Achtergrond 5
home / agenda / Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei – juli 2018

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei – juli 2018

08 mei 2018 t/m 10 juli 2018

tijd:

15:30 tm 17:30

locatie:

Verpleeghuis Dorestad, Den Haag:
Passievruchtstraat 2

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

08-05-2018 Bipolaire stoornis bij kinderen (NIET GEACCREDITEERD)

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Sandra Kooij

15.35 uur Bipolaire stoornis bij kinderen

Prof. Janet Wodzniak, associate professor Harvard gespecialiseerd in bipolaire stoornis en ADHD

17.15 uur Afsluitende discussie / vragenronde

 

05-06-2018 Neurologische problemen in de psychiatrie

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Jan Dirk Blom

15.35 uur Casuïstiek

Prof. dr. Jan Dirk Blom, psychiater Parnassia Groep

16.20 uur Discussie

16.35 uur Klinische les

Paul Wirtz, Neuroloog HAGA Ziekenhuis

17.20 uur Discussie

17.30 uur Afsluiting

 

12-06-2018 Ouderenpsychiatrie

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Rob Kok

15.35 uur De Systematische ActiveringsMethode; een verpleegkundige interventie bij patiënten met een depressie op late leeftijd. Een onderzoek in de praktijk

Dr. Frans Clignet, Verpleegkundig Specialist bij Altrecht

(23 februari 2018 gepromoveerd aan de VU te Amsterdam)

16.20 uur Discussie

16.35 uur Ligt het aan mij, mijn ouder wordende lijf of de dokter? Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten op Latere Leeftijd

Dr. Denise Hansen, Projectcoördinator/Postdoctoraal onderzoeker, GZ-psycholoog, Poli Soma & Psyche, UCP, UMCG

17.20 uur Discussie

17.30 uur Afsluiting

 

03-07-2018 Kinder- en Jeugd Psychiatrie

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Wietske Ester

15.35 uur “Evidence-based behandelmethoden in de klinische forensische kinder- en jeugdpsychiatrie”

Prof.dr. Arne Popma is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en is hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc

16.20 uur Discussie

16.35 uur Het sociale brein van adolescenten met een gedragsstoornis

recent afgeronde PhD van Eduard Klapwijk; MRI studies over autisme en CD. <link>, onderzoeker Universiteit Leiden

17.20 uur Discussie

17.30 uur Afsluiting

 

10-07-2018 Alice in Wonderland syndroom (NIET GEACCREDITEERD)

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Wijbrand Hoek

15.35 uur Alice in Wonderland syndroom

Prof. dr. Jan Dirk Blom, psychiater en opleider Parnassia Groep

17.20 uur Discussie

17.30 uur Afsluiting

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Workshops Verslaving

  18 januari 2019, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  In behandeling

  Tijdens de Workshop Verslaving geven em. prof. dr. Wim van den Brink en prof. dr. Geert Dom u samen met een patiënt en aan de hand van casuïstiek meer praktisch inzicht in het diagnosticeren en behandelen van internaliserende en externaliserende comorbiditeit.

  Tijdens de workshops is aandacht voor: verslavingsproblematiek bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, ADHD of gedragsstoornissen NAO.

  lees meer
 • VVGN wintercongres “verslaving met psychiatrische comorbiditeit – herkennen en behandelen”

  24 januari 2019, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  Geaccrediteerd

  Mensen die verslaafd zijn hebben daarnaast vaak last van een wirwar van andere problemen. Binnen die problemen is het bestaan van psychiatrische comorbiditeit vaak ernstig invaliderend. Maar vaak ook moeilijk te herkennen of te behandelen. De VVGN heeft daarom dit als thema gekozen voor het wintercongres op 24 januari 2019.
  Vooraanstaande sprekers als Wim van de Brink, Geert Dom, Arnt Schellekens, Patricia van de Wijngaarden, Klaas Arts, Han Luijkx en Mary Janssen van Raay zullen ingaan op de nieuwste inzichten binnen psychiatrische comorbiditeit bij verslaving. Zij verbinden wetenschap en praktijk van onder andere, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen en ASS.
  Er staat ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de tabaksverslaving. Het preventie-akkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Wat is de rol van verslavingsartsen bij tabaksverslaving? Robert van de Graaf zal hier verder op ingaan.

  lees meer
 • Communicatie en interactie in de GGZ

  30 januari 2019, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Als hulpverleners in de gezondheidszorg staan we voor de uitdagende opdracht om effectief om te gaan met cliënten die in onze ogen ‘moeilijk’ gedrag vertonen. Het kan hier gaan om gedrag dat we ervaren als grensoverschrijdend, zelfdestructief (zoals zelfbeschadiging en suïcidaliteit), zelfverwaarlozend (slechte zelfzorg), claimend, manipulatief, dreigend of agressief. Ieder van ons heeft zijn eigen manieren om hierop te reageren, variërend van begripvol en inlevend tot afwijzend en beheersend. Meestal zien we dat het gedrag van de ander ons op de een of andere wijze raakt. Het maakt ons boos, we voelen ons gekwetst, we raken gefrustreerd of het confronteert ons met ons eigen bestaan. Soms worden we juist helemaal niet geraakt en lijkt het net of wij met dit gedrag niets kunnen beginnen. Onze emotionele reacties zijn allesbepalend voor de wijze waarop we ons gedragen ten opzichte van de cliënt. We weten echter vaak niet welke reacties op dat ‘moeilijke gedrag’ de cliënt echt helpen en welke schadelijk zijn. We moeten dat in het werken met de cliënt zien uit te vinden.
  De kwaliteit en effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zijn het resultaat van de alledaagse interacties met de cliënt. Onderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van deze relatie in belangrijke mate bepalend is voor de uitkomsten van behandeling en zorg. We herkennen dit in onze dagelijkse praktijk: wanneer het goed gaat in de omgang met de cliënt, ontstaat er meer onderlinge binding en kan er beter aan de behandeldoelen worden gewerkt. Dit draagt bij aan betere resultaten van de behandeling. Wat echter een ‘goede’ omgang is valt moeilijk aan te geven en is afhankelijk van zowel kenmerken van hulpverleners, van cliënten, alsook van de context waarbinnen wordt gewerkt.

  Bovenstaande roept de vraag op of we binnen onze huidige praktijk wel voldoende aandacht geven aan de wijze van interacteren en communiceren met de cliënt. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden, generieke modules en dergelijke. Hiermee is er veel kennis op een overzichtelijke wijze aan het veld beschikbaar gesteld. Maar is de alledaagse kunst van het effectief communiceren en interacteren met de cliënt daarmee niet te veel op achtergrond geraakt?

  Dit congres wil eraan bijdragen om de kunst en kunde van effectieve communicatie en interactie weer de vol in de schijnwerpers te plaatsen. Tijdens dit congres zullen aspecten uit onderzoek worden belicht, maar zal vooral ook zeer praktisch worden gekeken hoe we eraan bij kunnen dragen om communicatie en interactie in de gezondheidszorg te verbeteren.

  lees meer
 • Shared Care 2019 – 12 maanden psychiatrie in vogelvlucht –

  07 februari 2019, Planetarium, Amsterdam
  In behandeling

  Dit symposium biedt u bij uitstek de gelegenheid om op overzichtelijke wijze over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te worden geïnformeerd. In slechts enkele uren bent u op de hoogte van de bijzonderheden van 2018 op het gebied van de psychiatrie, toegespitst op de Nederlandse praktijk en interdisciplinair van opzet.

  lees meer
 • Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing – ICT)

  08 februari 2019, De Hoop, Koetshuis in Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • VVGN Refereerbijeenkomst – 21 maart 2019

  21 maart 2019, De Droom te Elst
  In behandeling

  Op donderdag 21 maart 2019 zal de jaarlijkse VVGN refereerbijeenkomst plaatvinden in De Droom te Elst.

  Deze bijeenkomst vindt in de middag plaats van 15:00- 18:00 uur.

  VVGN leden kunnen gratis de refereerbijeenkomst bijwonen. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,--.

  lees meer
 • Manhattan Masterclass

  24 maart 2019 t/m 28 maart 2019, New York , USA
  In behandeling

  Van zondag 24 t/m donderdag 28 maart 2019 worden deelnemers van de Manhattan Masterclass van de laatste inzichten en innovaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op de hoogte gesteld.

  Het dagelijkse programma start in de ochtend met een plenaire lezing en wordt vervolgd met kleinschalige werkgroepen tot aan het middaguur. Het resterende deel van de dag is naar eigen wens in te vullen.

  Deelnemers vergaren kennis over:

  - Psychiatrie en het immuunsysteem
  - Trauma behandelen tijdens slaap
  - Intergenerationale psychiatrie
  - Neuromodulatie

  lees meer
 • 5e Landelijke studiedag Drugs

  28 mei 2019, ARISTO AMSTERDAM
  In behandeling

  Het gebruik van partydrugs en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. Afgelopen jaren zijn in Europees verband maar liefst 241 nieuwe middelen geregistreerd. Terwijl organisaties onder invloed zijn van bezuinigingen, wordt de middelenmarkt alleen maar complexer. We gaan in op algemene trends en ontwikkelingen en meer specifiek op crystal-meth en GHB-verslaving.

  lees meer
 • ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

  25 juni 2019, Hotel van der Valk, Vianen
  Geaccrediteerd

  De deelnemers weten meer over de comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen wat betreft belangrijke aandachtspunten bij de diagnostiek, classificatie en behandeling.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer