Achtergrond 1
home / agenda / VVGN Refereerbijeenkomst – 12 april 2018

VVGN Refereerbijeenkomst – 12 april 2018

12 april 2018

tijd:

15:15 tm 17:45

locatie:

Rotterdam
Prins Constantijnweg 131

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

PROGRAMMA

14:45 uur              Ontvangst met koffie en thee

15:15 uur              Opening en inleidend woord door Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG

15:20 uur              Marjolein Hillebrandt, verslavingsarts KNMG bij Antes

Verslaving aan anabole steroïden

Naar aanleiding van een 26-jarige patiënt die werd opgenomen in de verslavingskliniek met een IBS vanwege psychotische klachten en agressie doorbraak na het gebruik van verschillende middelen waaronder anabole steroïden(AAS), werd gekeken of er een verband bestaat tussen het gebruik van AAS en psychose en hoe deze te behandelen. Het is reeds bekend dat via verschillende pathways AAS een verslavende werking kunnen hebben. Tevens dat ze zowel somatische als psychiatrische bijwerkingen hebben.

Na literatuur onderzoek werd in oudere artikelen mogelijk wel een verband gevonden tussen AAS en psychose, maar bij nieuwere artikelen werd er geen significant risico gevonden op psychose. Advies is om AAS psychose te behandelen als een drugs-geïnduceerde psychose.

Uit dieronderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat de combinatie van AAS en amfetamine voor extra agressie kan zorgen. In mindere mate is dit ook aangetoond voor de combinatie cannabis en AAS.

Er is weinig onderzoek gevonden wat aantoont dat AAS voor psychotische klachten kan zorgen. De hypothese is dat dit in oudere onderzoeken wel werd gevonden omdat er andere soorten AAS werden gebruikt in die tijd en tevens ook hogere doseringen. Vanuit dieronderzoek zijn er mogelijk aanwijzingen dat de combinatie van AAS en amfetamine of cannabis psychiatrische klachten en agressie kan verergeren.

15:45 uur              David Herdes, AIOS verslavingsgeneeskunde bij Antes                              

Meten is weten: het metabolisme van benzodiazepines

Goede kennis van het metabolisme van benzodiazepines is erg belangrijk in de verslavingszorg. In heel verschillende situaties kan dit voor interessante conclusies zorgen. Aan de hand van casuïstiek zal in dit referaat worden ingegaan op testmethodes, metabolieten en CYP-variaties.

16:10 uur              Zakaria AL Rousan, verslavingsarts KNMG bij Antes

Palliatief zorg bij psychiatrie en verslaving

16:35 uur              Jean-Claude Milongo, AIOS verslavingsgeneeskunde bij Antes

Preventie hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie (HE) is een veel voorkomende complicatie bij patiënten met leverfalen levercirrose Het manifesteert zich als een spectrum van neuro-psychiatrische abnormaliteiten

Hepatische encefalopathie (HE) zorgt voor het veranderen van de kwaliteit van leven en veroorzaakt het verhoogde mortaliteit bij geen adequate behandeling. De meest effectieve behandeling voor klinische HE is de combinatie van lactulose met rifaximin. Bij primaire preventie voorkomen lactulose en mogelijk ook probiotica het optreden van encefalopathie.

Rifaximin wordt momenteel aangeboden als een secundaire preventie aan patiënten die geen succesvolle lactulosebehandeling hebben gehad. Het is momenteel nog niet beschikbaar voor de behandeling van minimale Hepatische Encefalopathie (MHE).

17:00 uur              Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG bij Antes

                               Angst, pijn en verslaving, een neurobiologische verkenning van een therapeutische puzzel

Via de amygdala zijn pijn en angst met elkaar gelinkt, en zijn zo ook een trigger voor verergering van verslaving of terugval. Een insteek vanuit de neurobiologie kan nieuwe inzichten geven in het ontstaan en behandeling van patiënten met een verslaving.

17:25 uur              Mohamed Awale, Verslavingsarts KNMG bij Antes

                               Khat, actieve bestanddelen, werking/verslaving en gezondheid risico

Wat Khat is en achtergrond informatie. Actieve bestanddelen toelichten. Werking bij neurotransmitters uitleggen. Wetenschappelijke onderzoek en literatuur. Effecten op gezondheid bij korte en lang termijn. Conclusie: Gevaar in combinatie met andere drugs, Triggering van psychose en Cardiovasculaire risico vooral hypertensie en aritmie.

17:50 uur              Sluiting


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nationale Hepatitis Dag 2018

  28 november 2018, De Doelen Rotterdam
  Geaccrediteerd

  Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

  De Nationale Hepatitis Dag is de centrale bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij virale hepatitis in Nederland. Juist omdat alle stakeholders in dit veld betrokken zijn bij de totstandkoming van de Nationale Hepatitis Dag kunnen alle belangrijke onderwerpen en aspecten aan bod komen. Op die manier draagt de bijeenkomst bij aan nieuwe inzichten, opvattingen en veranderingen in beleid.

  Na de succesvolle 4e editie vorig jaar, waar het Nationale Hepatitis Plan en het Advies van de gezondheidsraad werd gepresenteerd, is nu tijd om te kijken hoe dit in het veld is geïmplementeerd. Dit zal dan ook de rode draad van het programma zijn.

  lees meer
 • NISPA-dag “De nieuwe standaarden”

  29 november 2018, Van der Valk hotel Lent bij Nijmegen
  Geaccrediteerd

  NISPA-dag 2018: "De nieuwe standaarden" is een jaarlijks congres van het NISPA.

  Tijdens dit congres worden resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslavingszorg en state of the art behandelingen gepresenteerd.

  Na afloop van het congres is de deelnemer op de hoogte van:
  - de laatste ontwikkelingen van NISPA gebonden onderzoek op het gebied van verslavingszorg
  - de laatste evidentie en behandeling op het gebied van comorbiditeit tussen verslaving en ADHD
  - de laatste ontwikkelingen op het gebied van aangepaste behandelprotocollen en ontwikkelde methodieken voor middelenmisbruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  - actuele ontwikkelingen rondom de verslavingsproblematiek onder collega's binnen de hulpverlening

  Na afloop van het congres heeft de deelnemer gedurende workshops intensief kennis gemaakt en heeft vaardigheden geoefend met betrekking tot verslavingsbehandeling en/of professioneel handelen in meerdere workshops over schematherapie, palliatieve zorg, het totstandkoming en vormgeving van de zorgstandaard alcohol, ouderschap en verslaving, en terugvalmanagement bij GHB afhankelijkheid.

  lees meer
 • Een brede blik op eetstoornissen, met oog voor diversiteit

  29 november 2018, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
  Geaccrediteerd

  Ochtendprogramma

  Gedurende het plenaire ochtendprogramma ligt de focus op thema's gerelateerd aan Binge Eating Disorders en Boulimia Nervosa, zoals controleverlies, overgewicht en stigmatisering. Met sprekers die hierop vanuit hun expertise prikkelende en vernieuwende inzichten geven.

  Middagprogramma

  De titel biedt ruimte aan een tal van onderwerpen voor de workshops in het middagprogramma. Het middagprogramma bestaat uit twee workshoprondes waarin u maximaal twee workshops kunt kiezen die u wilt volgen. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt en zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tenslotte wordt ook dit jaar weer een prijs uitgereikt aan degene met de beste onderzoekspresentatie (poster).

  lees meer
 • Symposium kwetsbare zwangeren in de GGZ

  06 december 2018, MCC gebouw De Hoop GGZ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Zwangerschap is in principe mogelijk voor iedere vrouw, arm of rijk, gezond of ongezond, kwetsbaar of niet kwetsbaar. Als samenleving hebben wij besloten dat niemand het recht op zwangerschap ontzegd kan of mag worden. Het raakt aan de universele rechten van de mens, onze vrijheid en autonomie.

