In de presentatie zal nader ingegaan worden op epidemiologie, schadelijkheid, preventie en behandeling.

Dr. Arnt Schellekens is bij de NVvP voorzitter van de sectie verslavingspsychiatrie en als psychiater werkzaam bij het Radboud UMC. Tevens is hij wetenschappelijk directeur bij het NISPA en organiseert het ‘leertraject verslavingspsychiatrie’ vanuit het NISPA. Arnt heeft vele publicaties op zijn naam staan.

Bijdrage: Patiënten met chronische pijn hebben vaak psychiatrische comorbiditeit. Psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn verhoogt het risico op iatrogene opioid afhankelijkheid en een gaat gepaard met een slechte prognose ten aanzien van de pijn. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn en iatrogene opioidafhankelijkheid en zullen resultaten worden gepresenteerd van een studie naar de toegevoegde waarde van buprenorfine voor deze populatie.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer