Achtergrond 4
home / agenda / Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

05 september 2017 t/m 14 november 2017

tijd:

15:30 tm 17:30

locatie:

Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
Passievruchtstraat 2

Inschrijven:

Inschrijven is niet meer mogelijk

  05-09-2017 Muzikale Hallucinaties
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Jan Dirk Blom
15.35 uur Muziek en het brein

Prof. dr. Jan Dirk Blom, psychiater en plv opleider psychiatrie Parnassia Groep, Bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

16.00 uur Fenomenologie van muzikale hallucinaties

Drs. René Lauw, arts-assistent psychiatrie in opleiding

16.25 uur Discussie
16.35 uur Muzikale Hallucinaties (promotie-onderzoek)

Drs. Jan Adriaan Coebergh, neuroloog Ashford St Peter’s Hospitals / St George’s University UK

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting
 

 

  12-09-2017  Maatschappelijke ontwikkelingen op Curaçao
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Wijbrand Hoek
15.35 uur Een pelgrimstocht naar welzijn en beter mens zijn. Is er verschil met Nederland?

Dr. Roland Antonius, bestuurslid en vice-voorzitter NASKHO – Netherland Caribbean Foundation for Clinical Higher Education

16.20 uur Discussie
16.35 uur Forensische psychiatrie bij Caribische Nederlanders Dr. David Vinkers, psychiater, vrij gevestigd te Rotterdam
17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting
 

 

  03-10-2017 Kinder- en Jeugdpsychiatrie
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Wietske Ester
15.35 uur Bipolaire stoornissen bij jeugdigen

Prof. dr. Manon Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker UMC Utrecht / ErasmusMc

16.20 uur Discussie
16.35 uur Bipolaire stoornissen bij ouderen

Elvira Boere, psychiater en specialismeleider voor bipolaire stoornissen

16.45 uur Discussie
17.10 uur Afsluiting

 

  10-10-2017 Neurocognitieve stoornissen / dementie: modellen voor prognose en cannabis voor probleemgedrag
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Henk Kruithof
15.35 uur Proefschrift over de prognose van dementie

Irene van der Vorst, klinisch geriater in opleiding, Amsterdam

16.20 uur Discussie
16.35 uur Cannabis bij probleemgedrag bij dementie (promotie onderzoek)

Geke van der Wal, klinisch geriater in opleiding, Nijmegen

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting

 

  07-11-2017 Alchoholproblematiek
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Rob Kok
15.35 uur Gezond versus ongezond alcoholgebruik

Dr. Rob Kok, ouderenpsychiater Parnassia Den Haag

16.20 uur Discussie
16.35 uur “Trauma-exposure, PTSS en slaapproblemen in de verslavingskliniek”

Dr. Julia van den Berg, psycholoog en epidemioloog, en werkt als senior onderzoeker bij Parnassia in Den Haag

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting

 

  14-11-2017 Persoonlijkheidsstoornissen
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Ellen Willemsen
15.35 uur ….

Kirsten Hauber, manager behandelzaken bij het behandelcentrum persoonlijkheidsstoornissen en trauma van de Jutters

16.20 uur Discussie
16.35 uur ….

Drs. Nicole Muller, psycho- en gezinstherapeut de Jutters

16.45 uur Discussie
17.10 uur Afsluiting

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018 t/m 07 maart 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  Geaccrediteerd

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • Hepatitis Masterclass

  23 januari 2018 t/m 19 juni 2018, Biltstraat 106 Utrecht
  Geaccrediteerd

  In januari 2018 gaat de Hepatitis Masterclass weer van start. Deze Hepatitis Masterclass richt zich op specialisten in opleiding: infectiologen, MDL-artsen en microbiologen. Tijdens deze Hepatitis Masterclass worden verschillende invalshoeken van de hepatitis-problematiek belicht: de hepatologie, de infectieziekten, de interne geneeskunde en de virologie. Het programma bestaat uit een serie van 6 avonden met een unieke mix van onderwerpen. Elke avond (18:30-21:00 uur) zullen er twee a drie sprekers een presentatie geven.

  De avondindeling is als volgt:
  18:00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffie en thee
  18:30 uur 1e Presentatie
  19:30 uur Koffiepauze
  20:00 uur 2e Presentatie
  21:00 uur Sluiting

  De begin- en eindtijd worden strict aangehouden.

  Om de interactiviteit tijdens de Hepatitis Masterclass te stimuleren zal het maximum aantal deelnemers 30 zijn, zodat de interactie en vragenrondes optimaal te zijn benutten. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht om zo het maximale uit deze avonden te halen.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer
 • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) e-learning

  08 januari 2018 t/m 07 januari 2020,
  Geaccrediteerd

  Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) ondersteunt artsen in hun bij- en nascholingsbehoefte door het aanbieden van geaccrediteerde continue medische educatie (CME) in de vorm van online toetsing bij medisch-wetenschappelijke artikelen.

  lees meer