  In de dagelijkse praktijk van de GGz en de verslavingszorg kan dit onvervreemdbare recht echter nogal eens voor gecompliceerde situaties zorgen. Wat als een vrouw met een floride manisch- of psychotisch toestandsbeeld zwanger blijkt te zijn, of de ernstig heroïne- en cocaïne verslaafde vrouw die zwanger blijkt te zijn, of… Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij het onvervreemdbare recht van vrijheid en autonomie voor ieder mens ons voor praktische, medische, juridische en morele dilemma’s stelt. Daarover gaat dit symposium!

  Een multidisciplinaire benadering in de behandeling van de kwetsbare zwangere vrouw - en haar omgeving - in de GGz en verslavingszorg. Ketenzorg in optima forma! Vanuit diverse invalshoeken wordt deze benaderd: vanuit de GGz hulpverlening, het team Kwetsbare Zwangeren, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de rechterlijke macht. Kennis- en informatieoverdracht door gerenommeerde sprekers, interactief door gelegenheid voor persoonlijke vragen, beeld en mening vormend door plenaire discussie.

  lees meer
 • 12e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  13 december 2018, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  In behandeling

  Bij het 12e Jaarsymposium Verslaving krijgt de deelnemer inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen de verslavingszorg. De deelnemer wordt bijgepraat over de nieuwste inzichten en behandelmogelijkheden. En nog belangrijker, hoe de deelnemers deze gestalte kan geven in de dagelijkse (behandel) praktijk.

  lees meer
 • Congres Kracht van de KLIK

  14 december 2018, Ede
  In behandeling

  Na afloop van het congres gaat de deelnemer naar huis met nieuwe kennis over o.a. recente wetenschappelijke studieresultaten en tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, d.w.z.:

  De deelnemer leert de theoretische basis van behandelrelaties

  De deelnemer doet nieuwe kennis op uit recente wetenschappelijke studies naar de behandelrelatie

  De deelnemer leert tips en tricks voor het versterken van de behandelrelatie, o.a. gebaseerd op motiverende gespreksvoering, een houdingsmodel voor samenwerking met multiproblem gezinnen en een nieuw ontwikkelde trainingsmodule

  De deelnemer leert van het perspectief van de jongeren op de behandelrelatie, door een gesprek en discussie met jongeren waarin zij hun ervaringen en ideeën over de behandelrelatie delen.

  lees meer
 • ICT Boostermiddag voor bestaande procesbegeleiders verslavingsgeneeskunde

  11 januari 2019, De Hoop, ‘het Koetshuis’ Dordrecht
  Geaccrediteerd

  Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 is er de geaccrediteerde boostermiddag voor ICT procesbegeleiders. Deze middag is bedoeld voor diegenen die eerder de trainingsdag gevolgd hebben en dient als opfrissing, vraagt om actieve inbreng en biedt de mogelijkheid om concrete situaties te bespreken.

  lees meer
 • VVGN wintercongres 24 januari 2019

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling

  Mensen die verslaafd zijn hebben daarnaast vaak last van een wirwar van andere problemen. Binnen die problemen is het bestaan van psychiatrische comorbiditeit vaak ernstig invaliderend. Maar vaak ook moeilijk te herkennen of te behandelen. De VVGN heeft daarom dit als thema gekozen voor het wintercongres op 24 januari 2019.
  Vooraanstaande sprekers als Wim van de Brink, Geert Dom, Arnt Schellekens, Patricia van de Wijngaarden, Klaas Arts, Han Luijkx en Mary Janssen van Raay zullen ingaan op de nieuwste inzichten binnen psychiatrische comorbiditeit bij verslaving. Zij verbinden wetenschap en praktijk van onder andere, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen en ASS.
  Er staat ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de tabaksverslaving. Het preventie-akkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Wat is de rol van verslavingsartsen bij tabaksverslaving? Robert van de Graaf zal hier verder op ingaan.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer