Achtergrond 2
home / agenda / Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

02 december 2019 t/m 09 december 2019

tijd:

13:30 tm 17:00

locatie:

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Nascholing van 2 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019. Allereerst wordt ingegaan op de doelen van de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Hoe verhouden deze wetten zich tot elkaar? Vervolgens zal verder aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg en aan de toepassing van deze wetten binnen forensisch psychiatrische afdelingen en forensisch psychiatrische klinieken. Aan de orde komt onder andere de mogelijkheid van plaatsing van patiënten met een door de strafrechter afgegeven zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wet forensische zorg. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid tot plaatsing van TBS-patiënten in de reguliere GGZ en de mogelijkheid tot plaatsing van GGZ-patiënten in een TBS-kliniek. Welke rechtsposities gelden in deze gevallen? En wie beslist er over verlof en ontslag? Aan de hand van casuïstiek zal verder inzicht worden verkregen in de stappen die nodig zijn voor de aanvraag van een zorgmachtiging en de uitvoering van verplichte zorg. Daardoor worden de professionals voorbereid op de taken die zij onder de Wet verplichte GGZ Wet forensische zorg zullen moeten gaan vervullen. Aan het einde van de middag zal er ten slotte ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Nascholing van 9 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019 en de aanvullende nascholingsbijeenkomsten in kleinere groepen op 12 en 26 september en 17 en 22 oktober 2019 (waarvan de deelnemers er elk één hebben bijgewoond). Allereerst zal verder aandacht worden besteed aan enkele onderwerpen waarvan de deelnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere verdieping: in het bijzonder de uitwisseling van gegevens (wanneer is daarvoor toestemming vereist en wanneer niet?) en de beoordeling van wilsbekwaamheid, onder de Wet verplichte GGZ. Vervolgens wordt aan de hand van casuïstiek met verschillende praktijkvoorbeelden uitgebreid aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wet, zowel binnen de klinische als de ambulante setting. Ten slotte zal er ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop

14.00 – 14.15 uur Opfrissing basiskennis

14.15 – 15.15 uur Samenloop Wet verplichte GGZ en Wet forensische zorg

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.45 uur Casuïstiekbespreking

16.45 – 17.00 uur Beantwoording van nog resterende vragen

Doelgroep

Artsen, Psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen & GZ-psychologen (i.o.), Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.

Spreker

De nascholing wordt verzorgd door mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en gezondheidsjurist/juridisch adviseur bij PSYCHOLEX (www.psycholex.nl).


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Pitstop Training Suïcide

  16 april 2019 t/m 17 december 2019, Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De PITSTOP training staat voor Professionals in Training to STOP suicide.
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. GGZ professionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld. Aanbevelingen uit een richtlijn worden echter niet zomaar door professionals overgenomen.

  De afdeling klinische psychologie van de VU heeft een Train-de-Trainer model met e-learning ondersteuning ontwikkeld om de richtlijn te implementeren. De effecten van deze interventie op kennis, gedrag en toepassen van de richtlijn zijn door de VU onderzocht in een gerandomiseerde trial. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote GGZ instellingen meegedaan aan het onderzoek. Belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag.

  Na het onderzoek zijn meer dan 5000 professionals getraind via de PITSTOP methode. De PITSTOP training wordt nu overgenomen en aangeboden door 113Online. De inhoud en de trainers blijven hetzelfde.

  lees meer
 • Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving

  17 december 2019, landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Jarenlang had de geneeskunde niet veel te bieden aan verslaafden. Verslaving werd niet als ziekte gezien en er was nog heel weinig bekend over de neurobiologie ervan en er waren - behalve methadon en disulfiram - nauwelijks effectieve geneesmiddelen die konden worden ingezet bij de behandeling van verslaving.
  Recent onderzoek heeft ons geleerd dat er neurobiologische processen ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het persisteren van verslavingsgedrag.

  We hebben hierdoor meer inzicht gekregen over de neurotransmitters en de receptoren die hierbij betrokken zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste jaren een groot aantal nieuwe medicijnen is ontwikkeld en getest voor zowel de behandeling van verslaafden aan middelen als voor patiënten met een gedragsverslaving. Voor de behandeling van verslavingen aan zowel tabak, alcohol als opiaten zijn ondertussen verschillende geneesmiddelen geregistreerd en is er voor arts en patiënt nu duidelijk iets te kiezen.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer
 • Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  29 januari 2020, Utrecht
  Geaccrediteerd

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

  Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak, cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

  lees meer
 • ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen

  16 januari 2020 t/m 30 januari 2020, Breda (16-1) Nootdorp (30-1)
  In behandeling
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  17 maart 2020, Aristo Utrecht
  Geaccrediteerd

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • Congres PA!N

  20 maart 2020, UMCG ‐ Groningen
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  14 november 2019 t/m 30 maart 2020, Amsterdam (14-11), Tilburg (21-11), Baarn (9-12), Zeist (30-3-2020)
  Geaccrediteerd
 • Vooraankondiging AFINet Conference 2020

  09 september 2020 t/m 11 september 2020, Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
  Overige nascholing