Achtergrond 3
home /Kwaliteit / VVGN accreditatie-aanvraag

VVGN accreditatie-aanvraag

Accreditatievoorwaarden VVGN

De Accreditatie Commissie van de VVGN volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen: “Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing” en het “Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten”, maar hanteert ook eigen algemene regels voor accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten:

Nieuwe regels i.v.m. de coronacrisis fysieke nascholing

Een Webinar wordt gewoon als fysieke nascholing door de VVGN beoordeeld en hoeft niet via ABFE te worden ingediend. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan dit moet voldoen.

Als de aanvraag al is geaccrediteerd voor de fysieke bijeenkomst, maar nu wordt omgezet naar een online Webinar kan de accreditatietoekenning via dezelfde aanvraag worden gehandhaafd als wordt voldaan aan deze voorwaarden.

Indien er een on demand e-learning wordt georganiseerd dan dient wél eerst bij de ABFE accreditatie te worden aangevraagd.

Commissie van Beroep

Er is een Commissie van Beroep voor de Bij- en Nascholing ingesteld. Aan deze Commissie kunnen geschillen worden voorgelegd: