Achtergrond 4
home / agenda / Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

Wetenschappelijk Middagprogramma september en oktober 2017

14 september 2017 t/m 26 oktober 2017

tijd:

15:30 tm 17:30

locatie:

Plaza, Castricum
Oude Parklaan 117

14-09-2017
Capita Selecta uit de verslavingspsychiatrie

 

15.30u Introductie door Alan Ralston, psychiater bij Dijk en Duin en opleider regio NH.

Naar aanleiding van een inventarisatie van vragen die er leven zal aandacht worden besteed aan: verslavingsproblematiek tijdens (crisis)diensten, verslaving en complex trauma, comorbiditeit van verslaving en persoonlijkheidsproblematiek. (Dit gedeelte zal worden verzorgd door Marcel Langedijk) verslaving en de BOPZ en abstinerend beleid bij therapieresistente verslavingsproblematiek. Ook is er ruimte voor het beantwoorden van andere vragen.

17.30u Afsluiting

Sprekers: Marcel Langedijk is GZ-psycholoog en psychotherapeut i.o. bij Brijder Verslavingszorg Alkmaar  en Hein Sigling is psychiater bij Brijder Verslavingszorg Alkmaar en specialismeleider Verslaving.

28-09-2017
ECT behandeling

15.30u Introductie door Alan Ralston, psychiater bij Dijk en Duin en opleider regio NH

The structure of the geriatric depressed brain, response and long term follow-up of patients treated with electroconvulsive therapy

Electroconvulsive therapy (ECT) is the treatment of choice in severe geriatric depression. Subgroups of geriatric depression, such as depression with psychotic symptoms, show high remission rates. These remission rates may be influenced by specific brain morphology, accompanying geriatric depression. Furthermore, long term outcome (development of dementia) and survival of patients treated with ECT may also be predicted by specific brain morphology which is identified before ECT treatment.

Although ECT is a relatively safe treatment, a minority of patients show transient cognitive impairment during ECT which may result in discontinuation of ECT. Transient cognitive impairment may also be influenced by specific brain morphology of the geriatric depressed patients.

Our objective was to identify the relationship between brain structure, symptom profile, ECT response and long term outcome of ECT.

Therefore, we studied 2 naturalistic cohorts of elderly patients with a major depressive disorder and treated with ECT. Structural magnetic resonance imaging scans were made prior to ECT. Visual rating scales and voxel-based morphometry were applied to determine regional differences in gray matter and white matter. Outcome of ECT and gray and white matter differences were evaluated in subgroups of depression as well as long term outcome of ECT.

Spreker: Mardien Oudega is psychiater bij GGZ inGeest.

26-10-2017
Generieke module (GM) Acute psychiatrie

15.30u Introductie door Alan Ralston, psychiater bij Dijk en Duin en opleider regio NH

De Generieke module Acute psychiatrie is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en in het voorjaar van 2017 gepubliceerd op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Dit netwerk is een samenwerkingsverband, waarin patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken. Gezamenlijk streven zij naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, onder andere door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden. Het is bijgevolg een breed gedragen module, opgesteld door vertegenwoordigers van álle partijen die betrokken zijn in de keten van de acute psychiatrische zorg. Ook verschillende medewerkers van Parnassia Groep participeren in het netwerk waaronder Aram van Reijsen die over de generieke module acute psychiatrie het volgende zegt:

“Iedereen doet naar eer en geweten zijn best, en men handelt vooral op basis van ervaring. Maar professionals hebben daarbij geen standaarden of richtlijnen over dit onderwerp om op terug te vallen. De diversiteit van het werk, het feit dat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn en ook de lokale factoren maken het ingewikkeld om een standaard te ontwikkelen. Maar onmogelijk is het niet, en dat is gebleken met deze module.”

Tijdens dit WMP komt de GM Acute Psychiatrie aan bod: de aanleiding tot de ontwikkeling van deze module. We nemen de deelnemers mee in belangrijke aspecten ervan waaronder:

·         Triagewijzer

·         Crisiskaart en signaleringsplan

·         Patiënten- en naastenperspectief

·         Eén meldpunt

·         Ervaringsdeskundigheid

Tot slot willen we van gedachten wisselen over de implementatie van de GM Acute Psychiatrie, het gebruik van de bijbehorende toolkit en het overleg met ketenpartners in de regio.

17.30u Afsluiting

Sprekers: Drs. Aram van Reijsen: psychiater en manager zorg van de afdeling Spoedeisende en Klinische Psychiatrie bij Parnassia Groep en lid van de specialismegroep Acuut,

Dr. Remco de Winter: specialismeleider Acuut, psychiater bij de Haagse crisisdienst en onderzoeker aan de VU Amsterdam. Verder Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for  Suicide Prevention (IASP) en voorzitter van het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen

 

 


zet in iCal | zet in Google agenda

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  02 oktober 2017 t/m 18 december 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Cursus psychofarmacologie

  08 juni 2017 t/m 19 december 2017, Poortugaal
  Geaccrediteerd
 • PITSTOP training Suïcide

  22 januari 2018, Amsterdam
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • Shared Care 2018

  15 februari 2018, Planetarium te Amsterdam
  Geaccrediteerd

  Tijdens Shared Care wordt u in slechts één dag op de hoogte gesteld van belangrijke nieuwe inzichten, maar ook van zaken die u wellicht niet direct dagelijks tegenkomt, waarvan het toch belangrijk is er iets van af te weten. Gerenommeerde collega’s zijn benaderd om u over de ontwikkelingen van 2017 te informeren en tevens de verbinding te maken met uw praktijk. Zij zullen uw kennis van de volgende onderwerpen actualiseren: angst & dwang, verslaving, psychose, kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma & persoonlijkheidsstoornissen, psychose en neuroimaging.

  lees meer
 • American Association for the Treatment of Opioid Dependence (AATOD)

  10 maart 2018 t/m 14 maart 2018, New York
  Buitenland
 • Wetenschappelijk Middagprogramma 2018 – Nascholing psychiatrie – regio Haaglanden

  09 januari 2018 t/m 03 april 2018, Verpleeghuis Dorestad, Den Haag
  In behandeling

  Verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene psychiatrie, de oudere psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en somatische aspecten van de psychiatrie.

  lees meer
 • On-demand web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  14 augustus 2017 t/m 14 augustus 2018,
  Geaccrediteerd
 • Rookvrije Start E-learning

  11 december 2017 t/m 19 november 2018,
  Geaccrediteerd

  De Taskforce Rookvrije Start is een initiatief van negen beroepsgroepen (en het Ministerie van VWS, Trimbos-instituut, CPZ en ZonMW) die zich inzetten voor een rookvrije start voor ieder kind. Uit onderzoek blijkt dat mensen een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Dit biedt kansen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk voor zorgverleners. Daarom heeft de Taskforce deze e-learning Rookvrije Start ontwikkeld. De e-learning biedt zorgverleners handvatten voor een prettig, open en motiverend gesprek.

  lees meer