Achtergrond 4
home / agenda / VVGN Symposium “BehandelREGIEbehandelaar – tijd voor verandering”

VVGN Symposium “BehandelREGIEbehandelaar – tijd voor verandering”

21 september 2017

tijd:

09:30 tm 17:00

locatie:

NBC Congrescentrum Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

09:15 uur        Inschrijving

09:45  uur       Opening door dagvoorzitter Dr. Ben van de Wetering mededelingen, uitleg stemkastjes

09:55  uur       Dr. Boukje Dijkstra, algemeen directeur NISPA en werkt ook als senior onderzoeker/beleidsmedewerker te Novadic-Kentron. Boukje is als hoofddocent Praktijkresearch verbonden aan de post-doctorale opleiding tot Klinisch Psycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

” Introductie nieuwe Detox protocol”

In 2017 is de herziene versie van de richtlijn detoxificatie verschenen als opvolger van de richtlijn ‘verantwoord ontgiften’ uit 2004. De herziening was nodig omdat er nieuwe middelen op de gebruikersmarkt zijn gekomen en er veel nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. Tijdens de presentatie over de nieuwe richtlijn zal projectleider en auteur Dr. Boukje Dijkstra de tot standkoming van de richtlijn en de belangrijkste aanpassingen bespreken. Specifiek zal er aandacht besteedt worden aan de inhoud van consulten, indicatoren om tot klinische detoxificatie te komen en het monitoren van het detoxificatieproces.

10:25 uur        Drs. Monique Bongaerts, Verslavingsarts KNMG/Opleider MiAM te Mondriaan

Indicatiestelling van de detoxificatie bij Mondriaan

Met de nieuwe richtlijn Detoxificatie als referentie zal de situatie toegelicht worden hoe binnen Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid de indicatiestelling voor detoxificatie verloopt, ambulant/klinisch. Positieve ontwikkeling en aandachtspunten bij implementatie.

11:05 uur        Miriam Coenen, Verpleegkundig Specialist en Cindy van de Meys,  Detox verpleegkundige te Mondriaan

Ambulante detoxificatie in de praktijk

Toelichting op de praktijk van de ambulante detoxificatie van middelen, organisatie, gebruikte monitoringsinstrumenten, aandachtspunten. Casuïstiek van verschillende middelen.

11:55 uur        Drs. Han Luijkx, verslavingsarts KNMG te Brijder Verslavingszorg

Regiebehandelaar – enquête positie van de verslavingsarts KNMG

12:15 uur        Lunch

13:15 uur        Dr. Ben van de Wetering, psychiater en raad van bestuur Antes Verslavingszorg

Verslavingsartsen KNMG – regiebehandelaar

Het regiebehandelaarschap is een belangrijk item voor verslavingsartsen KNMG en daar is extra aandacht voor nodig, o.a. via bijscholing.

13:30 uur        Kort overzicht van hun ervaringen als regiebehandelaar door:

 • Leonie van Kleef, Verslavingsarts KNMG te Brijder Leiden
  Pril van de MiAM opleiding, nieuw in de rol van regiebehandelaar
 •  Ad van Hoek, senior Verslavingsarts KNMG te Novadic Kentron
  Master / ervaring / klinisch
 • Pieter Bodewits, Verslavingsarts KNMG te Homeclinic
  Kleine verslavingsinstelling (privaat)
 •  Jacob Verheij, Verslavingsarts KNMG te Solutions Verslavingszorg
  Grote verslavingsinstelling (privaat)
 • Marieke Helmus, Verslavingsarts KNMG te Jellinek
  Ambulant
 • Frans de Zwart, Verslavingsarts KNMG te Brijder Den Haag
  10 jaar ervaring ambulant

14:15 uur        Drs. Wouter Keijser, arts-onderzoeker en leiderschapscoach, DIRMInstituut / Universiteit Twente.

‘Dokters in the lead ’, maar hoe?  

Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead! ’. Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen? Medisch leiderschap verandert door de tijd heen. Enerzijds door de veranderende rol van artsen, anderzijds doordat er in toenemende mate onderzoek wordt gedaan naar medisch leiderschap en gerelateerde meet- en ontwikkelmethoden. Er zal een eerste aanzet gegeven worden hoe dit alles van toepassing zou kunnen zijn op de verslavingsarts KNMG.

15:00 – 15:30 Koffie pauze

15:30 uur        Dr. Tjip de Jong, zelfstandig organisatieadviseur, wetenschapper en schrijver

Verslaafd aan organiseren, verandermanagement in de praktijk van alledag

Verandermanagement staat voor veel managers hoog op de agenda. Maar in de praktijk uit het zich vaak in onaantrekkelijke en abstracte strategiedagen, nutteloze nieuwe documentatie en het bedenken van nog strengere afspraken. Een weinig aantrekkelijk beeld. Kan het ook anders? Veranderen vraagt een uitnodigende werkomgeving waar er ruimte is om met elkaar te bouwen aan een nieuwe praktijk. Vertrouwen, nieuwsgierigheid en vakmanschap zijn hierin cruciaal. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dus hoe doe je dat in de praktijk? En hoe vermijd je de belangrijke valkuilen zoals veranderen vanuit macht, formele positie en dwang? Kenmerken die wellicht een korte termijn succes kennen, maar op langere termijn professionals afwachtend, cynisch en zelfs ‘professioneler ongehoorzaam’ maakt. Tjip de Jong schreef een boek over verandermanagement waar hij lessen uit de verslavingszorg verbindt aan verandermanagement, leiderschap en leren. In deze bijdrage doet hij een poging ‘de basis rondom verandermanagement’ kort en helder toe te lichten om vervolgens enkele dominante verslavingen in verandermanagement toe te lichten. Want ook al weten we heel veel over ‘wat niet werkt’ in de praktijk, we trappen er vaak toch weer in. De spannende vraag is dus: hoe kicken we af en werken we aan verandermanagement 2.0?

16:15 uur        Interactieve discussie van panel met de zaal, begeleiding door Dr. Ben van de Wetering

17:00 uur        Sluiting

Doelgroepen

Verslavingsartsen KNMG, Verpleegkundig Specialisten en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

Accreditatie

Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland.

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor dit symposium bedraagt voor VVGN leden € 150,–, niet-leden € 200,– en studenten € 100,–.

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Betaling van de factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Uiterste inschrijfdatum is 17 september 2017.

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor het symposium wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Informatie

Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl. Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

 

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 20 november 2017

  20 november 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling
 • Capita Verslaving

  20 november 2017, Congrescentrum De Werelt te Lunteren
  In behandeling

  Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en bij mannen en vrouwen. Die inherente verschillen hebben consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze potentiële patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de praktijk vaak maar weinig rekening gehouden, terwijl bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop de klachten worden gepresenteerd, het bestaan van psychische en/of somatische comorbiditeit en het cognitieve niveau van de individuele patiënt, essentiële informatie is voor het optimaal inrichten van het behandelaanbod.

  Leerdoel

  Het doel van deze nascholing is om op basis van de meest recente inzichten mbt de etiologische diversiteit van een aantal specifieke risicogroepen met verslavingsproblematiek, de deelnemende professionals op de hoogte te brengen van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij deze mensen opdat e.e.a adquaat kan worden ingezet in de eigen dagelijkse praktijkvoering

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)

  23 november 2017, Zaalverhuur 7 te Utrecht

  Sinds 1990 is het Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) het belangrijkste nationale platform voor de presentatie van onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs en naar ander gedrag met een verslavingsrisico. Resultaten van lopend en recent afgesloten onderzoek worden gepresenteerd. Het FADO is er in de eerste plaats voor en door onderzoekers, maar zeker ook voor praktijkmensen en beleidsmakers.

  Op 23 november 2017 wordt het FADO voor de 27ste keer georganiseerd door het Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • IHT en het netwerk: toepassen en verbeteren

  07 december 2017, Van der Valk Hotel Apeldoorn
  In behandeling

  Intensive Home Treatment (IHT) is een model voor intensieve psychiatrische crisisbehandeling ter voorkoming of verkorting van opnames in een psychiatrisch ziekenhuis bij patiënten thuis. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen thuis sneller en beter herstellen: therapeutische relaties zijn meer gelijkwaardig, naastbetrokkenen kunnen effectief betrokken worden, sociale problemen kunnen direct worden aangepakt en negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.

  Intensive Home Treatment (IHT) is in Nederland volop in ontwikkeling. Inmiddels werken veel ggz instellingen met IHT-team.

  Dit symposium staat in het teken van de resultaten van vijf jaar IHT in Nederland en de samenwerking met het netwerk, die cruciaal is voor een effectieve behandeling van patiënten. Doel van het symposium is de verschillende aspecten en succesfactoren van IHT beter te leren kennen en toepassen, aan de hand van workshops, inbreng van (ervarings)deskundigen en casuïstiek.

  lees meer
 • “De geprikkelde lever”

  09 december 2017, Cultuurhuis De Klinker te Winschoten
  Geaccrediteerd

  Het doel van het symposium was in eerste instantie om een uitvoerige presentatie te geven over hepatische encefalopathie. Een ernstige aandoening die ook bij levercirrose kan optreden en die vaak gemist wordt bij onderzoek. Om de presentatie beter kunnen volgen, zijn daar twee presentaties aan toe gevoegd: een overzicht van de anatomie en fysiologie van de lever en een presentatie over het beoordelen van bloedonderzoek. Om de dag gevarieerd te houden, zijn er nog twee extra presentaties: een wetenschappelijk overzicht van baclofen, als behandeling bij alcoholafhankelijkheid (ook specifiek bij levercirrose) en een opfriscollege over lichamelijk onderzoek van de buik. Al om al een zeer gevarieerd programma, met een berg aan nuttige informatie. 5 van de 6 presentaties worden gegeven door verslavingsartsen en er is ruimte voor discussies of inhoudelijke aanvullingen.

  Het symposium dat plaatsvond op 11-11, had zeer lovende evaluaties.

  lees meer
 • 11e Jaarsymposium Verslaving – Verslavingszorg zonder grenzen

  14 december 2017, Regardz Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Kan uw patiënt met verslavingsproblematiek straks met een app op de smartphone zijn of haar aangeleerde denkpatronen doorbreken? Wat zijn de actuele inzichten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit? En welke plek krijgen de mogelijk schadelijke effecten van middelengebruik in de behandeling? Kortom, de verslavingszorg gaat allang niet meer over detoxificatie van patiënten met middelenafhankelijkheid, maar vereist een brede kennis en kunde.

  lees meer
 • Refereerochtend Jeugd 14 december 2017

  14 december 2017, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Hierbij nodigen wij u uit voor de refereerochtend van 14 december a.s. welke zal plaatsvinden in de gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren.
  Marijke Feijtel, bij GGZ WNB, is voorzitter.
  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;
  09.00 – 09.30 uur eerste referaat
  09.30 – 10.20 uur tweede referaat
  10.20 – 10.40 uur pauze
  10.40 – 12.00 uur derde referaat

  Er is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR en VVGN.
  Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
  Wilt u uw aanwezigheid uitsluitend per mail melden tot 12 december j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  15 september 2017 t/m 15 december 2017, Eleos Zwolle
  Geaccrediteerd

  Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is er veel nagedacht en geschreven over de relatie tussen religie / christelijk geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Tot nu toe was hiervoor geen systematische aandacht in het onderwijsaanbod in Nederland. De cursus beoogt deze leemte te vullen en aan te sluiten bij actuele bij actuele ontwikkelingen op dit gebied. In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten
  zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. De cursist ontwikkelt daarbij in de volgende competenties:

  Het kritisch reflecteren op het eigen mensbeeld, wetenschapsopvatting en de verbinding tussen geloofskennis en empirische kennis;
  Het kritisch reflecteren op de beroepsethische grenzen, raakvlakken en dilemma’s waar het gaat om geloof en psychotherapie/psychiatrie;
  Het therapeutisch handelen transparant en duidelijk uitleggen aan cliënten of patiënten, met name waar dit het domein van het geloofsleven/existentiele vragen raakt;
  Levensbeschouwing als contextuele factor kunnen beschrijven;
  Levensbeschouwing in de expressie van psychopathologie herkennen;
  Levensbeschouwelijke vragen in het omgaan met de stoornis kunnen benoemen;
  Eigen plaatsbepaling ten aanzien van levensbeschouwing kunnen verwoorden en zien hoe deze het hanteren van de professionele rol beïnvloedt;
  In belang van patiënt kunnen samenwerken met een geestelijk verzorger.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  In behandeling

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd