Achtergrond 3
home /Kwaliteit / VVGN accreditatie-aanvraag

VVGN accreditatie-aanvraag

De Accreditatie Commissie van de VVGN volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen: “Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing” en het “Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten”, maar hanteert ook eigen algemene regels voor accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten:

Er is een Commissie van Beroep voor de Bij- en Nascholing ingesteld. Aan deze Commissie kunnen geschillen worden voorgelegd: