Achtergrond 1
home / agenda / Webinar VVGN: 3-MMC en lachgas

Webinar VVGN: 3-MMC en lachgas

23 februari 2021

tijd:

15:00 tm 17:00

locatie:

Online

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Leerdoel
Inzicht in toenemend gebruik 3-MMC en de neurologische complicaties van lachgas

Doelgroep
Verslavingsartsen KNMG en Aios verslavingsgeneeskunde

Accreditatie
Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland.

Inschrijving
Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deelnameprijs voor deze webinar bedraagt voor VVGN leden € 50 en niet-leden € 75 (prijzen zijn inclusief BTW).

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Betaling van de factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Uiterste inschrijfdatum is 19 februari 2021.

Annulering
Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de webinar wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

Informatie
Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl . De webinar vindt online plaats via Teams.

Programma

Voorzitter:     Ineke de Noord, verslavingsarts KNMG

15:00 – 15:15  Enquête over 3-MMC, lachgas

Peter Vossenberg, verslavingsarts KNMG

Eind 2020 is onder leden van de VVGN geïnventariseerd of zij betrokken zijn bij behandeling van patiënten vanwege gebruik van 3-MMC, lachgas en methamfetamine. De resultaten hiervan zullen gepresenteerd worden. Tevens wordt kort toegelicht onder welke wetgeving deze middelen vallen.

15:15 – 15:55  3-MMC, achtergronden van deze nieuwe psychoactieve stof

Douwe Dekker, toxicoloog / internist UMC Utrecht

3-MMC komen we steeds vaker tegen in de praktijk maar blijft voor velen onder ons nog een middel gehuld in nevelen. In deze presentatie wordt inzicht gegeven in verschillende farmacologische aspecten (o.a. toxiciteit en werkingsmechanisme) van deze NPS.

15:55 – 16:00  Pauze

16:00 – 16:20 Psychiatrische complicaties bij gebruiker van lachgas

Vincent Grundeken is verslavingsarts in opleiding, NOVA

Behalve neurologische problemen, kunnen ook psychiatrische problemen optreden bij gebruikers van lachgas. In deze presentatie wordt, mede aan de hand van casuïstiek, stilgestaan bij psychotische decompensatie bij gebruik van lachgas.

16:20 – 17:00 Neurologische complicaties door gebruik van lachgas

Anne Bruijnes, neuroloog, Maastricht UMC+

Bij gebruikers van lachgas blijken neurologische problemen op te kunnen treden. Er zal worden besproken welke complicaties bekend zijn, de pathofysiologie hiervan, beloop en behandelmogelijkheden. Ook zal ingegaan worden op mogelijke preventieve maatregelen.

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • 23 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Congres: Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf

  16 april 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond

  08 maart 2021 t/m 19 april 2021, Online via Zoom
  In behandeling
 • Webinar 3-MMC

  20 april 2021, Online
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  26 april 2021, Drachten
  Geaccrediteerd
 • Online congres Netwerkpsychiatrie 2021

  27 mei 2021, Online
  In behandeling
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • Psyfar masterclass verslaving

  10 juni 2021 t/m 18 juni 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  19 augustus 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  27 september 2021 t/m 04 oktober 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-learning Cultuur en Gezondheidszorg

  15 februari 2021 t/m 01 januari 2022,
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 31 december 2022,
  In behandeling
 • E-learning De rookvrije ggz

  01 februari 2021 t/m 01 februari 2023,
  E−learnings