Achtergrond 2
home /Nascholing / Master in Addiction Medicine

Master in Addiction Medicine

logo-radboud

De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De verslavingsarts is verantwoordelijk voor doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers. De somatische (lichamelijk) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts.

De verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak in de geneeskunde. De verslavingsarts krijgt te maken met verschillende competenties in de geneeskunde. De verslaafden hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied. Samenvattend omvat de verslavingsgeneeskunde de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen.

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de opleiding tot verslavingsarts volgen. De opleiding tot verslavingsarts is erkend door de landelijke artsenfederatie KNMG.

Programma

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de tweejarige opleiding tot verslavingsarts volgen.

Hoofdopleider is drs. Mary Janssen van Raay

De opleiding tot verslavingsarts bouwt voort op de opleiding tot arts en duurt twee jaar. Het is een duale competentiegerichte opleiding. Je volgt één dag cursorisch onderwijs en vier dagen praktijkonderwijs. In de praktijk verricht je werkzaamheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek. In het eerste leerjaar wordt een stevige basis gelegd, het tweede leerjaar staat in het teken van verdieping. De opleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarbij zowel de wetenschappelijke kennis als gespreksvaardigheden worden getoetst.

Erkende instellingen

De volgende instellingen zijn door de RGS erkend om het praktijkonderwijs te verzorgen van de MiAM:

Wil je graag in contact komen met een van de opleiders uit bovengenoemde instellingen, neem dan contact op met Olga Vandewall.