Achtergrond 4
home / Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

AGENDA LEDENVERGADERING 12 april 2018 van 18:30 – 21:00  uur (besloten)

 1. Opening
 2. Conceptnotulen
  a. Concept notulen jaarvergadering 9 maart 2017
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Kascommissie/ financieel verslag / begroting 2018 / wanbetalers
 5. Benoeming nieuwe kascommissie
 6. Jaarplan 2018
 7. Décharge bestuur
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden / herkiesbare bestuursleden: statutair is de zittingstermijn 3 jaar. Op grond hiervan zijn de heren van de Graaf, Luijkx en Wolters aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. De heer Qurishi heeft om privéredenen in 2017 besloten zijn deelname aan het bestuur te stoppen.
  Voordracht van het bestuur om in het bestuur te benoemen: Robert van de Graaf, Han Luijkx en Michel Wolters.
 9. Herregistratie Verslavingsarts KNMG
  a. Kwaliteitsvisitatie
  b. Intercollegiale toetsing
 10. Geerlingsprijs 2019
 11. Stichting Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek
 12. Wat verder ter tafel komt

Locatie

Antes – Bouman kliniek

Prins Constantijnweg 131

3066 TA Rotterdam