Achtergrond 2
home / agenda / Symposium zorgstandaarden verslaving

Symposium zorgstandaarden verslaving

05 april 2018

tijd:

09:00 tm 17:00

locatie:

Zaalverhuur7 Utrecht

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

In een dagvullend programma worden alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen in de verslavingszorg gepresenteerd en besproken.

Het symposium bestaat uit een ochtend- en middagsymposium. U kunt zich apart inschrijven, of voor beide dagdelen. Het ochtendsymposium wordt georganiseerd door het NIP en gaat met enkele toonaangevende sprekers in op de vernieuwing van de verslavingszorg. Het middagsymposium belicht met verschillende interessante thema’s de zorgstandaarden verslaving.

Vernieuwing en zorginnovatie

Het ochtendprogramma wordt geleid door twee toonaangevende sprekers:

 • Dr. Arnt Schellekens is psychiater & wetenschappelijk directeur van het NISPA en zal recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar behandelmogelijkheden. In zijn verhaal richt hij zich op de nieuwste inzichten en zal specifiek ingaan op de toepassing van richtlijnen en co-morbiditeit.
 • Dr. David van den Berg is klinisch psycholoog en presenteert een geheel nieuwe opzet van de (verslavings)zorg vanuit de beweging Redesigning Psychiatry. Dit project heeft 2030 als stip aan de horizon en ontwerpt en ontwikkelt van daaruit een gewenst GGZ toekomstbeeld. David inspireert en zet aan tot denken over de huidige praktijk.

Zorgstandaarden

In diverse inspirerende presentaties wordt u bijgepraat over de nieuwe zorgstandaarden verslaving in relatie tot actuele thema’s zoals herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs. Sprekers zijn:

 • drs. Sebastiaan Baan (directeur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ) en
 • prof. dr. Gabriel G. Anthonio (bestuur Verslavingskunde Nederland en bestuurder VNN).

Het symposium verwelkomt professionals, cliënten en naasten en hun vertegenwoordigers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden.

Kosten

U kunt zich voor € 125,- inschrijven voor deze dag. Het ochtendsymposium kost € 30,- en het middagsymposium € 95,-. Lunch is voor alle deelnemers aanwezig.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Studiedag Personen met verward gedrag

  04 september 2018, NH Amersfoort
  Overige nascholing

  Het aantal incidenten van personen met verward gedrag is in 2017 met 12% gestegen. Ook de ernst van de incidenten neemt toe. Dit vraagt om een betere opvang en begeleiding van personen met verward gedrag. Hoe kunt u als hulpverlener de best passende zorg bieden? Hoe geeft u de ketensamenwerking het beste vorm? En hoe gaat u zorgvuldig om met privacy en beroepsgeheim in de keten?

  Leer hoe u de zorg voor en de opvang van personen met verward gedrag optimaal kunt organiseren in de keten!

  Tijdens deze actuele studiebijeenkomst worden onder leiding van dagvoorzitter Bauke Koekkoek, onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
  •Hulpverlening en (na)zorg aan personen met verward gedrag - hoe geeft u dit het beste vorm?
  •Hoe organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
  •De rol van de politie, gemeente en de GGz in de opvang van verwarde mensen
  •Informatieverstrekking in de keten - wat mag wel en wat mag niet?

  lees meer
 • “Stoppen met roken”

  22 september 2018, Nieuw Allardsoog te Bakkeveen
  Geaccrediteerd

  Tijdens dit symposium (op een prachtige locatie, midden in de natuur) zullen deskundigen op het gebied van stoppen met roken u meer inzicht geven in hun dagelijkse praktijk. Bert van Staveren (verslavingsarts bij Medipro) zal enkele praktijkvoorbeelden presenteren vanuit zijn werk binnen de stoppen met roken polikliniek en ingaan op de medicamenteuze behandeling van nicotineafhankelijkheid. Jean Nijskens (psycholoog bij Medipro) zal een presentatie geven over een onderzoek naar de rokersidentiteit. Vanuit VNN zullen verpleegkundig specialist Jessica Pattiwael en manager Jeroen Hinneman een presentatie geven over de rookvrije kliniek Bolsterburen. Als laatste zal verslavingsarts D.L.J. Cremers een presentatie geven over de nieuwste stand van zaken betreffende de e-sigaret. Kortom stoppen met roken vanuit verschillende kanten belicht.
  Voorafgaand aan het symposium en tijdens de pauze kunt u heerlijk wandelen in de omgeving. Ook kunt u de specialiteiten van Nieuw Allardsoog proeven!

  lees meer
 • Symposium Kind & Slaap

  05 oktober 2018, Hotel Theater Figi te Zeist
  Overige nascholing

  “Good night, sleep tight”, van normale slaap bij kinderen tot aan veelvoorkomende slaapproblemen en comorbiditeit.

  “Good night, sleep tight”, ofwel “welterusten en slaap lekker” is voor de meeste kinderen voldoende om rustig te kunnen slapen. Een vast bed ritueel, nog een verhaaltje en een kus van een ouder, helpt om slaap te krijgen en binnen een half uur in slaap te vallen. Echter, bij 30% van de kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, treedt een periode van slaapproblemen op: verzet bij het naar bed gaan, ouders die erbij moeten blijven, omdat hun kind anders niet in slaap valt, of onrustige slaap, veel bewegen, dromen en nachtmerries en nachtangsten of heftig snurken. Hoe reageren de meeste ouders op een kind dat niet kan slapen? Hoe zit het met kinderen die ADHD of autisme hebben; slapen die anders? Wat is de niet te negeren invloed van het

  lees meer
 • de Lever van Vet tot Virus

  10 oktober 2018, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  Geaccrediteerd
 • Landelijke Dag Verslavingskunde

  16 oktober 2018, Rijtuigenloods te Amersfoort
  In behandeling

  Op 16 oktober 2018 wordt vanaf 10.00 uur de eerste Landelijke Dag Verslavingskunde gevierd in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag is voor iedereen die in brede zin betrokken is bij Verslavingskunde Nederland: professionals en cliënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers, politici, naasten en gemeenten.

  Er is een mooi programma samengesteld waar wetenschap & innovatie, storytelling & ervaringsdeskundigheid, muziek & theater elkaar afwisselen rondom het thema 'Verslavingskunde nu en in de toekomst', vooral gericht Herstel.

  lees meer
 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  In behandeling
 • Tabaksverslaving & Longziekten, dubbele diagnose problematiek verdient dubbele diagnose aanpak

  29 oktober 2018, Martini Plaza in Groningen
  In behandeling

  Deze nascholing is primair bedoeld voor medische beroepsgroepen in de verslavingszorg en GGZ. De deelnemers krijgen kennis en praktische vaardigheden wat betreft het ontstaan van, en screening, diagnostiek en behandeling van longziekten die gerelateerd zijn aan het roken van tabak en gebruik van andere psychoactieve stoffen. Er wordt verder ingegaan op hoe we de behandeling van verslavingsproblematiek en longziekten kunnen verbeteren door ze parallel te behandelen als 'dubbele diagnose problematiek'.

  lees meer
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  12 november 2018, Schagen
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

  29 november 2018, Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen
  Geaccrediteerd

  NISPA-dag 2018: "De nieuwe standaarden" is een jaarlijks congres van het NISPA.

  Tijdens dit congres worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslavingszorg en state of the art behandelingen gepresenteerd.

  Na afloop van het congres is de deelnemer op de hoogte van:
  - de laatste ontwikkelingen van NISPA gebonden onderzoek op het gebied van verslavingszorg
  - de laatste evidentie en behandeling op het gebied van comorbiditeit tussen verslaving en ADHD
  - de laatste ontwikkelingen op het gebied van aangepaste behandelprotocollen en ontwikkelde methodieken voor middelenmisbruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  - actuele ontwikkelingen rondom de verslavingsproblematiek onder collega's binnen de hulpverlening

  Na afloop van het congres heeft de deelnemer gedurende workshops intensief kennis gemaakt en heeft vaardigheden geoefend met betrekking tot verslavingsbehandeling en/of professioneel handelen in meerdere workshops over schematherapie, palliatieve zorg, het totstandkoming en vormgeving van de zorgstandaard alcohol, ouderschap en verslaving, en terugvalmanagement bij GHB afhankelijkheid.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  In behandeling

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer