Achtergrond 2
home / agenda / Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

Wet verplichte GGZ – afsluitende algemene bijeenkomst

02 december 2019 t/m 09 december 2019

tijd:

13:30 tm 17:00

locatie:

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

Nascholing van 2 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019. Allereerst wordt ingegaan op de doelen van de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Hoe verhouden deze wetten zich tot elkaar? Vervolgens zal verder aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg en aan de toepassing van deze wetten binnen forensisch psychiatrische afdelingen en forensisch psychiatrische klinieken. Aan de orde komt onder andere de mogelijkheid van plaatsing van patiënten met een door de strafrechter afgegeven zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wet forensische zorg. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid tot plaatsing van TBS-patiënten in de reguliere GGZ en de mogelijkheid tot plaatsing van GGZ-patiënten in een TBS-kliniek. Welke rechtsposities gelden in deze gevallen? En wie beslist er over verlof en ontslag? Aan de hand van casuïstiek zal verder inzicht worden verkregen in de stappen die nodig zijn voor de aanvraag van een zorgmachtiging en de uitvoering van verplichte zorg. Daardoor worden de professionals voorbereid op de taken die zij onder de Wet verplichte GGZ Wet forensische zorg zullen moeten gaan vervullen. Aan het einde van de middag zal er ten slotte ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Nascholing van 9 december
Deze nascholing dient ter verdieping van de basiskennis die reeds is opgedaan tijdens de lezing over de Wet verplichte GGZ op 11 juni 2019 en de aanvullende nascholingsbijeenkomsten in kleinere groepen op 12 en 26 september en 17 en 22 oktober 2019 (waarvan de deelnemers er elk één hebben bijgewoond). Allereerst zal verder aandacht worden besteed aan enkele onderwerpen waarvan de deelnemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere verdieping: in het bijzonder de uitwisseling van gegevens (wanneer is daarvoor toestemming vereist en wanneer niet?) en de beoordeling van wilsbekwaamheid, onder de Wet verplichte GGZ. Vervolgens wordt aan de hand van casuïstiek met verschillende praktijkvoorbeelden uitgebreid aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wet, zowel binnen de klinische als de ambulante setting. Ten slotte zal er ruimte zijn voor de beantwoording van eventuele resterende vragen.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop

14.00 – 14.15 uur Opfrissing basiskennis

14.15 – 15.15 uur Samenloop Wet verplichte GGZ en Wet forensische zorg

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.45 uur Casuïstiekbespreking

16.45 – 17.00 uur Beantwoording van nog resterende vragen

Doelgroep

Artsen, Psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen & GZ-psychologen (i.o.), Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.

Spreker

De nascholing wordt verzorgd door mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij Altrecht Acute Psychiatrie en gezondheidsjurist/juridisch adviseur bij PSYCHOLEX (www.psycholex.nl).


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

  02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Jaarsymposium Shared Care

  02 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie

  09 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Webinar VVGN: 3-MMC en lachgas

  23 februari 2021, Online
  In behandeling
 • Prevention of crisis and coercion

  03 maart 2021 t/m 05 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

  08 februari 2021 t/m 15 maart 2021, Online
  In behandeling
 • Agressie en gewelddadig gedrag

  17 maart 2021, Online
  Geaccrediteerd
 • Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond

  08 maart 2021 t/m 19 april 2021, Online via Zoom
  In behandeling
 • “Doe eens normaal?!”

  26 april 2021, Drachten
  Geaccrediteerd
 • Behandeling van angst: meer dan protocollen en richtlijnen

  18 juni 2021, Caballero Fabriek Den Haag
  Geaccrediteerd
 • Psyfar masterclass verslaving

  10 juni 2021 t/m 18 juni 2021, Online
  In behandeling
 • VVGN Lustrumcongres – 2021

  16 september 2021 t/m 17 september 2021, Holiday Inn Leiden
  In behandeling
 • E-learning Rookvrije Start

  11 november 2020 t/m 11 november 2021,
  Geen accreditatie

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  Het algemene doel van de e-learning is om professionals digitaal:
  - Informatie te bieden over prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  - Informatie te bieden over de technieken van Motiverende Gespreksvoering
  - Informatie te bieden over de stappen uit een gesprek over stoppen met roken
  - Informatie te bieden over (keten)samenwerking op dit onderwerp

  Na afloop van de e-learning hebben de professionals geleerd:
  - hoe ze zich kunnen voorbereiden op een gesprek over stoppen met roken met (aanstaande) ouders
  - hoe ze een gesprek over stoppen met roken kunnen starten en een stopadvies kunnen geven
  - hoe ze (aanstaande) ouders beter kunnen motiveren om te stoppen met roken
  - hoe ze (aanstaande) ouders kunnen ondersteunen bij stoppoging of adequaat kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen.

  lees meer
 • E-learning Cultuur en Gezondheidszorg

  15 februari 2021 t/m 01 januari 2022,
  In behandeling
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 1

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-learning Motiverende gespreksvoering 2

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Motiverende gespreksvoering 3

  28 februari 2020 t/m 27 februari 2022,
  E−learnings
 • E-Learning Suïcidepreventie

  03 maart 2020 t/m 02 maart 2022,
  E−learnings
 • E-learning: Motiverende gespreksvoering 4

  05 maart 2020 t/m 04 maart 2022,
 • E-learning: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

  04 juni 2020 t/m 04 juni 2022,
  E−learnings

  Geaccrediteerd bij VVGN: 3 accreditatie-uren

  lees meer
 • E-learning: eetstoornissen

  01 januari 2021 t/m 31 december 2022,
  In behandeling