Achtergrond 1
home / agenda / VVGN Symposium “BehandelREGIEbehandelaar – tijd voor verandering”

VVGN Symposium “BehandelREGIEbehandelaar – tijd voor verandering”

21 september 2017

tijd:

09:30 tm 17:00

locatie:

NBC Congrescentrum Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

09:15 uur        Inschrijving

09:45  uur       Opening door dagvoorzitter Dr. Ben van de Wetering mededelingen, uitleg stemkastjes

09:55  uur       Dr. Boukje Dijkstra, algemeen directeur NISPA en werkt ook als senior onderzoeker/beleidsmedewerker te Novadic-Kentron. Boukje is als hoofddocent Praktijkresearch verbonden aan de post-doctorale opleiding tot Klinisch Psycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

” Introductie nieuwe Detox protocol”

In 2017 is de herziene versie van de richtlijn detoxificatie verschenen als opvolger van de richtlijn ‘verantwoord ontgiften’ uit 2004. De herziening was nodig omdat er nieuwe middelen op de gebruikersmarkt zijn gekomen en er veel nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. Tijdens de presentatie over de nieuwe richtlijn zal projectleider en auteur Dr. Boukje Dijkstra de tot standkoming van de richtlijn en de belangrijkste aanpassingen bespreken. Specifiek zal er aandacht besteedt worden aan de inhoud van consulten, indicatoren om tot klinische detoxificatie te komen en het monitoren van het detoxificatieproces.

10:25 uur        Drs. Monique Bongaerts, Verslavingsarts KNMG/Opleider MiAM te Mondriaan

Indicatiestelling van de detoxificatie bij Mondriaan

Met de nieuwe richtlijn Detoxificatie als referentie zal de situatie toegelicht worden hoe binnen Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid de indicatiestelling voor detoxificatie verloopt, ambulant/klinisch. Positieve ontwikkeling en aandachtspunten bij implementatie.

11:05 uur        Miriam Coenen, Verpleegkundig Specialist en Cindy van de Meys,  Detox verpleegkundige te Mondriaan

Ambulante detoxificatie in de praktijk

Toelichting op de praktijk van de ambulante detoxificatie van middelen, organisatie, gebruikte monitoringsinstrumenten, aandachtspunten. Casuïstiek van verschillende middelen.

11:55 uur        Drs. Han Luijkx, verslavingsarts KNMG te Brijder Verslavingszorg

Regiebehandelaar – enquête positie van de verslavingsarts KNMG

12:15 uur        Lunch

13:15 uur        Dr. Ben van de Wetering, psychiater en raad van bestuur Antes Verslavingszorg

Verslavingsartsen KNMG – regiebehandelaar

Het regiebehandelaarschap is een belangrijk item voor verslavingsartsen KNMG en daar is extra aandacht voor nodig, o.a. via bijscholing.

13:30 uur        Kort overzicht van hun ervaringen als regiebehandelaar door:

 • Leonie van Kleef, Verslavingsarts KNMG te Brijder Leiden
  Pril van de MiAM opleiding, nieuw in de rol van regiebehandelaar
 •  Ad van Hoek, senior Verslavingsarts KNMG te Novadic Kentron
  Master / ervaring / klinisch
 • Pieter Bodewits, Verslavingsarts KNMG te Homeclinic
  Kleine verslavingsinstelling (privaat)
 •  Jacob Verheij, Verslavingsarts KNMG te Solutions Verslavingszorg
  Grote verslavingsinstelling (privaat)
 • Marieke Helmus, Verslavingsarts KNMG te Jellinek
  Ambulant
 • Frans de Zwart, Verslavingsarts KNMG te Brijder Den Haag
  10 jaar ervaring ambulant

14:15 uur        Drs. Wouter Keijser, arts-onderzoeker en leiderschapscoach, DIRMInstituut / Universiteit Twente.

‘Dokters in the lead ’, maar hoe?  

Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead! ’. Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen? Medisch leiderschap verandert door de tijd heen. Enerzijds door de veranderende rol van artsen, anderzijds doordat er in toenemende mate onderzoek wordt gedaan naar medisch leiderschap en gerelateerde meet- en ontwikkelmethoden. Er zal een eerste aanzet gegeven worden hoe dit alles van toepassing zou kunnen zijn op de verslavingsarts KNMG.

15:00 – 15:30 Koffie pauze

15:30 uur        Dr. Tjip de Jong, zelfstandig organisatieadviseur, wetenschapper en schrijver

Verslaafd aan organiseren, verandermanagement in de praktijk van alledag

Verandermanagement staat voor veel managers hoog op de agenda. Maar in de praktijk uit het zich vaak in onaantrekkelijke en abstracte strategiedagen, nutteloze nieuwe documentatie en het bedenken van nog strengere afspraken. Een weinig aantrekkelijk beeld. Kan het ook anders? Veranderen vraagt een uitnodigende werkomgeving waar er ruimte is om met elkaar te bouwen aan een nieuwe praktijk. Vertrouwen, nieuwsgierigheid en vakmanschap zijn hierin cruciaal. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dus hoe doe je dat in de praktijk? En hoe vermijd je de belangrijke valkuilen zoals veranderen vanuit macht, formele positie en dwang? Kenmerken die wellicht een korte termijn succes kennen, maar op langere termijn professionals afwachtend, cynisch en zelfs ‘professioneler ongehoorzaam’ maakt. Tjip de Jong schreef een boek over verandermanagement waar hij lessen uit de verslavingszorg verbindt aan verandermanagement, leiderschap en leren. In deze bijdrage doet hij een poging ‘de basis rondom verandermanagement’ kort en helder toe te lichten om vervolgens enkele dominante verslavingen in verandermanagement toe te lichten. Want ook al weten we heel veel over ‘wat niet werkt’ in de praktijk, we trappen er vaak toch weer in. De spannende vraag is dus: hoe kicken we af en werken we aan verandermanagement 2.0?

16:15 uur        Interactieve discussie van panel met de zaal, begeleiding door Dr. Ben van de Wetering

17:00 uur        Sluiting

Doelgroepen

Verslavingsartsen KNMG, Verpleegkundig Specialisten en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

Accreditatie

Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland.

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor dit symposium bedraagt voor VVGN leden € 150,–, niet-leden € 200,– en studenten € 100,–.

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Betaling van de factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Uiterste inschrijfdatum is 17 september 2017.

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor het symposium wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Informatie

Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl. Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

 

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer