Achtergrond 3
home / agenda / VVGN Refereerbijeenkomst – 12 april 2018

VVGN Refereerbijeenkomst – 12 april 2018

12 april 2018

tijd:

15:15 tm 17:45

locatie:

Rotterdam
Prins Constantijnweg 131

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

PROGRAMMA

14:45 uur              Ontvangst met koffie en thee

15:15 uur              Opening en inleidend woord door Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG

15:20 uur              Marjolein Hillebrandt, verslavingsarts KNMG bij Antes

Verslaving aan anabole steroïden

Naar aanleiding van een 26-jarige patiënt die werd opgenomen in de verslavingskliniek met een IBS vanwege psychotische klachten en agressie doorbraak na het gebruik van verschillende middelen waaronder anabole steroïden(AAS), werd gekeken of er een verband bestaat tussen het gebruik van AAS en psychose en hoe deze te behandelen. Het is reeds bekend dat via verschillende pathways AAS een verslavende werking kunnen hebben. Tevens dat ze zowel somatische als psychiatrische bijwerkingen hebben.

Na literatuur onderzoek werd in oudere artikelen mogelijk wel een verband gevonden tussen AAS en psychose, maar bij nieuwere artikelen werd er geen significant risico gevonden op psychose. Advies is om AAS psychose te behandelen als een drugs-geïnduceerde psychose.

Uit dieronderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat de combinatie van AAS en amfetamine voor extra agressie kan zorgen. In mindere mate is dit ook aangetoond voor de combinatie cannabis en AAS.

Er is weinig onderzoek gevonden wat aantoont dat AAS voor psychotische klachten kan zorgen. De hypothese is dat dit in oudere onderzoeken wel werd gevonden omdat er andere soorten AAS werden gebruikt in die tijd en tevens ook hogere doseringen. Vanuit dieronderzoek zijn er mogelijk aanwijzingen dat de combinatie van AAS en amfetamine of cannabis psychiatrische klachten en agressie kan verergeren.

15:45 uur              David Herdes, AIOS verslavingsgeneeskunde bij Antes                              

Meten is weten: het metabolisme van benzodiazepines

Goede kennis van het metabolisme van benzodiazepines is erg belangrijk in de verslavingszorg. In heel verschillende situaties kan dit voor interessante conclusies zorgen. Aan de hand van casuïstiek zal in dit referaat worden ingegaan op testmethodes, metabolieten en CYP-variaties.

16:10 uur              Zakaria AL Rousan, verslavingsarts KNMG bij Antes

Palliatief zorg bij psychiatrie en verslaving

16:35 uur              Jean-Claude Milongo, AIOS verslavingsgeneeskunde bij Antes

Preventie hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie (HE) is een veel voorkomende complicatie bij patiënten met leverfalen levercirrose Het manifesteert zich als een spectrum van neuro-psychiatrische abnormaliteiten

Hepatische encefalopathie (HE) zorgt voor het veranderen van de kwaliteit van leven en veroorzaakt het verhoogde mortaliteit bij geen adequate behandeling. De meest effectieve behandeling voor klinische HE is de combinatie van lactulose met rifaximin. Bij primaire preventie voorkomen lactulose en mogelijk ook probiotica het optreden van encefalopathie.

Rifaximin wordt momenteel aangeboden als een secundaire preventie aan patiënten die geen succesvolle lactulosebehandeling hebben gehad. Het is momenteel nog niet beschikbaar voor de behandeling van minimale Hepatische Encefalopathie (MHE).

17:00 uur              Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG bij Antes

                               Angst, pijn en verslaving, een neurobiologische verkenning van een therapeutische puzzel

Via de amygdala zijn pijn en angst met elkaar gelinkt, en zijn zo ook een trigger voor verergering van verslaving of terugval. Een insteek vanuit de neurobiologie kan nieuwe inzichten geven in het ontstaan en behandeling van patiënten met een verslaving.

17:25 uur              Mohamed Awale, Verslavingsarts KNMG bij Antes

                               Khat, actieve bestanddelen, werking/verslaving en gezondheid risico

Wat Khat is en achtergrond informatie. Actieve bestanddelen toelichten. Werking bij neurotransmitters uitleggen. Wetenschappelijke onderzoek en literatuur. Effecten op gezondheid bij korte en lang termijn. Conclusie: Gevaar in combinatie met andere drugs, Triggering van psychose en Cardiovasculaire risico vooral hypertensie en aritmie.

17:50 uur              Sluiting


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • ‘Eetstoornissen’ – Het nieuwe Handboek Eetstoornissen

  06 juni 2018, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

  De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.
  Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: preventie en vroegtijdige signalering, e-health, ervaringsdeskundigheid, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

  lees meer
 • 4e landelijke studiedag Drugs

  07 juni 2018, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd
 • VVGN zomercongres 14 juni 2018

  14 juni 2018, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Programma verschijnt binnenkort

  lees meer
 • Existentie en zingeving in de GGZ

  14 juni 2018, Janskerk Utrecht
  Geaccrediteerd

  Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.
  De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen.
  De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo?
  Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geïntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model. Echter, de zingevende en existentiële dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling.

  Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft.

  lees meer
 • Refereerochtend 14 juni 2018

  14 juni 2018, Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;

  09.00 – 09.50 uur eerste referaat

  09.50 – 10.40 uur tweede referaat

  10.40 – 11.00 uur Pauze

  11.00 – 11.50 uur derde referaat

  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

  Wilt u uw aanwezigheid per mail melden tot 8 juni bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd
 • Workshop Cultuur en verslavingszorg

  23 juni 2018, MSP Opleidingen Leiden
  Geen accreditatie

  In deze workshop gaan we het hebben over cultuur binnen de behandeling en organisatie. We leren hoe we zelf omgaan met verschillende culturen. We leren problemen binnen de behandeling te herkennen die door verschillen in culturele achtergrond zouden kunnen ontstaan. Ook nemen we de gezondheidsorganisaties onder de loep om te zien of ze voldoende rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënten en medewerkers.
  Er zal veel ruimte zijn voor discussie en het delen van ervaringen.

  lees meer
 • Vroegdetectie in de GGZ

  28 juni 2018, Locatie The Student Hotel Den Haag
  In behandeling

  Hoe voorkom je dat je patiënt een psychose ontwikkelt? Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe kan je goed zorgen voor de kinderen van je patiënten? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz van elkaar leren en hoe denken gemeenten en zorgverzekeraars over deze aanpak? Deze vragen worden in het symposium vanuit verschillende kanten, onderzoek en zorg, belicht.

  Het symposium richt zich op twee ontwikkellijnen in de ggz:
  •Vroegdetectie van psychiatrische stoornissen
  •Aandacht voor kinderen van patiënten en levensloopaanpak

  Vroegdetectie begint een prominente plek te krijgen binnen de ggz, omdat we weten dat vroegtijdig ingrijpen veel leed voorkomt en kosteneffectief is. Dit symposium geeft u een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie van psychiatrische stoornissen en de aanpak bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van patiënten.  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  29 juni 2018, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  In behandeling

  Op vrijdagmiddag 29 juni is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  25 juni 2018 t/m 09 juli 2018, Jellinek, Amsterdam
  In behandeling

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei – juli 2018

  08 mei 2018 t/m 10 juli 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag:
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  07 maart 2018 t/m 08 oktober 2018, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP). Theme of the conference: ’Zero-Strategies: From Dream to Reality’

  18 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018, De Doelen, Rotterdam
  In behandeling
 • ISAM 2018

  03 november 2018 t/m 06 november 2018, Busan, Zuid-Korea
  Buitenland

  ISAM BUSAN 2018 will showcase important topics including: genetics, neurobiology, the prevention & policy of addictions, behavioral addictions, pharmacological interventions, special populations and drug courts, and many other relevant topics within the theme of ‘Addiction Medicine from the Past to the Future’. Celebrating its 20th anniversary, the ISAM 2018 will be the biggest event ever and as we mentioned in the sub-title of the event, it will be meaningful to foresee the future direction of addiction medicine based on the experiences of the past 20 years.

  lees meer
 • SSA Annual Conference 2018

  08 november 2018 t/m 09 november 2018, Crowne Plaza, Newcastle
  Buitenland
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer