Achtergrond 2
home / agenda / Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

02 december 2019 t/m 09 december 2019

tijd:

13:30 tm 17:00

locatie:

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Nascholing van 2 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019. Allereerst wordt ingegaan op de doelen van de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Hoe verhouden deze wetten zich tot elkaar? Vervolgens zal verder aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg en aan de toepassing van deze wetten binnen forensisch psychiatrische afdelingen en forensisch psychiatrische klinieken. Aan de orde komt onder andere de mogelijkheid van plaatsing van patiënten met een door de strafrechter afgegeven zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wet forensische zorg. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid tot plaatsing van TBS-patiënten in de reguliere GGZ en de mogelijkheid tot plaatsing van GGZ-patiënten in een TBS-kliniek. Welke rechtsposities gelden in deze gevallen? En wie beslist er over verlof en ontslag? Aan de hand van casuïstiek zal verder inzicht worden verkregen in de stappen die nodig zijn voor de aanvraag van een zorgmachtiging en de uitvoering van verplichte zorg. Daardoor worden de professionals voorbereid op de taken die zij onder de Wet verplichte GGZ Wet forensische zorg zullen moeten gaan vervullen. Aan het einde van de middag zal er ten slotte ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Nascholing van 9 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019 en de aanvullende nascholingsbijeenkomsten in kleinere groepen op 12 en 26 september en 17 en 22 oktober 2019 (waarvan de deelnemers er elk één hebben bijgewoond). Allereerst zal verder aandacht worden besteed aan enkele onderwerpen waarvan de deelnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere verdieping: in het bijzonder de uitwisseling van gegevens (wanneer is daarvoor toestemming vereist en wanneer niet?) en de beoordeling van wilsbekwaamheid, onder de Wet verplichte GGZ. Vervolgens wordt aan de hand van casuïstiek met verschillende praktijkvoorbeelden uitgebreid aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wet, zowel binnen de klinische als de ambulante setting. Ten slotte zal er ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop

14.00 – 14.15 uur Opfrissing basiskennis

14.15 – 15.15 uur Samenloop Wet verplichte GGZ en Wet forensische zorg

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.45 uur Casuïstiekbespreking

16.45 – 17.00 uur Beantwoording van nog resterende vragen

Doelgroep

Artsen, Psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen & GZ-psychologen (i.o.), Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.

Spreker

De nascholing wordt verzorgd door mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en gezondheidsjurist/juridisch adviseur bij PSYCHOLEX (www.psycholex.nl).


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Training ‘Drugs van A tot Z’

  21 september 2020 t/m 05 oktober 2020, Groningen
  In behandeling
 • Geestdrift roadshow

  06 oktober 2020, Halsteren
  In behandeling
 • Webinar Gezond in geest en lichaam

  05 november 2020, Online
  In behandeling
 • Medicijnvrije behandeloptie psychose, nationaal antipsychotica debat

  06 november 2020, Congrescentrum Reehorst of online
  Geaccrediteerd
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  06 oktober 2020 t/m 10 november 2020, CCD Arnhem
  Overige nascholing

  In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

  lees meer
 • ISAM 2020

  13 november 2020 t/m 16 november 2020, Victoria, BC, Canada
  Buitenland
 • ONLINE Veerkracht als basis voor diagnostiek en behandelplanning

  17 november 2020,
  Overige nascholing
 • Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd

  15 oktober 2020 t/m 19 november 2020, Cuijk (15-10), Hengelo (5-11) en Oostzaan (19-11)
  Geaccrediteerd
 • Masterclass NVP: Psychose en verslaving

  20 november 2020, Keizersgrachtkerk Amsterdam
  Overige nascholing
 • Het gewicht van AD(H)D (ABAN- geaccrediteerd)

  17 september 2020 t/m 23 november 2020, 17-9 (Breukelen) en 23-11 (Amsterdam)
  Geaccrediteerd
 • ONLINE Socratisch motiveren

  24 november 2020,
  Overige nascholing
 • WEBINAR EETSTOORNIS & CO

  26 november 2020, Online
  In behandeling
 • Webinar GHB: Gebruik, Afhankelijkheid en Behandeling

  13 oktober 2020 t/m 01 december 2020,
  In behandeling
 • Klinische Farmacologie van ADHD-medicatie

  07 september 2020 t/m 14 december 2020, 7-9 (Hilversum), 9-11 (Drachten), 18-11 (Nootdorp), 8-12 (Hengelo) en 14-12 (Eindhoven)
  Geaccrediteerd
 • Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA doelgroep

  24 augustus 2020 t/m 04 januari 2021,
  Geaccrediteerd
 • “Doe eens normaal?!”

  11 juni 2020 t/m 18 januari 2021, Leusden (28-5) of Amsterdam (11-6)
  Geaccrediteerd
 • ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling

  14 januari 2021 t/m 21 januari 2021, Leusden (14-1) of Breukelen (21-1)
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  30 september 2021 t/m 01 oktober 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer