Achtergrond 1
home / agenda / VVGN Herfstcongres – leefstijl en verslaving

VVGN Herfstcongres – leefstijl en verslaving

19 september 2019

locatie:

NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Programma

Prof.dr.ir. C.P. (Onno) van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht leidt het symposium in. Hij heeft de staatsecretaris geadviseerd met betrekking tot het preventieakkoord.
Hij richt zich op de gevolgen van voorgestelde preventiemaatregen en de bereikbaarheid van risicogroepen.

Een aantal sprekers zal vervolgens ingaan op interventies gericht op roken. Zo zal Trudi Tromp, gepensioneerd verslavingsarts KNMG, spreken over de behandeling van complexe patiënten met hun tabaksverslaving. Onderwerpen rond het stoppen van roken; als interacties met psychiatrische medicatie, co-morbide psychiatrische problematiek en zwangerschap zullen de aandacht krijgen.

Marieke Helmus, verslavingsarts KNMG en strategisch adviseur Rookvrij! bij Pharos, zal na haar eerdere succes op het symposium van Arts en Leefstijl een inspirerend betoog houden over de eerste 1000 dagen van de mens en de mogelijke interventies om te stoppen met roken bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Stichting Mainline, organisatie ter bevordering van de gezondheid van mensen die drugs gebruiken en ter verbetering van de rechtspositie, gaat in op de effecten van het niet-roken beleid in de verslavingszorg voor bepaalde doelgroepen. Het spanningsveld tussen de beleidsidealen uit het preventieakkoord en de leefwereld van de betrokken gebruikers staat hierbij centraal.

De preventieve maatregelen om problematisch alcoholgebruik bij jongeren te voorkomen zullen worden belicht door Jeroen Lammers, senior projectmedewerker opvoeding en educatie bij het Trimbos Instituut. Hij is projectleider bij ‘de gezonde school en genotmiddelen’ en is betrokken bij onderzoek naar leefstijlinterventies bij jongeren.

Programma

08:30 uur        Inschrijving

09:00 uur       Opening door dagvoorzitter

09:10 uur       Prof.dr.ir. C.P. (Onno) van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht

09:55 uur       Marieke Helmus, verslavingsarts KNMG en strategisch adviseur Rookvrij! bij Pharos

Design interventies bij de eerste 1000 dagen of Interventies stop met roken bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

10:40 uur        Koffie pauze

11:00 uur        Trudi Tromp, gepensioneerd verslavingsarts KNMG

Behandeling van complexe patiënten met hun tabaksverslaving: de meer complexe detoxificaties, te verwachten complicaties bij medicatie / co-medicatie, psychiatrie, zwangerschap

 • wat vertel je de cliënt, ik bedoel hoe leg je uit waarom het voor de een veel moeilijker is om te stoppen dan de ander en waarom de een veel rookt en de ander weinig. Mijn ervaring is dat dit als heel prettig ervaren werd.
 • vertellen dat je iemand graag helpt (“open deur” misschien) en wat de behandelopties voor die cliënt is
 • invloed van roken op medicatie (inclusief antidepressiva en antipsychotica) en cafeïne
 • psychiatrische co-morbiditeit
 • zwangerschap, hoe de NVM te doseren

11:45 uur        Mainline

Het niet-rokenbeleid in de verslavingszorg en de gebruikerDe focus zal wat ons betreft liggen op het spanningsveld tussen beleidsmatige idealen en behandelingsdoelstellingen de leefwereld van de mensen waarvoor en waarmee je dit doet. Daarbij zullen we vooral kijken naar de (neven) effecten van het niet-rokenbeleid in de verslavingszorg voor sommige personen.

12:30 uur        Lunch

13:30 uur        Jeroen Lammers, senior projectmedewerker opvoeding en educatie bij het Trimbos Instituut

Alcoholpreventie bij jongeren

De expertise van Jeroen Lammers ligt bij verslavingspreventie bij jongeren, in het bijzonder alcoholpreventie. Onderwerpen die hij ter sprake zal brengen zijn het Preventure programma, dat is doorontwikkeld voor de LVB doelgroep, de IJsland aanpak en middelenpreventie in het algemeen.

14:15 uur        Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG bij Antes en Han Luijkx, verslavingsarts KNMG bij Brijder

Ouderen en alcoholgebruik

Overmatig alcoholgebruik bij ouderen komt regelmatig voor en is goed behandelbaar. Voor de levensverwachting van onze verslaafde patiënten is naast de aanpak van het verslavingsprobleem verandering van leefstijl van het grootste belang.

Bij mensen die overmatig alcohol gebruiken of hebben gebruikt is het de vraag of aanvullend beleid nodig is, bij voorbeeld of een farmacologische behandeling voor hypertensie geïndiceerd is. Kunnen we in deze afgaan op de recente NHG standaard cardiovasculair risicomanagement? Spreekt deze richtlijn zich wel uit over onze groep van patiënten?

15:00 uur        Pauze

15:30 uur        Loes Hanck, verslavingsarts KNMG bij Jellinek

Chemsex

16:15 uur        Diederik Smit, internist in het ETZ in Tilburg, en tevens in het Spaarne Gasthuis in Haarlem als arts-onderzoek op het gebied van anabole steroïden

Verslaafd aan anabole androgene steroïden

Diederik Smit doet als internist onderzoek op het gebied van anabole androgene steroïden. In het Expertisecentrum Anabole Sterioïden te Haarlem komt hij met regelmaat mensen verslaafd aan anabole steroïden tegen.

In zijn bijdrage aan het symposium zal hij inzicht en ervaringen delen rond deze bijzondere verslavingsproblematiek. Tevens zal hij een oproep doen aan geïnteresseerde verslavingsartsen samen te werken met het Expertisecentrum.

Het expertisecentrum heeft een landelijke dekking, maar is niet in de mogelijkheid de patiënten ter plaatse te begeleiden en behandelen. In samenwerking met verslavingsartsen kan er een landelijk netwerk voor de behandeling van de verslaving aan anabole steroïden.

17:00 uur        Afsluiting

Doelgroepen

Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in, of met interesse in de verslavingszorg, en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor dit symposium bedraagt voor VVGN leden € 200,– en niet-leden € 250,–.

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Betaling van de factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Uiterste inschrijfdatum is 10 september 2019.

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor het symposium wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Informatie

Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl. Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care

  05 september 2019 t/m 07 september 2019, Verona, Italië
  Geaccrediteerd

  The fifth international conference on Community Mental Health Care (September 5-7, 2019), organized by the University of Verona, in collaboration with the European Assertive Outreach Foundation:

  Shaping the future of community mental health care

  September 5-7, 2019 - Verona, Italy

  lees meer
 • 16th annual INEBRIA conference

  26 september 2019 t/m 27 september 2019, Lübeck | Hamburg in Duitsland
  Buitenland
 • Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

  03 oktober 2019 t/m 04 oktober 2019, Hotel De Zeegser Duinen
  Geaccrediteerd

  Dit symposium gaat over diverse patronen van verslavend gedrag in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor epidemiologie, neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende typen verslavingsgedrag, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende typen verslavingsproblematiek, morele en ethische aspecten van verslaving in relatie tot toerekeningsvatbaarheid binnen het Nederlandse rechtssysteem en behandeling van complexe verslaving.

  lees meer
 • Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren

  10 oktober 2019, CORPUS Oegstgeest
  In behandeling

  We weten meer over psychosen en over wat goede psychosezorg is dan ooit tevoren. We hebben prachtige zorgstandaarden en generieke modules waarin staat hoe we in de verschillende fasen van psychosen zouden moeten handelen. Anderzijds zien we in de praktijk dat maar weinig mensen met een psychose zorg conform die zorgstandaarden krijgen. Hoe is dat toch mogelijk?
  Hoe kunnen we daar verandering in brengen? En wat kun je daar zelf in betekenen? Acht psychose experts presenteren hun visie op goede psychose zorg en we bekijken samen hoe we tot duurzame verandering kunnen komen.

  lees meer
 • Refereerochtend 15 oktober 2019

  15 oktober 2019, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling
 • IQsted herfst symposium

  17 oktober 2019, Hoogezand
  In behandeling

  Tijdens dit symposium (weer in een comfortabele bioscoopzaal) zullen enkele collega's hun wetenschappelijke studies presenteren. De onderwerpen zijn gevarieerd.
  Internist D. Smit, zal speciaal naar Hoogezand komen om zijn kennis te delen over het stijgend aantal patiënten die hij ziet met een steroïdverslaving. Naast kennis delen vraagt hij ook om hulp om de behandeling van deze verslaving te decentraliseren.
  Verslavingsarts G. Alderliefste zal zijn onderzoek naar DSP en HPPD presenteren. Dit betreft pseudohallucinaties die kunnen ontstaan na gebruik van partydrugs.
  Student geneeskunde N. Schräder zal presenteren over zijn onderzoek - dat hij tijdens zijn studie is gestart - naar de positieve effecten van cannabis op een zeldzame, maar ernstige huidziekte.
  Uiteindelijk zal verslavingsarts D.L.J. Cremers gegevens presenteren uit zijn 1 jaar durend onderzoek op het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hierbij speciaal aandacht aan de opkomst van pregabaline.
  Voorafgaand aan het symposium en tijdens de pauze kunt u shoppen in het winkelcentrum. Eten en drinken zal voor u worden georganiseerd.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen.

  07 november 2019, Congrescentrum De Doelen, Rotterdam
  Geaccrediteerd

  Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

  lees meer
 • Symposium ‘Tabak van!’ – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg?

  15 november 2019, Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht

  Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 13.00-17.00 uur in de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in hartje Utrecht. Meldt u alvast aan, aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en houd onze verdere berichtgeving in de gaten!

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • LVB en Verslaving

  20 november 2019, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd

  Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

  Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep, hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met u kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

  lees meer
 • Uw problemen gaan in rook op 2.0

  04 juli 2019 t/m 28 november 2019,
  Geaccrediteerd

  Deze nascholing geeft een goed overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en praktische tips voor begeleiding. Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  17 juni 2019 t/m 09 december 2019, Oude Stadshuis Gouda (17-6) ; Hoorn (24-6); Drachten (27-6)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer