Achtergrond 4
home / agenda / Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

23 november 2017

doelgroep:

Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg


tijd:

12:30 tm 17:00

locatie:

De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
Provincialeweg 70

Middagprogramma

12.00-12.45 uur:               optionele  lunch middagbezoekers + inschrijving

 

12.00-12.45 uur:               lunch vergadering NVvP sectie verslavingspsychiatrie (besloten)

 

13.00-13.15 uur:               welkom/ inleiding drs. Jaap de Gruijter, Raad van Bestuur de Hoop GGZ

 

13.15-13.55 uur:               dr. Arnt Schellekens, IATROGENE OPIOID AFHANKELIJKHEID en psychiatrische comorbiditeit

 

13.55- 14.35 uur:              dr. Pieter- Jan Carpentier,  METHYLFENIDAAT – LA MAUVAISE RÉPUTATION

 

14.35- 15.00 uur:              pauze

 

15.00-15.40 uur:               drs. Erik Paling, AFHANKELIJKHEID VAN BENZODIAZEPINEN

 

15.40- 16.20 uur:              Prof. dr. Wim van den Brink, IATROGEEN GEBRUIK VAN BACLOFEN: een voorlopige winst- en verliesrekening

 

16.20-16.50 uur:               interactief verdiepingsmoment 4 sprekers met de zaal

 

16.50-17.00 uur:               afsluiting door Jaap de Gruijter

 

17.00 -17.30 uur:              alcoholvrij drankje en hapje, tevens registratie na afloop

 

Sprekers
Drs. Jaap de Gruijter is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Hoop GGZ. Hij verzorgt een korte inleiding over het werk en missie van de Hoop GGZ en leidt ons vervolgens als voorzitter van de studiemiddag door het programma heen.

Dr. Arnt Schellekens is bij de NVvP voorzitter van de sectie verslavingspsychiatrie en als psychiater werkzaam bij het Radboud UMC. Tevens is hij wetenschappelijk directeur bij het NISPA en organiseert het ‘leertraject verslavingspsychiatrie’ vanuit het NISPA. Arnt heeft vele publicaties op zijn naam staan.

Bijdrage: Patiënten met chronische pijn hebben vaak psychiatrische comorbiditeit. Psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn verhoogt het risico op iatrogene opioid afhankelijkheid en een gaat gepaard met een slechte prognose ten aanzien van de pijn. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op psychiatrische comorbiditeit bij patiënten met chronische pijn en iatrogene opioidafhankelijkheid en zullen resultaten worden gepresenteerd van een studie naar de toegevoegde waarde van buprenorfine voor deze populatie.

Dr. Pieter- Jan Carpentier is psychiater bij de Reinier van Arkel Groep en is gepromoveerd en expert op het gebied van verslaving en ADHD.

Bijdrage: ADHD is een veel voorkomende stoornis in de verslavingszorg. Maar is het geneesmiddel van 1ste keuze bij deze aandoening, methylfenidaat, erger dan de kwaal? Methylfenidaat (net zoals het andere 1ste keuze-middel dexamfetamine) is een psychostimulerend middel, met directe invloed op de dopaminerge transmissie in de hersenen. Hoe verslavend is dit medicijn? In deze lezing wordt ingegaan op de farmacologie van stimulantia, de risico’s bij het gebruik (ook van hogere doseringen), de verschillende varianten van misbruik en de prevalentie van methylfenidaat-verslaving. Tenslotte worden tips gegeven om het risico op misbruik van methylfenidaat te voorkomen.

Drs. Erik Paling is verslavingsarts KNMG, heeft de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond en is tevens als onderzoeker betrokken bij het NISPA.

Bijdrage: Langdurige behandeling met benzodiazepinen is zelden geïndiceerd. Desondanks gebruiken in Nederland circa 400.000 mensen deze geneesmiddelen chronisch. Dit langdurig gebruik kent geen nut maar is wel schadelijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn meer ongevallen, verminderde cognitieve functies, meer overdosis en als laatste afhankelijkheid. Afhankelijkheid heeft een matige prognose. Slecht een derde weet langdurige abstinentie te bereiken. Flumazenil kan mogelijk de prognose verbeteren. In de presentatie zal nader ingegaan worden op epidemiologie, schadelijkheid, preventie en behandeling.

Prof. dr. Wim van den Brink is na zijn afscheid als hoogleraar aan het AMC gelukkig nog steeds betrokken bij verslavingsonderzoek en een veelgevraagd spreker. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op zijn naam staan en we zijn blij dat hij na het door de VVGN aangeboden afscheidssymposium ook nu weer een actieve bijdrage aan deze studiemiddag wil leveren.

Bijdrage: Baclofen is een GABA-B agonist die al jaren gebruikt wordt bij de behandeling van spierspasmen ten gevolge van MS, ALS, dwarslaesie of CVA in doseringen tussen 30 en 120 mg per dag. Enkele jaren gelden kwamen er uit Italië berichten dat er in 2 RCTs met een lage dosering baclofen (30-60 mg/dag) gunstige effecten zouden zijn bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid. Ondertussen zijn er ten minste 5 nieuwe RCTs gepubliceerd die deze gunstige effecten niet hebben kunnen repliceren. Ondertussen werd vooral door de populariteit van de autobiografie van Olivier Ameisen de vraag vanuit de patiënten steeds groter om hoge doseringen baclofen te gaan voorschrijven, dat wil zeggen doseringen tot 300 mg/dag of zelfs hoger. Onder druk van deze vraag vanuit de patiënten gaf de Franse overheid toestemming om tijdelijk hoge doseringen baclofen door artsen voor te laten schrijven aan patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Het resultaat is dat nu meer dan 200.000 patiënten een hoge dosering baclofen voorgeschreven heeft gekregen voordat er ook maar enig bewijs voor effectiviteit en veiligheid was op basis van goed uitgevoerde RCTs. Ondertussen zijn de resultaten bekend van ten minste 6 RCT met doeldoseringen tussen 75 en 300 mg/dag en gemiddelde doseringen tussen 75 en 180 mg/dag. De resultaten van deze RCTs zijn nogal wisselend en op dit moment kan niet met zekerheid worden gezegd dat het hier een effectieve behandeling betreft en voor welke patiënten onder welke condities. Ondertussen is er wel het een en ander bekend over acceptatie, tolerantie, bijwerkingen en veiligheid en lijkt het tijd om een voorlopige winst- en verliesrekening op te maken.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 6th World Congress on Addiction Disorder & Addiction Therapy

  29 augustus 2017 t/m 31 augustus 2017, Praag, Tsjechië
  Buitenland
 • Symposium ‘out of the box’

  01 september 2017, Theater Kikker, Utrecht
  In behandeling

  Meld u nu aan via de button
  (Bij aanmelden graag BIG en Functie aangeven)

  Gratis vol=vol !!

  lees meer
 • 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders

  13 september 2017 t/m 15 september 2017, Hamburg, Duitsland
  Geaccrediteerd

  Mental health services all over the world aim for best-practice models and interventions to support and treat people with mental disorders, specifically for those with more serious mental illnesses. Integrated Care, Assertive Outreach Services, Crises and Home Treatment Services, Early Intervention Services, Community Based Recovery Services and Peer Support are examples of care models and interventions seeking to improve care coordination, early detection, community-based crises intervention and treatment as well as consumer involvement, reintegration and recovery. However, the present state of development and implementation of such models and interventions is influenced by many different aspects, among others by varying health care systems and their financial regulations.

  Therefore, the main theme of the fourth conference of the EAOF is LEARNING FROM EACH OTHER...

  with the goal to support solutions by organizing communication between clinicians, researchers, service users, relatives and stakeholders from different countries and different health care systems.

  Many associations, institutions, clinicians, scientists, representatives of service users and relatives and stakeholders have agreed to join the faculty participating in this conference. We expect that the interaction between these people from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.

  lees meer
 • VVGN Symposium “Tijd voor verandering”

  21 september 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • LVB en Verslaving

  28 september 2017, Aristo Utrecht
  In behandeling

  Na deze studiedag:

  - Is de deelnemer op de hoogte van de nieuwste handreikingen op het gebied van LVB en Verslaving

  - Weet de deelnemer hoe verslavingsproblematiek in de hersenen werkt en hoe daarop ingespeeld kan worden

  - Krijgt de deelnemer praktische handvatten mee hoe criminaliteit en verslavingsproblematiek behandeld kan worden

  - Weet de deelnemer hoe je Cognitieve gedragstherapie + uit moet voeren bij LVB-cliënten met een verslaving

  - Krijgt de deelnemer gesprekstechnieken mee hoe je mensen met een LVB en verslaving kunt motiveren tot gedragsverandering

  - Kent de deelnemer de methoden om terugval bij LVB-clienten te voorkomen om weer middelen te gebruiken

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  In behandeling

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

  05 september 2017 t/m 14 november 2017, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  In behandeling
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.