Achtergrond 3
home / agenda / Webinar VVGN – NVvP

Webinar VVGN – NVvP

10 februari 2022

tijd:

10:00 tm 12:00

locatie:

Online

De leerdoelen:

 • De deelnemer krijgt meer kennis over de interactie tussen middelen en psychiatrische ziekten;
 • De deelnemer krijgt meer kennis over hoe middelen (zoals ketamine en MDMA) kunnen worden ingezet bij de behandeling van psychiatrische klachten;
 • De deelnemer krijgt meer kennis over de schadelijke gevolgen van lachgas;
 • De deelnemer krijgt inzicht in de ontwikkeling van de richtlijn stoornis in het gebruik van alcohol.

Programma:

09:45 uur inloop / welkom

10:00 – 10:30 uur

Tijmen Bostoen – Psychiater|Research Track Coördinator Farmacotherapie en Psychotrauma Promovendus ARQ/LUMC, ARQ Centrum ’45

MDMA als innovatief medicijn bij PTSS

In deze presentatie wordt ingegaan op de toepassing van psychedelische middelen bij psychiatrische aandoeningen die momenteel in onderzoek zijn. Er wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende middelen zoals MDMA, ketamine en psilocybine en de behandeling van PTSS, verslaving (nicotine, alcohol en cocaïne) en depressie. Ook wordt ingegaan op het psychotherapeutisch kader waarbinnen deze psychedelica worden toegepast.

10:30 – 11:00 uur

Interview Han Luijkx – Verslavingsarts KNMG, bestuurslid VVGN door Arjen Neven – Psychiater| Fivoor, Centrum voor Dubbele Problematiek, Duurzaam Verblijf Verslaafden en De Weerlanden

Herziening van de MDR Alcohol

11:00 – 11:30 uur

Jolien Veraart – Psychiater|PsyQ, Parnassia Groep

Ketamine behandeling bij een depressie

De depressieve stoornis is een van de belangrijkste oorzaken van ziektelast. Zo’n 10-20% van de patiënten herstelt onvoldoende ondanks de huidige behandelmogelijkheden zoals farmacotherapie, psychotherapie en elektroconvulsietherapie. Ketamine, een N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptorantagonist, is oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum. Sinds 2000 wordt ketamine onderzocht als behandeling bij patiënten met een (therapieresistente) depressie. Het antidepressieve effect van ketamine op korte termijn is opzienbarend. Sinds een paar jaar wordt er in een aantal centra in Nederland off label behandeling met esketamine aangeboden voor therapieresistente depressie. Inmiddels heeft de European Medicines Agency de esketamine neusspray Spravato goedgekeurd en sinds 1 september jl. is de neusspray opgenomen in het pakket van de zorgverzekeraars. Er resteren echter belangrijke vragen zoals; wat is de beste toedienings- en doseringswijze, hoe kan het effect behouden worden en wat zijn potentiële risico’s op langere termijn? In de presentatie wordt de huidige stand van zaken op het gebied van ketamine bij depressie besproken.

11:30 – 12:00 uur 

Wendy Achterberg – Revalidatiearts|Reade Expertisecentrum Dwarslaesie

Gevolgen van het gebruik van lachgas

Lachgas (N2O) heeft nog steeds een relatief onschuldig imago en met name jongeren gebruiken het daarom soms in zeer grote hoeveelheden.
Problematisch gebruik kan leiden tot neurologische complicaties (myelopathie of neuropathie). Wanneer intoxicatie te laat herkend en behandeld wordt is er kans op blijvende schade. Inmiddels weten we gelukkig steeds meer over risicovol gebruik, het ontstaan van de neurologische klachten, diagnostiek, prognose en behandeling.
Kennis wordt gedeeld uit wetenschappelijk onderzoek en medische praktijk.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Inschrijving

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier.
Deelnameprijs voor deze webinar bedraagt € 25 (inclusief btw).

U ontvangt een factuur na ontvangst van het inschrijfformulier. Na betaling ontvangt u een link (uiterlijk 5 dagen voor aanvang).

Annulering

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de training wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2022

  25 januari 2022, De Basiliek Veenendaal
  Overige nascholing
 • LVB en Verslaving

  08 februari 2022, Aristo Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

  16 maart 2022, Aristo Amsterdam - ook online
  In behandeling
 • ADHD-medicatie: klinische farmacologie & combineren met psychofarmaca

  17 maart 2022, Van der Valk Oostzaan-Amsterdam
  In behandeling
 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  16 mei 2022, CCD Arnhem
  In behandeling
 • VVGN Lustrumcongres – 2022

  19 mei 2022 t/m 20 mei 2022, ECC Leiden
  In behandeling
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 16 december 2022,
  Overige nascholing
 • E-learning: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD

  23 januari 2022 t/m 10 januari 2023,
  E−learnings
 • E-learning De rookvrije ggz

  01 februari 2021 t/m 01 februari 2023,
  E−learnings
 • E-learning: Optimizing ADHD treatment

  23 januari 2022 t/m 21 februari 2023,
  E−learnings
 • E-learning: Moti-55

  23 januari 2022 t/m 27 mei 2023,
  E−learnings
 • E-Learning: Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving

  23 januari 2022 t/m 31 mei 2023,
  E−learnings

  VVGN geaccrediteerd

  lees meer
 • The REAL impact ADHD en Vrouwen

  03 november 2021 t/m 31 augustus 2023,
  E−learnings
 • E-learning Craft

  01 november 2021 t/m 23 oktober 2023,
  E−learnings
 • E-learning Zorgprestatiemodel

  01 november 2021 t/m 01 november 2023,
  E−learnings