Achtergrond 4
home /Over VVGN / Geerlingsprijs 2020

Geerlingsprijs 2020

De prijs ter grootte van € 2.500 wordt toegekend aan een recente publicatie ( <2 jaar) van een onderzoek van belang voor de verslavingsgeneeskunde. De publicatie moet hebben plaats gevonden in een wetenschappelijk tijdschrift .

Auteurs, die in aanmerking komen, moeten lid zijn van de VVGN en profiel-geregistreerd verslavingsarts of in opleiding daarvoor. Artikelen kunnen ingezonden worden tot ½ jaar voor uitreiking van de prijs. Deze zal plaats vinden voor de eerste maal op de Algemene Ledenvergadering in 2020 ( dus inzendtermijn loopt tot 1 augustus 2019). De publicatie moet vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving profielregister Verslavingsgeneeskunde, CV en lijst van publicaties.

De publicaties worden beoordeeld door een 3 koppige jury, die een advies geeft aan het bestuur van de VVGN.

De prijs wordt ten hoogste 1 x per 2 jaar uitgereikt en is afhankelijk van de beoordeling van de jury voor de Geerlingsprijs.

De prijs wordt toegekend om verder wetenschappelijk onderzoek te stimuleren of kan ter besteding aangewend worden voor na-/bijscholing.

Voordrachten voor de prijs kunnen gezonden worden naar info@vvgn.nl.