Achtergrond 3
home / agenda / VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

21 maart 2019

tijd:

15:00 tm 18:00

locatie:

De Droom te Elst
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

14:30 uur              Ontvangst met koffie en thee

15:00 uur              Opening en inleidend woord door Maarten Belgers, Verslavingsarts KNMG

15:05 uur              Thomas Knuijver, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Farmacodynamische overwegingen bij buprenorfine, verschillen in lage en hoge dosis

In dit referaat komen aan de hand van 3 artikelen, over 1: kinetiek, 2: lage dosis bij pijn bestrijding en 3: hoge dosis bij opiaatafhankelijkheid een aantal uitgangspunten voor de behandeling aan bod. Het doel is om aan de hand van deze artikelen de verschillen in pijnbehandeling en verslavingsbehandeling beter te begrijpen zodoende de transmurale communicatie te verbeteren.

15:30 uur              Sylvia van Dijk – Broekhuis, AIOS Verslavingsgeneeskunde bij Iriszorg

Detoxificatie van Kratom, een casus

15:55 uur              Maarten Belgers, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Een patiënt ontwikkelt een ernstig neurologisch beeld na chronische alcoholintoxicatie en ondervoeding.

Een alcoholafhankelijke patiënt wordt opgenomen in het ziekhuis in verband met algehele malaise en verwardheid. Na suppletie van een hyponatriëmie wordt hij ontslagen. Zijn vrouw dringt aan op overname in een verslavingskliniek voor verdere verslaving behandeling. Aldaar laat patiënt een complex neurologisch beeld zien. In deze casusbeschrijving gaan we in op het klinisch beeld, de differentiaaldiagnose en het beloop en behandeling.

 16:20 uur             Pauze

 16:40 uur              Astrid Aansorgh, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Stoornissen in middelengebruik op latere leeftijd *

 Ik heb dit artikel gekozen omdat ik gezien mijn achtergrond (voormalig specialist ouderengeneeskunde) de verslaving bij ouderen als aandachtsgebied heb.

De groep ouderen met verslavingsproblematiek wordt steeds groter, wat maakt dat het noodzakelijk is dat ons vakgebied kennis en kunde bezit op dit gebied.

Dit review gaat in op veranderingen bij het ouder worden die van invloed zijn op een stoornis in gebruik van middelen, denk aan levermetabolisme en farmacokinetiek, chronische ziekten, polyfarmacie en morbiditeit. Daarnaast gaat het over verhoogde risico’s als vallen, verwardheid, cognitief disfunctioneren en ziekenhuisopnamen. En tenslotte wordt de stand van zaken besproken wat betreft prevalentie, diagnostiek en behandeling van middelenmisbruik, zowel van de op-recept-verkregen- als de illegaal verkregen middelen.

* Artikel: Substance-Use Disorders in Later Life, Lehmann SW, Fingerhood M.N Engl J Med. 2018 Dec 13;379(24):2351-2360. doi: 10.1056/NEJMra1805981

 17:05 uur              Tamara (G.M) Schoof-Beelen, Verslavingsarts KNMG en opleider MiAM bij Vincent van Gogh / Rouhollah Qurishi, Verslavingsarts KNMG bij Novadic-Kentron

Citicoline als anti-craving middel bij cocaïne-afhankelijkheid: een case studie     

In 2015 heeft Tamara Schoof-Beelen tijdens de refereermiddag een literatuurreview gepresenteerd over het voedingssupplement Citicoline en het gunstige effect dat dit middel zou kunnen hebben op cocaïne gebruik en craving naar cocaïne (bij patiënten met een bipolaire stoornis). Enkele jaren later besluit Rouhollah Qurishi in zijn dagelijkse praktijk 2 patiënten die kampen met extreme craving naar cocaïne te vragen om Citicoline te proberen en om de resultaten te monitoren. Wij presenteren kort de literatuur bevindingen en de resultaten van deze kleine casestudie, welke we ook willen publiceren.

 17:30 uur              Robert van de Graaf, Verslavingsarts KNMG bij Verslavingszorg Noord Nederland

Rookvrije verslavingszorg: wat houdt rokers tegen? Een pilotonderzoek naar barrières die een rol spelen bij het stoppen met roken van medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland

Achtergrond: het percentage rokers onder medewerkers van de verslavingszorg is hoger dan onder de Nederlandse bevolking. Voor een succesvolle behandeling van een tabaksverslaving is het van groot belang dat de behandelaar niet rookt. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) streeft ernaar rookvrij te zijn, en daarom richt dit onderzoek zich op het in kaart brengen van barrières die rokende medewerkers ervaren bij het stoppen met roken. Methode: in totaal hebben 39 medewerkers van VNN een vragenlijst ingevuld. Antwoorden van rokende en niet-rokende respondenten zijn met elkaar vergeleken, en verschillen tussen de antwoorden zijn getoetst met een Fisher’s exact test. Resultaten: van de respondenten geeft 41% aan te roken, van wie ruim 56% dagelijks. Rokende respondenten lijken de barrières om te stoppen met roken voornamelijk bij zichzelf (dus in de interne context) te zoeken en minder in de omgeving (de externe context). Conclusie: de resultaten van dit onderzoek laten zien dat rokende respondenten door hun verslaving een beperktere blik hebben op de potentiële barrières om te stoppen met roken. Het is dus belangrijk om rokende medewerkers bewust te maken van het feit dat ze door het eigen rookgedrag bij anderen de behoefte aan roken versterken of anderen kunnen aanzetten om te gaan roken.

 17:55 uur              Sluiting

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor deze refereerbijeenkomst is voor VVGN leden gratis. Niet leden betalen een bedrag van € 50,–

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de refereerbijeenkomst wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care

  05 september 2019 t/m 07 september 2019, Verona, Italië
  In behandeling

  The fifth international conference on Community Mental Health Care (September 5-7, 2019), organized by the University of Verona, in collaboration with the European Assertive Outreach Foundation:

  Shaping the future of community mental health care

  September 5-7, 2019 - Verona, Italy

  lees meer
 • VVGN Herfstcongres – leefstijl en verslaving

  19 september 2019, NBC Congrescentrum, Nieuwegein
  In behandeling

  Op 19 september 2019 organiseert de VVGN het Herfstcongres - leefstijl en verslaving.
  Wat doet de verslavingsarts met leefstijlen? Het Nationaal Preventieakkoord richt de aandacht op tabaksafhankelijkheid, problematisch alcoholgebruik en obesitas, maar hoe vertaalt zich dat in de spreekkamer van de verslavingsarts, hoe worden doelgroepen bereikt en welke positie heeft de verslavingsarts hier in?

  lees meer
 • 16th annual INEBRIA conference

  26 september 2019 t/m 27 september 2019, Lübeck | Hamburg in Duitsland
  Buitenland
 • Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag

  03 oktober 2019 t/m 04 oktober 2019, Hotel De Zeegser Duinen
  In behandeling

  Dit symposium gaat over diverse patronen van verslavend gedrag in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor epidemiologie, neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillende typen verslavingsgedrag, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende typen verslavingsproblematiek, morele en ethische aspecten van verslaving in relatie tot toerekeningsvatbaarheid binnen het Nederlandse rechtssysteem en behandeling van complexe verslaving.

  lees meer
 • Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren

  10 oktober 2019, CORPUS Oegstgeest
  In behandeling

  We weten meer over psychosen en over wat goede psychosezorg is dan ooit tevoren. We hebben prachtige zorgstandaarden en generieke modules waarin staat hoe we in de verschillende fasen van psychosen zouden moeten handelen. Anderzijds zien we in de praktijk dat maar weinig mensen met een psychose zorg conform die zorgstandaarden krijgen. Hoe is dat toch mogelijk?
  Hoe kunnen we daar verandering in brengen? En wat kun je daar zelf in betekenen? Acht psychose experts presenteren hun visie op goede psychose zorg en we bekijken samen hoe we tot duurzame verandering kunnen komen.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen.

  07 november 2019, Congrescentrum De Doelen, Rotterdam
  In behandeling

  Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene bevolking, zo blijkt uit onderzoek. Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over dit thema en vooral ook om interventies te ontwikkelen en testen die victimisatie van psychiatrische patiënten verminderen. Op deze congresdag worden de resultaten van dit programma gepresenteerd, met voor de bezoekers praktische handvatten voor de ggz-praktijk van alledag.

  lees meer
 • Symposium ‘Tabak van!’ – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg?

  15 november 2019, Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht

  Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.
  Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van 13.00-17.00 uur in de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in hartje Utrecht. Meldt u alvast aan, aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en houd onze verdere berichtgeving in de gaten!

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • LVB en Verslaving

  20 november 2019, ARISTO UTRECHT
  In behandeling

  Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

  Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep, hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met u kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  17 juni 2019 t/m 09 december 2019, Oude Stadshuis Gouda (17-6) ; Hoorn (24-6); Drachten (27-6)
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • E-learning Rookvrije Start

  11 december 2017 t/m 10 december 2019,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  In behandeling

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer