Achtergrond 2
home /Nascholing / Intercollegiale toetsing

Intercollegiale toetsing

Een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij wordt gereflecteerd op het eigen handelen, van verslavingsartsen KNMG of andere professionals met wie in multidisciplinair verband aan hetzelfde proces wordt samengewerkt.

Het eigen handelen wordt in een cyclisch proces volgens een vaste systematiek getoetst aan een vastgestelde norm en daarmee in overeenstemming gebracht.

Intercollegiale toetsing moet in overeenstemming zijn met de criteria die daarvoor door de wetenschappelijke verenigingen zijn gesteld. De VVGN Intercollegiale toetsing beschrijft de criteria waaraan intercollegiale toetsing moet voldoen.