Achtergrond 1
home / agenda / Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden najaar 2017

05 september 2017 t/m 14 november 2017

tijd:

15:30 tm 17:30

locatie:

Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
Passievruchtstraat 2

  05-09-2017 Muzikale Hallucinaties
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Jan Dirk Blom
15.35 uur Muziek en het brein

Prof. dr. Jan Dirk Blom, psychiater en plv opleider psychiatrie Parnassia Groep, Bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

16.00 uur Fenomenologie van muzikale hallucinaties

Drs. René Lauw, arts-assistent psychiatrie in opleiding

16.25 uur Discussie
16.35 uur Muzikale Hallucinaties (promotie-onderzoek)

Drs. Jan Adriaan Coebergh, neuroloog Ashford St Peter’s Hospitals / St George’s University UK

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting
 

 

  12-09-2017  Maatschappelijke ontwikkelingen op Curaçao
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. Wijbrand Hoek
15.35 uur Een pelgrimstocht naar welzijn en beter mens zijn. Is er verschil met Nederland?

Dr. Roland Antonius, bestuurslid en vice-voorzitter NASKHO – Netherland Caribbean Foundation for Clinical Higher Education

16.20 uur Discussie
16.35 uur Forensische psychiatrie bij Caribische Nederlanders Dr. David Vinkers, psychiater, vrij gevestigd te Rotterdam
17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting
 

 

  03-10-2017 Kinder- en Jeugdpsychiatrie
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Wietske Ester
15.35 uur Bipolaire stoornissen bij jeugdigen

Prof. dr. Manon Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker UMC Utrecht / ErasmusMc

16.20 uur Discussie
16.35 uur Bipolaire stoornissen bij ouderen

Elvira Boere, psychiater en specialismeleider voor bipolaire stoornissen

16.45 uur Discussie
17.10 uur Afsluiting

 

  10-10-2017 Neurocognitieve stoornissen / dementie: modellen voor prognose en cannabis voor probleemgedrag
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Henk Kruithof
15.35 uur Proefschrift over de prognose van dementie

Irene van der Vorst, klinisch geriater in opleiding, Amsterdam

16.20 uur Discussie
16.35 uur Cannabis bij probleemgedrag bij dementie (promotie onderzoek)

Geke van der Wal, klinisch geriater in opleiding, Nijmegen

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting

 

  07-11-2017 Alchoholproblematiek
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Rob Kok
15.35 uur Gezond versus ongezond alcoholgebruik

Dr. Rob Kok, ouderenpsychiater Parnassia Den Haag

16.20 uur Discussie
16.35 uur “Trauma-exposure, PTSS en slaapproblemen in de verslavingskliniek”

Dr. Julia van den Berg, psycholoog en epidemioloog, en werkt als senior onderzoeker bij Parnassia in Den Haag

17.20 uur Discussie
17.30 uur Afsluiting

 

  14-11-2017 Persoonlijkheidsstoornissen
15.30 uur Opening door de dagvoorzitter dr. Ellen Willemsen
15.35 uur ….

Kirsten Hauber, manager behandelzaken bij het behandelcentrum persoonlijkheidsstoornissen en trauma van de Jutters

16.20 uur Discussie
16.35 uur ….

Drs. Nicole Muller, psycho- en gezinstherapeut de Jutters

16.45 uur Discussie
17.10 uur Afsluiting

zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • 6th World Congress on Addiction Disorder & Addiction Therapy

  29 augustus 2017 t/m 31 augustus 2017, Praag, Tsjechië
  Buitenland
 • Symposium ‘out of the box’

  01 september 2017, Theater Kikker, Utrecht
  In behandeling

  Meld u nu aan via de button
  (Bij aanmelden graag BIG en Functie aangeven)

  Gratis vol=vol !!

  lees meer
 • 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders

  13 september 2017 t/m 15 september 2017, Hamburg, Duitsland
  Geaccrediteerd

  Mental health services all over the world aim for best-practice models and interventions to support and treat people with mental disorders, specifically for those with more serious mental illnesses. Integrated Care, Assertive Outreach Services, Crises and Home Treatment Services, Early Intervention Services, Community Based Recovery Services and Peer Support are examples of care models and interventions seeking to improve care coordination, early detection, community-based crises intervention and treatment as well as consumer involvement, reintegration and recovery. However, the present state of development and implementation of such models and interventions is influenced by many different aspects, among others by varying health care systems and their financial regulations.

  Therefore, the main theme of the fourth conference of the EAOF is LEARNING FROM EACH OTHER...

  with the goal to support solutions by organizing communication between clinicians, researchers, service users, relatives and stakeholders from different countries and different health care systems.

  Many associations, institutions, clinicians, scientists, representatives of service users and relatives and stakeholders have agreed to join the faculty participating in this conference. We expect that the interaction between these people from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.

  lees meer
 • VVGN Symposium “Tijd voor verandering”

  21 september 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
  In behandeling
 • LVB en Verslaving

  28 september 2017, Aristo Utrecht
  In behandeling

  Na deze studiedag:

  - Is de deelnemer op de hoogte van de nieuwste handreikingen op het gebied van LVB en Verslaving

  - Weet de deelnemer hoe verslavingsproblematiek in de hersenen werkt en hoe daarop ingespeeld kan worden

  - Krijgt de deelnemer praktische handvatten mee hoe criminaliteit en verslavingsproblematiek behandeld kan worden

  - Weet de deelnemer hoe je Cognitieve gedragstherapie + uit moet voeren bij LVB-cliënten met een verslaving

  - Krijgt de deelnemer gesprekstechnieken mee hoe je mensen met een LVB en verslaving kunt motiveren tot gedragsverandering

  - Kent de deelnemer de methoden om terugval bij LVB-clienten te voorkomen om weer middelen te gebruiken

  lees meer
 • Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

  14 september 2017 t/m 26 oktober 2017, Plaza, Castricum
  In behandeling
 • NISPA-dag “Samen beter”

  02 november 2017, Scandic Sanadome Nijmegen
  In behandeling

  09.00 – 09.30 uur
  Aankomst met koffie/thee, inschrijven

  09.30 uur
  Opening door directie NISPA

  09.40 uur
  Plenaire lezingen:
  "Alcohol, cognitie en ziekte-inzicht” - Serge Walvoort, Vincent van Gogh
  “Omgeving-ondersteun(en)de verslavingszorg” - Eric Blaauw, VNN
  “ Zit verslaving in je genen? De erfelijkheid van middelengebruik en verslaving” - Jacqueline Vink, Radboud Universiteit

  11.10 uur
  Pauze

  11.40 uur
  Speedpresentaties van lopende projecten door NISPA medewerkers

  12.30 uur
  Lunch

  13.30 uur
  Eerste ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg
  Lieke Knapen en Laura DeFuentes-Merillas, Novadic-Kentron
  2. De rol van ervaringsdeskundigheid bij de uitrol van herstelsteun in de zorg
  Wilma Boevink, Trimbos en Cor Verbrugge, Novadic-Kentron
  3. Leren van nuanceverschillen? Optimaliseren van ambulante detoxificatie
  Tamara Schoof, Vincent van Gogh, Eglantyne Hoekstra, VNN en Boukje Dijkstra, NISPA
  4. In gesprek met patienten met een LVB
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  Eerste ronde symposium
  Verslaving en psychiatrische comorbiditeit,vrzr Arnt Schellekens Radboudumc

  14.30 uur
  Pauze

  15.00 – 16.00 uur
  Tweede ronde 4 workshops over lopende projecten in de instellingen:
  1. Waar staan we met GHB en waar gaan we naartoe?
  Eva Asperslag, Jellinek, Rama KamaL GGZE, Maryvonne Hut en Harmen Beurmanjer, Novadic-Kentron
  2. Feedback Informed Treatment in de Verslavingszorg
  Anneleen Kraan en Wiebren Markus, IrisZorg
  3. Psychiatrische comorbiditeit bij verslaving
  Arnt Schellekens, NISPA en Radboudumc
  4. Behandelmethodieken voor LVB en verslaving

  Tweede ronde symposium Omgevingsondersteunende zorg, vrzr Eric Blaauw
  Joanneke van der Nagel en Marion Kiewik, Tactus

  VNN
  16.05 uur
  Afsluiting door voorzitter NISPA-bestuur

  16.20 uur
  Afsluitende borrel

  17.45 uur
  Einde programma

  lees meer
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie ‘Iatrogene verslaving’

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Media & Congrescentrum te Dordrecht
  In behandeling

  Doel
  Na deze studiemiddag hebt u geleerd wat de potentiële schaduwzijden van een aantal regulier voorgeschreven medicamenten zijn. Ook kunt u deze kennis toepassen in uw eigen praktijk en extrapoleren naar andere middelen met misbruikpotentieel.

  Doelgroepen
  Verslavingsartsen KNMG en Psychiaters werkzaam in de verslavingszorg.

  Accreditatie
  Accreditatie zal aangevraagd worden bij de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Inschrijving
  Deelnameprijs voor deze studiemiddag bedraagt voor VVGN leden en leden NVvP sectie verslavingspsychiatrie € 75,--, niet-leden € 100,-- en aios (Miam/ psychiatrie) € 50,--.

  Annulering
  Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Tot 3 weken voor de bijeenkomst is dat geen probleem. Bij afmelding binnen 3 weken voor de bijeenkomst wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij afmelding 1 week voor de studiemiddag wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.

  Informatie
  Met vragen kunt u zich wenden tot secretariaat via info@vvgn.nl Wij adviseren u snel te reageren. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

  lees meer
 • Programma Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: tussenbalans

  30 november 2017, Tivoli/Vredenburg, Utrecht
  Overige nascholing

  Eind 2017 markeert de afronding van een belangrijke fase in de kwaliteitsontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Alle relevante partijen in de geestelijke gezondheidszorg hebben in een periode van vier jaar gezamenlijk 16 zorgstandaarden en 25 generieke modules ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en zijn gestart met de implementatieondersteuning. Op 30 november staan we stil bij deze mijlpaal tijdens het Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans. Er is gekozen voor deze vorm omdat dit veel mogelijkheden biedt voor interactie met de bezoekers en creatieve vormen van kennisoverdracht.

  lees meer
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017, congreshotel "de Heerlickheijd van Ermelo'
  Overige nascholing

  Gesteund door het succes van SLAAP2016 is de organisatiecommissie aan de slag gegaan met de organisatie van het nationale slaapcongres in 2017, ook nu gebaseerd op een nauwe samenwerking van de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL).

  Er is een programma voor twee dagen, te weten donderdag 30 november en vrijdag 1 december. De inhoud betreft uiteraard slaap, waak en stoornissen daarin. Er is op gelet dat geheel nieuwe aspecten daarvan aan de orde komen en het programma is wat losser gemaakt t.o.v. vorig jaar. En zijn interactieve sessies, workshops, meet the expert sessies etc. toegevoegd. Veel van de ideeën voor het programma zijn aangebracht door werkgroepen en verenigingen die zich in Nederland bewegen op deelgebieden van de slaapgeneeskunde en meer fundamentele aspecten daarvan. Derhalve ook dit jaar een organisatie van “bottom-up”.

  lees meer
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  In behandeling
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.