Achtergrond 2
home / agenda / VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

21 maart 2019

tijd:

15:00 tm 18:00

locatie:

De Droom te Elst
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

14:30 uur              Ontvangst met koffie en thee

15:00 uur              Opening en inleidend woord door Maarten Belgers, Verslavingsarts KNMG

15:05 uur              Thomas Knuijver, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Farmacodynamische overwegingen bij buprenorfine, verschillen in lage en hoge dosis

In dit referaat komen aan de hand van 3 artikelen, over 1: kinetiek, 2: lage dosis bij pijn bestrijding en 3: hoge dosis bij opiaatafhankelijkheid een aantal uitgangspunten voor de behandeling aan bod. Het doel is om aan de hand van deze artikelen de verschillen in pijnbehandeling en verslavingsbehandeling beter te begrijpen zodoende de transmurale communicatie te verbeteren.

15:30 uur              Sylvia van Dijk – Broekhuis, AIOS Verslavingsgeneeskunde bij Iriszorg

Detoxificatie van Kratom, een casus

15:55 uur              Maarten Belgers, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Een patiënt ontwikkelt een ernstig neurologisch beeld na chronische alcoholintoxicatie en ondervoeding.

Een alcoholafhankelijke patiënt wordt opgenomen in het ziekhuis in verband met algehele malaise en verwardheid. Na suppletie van een hyponatriëmie wordt hij ontslagen. Zijn vrouw dringt aan op overname in een verslavingskliniek voor verdere verslaving behandeling. Aldaar laat patiënt een complex neurologisch beeld zien. In deze casusbeschrijving gaan we in op het klinisch beeld, de differentiaaldiagnose en het beloop en behandeling.

 16:20 uur             Pauze

 16:40 uur              Astrid Aansorgh, Verslavingsarts KNMG bij Iriszorg

Stoornissen in middelengebruik op latere leeftijd *

 Ik heb dit artikel gekozen omdat ik gezien mijn achtergrond (voormalig specialist ouderengeneeskunde) de verslaving bij ouderen als aandachtsgebied heb.

De groep ouderen met verslavingsproblematiek wordt steeds groter, wat maakt dat het noodzakelijk is dat ons vakgebied kennis en kunde bezit op dit gebied.

Dit review gaat in op veranderingen bij het ouder worden die van invloed zijn op een stoornis in gebruik van middelen, denk aan levermetabolisme en farmacokinetiek, chronische ziekten, polyfarmacie en morbiditeit. Daarnaast gaat het over verhoogde risico’s als vallen, verwardheid, cognitief disfunctioneren en ziekenhuisopnamen. En tenslotte wordt de stand van zaken besproken wat betreft prevalentie, diagnostiek en behandeling van middelenmisbruik, zowel van de op-recept-verkregen- als de illegaal verkregen middelen.

* Artikel: Substance-Use Disorders in Later Life, Lehmann SW, Fingerhood M.N Engl J Med. 2018 Dec 13;379(24):2351-2360. doi: 10.1056/NEJMra1805981

 17:05 uur              Tamara (G.M) Schoof-Beelen, Verslavingsarts KNMG en opleider MiAM bij Vincent van Gogh / Rouhollah Qurishi, Verslavingsarts KNMG bij Novadic-Kentron

Citicoline als anti-craving middel bij cocaïne-afhankelijkheid: een case studie     

In 2015 heeft Tamara Schoof-Beelen tijdens de refereermiddag een literatuurreview gepresenteerd over het voedingssupplement Citicoline en het gunstige effect dat dit middel zou kunnen hebben op cocaïne gebruik en craving naar cocaïne (bij patiënten met een bipolaire stoornis). Enkele jaren later besluit Rouhollah Qurishi in zijn dagelijkse praktijk 2 patiënten die kampen met extreme craving naar cocaïne te vragen om Citicoline te proberen en om de resultaten te monitoren. Wij presenteren kort de literatuur bevindingen en de resultaten van deze kleine casestudie, welke we ook willen publiceren.

 17:30 uur              Robert van de Graaf, Verslavingsarts KNMG bij Verslavingszorg Noord Nederland

Rookvrije verslavingszorg: wat houdt rokers tegen? Een pilotonderzoek naar barrières die een rol spelen bij het stoppen met roken van medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland

Achtergrond: het percentage rokers onder medewerkers van de verslavingszorg is hoger dan onder de Nederlandse bevolking. Voor een succesvolle behandeling van een tabaksverslaving is het van groot belang dat de behandelaar niet rookt. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) streeft ernaar rookvrij te zijn, en daarom richt dit onderzoek zich op het in kaart brengen van barrières die rokende medewerkers ervaren bij het stoppen met roken. Methode: in totaal hebben 39 medewerkers van VNN een vragenlijst ingevuld. Antwoorden van rokende en niet-rokende respondenten zijn met elkaar vergeleken, en verschillen tussen de antwoorden zijn getoetst met een Fisher’s exact test. Resultaten: van de respondenten geeft 41% aan te roken, van wie ruim 56% dagelijks. Rokende respondenten lijken de barrières om te stoppen met roken voornamelijk bij zichzelf (dus in de interne context) te zoeken en minder in de omgeving (de externe context). Conclusie: de resultaten van dit onderzoek laten zien dat rokende respondenten door hun verslaving een beperktere blik hebben op de potentiële barrières om te stoppen met roken. Het is dus belangrijk om rokende medewerkers bewust te maken van het feit dat ze door het eigen rookgedrag bij anderen de behoefte aan roken versterken of anderen kunnen aanzetten om te gaan roken.

 17:55 uur              Sluiting

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor deze refereerbijeenkomst is voor VVGN leden gratis. Niet leden betalen een bedrag van € 50,–

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de refereerbijeenkomst wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Pitstop Training Suïcide

  25 maart 2019, Amsterdam
  In behandeling

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Manhattan Masterclass

  24 maart 2019 t/m 28 maart 2019, New York , USA
  Geaccrediteerd

  Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld.

  Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen.

  Deelnemers vergaren kennis over:

  - Psychiatrie en het immuunsysteem
  - Trauma behandelen tijdens slaap
  - Intergenerationale psychiatrie
  - Neuromodulatie

  lees meer
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  28 maart 2019, Postillion Hotel Deventer
  Geaccrediteerd

  Verdieping van de diagnostiek en behandeling van ADHD ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes, kinderen en volwassenen, afkomst en ras.

  Doelen zijn om beter te differentiëren en daarmee beter een behandeling op maat te kunnen geven.

  Ten aanzien van behandeling wordt ingestoken op alle levensgebieden, zoals daar zijn: school, werk, gezin, vrije tijd.

  lees meer
 • Congres arts en leefstijl

  05 april 2019, Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht

  Het Jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Voeding Leeft is de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot het grootste landelijke podium voor artsen en zorgprofessionals over voeding en leefstijl. Het congres heeft dit jaar als thema 'de eerste 1000 dagen' en biedt jou:

  ​•(Inter)nationale topsprekers
  •Interessante workshops
  •Een volledig en gedegen overzicht van de laatste stand van de wetenschap en de praktijk
  •Volop ruimte voor gesprek en discussie
  •Praktische handvatten om patiënten met leefstijl te begeleiden
  •Aandacht voor effectieve, kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg en kwaliteit van leven
  •Inspiratie, energie en verhalen uit het hart
  •Ontmoetingen met collega’s met gedeelde interesses
  •Een gezonde lunch

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  03 april 2019 t/m 10 april 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  CGT bij middelengebruik en gokken richt zich op het doorbreken van de gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole, het veranderen van de belonende waarde van het middelengebruik en het vergroten van de belonende waarde van natuurlijke beloners voor niet-gebruiken. Centraal element in de behandeling is de functie-analyse.

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • The REAL impact of ADHD

  05 juni 2019 t/m 06 juni 2019, Den Haag of Utrecht
  In behandeling

  Graag nodigen wij u hierbij uit voor een bijzonder symposium met sociaal maatschappelijke relevantie, op woensdag 5 juni in Den Haag of donderdag 6 juni in Utrecht.

  Tijdens dit symposium zullen een aantal deskundige collega’s uit binnen- en buitenland hun visie en inzichten delen over de impact van ADHD op de samenleving. Naast thema’s als criminaliteit, educatie en impact op de sociale omstandigheden zal ook uitgebreid stilgestaan worden bij de financiële/economische schade die ADHD op de samenleving heeft.
  Tevens is er aandacht voor een Europese kijk op ADHD en volwassenen.

  Het programma is niet alleen geschikt voor psychiaters, psychologen en vaktherapeuten werkzaam in de psychiatrie, maar zeker ook voor zorgprofessionals vanuit het gevangeniswezen en de verslavingszorg en voor beleidsmakers in de gezondheidszorg.

  De voertaal van de lezingen en de discussie is Engels.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • 2019 AATOD American Association for the Treatment of Opiod Dependence

  19 oktober 2019 t/m 23 oktober 2019, Florida, USA
  Buitenland

  Van 19 tot en met 23 oktober vindt in Orlando (Florida) de 2019 AATOD (American Association for the Treatment of Opiod Dependence) conferentie plaats.

  Eerdere conferenties zijn steeds geaccrediteerd door ASAM, de zusterorganisatie van de VVGN.

  lees meer
 • ISAM 2019

  13 november 2019 t/m 16 november 2019, New Delhi, India
  Buitenland
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer