Achtergrond 4
home /Kwaliteit / VVGN accreditatie-aanvraag

VVGN accreditatie-aanvraag

Accreditatievoorwaarden VVGN

De Accreditatie Commissie van de VVGN volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen: “Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing” en het “Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten”, maar hanteert ook eigen algemene regels voor accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten:

Nieuwe regels i.v.m. de coronacrisis fysieke nascholing

Een Webinar wordt gewoon als fysieke nascholing door de VVGN beoordeeld en hoeft niet via ABFE te worden ingediend. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan dit moet voldoen.

Als de aanvraag al is geaccrediteerd voor de fysieke bijeenkomst, maar nu wordt omgezet naar een online Webinar kan de accreditatietoekenning via dezelfde aanvraag worden gehandhaafd als wordt voldaan aan deze voorwaarden.

Indien er een on demand e-learning wordt georganiseerd dan dient wél eerst bij de ABFE accreditatie te worden aangevraagd.

Geschillencommissie

Deze commissie is door het bestuur van de VVGN in het leven geroepen om leden de gelegenheid van beroep te geven bij geschillen in het kader van het reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN en Algemene Voorwaarden Accreditatie Overleg en deze zo door een onafhankelijke commissie te kunnen laten behandelen.

De commissie zal dus geschillen behandelen in het kader van het Kwaliteitsevaluatietraject en beroepen tegen beslissingen van de accreditatiecommissie. Ondanks het feit dat de procedures van de twee reglementen verschillend van aard zijn, is besloten om ze vanwege praktische overwegingen in één commissie onder te brengen.

Procedure VVGN Geschillencommissie