Achtergrond 2
home / agenda / Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

02 december 2019 t/m 09 december 2019

tijd:

13:30 tm 17:00

locatie:

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Nascholing van 2 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019. Allereerst wordt ingegaan op de doelen van de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Hoe verhouden deze wetten zich tot elkaar? Vervolgens zal verder aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg en aan de toepassing van deze wetten binnen forensisch psychiatrische afdelingen en forensisch psychiatrische klinieken. Aan de orde komt onder andere de mogelijkheid van plaatsing van patiënten met een door de strafrechter afgegeven zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wet forensische zorg. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid tot plaatsing van TBS-patiënten in de reguliere GGZ en de mogelijkheid tot plaatsing van GGZ-patiënten in een TBS-kliniek. Welke rechtsposities gelden in deze gevallen? En wie beslist er over verlof en ontslag? Aan de hand van casuïstiek zal verder inzicht worden verkregen in de stappen die nodig zijn voor de aanvraag van een zorgmachtiging en de uitvoering van verplichte zorg. Daardoor worden de professionals voorbereid op de taken die zij onder de Wet verplichte GGZ Wet forensische zorg zullen moeten gaan vervullen. Aan het einde van de middag zal er ten slotte ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Nascholing van 9 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019 en de aanvullende nascholingsbijeenkomsten in kleinere groepen op 12 en 26 september en 17 en 22 oktober 2019 (waarvan de deelnemers er elk één hebben bijgewoond). Allereerst zal verder aandacht worden besteed aan enkele onderwerpen waarvan de deelnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere verdieping: in het bijzonder de uitwisseling van gegevens (wanneer is daarvoor toestemming vereist en wanneer niet?) en de beoordeling van wilsbekwaamheid, onder de Wet verplichte GGZ. Vervolgens wordt aan de hand van casuïstiek met verschillende praktijkvoorbeelden uitgebreid aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wet, zowel binnen de klinische als de ambulante setting. Ten slotte zal er ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop

14.00 – 14.15 uur Opfrissing basiskennis

14.15 – 15.15 uur Samenloop Wet verplichte GGZ en Wet forensische zorg

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.45 uur Casuïstiekbespreking

16.45 – 17.00 uur Beantwoording van nog resterende vragen

Doelgroep

Artsen, Psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen & GZ-psychologen (i.o.), Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.

Spreker

De nascholing wordt verzorgd door mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en gezondheidsjurist/juridisch adviseur bij PSYCHOLEX (www.psycholex.nl).


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  Geaccrediteerd
 • Praktijk Workshop Verslaving

  30 januari 2020, Pakhuis de Zwijger Amsterdam
  In behandeling
 • Shared Care 2020 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  13 februari 2020, Planetarium Amsterdam
  In behandeling
 • Overprikkeling

  13 februari 2020, Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.

  lees meer
 • Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek

  13 februari 2020, Hogedwarsstraat 3 in Vught , Ruimte Meierij 4.3
  In behandeling
 • Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu?

  13 maart 2020, ReeHorst, Ede
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • RACT-congres

  26 maart 2020, LocHal, Tilburg
  In behandeling
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  08 april 2020 t/m 16 april 2020, Leusden (8-4) of Breukelen (16-4)
  In behandeling
 • Masterclass Verslaving

  28 mei 2020 t/m 29 mei 2020, Bilderberg Hotel 't Speulderbos in Garderen
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  14 januari 2020 t/m 02 juni 2020,
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  28 mei 2020 t/m 11 juni 2020, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  In behandeling
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing
 • VVGN Lustrumcongres

  01 oktober 2020 t/m 02 oktober 2020, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  06 oktober 2020 t/m 10 november 2020, CCD Arnhem
  Overige nascholing

  In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

  lees meer
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland