Achtergrond 4
home / over vvgn / uitgelicht / ict is vervallen als verplicht onderdeel van de herregistratie verslavingsarts knmg

ICT is vervallen als verplicht onderdeel van de herregistratie Verslavingsarts KNMG

In het kader van de herregistratie is door de ALV op 18 september 2014 bepaald op voorstel van het bestuur en volgens aanwijzingen vanuit het kaderbesluit CHVG om ICT (InterCollegiale Toetsing) als onderdeel vast te stellen om te voldoen aan de eisen voor herregistratie. Hierbij is toen het voorstel aangenomen, waarin specifiek was vastgelegd (tenminste 40 uren maximaal 50 uren gedurende 5 jaar). Later bij de uitwerking hiervan (o.a. in GAIA) bleek dat deze specifieke voorwaarde niet door de RGS werd overgenomen, omdat dit niet in het specifieke besluit Verslavingsgeneeskunde verwoord was en men de eisen voor alle profielen gelijk wilde houden. Wij werden hierdoor onaangenaam verrast, omdat we indruk gekregen hadden dit punt specifiek te kunnen inrichten.

In het kader van de harmonisatie van de kaderbesluiten zijn meerdere paragrafen komen te vervallen, waardoor de specifieke eis van deelname aan intercollegiale toetsing (zoals 5 jaar gelden nog verwoord in het kaderbesluit CHVG) is komen te vervallen. Dit is pas in de loop van vorig jaar duidelijk geworden aan het bestuur, o.a. bij de invoering van de ICT in GAIA.

Wat zijn hier de gevolgen van: zoals duidelijk is wordt in GAIA niet specifiek gevaagd naar deelname aan ICT. Wel tellen deze uren mee in het totaal van de 200 uur die vereist zijn voor de herregistratie. Verder vindt het bestuur ICT een goede manier om de kwaliteit van het werk van de verslavingsarts KNMG te stimuleren en blijkt dat de ICT groepen ook in het kader van de nieuwe eisen voor de herregistratie per 2020 een goede vorm zijn, die daarbij gebruikt kan worden.

Wij hopen dat dit bericht onduidelijkheid m.b.t. dit aspect van de herregistratie wegneemt. Terugkijkend moeten wij opmerken dat we deze informatie eerder hadden moeten delen met de leden om de procedure voor herregistratie helder te houden.

Voor het goede overzicht willen wij nog toevoegen dat het VVGN bestuur m.b.t. de herregistratie van leden in 2018 en 2019 dispensatie heeft gekregen voor deelname aan de kwaliteitsvisitatie. Op dit moment is een commissie bezig om met het oog op de herregistratie in 2020 de dan vereiste de Evaluatie Persoonlijk Functioneren en Externe KwaliteitsEvaluatie vorm te geven. Hiervan zal in de loop van dit jaar nog informatie gegeven worden en later voorgelegd worden aan de leden.

 

 

Uitgelicht