Achtergrond 4
home /Nascholing / VVGN accreditatie-aanvraag

VVGN accreditatie-aanvraag

De Accreditatie Commissie van de VVGN volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen: “Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing” en het “Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten”, maar hanteert ook eigen algemene regels voor accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten:

Er is een Commissie van Beroep voor de Bij- en Nascholing ingesteld. Aan deze Commissie kunnen geschillen worden voorgelegd:

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.